You are currently browsing the tag archive for the ‘hushållsnära tjänster’ tag.

Igår presenterade EU:s byrå för mänskliga rättigheter en ny rapport om arbetsförhållandena för papperslösa i den hushållsnära tjänstesektorn. Den pekar på den utsatthet som dessa personer befinner sig i. Många arbetar för låg lön, har väldigt långa arbetsdagar och får inte någon ersättning för arbetsrelaterade olyckor. De flesta vågar inte heller anmäla eller klaga på sin arbetsgivare då de kan riskera att bli utvisade.

Rapportens resultat kommer inte som någon nyhet, men den visar ändå på en svår situation som vi måste göra något åt. Det vi har gjort så här långt på EU-nivå handlar dels om att ställa hårdare krav på arbetsgivarna, genom att bland annat kräva att de har alla papper i ordning och att personerna de anställer har de tillstånd som krävs, dels föreslagit förbättrade villkor för säsongsarbetare. Men mycket mer behöver göras. En åtgärd som rapporten föreslår är att införa gemensamma standarder för arbetsvillkoren inom den hushållsnära tjänstesektorn. Vi behöver också öka de lagliga vägarna till Europa och förbättra informationen om dem. Vi jobbar just nu på att sätta upp en migrationsportal för att kunna ge saklig och användbar information till dem som av olika anledningar söker sig till EU. Målet är att den ska vara färdig till hösten. Mer behövs göras även på nationell nivå för att se till att svarta jobb görs vita. Det här är en viktig framtidsutmaning som hela Europa måste ta på allvar. Dagens rapport kan bidra som inspiration i det arbetet.

Idag och imorgon leder jag och Nyamko Sabuni en högnivåkonferens på temat tillväxt och jämställdhet. Tanken är att diskutera jämställdhet som ett instrument, inte bara för att säkerhetställa både mäns och kvinnors möjlighet att frigöra sin potential och göra fria val, utan också som ett värde som faktiskt leder till ekonomisk tillväxt och högre BNP. Att kvinnor för möjlighet att fullt ut vara aktiva på arbetsmarknaden på samma villkor som män är bra för produktiviteten, ökad efterfrågan, köpkraften, fertiliteten och kvaliten på många arbetsplatser. I detta avseende varierar situationen oerhört mycket mellan EU:s medlemsländer vad gäller tillgång på barnomsorg, hushållsnära tjänster, skattesystem, attityder mm men i samtliga länder finns ett stort lönegap mellan män och kvinnor.

Med FR minister Nadine MoranoDet är viktigt, inte minst i kris, att inte se jämställdhet som något kostsamt och besvärligt, utan tvärtom något som faktiskt också är lönsamt. Det är anledningen till att Nyamko och jag under ordförandeskapet ville göra något gemensamt – hon som jämställdhetsminister, och jag som ansvarig för EU:s tillväxtstrategi, den sk Lissabonstrategin.

Konferensen samlar 250 personer från olika departement i EU-länderna men också representanter från OECD, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén, det civila samhället, forskare mfl. Diskussionerna hålls i form av panelsamtal och imorgon har vi också ett parallellt mindre möte med jämställdhetsministrar och Lissabonansvariga från de två ordförandesakpstrojkorna: Frankrike, Tjeckien, Sverige, Spanien, Belgien och Ungern. Tanken är att idéer från konferensen skall omvandlas till slutsatser att anta på Europeiska rådet inför översynen av Lissabonstrategin som skall slutföras nästa vår.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: