You are currently browsing the tag archive for the ‘höge representanten’ tag.

Att Lissabonfördraget nu kan träda i kraft tycker jag är fantastiskt roligt och mycket välbehövligt för Europa. Jag vill därför bara kort kommentera några påståenden av dem som inte håller med mig och som helst skulle vilja slippa Lissabonfördraget.

Diskussionen har varit uppe många gånger förut, men Lissabonfördraget gör inte EU till en superstat. Det stärker det direktvalda Europaparlamentets ställning: en viktig reform för ett mer demokratiskt EU. Det ökar öppenheten inom EU: offentlighetsprincipen utökas och ministerrådet öppnas upp. Och det gör det möjligt att på ett effektivt sätt arbeta med en union som nu innehåller 27 medlemsländer och förhoppningsvis kommer att växa ytterligare.

Det innebär inte heller, som Robert Sundberg påstår på Dalademokratens ledarsida, att vi nu givit upp en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. Sundberg påstår att Det finns inget utrymme för ett land i unionen att ha en annan linje än den som den höge representanten för. Detta är ett påstående som ofta kommer från vänsterhåll, men det blir inte mer sant för det. En riktigare formulering vore: Det finns inget utrymme för den höge representanten att ha en annan linje än den som länderna i unionen kommer överens om.

Sundberg påstår även att Folkpartiet i över 15 år profilerat sig som det i Sverige som velat ha så mycket överstatlig makt i EU som möjligt. Detta är naturligtvis huvudsakligen demagogiskt: vi ser inget egenvärde i att flytta makt till EU. Däremot är det tydligt för oss att det finns vissa områden där vi gärna ser ett starkare samarbete eftersom vissa frågor helt enkelt inte kan lösas av ett enskilt land. Precis som föroreningar är exempelvis den organiserade brottsligheten ofta gränsöverskridande. Därför förespråkar Folkpartiet ett europeiskt FBI.

Och i denna syn, att EU bör göra mer i vissa viktiga frågor, har Folkpartiet uppenbarligen opinionen med oss. I senaste Eurobarometerundersökningen framgår till exempel att

• 87% av svenskarna vill ha mer beslutsfattande på europeisk nivå i kampen mot den organiserade brottsligheten och mot terrorismen.
• 82% tycker att EU ska ha mer att säga till om i skyddet av miljön.
• 81% vill ha mer samarbete på forskningsområdet.

Det betyder inte att vi vill att EU ska göra allt eller är nöjda med allt EU gör. Jordbrukspolitiken och regionalpolitiken är två tunga områden som vi har tydliga synpunkter på. Jag har länge förespråkat att EU ska ha en tydlig kompetenskatalog, som anger vad EU ska göra (och inte göra).

Detta fick jag tyvärr inte gehör för i processen som mynnade ut i Lissabonfördraget. Men Lissabonfördraget innebär ändå många bra steg i rätt riktning. Därför gläds jag över Lissabonfördraget, men kampen för ett bättre EU slutar inte för det. Vi kanske kan lägga Lissabonfördraget till handlingarna snart och fundera på hur vi går vidare mot ett ännu öppnare och mer demokratiskt EU, som ägnar sig mer åt rätt saker? Alla goda idéer och krafter är välkomna.

Det är en påtaglig lättnad i EU:s huvudstäder efter Klaus’ underskrift igår. Nu kommer fördraget att träda ikraft den 1 december men det återstår en del att ordna innan. Statsministern inleder nu de formella konsultationerna med sina kollegor om de två poster som skall tillsättas. Ett extra toppmöte kommer att inkallas inom kort för att få detta på plats. Så fort det är klart vem som blir den höge representanten kan också Barroso färdigställa arbetet med hur den nya kommissionen skall se ut. Den höge representanten skall ju inte ”bara” vara chef för EU:s utrikestjänst, hon eller han skall också vara vice ordförande i kommissionen. Därför måste den platsen vara klar så att resten av kommissionspusslet kan läggas. Jag hör oroväckande rykten om att mycket få kvinnor är nominerade….

Strax åker jag till Bryssel för att återrapportera till Europaparlamentets utrikesutskott. Formellt är det diskussionerna på Gaerc i Luxumburg i måndags och tisdags som skall avhandlas, men jag kan tänka mig att det också blir mycket frågor om fördraget, topposterna, utrikestjänsten mm.

Här på mötet för allmänna och utrikespolitiska rådet i Luxemburg är det många, inte minst journalister, som vill spekulera om EU:s nya ”toppjobb” som ska tillsättas: ordföranden för europeiska rådet och den höge representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken.

Innan vi kan ta itu med detta måste vi ha klartecken från Tjeckiens författningsdomstol att Lissabonfördraget är förenligt med Tjeckiens grundlag. Först då kan president Klaus skriva på. Domstolen har en offentlig hearing idag och vi hoppas att den i eftermiddag kan ge ett datum för när deras behandling blir klar.

Under tiden arbetar vi hårt för att få alla pusselbitar på plats för att Lissabonfördraget ska kunna genomföras så snabbt och så smidigt som möjligt. En av de viktigaste frågorna är EU:s nya utrikestjänst (European External Action Service, EEAS) som ska bistå den höge representanten i hans eller hennes arbete. Denna vecka skapar vi ett slags europeiskt UD: ett viktigt steg mot en välfungerande europeisk utrikespolitik.

I det stora handlar detta om att både förenkla för europeiska medborgare ute i världen och att ge EU en tydlig röst i världen. I Sverige finns på sina håll en föreställning om att ensam är stark och att vi påverkar bäst genom att stå utanför samarbete.

Tvärtom är det genom att vara en aktiv del av EU:s kärna vi kan vinna inflytande för våra ståndpunkter och värderingar. Ett samordnat och välfungerande europeiskt samarbete i utrikesfrågor är då centralt eftersom det blir ett viktigt verktyg för ett reellt inflytande och ett bättre samarbete för att stötta demokrati och utveckling i världen.

Henry Kissinger påstås en gång ha frågat vem han ringer för att tala med Europa. Med det nya fördraget blir det i alla fall färre personer att hålla reda på för omvärlden. EU kommer visserligen att företrädas utåt av såväl innehavarna av de två nya toppjobben, som av Europeiska kommissionens ordförande. Å andra sidan finns det en rad olika spelare att hålla reda på i en den amerikanska administrationen också – kan man få ett telefonnummer?

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: