You are currently browsing the tag archive for the ‘HBT-personer’ tag.

EU har en särskild myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), som regelbundet tar fram rapporter på olika områden. Deras senaste rapport om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning är värd att läsa. Den finns här.

Det allra mest uppseendeväckande är att Tjeckien använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras.

Som ansvarig för asyl- och migrationsfrågor är jag väl medveten om att de skyddsgrunder människor uppges måste undersökas noga, för att fastställa en rättsäker prövning. Men denna typ av kränkande behandling av homosexuella män är i bästa fall medeltida och hör snarare hemma under spanska inkvisitionen än i dagens EU. Metoden är utan tvekan ett intrång i människors privatliv och vilar på högst osäkra antaganden om hur den manliga sexualiteten fungerar. Det finns all anledning att fråga sig om denna behandling är i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det finns regelverk för asylprövning inom EU, som säger att alla bedömningar måste respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande principer EU-lag bygger på. Det finns anledning att granska detta närmare.

En domstol i Vilnius har idag stoppat den Pride-festival som skulle hållas i dagarna. Man hänvisar till att det skulle hota den allmänna ordningen och att deltagarnas säkerhet inte kan garanteras. Men vi får aldrig låta intoleranta krafter vinna – det är statens uppgift att garantera medborgarnas grundläggande rättigheter.

Det är därför beklagligt att Litauens första pride-festival inte ser ut att kunna genomföras. Mötesfrihet är en grundläggande rättighet som finns inskriven i Litauens grundlag såväl som i Europakonventionen och Lissabonfördraget. Denna rättighet måste gälla även HBT-personer.

Tyvärr har vi sett ett flera exempel på HBT-personers utsatthet även i Europa senaste åren – jag har bland annat bloggat om att Pride-festivalen i Belgrad hotades och om Litauens diskriminerande lag mot HBT-personer.

Kärlek mellan vuxna är ingen sjukdom.

Det är förstås en självklarhet för alla oss här idag. Idag är det precis 30 år sedan som som socialstyrelsen beslutade att ta bort homosexualitet ur registret över sjukdomsdiagnoser. Det skedde efter många år av uppvaktningar från RFSL och andra. Brytpunkten blev en sittmanifestation i Socialstyrelsens trapphus. Ett antal personer sjukanmälde sig från jobbet på grund av homosexualitet för att delta i aktionen.

”Vi är arga, inte snälla. Vi är homosexuella. Nu ska sjukdomsstämpeln bort, annars blir processen kort” skanderade demonstranterna i trapphuset. Polisen kom till platsen, men ingrep inte eftersom det rörde sig om en fredlig demonstration. Barbro Westerholm, idag liberal riksdagsledamot och partikollega med mig, var vid den här tiden nytillträdd generaldirektör och var en av nyckelpersonerna för att få bort homosexualitet i registret. Få personer har gjort mer för att ta bort sjukdomsstämplen än just Barbro. Än idag är hon en hängiven och engagerad kämpe för HBT-personers rättigheter.

Polisen skyddar pridedeltagare, Warszawa -07Tyvärr är kärlek till någon av samma kön fortfarande klassad som en sjukdom i många länder och även inom EU-kretsen trakasseras HBT-personer regelbundet och hotas av repressiva lagar. Det är skamligt.

Idag ägnar jag hela dagen åt att förbereda mig för debatter, seminarier och annat i Strasbourg där Europaparlamentet har session. Åker dit tidigt i morgon bitti och har på agendan en debatt inför Europeiska rådet, en debatt om EU och USA-förbindelserna, en debatt om demokartidimensionen i EU:s utrikespolitik och den nya europeiska utrikestjänsten. Dessutom är det frågestund, nordisk frukostföreläsning, besök i östersjöarbetsgruppen och en del andra möten. Det blir som vanligt två intensiva dagar.

Kan tänka mig att det blir en hel del frågor och diskussion om de institutionella frågorna och hur vi skall inplementera Lissabonfördraget. Här råder en frustrerande osäkerhet eftersom vi inte vet vad som händer i Prag. Den 27 oktober har författningsdomstolen hearing i frågan och kort därefrter, men troligen inte förrän i början på november, kommer domen. Vi vet fortfarande inte exakt vad president Klaus vill och om han garanterar att han sedan kommer att skriva under. Samtal pågår dagligen mellan den tjeckiska regeringen och presidentpalatset och från svensk sida har vi förstås regelbunden kontakt med våra tjeckiska kollegor.

Säkerhetspådraget runt svenska ambassaden i Belgrad har de senaste varit stort, efter att serbiska myndigheter fått uppgifter om att högerextremister planerat att angripa en mottagning för deltagare i Pride-festivalen på ambassaden. Den här typen av hot är naturligtvis mycket obehagliga, och det är viktigt att vi står upp för HBT-personers rättigheter.

Prideparad WarszawaGrundläggande värderingar om demokrati, yttrandefrihet och allas lika värde är tyvärr något vi ständigt måste kämpa för, men det är en ytterst viktig kamp.
Tyvärr har vi märkt av HBT-personers utsatthet på flera håll i Europa senaste åren, vilket är en mycket oroande utveckling. Jag har bland annat bloggat om den diskriminerande lag Litauens parlament antagit, som även kritiserats av Europaparlamentet.

Läser precis att Litauens parlament har röstat igenom en lag som gör det olagligt att tala positivt om homosexuella, inte minst i ”miljöer där barn vistas”. Utan att veta mer detaljer om lagen låter det helt fruktansvärt! Diskriminering av personer med hänvisning till deras sexuella läggning hör inte hemma i Europa idag. I det nya Lissabonfördraget står detta uttryckligen i stadgan för grundläggande rättigheter. Men oavsett fördrag strider det mot EU:s grundläggande värderingar om demokrati och allas lika värde. Vi ser en oroväckande utveckling mot diskriminering av HBT-personer i flera europeiska länder, både inom och utanför EU.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: