You are currently browsing the tag archive for the ‘illegala vapen’ tag.

Pointing gun, cseward/ Flickr

Pointing gun, cseward/ Flickr

Igår kväll sköts fyra ner vid en korvkiosk i Tensta utanför Stockholm. Förhoppningsvis klarar sig alla fyra ungdomar med livet i behåll. Hittills i år har inte mindre än 50 skjutningar inträffat i min hemstad Göteborg. Åtta personer har dött och 25 har skadats. Ser vi på Europa, så skjuts över 1000 personer ihjäl varje år.

Samtidigt är den politiska debatten om vapen som vi känner bäst från valkampanjer i USA, och vi har hört argumenten för och emot gun control stötas och blötas med den amerikanska lagstiftningen som utgångspunkt också i ett otal tv-serier. Debatten har bara vaknat i Europa.

Eftersom lagstiftningen ser väldigt olika ut i EU:s medlemsstater om hur vapen ska förvaras och tas om hand och polisen i EU-länderna har svårt att spåra de illegala vapnen, har jag idag presenterat ett kommissionsinitiativ till att se över lagstiftningen för att minska vapenvåldet. EU-åtgärder som ska diskuteras är bland annat minimistraffsatser för vapenbrott och vapensmuggling, för att se till att dessa brott tas lika allvarligt i alla EU-länder. Det saknas idag gemensamma lagar om att förse nya vapen med serienummer, och det är inte heller olagligt överallt att fila bort dem. Flera EU-länder saknar regler om att förvara vapen i vapenskåp. Det kan också bli aktuellt med skarpare gemensamma regler för att se till att vapen som skickats för förstöring inte hittar ut på marknaden igen.

Vi måste också komma åt smuggling av vapen och vapendelar i små kvantiteter, genom bättre samarbete mellan polis och tullmyndigheter över gränserna, och dela information om vapen i omlopp. Det finns idag minst en halv miljon stulna eller förlorade skjutvapen i EU. Vi kommer undersöka hur behovet ser ut i EU för att förtydliga reglerna kring vilka vapen som ska vara tillåtna för civilt bruk, och vem som får inneha och sälja dem. Idag finns det risk för att kriminella vill komma över vapen där lagstiftningen är mest gynnsam.

Du kan läsa mer här: länk till hemsida.

Tidigt i morse reste jag från Köpenhamn till Malmö. Började med ett besök hos morrongänget på Mix Megapol. Därefter besökte jag polisen tillsammans med justitieminister Beatrice Ask. Vi fick en intressant genomgång av läget i Malmö och Skåne och hur polisen jobbar mot brottsligheten. Vi diskuterade illegala vapen och kriminella gäng, samt hur vi kan förbättra samarbetet på europeisk nivå. P4 rapporterade efter mötet.

Hos Morrongänget på Mix Megapol. Foto: Camilla Hansson

Framåt lunch drog jag vidare till Lund för lunchträff med ett gäng folkpartister och sedan föreläsning hos Utrikespolitiska föreningen vid Lunds Universitet. Temat var den arabiska våren och EU:s migrationspolitik, det blev givande diskussioner, bra frågor och pålästa och engagerade studenter. Ibland längtar jag tillbaka till universitetet…

Nu tåg mot Göteborg för en ledig helg.

För 67 år sedan förlorade Nazityskland greppet om Europa och fångarna i Auschwitz befriades. De krigande europeiska länderna började i och med detta ta de första stegen mot samtal, samarbete och fred. Den 27 januari är därför en dag då vi högtidlighåller minnet av förintelsen.

Vi har kommit väldigt långt i Europa sedan dess men antisemitism och främlings-fientlighet är något som fortfarande hänger sig kvar och som fortsatt svärtar ner bilden av Europa. När det är ekonomisk kris så tenderar dessutom dessa stämningar att växa sig än starkare. Runt om i europeiska länder hör vi idag tongångar som på många sätt påminner om den retorik som fördes i nazismens Tyskland. Det är därför oerhört viktigt att uppmärksamma denna minnesdag och åter påminna oss om historien. Vi kan aldrig slå oss till ro utan att det är bara genom att fortsätta verka för öppenhet, solidaritet och mångfald som vi kan motarbeta  antisemitism, rasism och alla typer av främingsfientlighet och fördomar

Jag är nu på morgonen på väg till Malmö, en stad som har fått sin beskärda del av lidande det senaste året. Jag ska tillsammans med Beatrice Ask träffa polisen för att få mer information om hur arbetet går för att få tag i gärningspersonerna bakom jul- och nyårshelgens dödsskjutningar. Jag ska samtidigt förhöra mig om situationen med illegala vapen i Malmö och Sverige.

Belgien är idag ett land i chock efter det fasansfulla dådet igår som lett till sex döda, över hundra skadade och ett helt land som ställer sig frågan Varför? Den skyldiga agerade enligt alla indikationer ensam och var en ganska känd brottsling. Det besinningslösa dödandet aktualiserar återigen frågan om tillgång till vapen inom EU. Jag har idag föreslagit att tillsätta en arbetsgrupp inom kommissionen för att se över möjligheterna till att skärpa lagstiftningen kring illegala vapen på EU-nivå.

Stödkontoret för asylfrågor, EASO, som jag invigde i somras har nu kommit igång ordentligt. De spelar en viktig roll i vårt gemensamma stöd till Grekland där flera experter jobbar under EASOs ledning med att stötta grekerna i reformeringen av asylsystemet. För att involvera civilsamhället i EASOs arbete har de imorgon en öppen rådgivning med inbjudna organisationer och där representanter från UNHCR, IOM m fl kommer att tala och denna del kommer även att sändas live på webben i morgon halv tio.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: