You are currently browsing the tag archive for the ‘homofobi’ tag.

Alla hjärtans dag är en dag då vi kan hylla kärleken i alla dess former. Det var mycket glädjande att läsa nyheten att Washington blir den sjunde delstaten i USA som erkänner samkönade äktenskap. Nu väntar vi också på vad som händer i Kalifornien efter förra veckans domstolsbeslut som sade att förbudet där mot samkönade äktenskap går emot konstitutionen.

I EU är det fortfarande flera länder som inte erkänner samkönade äktenskap, tex Polen, Italien, Malta, Lettland och Litauen. Här hittar du mer information om vilka länder som inte erkänner samkönade äktenskap. På ILGA:s hemsida finns även mer information om hur långt vi har kommit i de olika EU-länderna vad gäller lika rättigheter.

I alltför många länder i världen är homosexuell kärlek förbjuden och är till och med belagt med dödsstraff på vissa ställen, till exempel i Sudan och Saudiarabien.

Läsningen om situationen i olika länder är nedslående, men det går faktiskt framåt. Så här den 14 februari, som alla andra dagar, är det viktigt att fortsätta kampen för alla människors lika rättigheter och rätt till kärlek. Det finns knappast för mycket kärlek i världen.

Idag är det den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Det är fruktansvärt att homosexualitet fortfarande är brottsligt på många håll i världen. I hela sju länder, däribland Iran, Sudan och Nigeria är det till och med förenat med dödsstraff. Detta är också ett av de många skäl människor har som söker asyl i EU – för att få skydd från förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Men inte heller inom EU respekteras homosexualitet fullt ut, trots Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna där alla människors lika värde och rätt till likabehandling slås fast.

Vi vet att Pridefestivaler ibland ställs in och att det förekommer såväl diskriminering som våld mot homosexuella i de flesta länder. Ett mycket allvarligt exempel på övergrepp finns i Tjeckien där man använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning, vilket EU:s myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), uppmärksammade i en rapport förra året. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras. Det är en rent medeltida metod och en stor kränkning av individens rätt till privatliv. Så fort vi fick reda på detta kontaktade vi de tjeckiska myndigheterna, och vi väntar nu på ytterligare information från Tjeckien för att se om vi kan driva frågan vidare. Att det är politiskt oacceptabelt är dock helt klart.

Vi har en lång väg kvar innan vi kan säga att vi lever i ett helt tolerant Europa – ett Europa som både i teori och praktik bygger på respekten för alla människors lika värde. Just detta, respekten för människors olikheter och lika värde, är själva drivkraften bakom mitt politiska engagemang. Jag kan bara konstatera att det inte är svårt att hitta motivation för att fortsätta det strävsamma arbetet att försöka göra EU mer liberalt.

EU har en särskild myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), som regelbundet tar fram rapporter på olika områden. Deras senaste rapport om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning är värd att läsa. Den finns här.

Det allra mest uppseendeväckande är att Tjeckien använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras.

Som ansvarig för asyl- och migrationsfrågor är jag väl medveten om att de skyddsgrunder människor uppges måste undersökas noga, för att fastställa en rättsäker prövning. Men denna typ av kränkande behandling av homosexuella män är i bästa fall medeltida och hör snarare hemma under spanska inkvisitionen än i dagens EU. Metoden är utan tvekan ett intrång i människors privatliv och vilar på högst osäkra antaganden om hur den manliga sexualiteten fungerar. Det finns all anledning att fråga sig om denna behandling är i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det finns regelverk för asylprövning inom EU, som säger att alla bedömningar måste respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande principer EU-lag bygger på. Det finns anledning att granska detta närmare.

Idag är det den internationella dagen mot homofobi. Den är verkligen värd att uppmärksamma, fördomar mot HBT-personer är fortfarande allt för vanliga, också inom EU. Det visar turbulensen kring Pridefestivalen i Litauen förra veckan. Det är fortfarande oerhört svårt att komma fram i frågan om familjebegreppet på EU-nivå. Vi behöver naturligtvis en ordning där HBT-familjer och samkönade par har samma rättigheter vad gäller t.ex fri rörlighet inom EU, men några medlemsstater blockerar tyvärr alla framsteg på detta område . Här behövs mycket opinionsarbete.

Idag har jag annars ägnat delar av dagen åt förhandlingar med Kroatien och Turkiet. Kroatien har nu gjort stora framsteg i sina medlemskapsförhandlingar men det återstår en del att göra inom kapitel 23 och 24 som handlar om rättsligt samarbete. Det är traditionellt några av de svåraste kapitlen i alla medlemskapsförhandlingar eftersom det rör rättsamhället, kampen mot korruptionen, asylfrågor mm. Men vi hade ett bra samtal med Mr Drobnjak som är Kroatiens chefsförhandlare.

Med Turkiet förhandlar vi om ett återtagandeavtal, en förhandling som pågått i många år och som nu närmar sig en lösning.

Imorgon bitti bär det av till Strasbourg igen för session och debatt.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: