You are currently browsing the tag archive for the ‘handelsavtal’ tag.

Signing ceremony for the conclusion of the negotiations of a EU/Vietnam Free Trade Agreement (FTA), by Vũ Huy Hoàng, seated, on the left, and Cecilia Malmström, seated, on the right, in the presence of Nguyễn Tấn Dũng, standing, on the left, and Jean-Claude Juncker

Signing ceremony for the conclusion of the negotiations of a EU/Vietnam Free Trade Agreement (FTA), by Vũ Huy Hoàng, seated, on the left, and Cecilia Malmström, seated, on the right, in the presence of Nguyễn Tấn Dũng, standing, on the left, and Jean-Claude Juncker, © European Union

Idag har vi publicerat texten till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, som skrevs under i december 2015. Avtalet är goda nyheter för både Vietnam och EU. Vietnam har en ekonomi på mer än 90 miljoner konsumenter med en växande medelklass, vilket är en stor potentiell marknad för EU:s jordbruks-, industri- och tjänsteexport. Avtalet är också viktigt eftersom vi lyfter hållbar utveckling särskilt (arbetsrätts- och miljöfrågor). Avtalet blir en modell för EU: s handelspolitik gentemot utvecklingsländerna.

Idag publicerar vi också den särskilda analysen av hållbarhetsaspekterna, som ger en övergripande inblick i viktiga politikområden och bestämmelser om relationen mellan EU och Vietnam i syfte att ytterligare främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Hur dessa aspekter ska följas upp är ett svar på de viktigaste rekommendationerna som vi fick från MR-organisationer vi träffade i maj förra året. Vi lovar att stärka MR-arbetet i dialog med Vietnam.

Ett färdigförhandlat avtal betyder inte att det träder i kraft utan det blir upp till beslutsfattarna i parlamentet och ministerrådet att fatta det beslutet. Därför är det viktigt med öppenhet så att debatten och det demokratiska samtalet kan ta fart och medborgarna vet vad politikerna har att fatta beslut om. Nu kommer avtalet först granskas så det stämmer helt överens med vårt juridiska språk, och översätts sedan till alla EU-språk, sedan skickas det till europaparlamentet och ministerrådet.

Vietnamavtalet innehåller det nya investeringsdomstolssystemet som ersätter det gamla daterade ISDS, vilket gör Vietnam extra spännande för dem som engagerat sig i den debatten. Vad gäller investeringar i sig, så kommer avtalet bidra till att underlätta investeringar i båda riktningarna.

Hearings of candidate commissioners: Cecilia Malmström under scrutiny at the European Parliament

Hearings of candidate commissioners: Cecilia Malmström under scrutiny at the European Parliament. Photo: European Parliament

Idag förhördes Cecilia Malmström i utskottet för internationell handel i parlamentet. Du kan läsa hennes inledningstal här: PDF

Fler bilder kan du hitta här: länk. Du kan också läsa mer om förhören på europaparlamentets hemsida.

 

I år är det tioårsjubileum för Budapestkonventionen om cyberbrott. Konventionen är trots sina tio år fortfarande ett högst aktuellt dokument som underlättar brottsbekämpande samarbetet inom Europa. Men tyvärr har inte alla länder ratificerat konventionen ännu. Jag har idag talat på en stor konferens i Budapest om arbetet med att bekämpa cyberbrott, där även USA:s justitieminister Eric Holder samt säkerhetsminister Janet Napolitano deltog. I mitt tal framhöll jag behovet av ett europeisk cybercenter för att samla kompetens för att komma åt denna gränsöverskridande brottslighet samt vikten av att företag anmäler när de blivit utsatta för ett attentat. Det ungerska ordförandeskapet jobbar hårt för att få igenom mitt förslag till cyberdirektiv innan sommaren. Du kan läsa mitt tal här.

Kommissionen har idag antagit en ny strategi för den inre marknaden. Många av idéerna har varit kända sedan tidigare. I strategin ingår bl.a. regler om upphandling, standardisering och tillgång till kapital. Den inre marknaden är ett grundfundament inom EU-samarbetet och jag har kämpat för att förtydliga den externa dimensionen i dokumentet, dvs vikten av handelsavtal och samarbete med länder utanför EU. Det är inte minst viktigt i den rådande situationen, med utvecklingen i Nordafrika. Ett närmare handelsamarbete med de länderna skulle ha stor betydelse för den demokratiska utvecklingen i regionen.

Efter gripandet av Elfenbenskustens ledare Laurent Gbagbo i måndags, håller vi nu på att ta fram ett förslag till stödpaket för att hjälpa landet i ett demokratiskt återuppbyggande. Stödpaket kommer att handla om 180 miljoner euro som bl.a. ska gå till att bistå de akuta behov som finns efter rent vatten och sjukvård. Det ska även gå till att betala Elfenbenskustens skuld till Europeiska Investeringsbanken.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: