You are currently browsing the tag archive for the ‘Integration’ tag.

EU-karta för integration: http://ec.europa.eu/ewsi/en/lra.cfm

EU-karta för integration: http://ec.europa.eu/ewsi/en/lra.cfm

 

Många invandrare ställs inför stora utmaningar på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i skolor i våra medlemsstater. Delvis beror det på ren diskriminering, vilket är förbjudet enligt lag. I krisens kölvatten drabbas många med utländsk bakgrund extra hårt. Dock finns det stora skillnader mellan länderna. Vi kan också se att invandrare från samma ursprungsland och med en liknande social bakgrund lyckas olika bra i olika länder. Vissa välfärdssystemen och utbildningssystem verkar skydda invandrare bättre från fattigdom och utslagning i skolsystemet.

 

De lokala och regionala myndigheterna står i frontlinjen i integrationsprocessen. Integration sker i lokalsamhället där människor bor, och de olika förutsättningarna och hindren för integration går inte att lagstifta bort. Kommissionen har därför tagit fram en interaktiv karta som visar god praxis för lokala och regionala myndigheter, för att ytterligare stärka den lokala dimensionen i integrationspolitiken. Vi lanserade den idag vid European Integration Forum, en konferens som hålls två gånger om året och har olika teman. Vi samlar lokala aktörer som jobbar med integration runt om i EU för att diskutera och utbyta erfarenheter. I år är temat ungdomar.

 

EU har inte lagstifningskompetens på integrationsområdet (och ska inte ha det), men eftersom migration och integration hänger samman och många städer i Europa står inför samma utmaningar, finns det även en dimension av integrationspolitik på EU-nivå. EU:s integrationspolitik handlar om att integrera tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i EU och består framförallt att bistå nationella, regionala och lokala organisationer och myndigheter att dela goda exempel på lyckade integrationstrategier med varandra. EU kan spela en viktig roll i att skapa mötesplatser och möjliggöra erfarenhetsutbyte.

 

Syftet med kartan är att förbättra utbytet av god praxis på lokal och regional nivå samt att ytterligare synliggöra den lokala dimensionen i integrationspolitiken genom att visa det arbete som utförs av de lokala och regionala myndigheterna. Allt på ett användarvänligt sätt. Kartan är tillgänglig online på den europeiska webbplatsen om integration. Genom en klick på kartan hamnar på hemsidan för en myndighet som delar med sig av dess god praxis på området för integration. Kartan har tagits fram i samarbete med Regionkommittén, som identifierade några av de goda metoderna för integration. Den kommer att succesivt byggas på.

Det var en lång och spännande dag i Stockholm igår. Lite försenad, på grund av flyget, anlände jag till ett seminarium om organiserad brottslighet och EU-kommissionens kommande förslag om förbättrade möjligheter till konfiskering av brottslingars tillgångar och gränsöverskridande samarbete. Den globala brottsligheten är en gigantisk illegal företagsamhet som omsätter otroliga belopp. Bara den globala knarkhandeln beräknas enligt en FN-rapport omsätta 2160 miljarder kronor om året. Förutom att bekämpa brottsligheten polisärt och arbeta förebyggande, måste vi också bli bättre på att slå till mot pengarna, det vill säga ta tillbaka de kriminellas illegalt tjänade tillgångar till skattebetalarna och brottsoffren. Om detta samtalade jag med författaren Lasse Wierup och kammaråklagare Hans Ihrman. Vi hade kunnat tala i timmar och bland publiken fanns både poliser, åklagare och många andra kunniga personer som jag hade kunnat tala längre med.

Under dagen hann jag även med att vara gäst hos Lotta Bromé i P4, Göran Rosenberg i TV4 News samt samtala med justitieminister Beatrice Ask om bl.a. Schengen och cyberbrott samt skvallra lite med forskningsminister Jan Björklund.

Idag har jag medverkat i ett stort seminarium i Bryssel anordnat av den svenska EU-representationen tillsammans med USA:s ambassad inom ramen för det samarbete om migration och asyl som EU har med USA. Det var USA:s EU-ambassadör Bill Kennard, integrationsminister Erik Ullenhag och jag i ett samtal som leddes av Europaparlamentets tidigare ordförande Pat Cox. Väldigt intressant. USA:s ambassad har lagt ut ett kort referat och bilder på Facebook.

Under eftermiddagen har jag också hunnit fira vår tvåårsdag som kabinett genom att äta semlor som jag köpte med mig från Stockholm i morse. Det är viktigt att sprida semlans ljus i Bryssel.

Stor entusiasm över privatimporterade semlor.

Förutom semlan finns det annat att glädja sig åt när det gäller Sverige, nämligen att Sverige hamnar i topp på EU-kommissionens rankning över hur bra EU-länderna är på innovation. Danmark, Tyskland och Finland gör också bra ifrån sig, men EU som helhet släpar efter USA, Japan och Sydkorea.

I Härnösand 1989 mördades en ung flicka, Sara Wallin. Hon hade året innan tillsammans med några vänner grundat fem i tolvrörelsen, ett nätverk som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet. Tack vare bland annat hennes pappa överlevde och stärktes rörelsen efter Saras död och varje år ordnas sedan dess olika möten den 5 december för att protestera mot rasism. Sedan 11 år tillbaka ordnar de svenska parlamentarikerna en ceremoni i Europaparlamentet. Jag har medverkat många gånger och i år var jag inbjuden om talare. Just i dessa tider när det finns fler främlingsfientliga partier än någonsin representerade i nationella parlament och Europaparlamentet, är det viktigt att stå upp för öppenhet, tolerans och allas lika värde.

Under dagen har jag också träffat en stor grupp från Matchning Södertörn som jobbar med att matcha småföretagares behov av arbetskraft med arbetslösa invandrares kunskaper. De är ett lysande exempel på hur man på kommunal nivå kan jobba i partnerskap med integrationsfrågor.

I övrigt har dagen präglats av förberedelser för nästa veckas rådsmöte men också diskussioner inför toppmötet denna vecka där allt mer nu pekar mot en fördragsändring. Vi riskerar därmed att hamna i oändliga ratificeringsprocedurer i medlemsländerna. Det får inte förta fokus på de kortsiktiga omedelbara åtgärder vi behöver göra för att komma ut ur den ekonomiska krisen.

Imorgon åker jag till Genève för delta i firandet av Genèvekonventionens 60-årsdag.

 


Här tillsammans med arrangörerna bakom 5i12 i Europaparlamentet och årets talare

Från Aten nås vi nu av nyheten att f d biträdande ECB-chefen Lucas Papademos bildar ny interimsregering i Grekland. Det är ett välkommet besked som förhoppningsvis kan skapa visst lugn och stabilitet. Både EU och IMF har ju varit väldigt tydliga med att inga pengar betalas ut till Grekland förrän det finns en regering som ställer sig bakom de nödvändiga reformerna. Nu väntar vi också på besked om vem som blir ny premiärminister i Italien – och naturligtvis på en regering i Belgien. 

Det har varit en hektiskt dag idag, jag har knappt hunnit smälta nyheten att Ranelid ställer upp i melodifestivalen. Inledde morgonen med att tala på European Integration Forum, ett årligt evenemang som kommissionen ordnar tillsammans med Ekonomiska och sociala kommittén. Konferensen samlar olika representanter från medlemsländerna från myndigheter, kommuner och organisationer. I år var temat ursprungslandets roll i en lyckad integration och handlade mycket om cirkulär migration. Därefter rusade jag till ett annat rundabordssamtal som handlade om gränser och gränskontroll, följt av ett möte med en stor delegation senatorer från den franska senaten. Vi hade en lång diskussion om asyl, migration men framför allt Schengen. Från franskt håll har det kommit en viss kritik mot det förslag om Schengen som jag lade i september. Fransmännen tycker att vi går för långt i att europeisera beslutsfattandet. Men det blev en bra och konstruktiv diskussion.

Innan lunch hann jag också med ett möte med Alexander Bastrykin som är ordförande i Rysslands så kallade Undersökningskommitté. Det är en enorm utredningsmyndighet som har till uppgift att undersöka grov brottslighet och rapportera direkt till presidenten. Jag tog upp EU:s oro för fallen Magnitsky och mordet på Natalia Estremirova som kommittén tittar på.

Dagens sista formella möte var med Torbjörn Jagland, generalsekretare för Europarådet. Vi brukar träffas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Vi har inte setts på ett tag så mycket av samtalet kretsade naturligtvis kring sommarens händelser i Norge.

När mottagarna av Nobels fredspris basunerades ut idag fick vi alla en ordentlig dos inspiration. Dessa tre kvinnors arbete för förändring, fred och demokrati har skänkt gnistor till kampen för mänskliga rättigheter världen över. Ellen Johnson Sirleaf och Leymah Gbowee har spelat nyckelroller i försoningen och den demokratiska utvecklingen i Liberia, svårt härjat av inbördeskrig. Och Tawakkul Karman är en drivande kraft och fixstjärna i den arabiska våren, som har lett till så mycket positiv förändring under året. Jag har svårt att tänka mig mer välförtjänta pristagare.

Imorse var jag inbjuden att tala på ett stort samråd om integration i Stockholm. Det var integrationsminister Erik Ullenhag som bjöd in kommunala politiker, tjänstemän och representanter från det civila samhället från hela landet. Jag berättade lite om arbetet på europeisk nivå, bland annat om hur EU skapar mötesplatser för dem som jobbar med integrationsfrågor lokalt för att byta erfarenheter och kunskap. Ett tips för den intresserade är att kika på EU:s integrationsportal, som samlar över 500 projekt runtom i Europa.

Vid det nationella rådslaget om integration. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Började dagen med att tala på European Integration Forum. Det är ett årligt återkommande evenemang som ordnas av kommissionen, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Det samlar personer från olika lokala myndigheter, frivilligorganisationer och kommunala representanter. Det är ett bra tillfälle att höra om olika integrationsprojekt runt om i EU. Kommissionen planerar ett meddelande om några månader om just integration och tanken är att det ska bygga på lokala erfarenheter och metoder som kan spridas i resten av EU. Kommissionen ska naturligtvis inte integrera nytillkomna invandrare i Europa men vi kan spela en roll för att sprida erfarenheter och praxis.

Jag har också hunnit med att träffa den svenska EU-ministern Birgitta Ohlsson. Vi pratade om ett antal aktuella frågor och hann också med lite allmänt skvaller. Allmänna rådet har möte idag så det var därför hon var i stan. Eftermiddagen i övrigt fylldes med några besöksgrupper, bland annat ett kort möte med en grupp moderater från justitieutskottet som är i Bryssel samt en stor grupp folkpartister från Stockholm som också var på studiebesök. Dessutom har jag rivit av några intervjuer med några holländska tidningar. Jag ska till Haag på onsdag och träffa ministrar och parlamentariker och de har alla starka synpunkter på EU:s migration och asylpolitik. Tuffa debatter är att vänta.

På kommissionsmötet i morse antog vi ett meddelande om migration, som jag har skrivit om i tidigare inlägg. I meddelandet ges en samlad bild av alla aspekter på migrationsområdet: vikten av en gemensam asylpolitik, gränser, visumfrågor, integration, arbetskraftsinvandring, Schengen etc. Efter mötet höll jag en presskonferens där det nästan uteslutande kom att handla om Schengensamarbetet. Schengen har ju de senaste dagarna hamnat i fokus genom tvisten mellan Italien och Frankrike.

Schengen som är ett område utan gränser, är en fantastisk framgång som ger människor möjlighet att resa runt i Europa på ett sätt som var helt otänkbart tidigare. Samarbetet har även ett stort ekonomiskt värde då det bl.a. innebär att lastbilar med export/importvaror inte behöver stå i timslånga gränskontroller.

För att detta ska fungera måste det finnas en tillit mellan medlemsländerna och de måste följa reglerna i överenskommelsen. Det bygger också på att medlemsländerna har en välfungerande kontroll av EU:s yttre gränser.

Det har dock tidigare, och kan på nytt, uppstå situationer där en ordentlig kontroll av de yttre gränserna inte är möjlig för ett medlemsland, eller situationer då medlemsländer av någon anledning inte längre litar på att överenskommelserna följs. Jag anser inte att 20 000 tunisiska migranter är ett sådant tillfälle då Schengen bör suspenderas.

Kommissionen anser däremot att det finns en del som behöver göras för att ytterligare stärka samarbetet. En sådan sak är bättre uppföljning och oberoende utvärdering av hur Schengen efterlevs i medlemsländerna, något som saknas idag. Jag lade ett förslag om detta förra året. Jag menar också att vi behöver ta fram tydliga riktlinjer för hur Schengen ska implementeras.

Även om medlemsstaterna lever upp till sina åtagande enligt överenskommelsen kan det uppstå situationer då trycket på ett land blir för stort. I mycket speciella fall kan det därför behöva finnas en möjlighet att temporärt kunna införa gränskontroller. Det ska i sådana fall vara ett gemensamt beslut av EU-länderna, under kommissionens överinseende. Just för att undvika att enskilda medlemsländer ger efter för internt tryck eller populistiska strömningar är det viktigt att dessa extraordinära omständigheter är tydligt definierade och att beslut fattas på europeisk nivå.

Läs gärna meddelandet här och här är talet jag höll på presskonferensen.

Vi hade ett långt kommissionsmöte idag där vi fattade beslut om EU:s budget för 2012 samt hade en längre diskussion om migration. Budgeten följer EU 2020 strategin där mer pengar ska gå till tillväxtfrämjande åtgärder och forskning och mindre till administration. Som jag skrivit om tidigare har vi alla uppmanats att rensa bort projekt och initiativ som inte fungerar så bra som de borde och kommissionen inför för första gången en nolltillväxt för de administrativa kostnaderna.

Förhandlingen om EU:s långtidsbudget som ska presenteras före sommaren är dock ännu inte klar. Precis som den parallella process som pågår med översynen av hela jordbrukspolitiken. När det gäller inställningen till jordbrukspolitiken och hur långtidsbudgeten bör utformas är jag inte helt ensam i kommissionen, men vi är inte många som vill se kraftfulla reformer. Det blir en svår strid.

Diskussionen om migration under dagens möte handlade om att lägga fast riktlinjerna för det framtida arbetet. Jag presenterade en övergripande plan för arbetet med den akuta flyktingsituationen i Medelhavet och Libyen, men också långsiktigt hur vi kan utforma det gemensamma europeiska asylsystemet, förbättra gränssamarbetet, förbättra integrationen och att utveckla partnerskap för rörlighet med t.ex. länder i Nordafrika. Samtidigt måste vi öppna upp fler vägar för arbetskraftsinvandring till Europa. Dessutom måste vi se över Schengen och visumsystemet. Det är ett extra rådsmöte med inrikesministrarna den 12 maj och då ska kommissionen lägga ett antal förslag. En viktig komponent i detta arbete är solidaritet – något som dessvärre inte går att lagstifta fram. Senare i vår ska också Europeiska Rådets toppmöte i juni diskutera migration. Jag kan inte direkt klaga på ointresse för mina frågor.

Vi hade en bra diskussion i kollegiet och på det stora hela fick jag stöd för mina förslag. Det kommer att dugga förslag och initiativ på migrationsområdet de närmaste månaderna. Det är viktigt att se till helheten och inte låta sig styras av den ibland allt för populistiska och händelsestyrda debatten i media och i nationella valkampanjer.

Om några timmar tänkte jag gå på några dagars välförtjänt påskledighet.

På dagens kommissionsmöte i Strasbourg antog vi bl a en viktig kommunikation om integration av romer. Romernas situation är beklämmande i många delar av Europa och vi minns alla händelserna i Frankrike i somras. Det förde dock det goda med sig att romernas situation på allvar hamnade på EU:s agenda och nu under det ungerska ordförandeskapet har särskilt integration av romer fått hög prioritet.

I förslaget som antogs idag uppmanas medlemsländerna att sätta upp tydliga integrationsmål för romer och en bättre struktur för övervakning av medlemsländernas integrationsinsatser föreslås. När det gäller integration sköts det bäst på lokal nivå men samtidigt finns det ett behov av samarbete, erfarenhetsutbyte och ett indikatorsystem som sätter press på medlemsländerna på EU-nivå. Nu är det upp till varje land att införa de nödvändiga åtgärderna. Situationen ser ju olika ut i olika länder, men den här kommunikationen är oerhört viktig som ett påtryckningsmedel på hela EU att ta romernas situation på allvar och se till att dessa 12 miljoner människor också behandlas som det de är: europeiska medborgare.

Idag är jag i Finland på arbetsbesök. Det var -16 grader när vi
landade men solen skiner över den vackra finska huvudstaden.
På förmiddagen besökte jag ett EU-finansierat integrationsprojekt,
Monika, som vänder sig till invandrarkvinnor och hjälper dem i
integrationsprocessens alla faser. Särskilt hjälper man kvinnor som
varit utsatta för misshandel, hedersrelaterat våld eller trafficking.

Jag har också ätit lunch med EU- och migrationsminister Astrid Thors
samt justitieminister Tuja Brax. Vi talade naturligtvis om situationen
i Nordafrika, men också om asylpaketet, Schengen, kommissionens
kommande meddelande om korruption, cybercrime och kampen mot
barnpornografibrott. Finland blockerar barnporrsiter precis som
Sverige och var oroliga för att Europaparlamentet nu vrider
utvecklingen bakåt.

Ett möte med statssekreteraren på inrikesministeriet hann jag också
med innan det var dags för ett offentligt möte ordnat av
EU-representationen och Finlands utrikespolitiska institut. Astrid
Thors och jag talade om europeisk migrationspolitik och svarade på
frågor. Det kom cirka 70 personer.

Finland har precis inlett sin valrörelse, det är riksdagsval i mitten
av april. Migrationsfrågor spelar en allt större roll i debatten,
trots att Finland egentligen inte är något stort invandrarland

Som kommissionär försöker jag regelbundet besöka de olika myndigheter och organisationer som jobbar med de frågor jag är ansvarig för. Det finns så klart oerhört mycket jag skulle vilja besöka och se runt om i Europa. Man får börja i någon ände, och idag var jag i ett regnigt Skåne.

I Malmö träffade jag först Gränspolisen, som berättade om sitt arbete mot organiserad brottslighet. De tog också upp några fall de jobbar med just nu, bland annat ett där de sprängt en traffickingliga.

Jag fick möjlighet att träffa tre av de unga män som utnyttjats, i deras fall till tvångsarbete. Det var ett gripande möte. Genom att prata med dem påminns man verkligen om varför det är så viktigt att kämpar mot den moderna slavhandel det faktiskt handlar om.

Poliserna som arbetar med dessa frågor betonade att vi måste titta på straffskalorna för trafficking, det är idag svårt att komma åt brottslingarna bakom detta brott. Samtidigt, menade de, kan vi bli oerhört mycket bättre på att ta hand om de som utsatts och hjälpa dem till ett värdigt liv.

Detta bekräftar den bild jag själv har. Jag la tidigare i vår fram ett förslag där jag bland annat vill harmonisera straffskalorna inom EU och garantera de som utsatts tillgång till juridisk hjälp såväl som läkare, tolk och psykolog. Detta förslag behandlas nu i ministerrådet och Europaparlamentet.

Ett mer upplyftande besök gjorde jag på biståndsorganisationen Tamam i Lund. Det engagemang och den vilja att hjälpa nyanlända som dessa framförallt unga människor visar upp är svår att beskriva i ord, men med små medel gör de ett oerhört viktigt arbete. Även deras erfarenheter tar jag med mig i diskussionerna om vad EU kan göra för att stödja på integrationsområdet.

Under dagen har jag även hunnit prata med migrationsverket och hålla ett öppet möte för allmänheten på Malmö Stadsbibliotek. En lång, men givande dag.

Konferensen i Zaragoza var intressant, men jag känner mig ganska bekymrad efter en del diskussioner. På temat integration visade många medemländer ett stort engagemang och kom med lärorika exempel på hur de jobbar. Men arbetskraftsinvandring var många emot att överhuvudtaget diskutera. Flera ministrar hänvisade till arbetslösheten och menar att ytterligare människor till deras länder är det inte tal om och ”dessutom kan vi inte ta emot så många asylsökande som förr”. Det är en ganska bister stämning och bäddar inte för att det blir enkla förhandlingar om de olika förslag om legal migration som jag planerar att lägga fram senare i vår (och som alla medlemsländer har bett om enligt Stockholmsprogrammet!).

Naturligtvis bestämmer varje land om sitt eget arbetskraftsbehov, det viktiga är att människor om och när de kommer behandlas enligt vissa grundläggande regelverk och att detta är enhetligt. Dessutom visar forskning entydigt att vi behöver folk i Europa i takt med att födelsetalen sjunker.

Vi blev inte fast i Zaragoza, tåget till Madrid gick punktligt men sedan var det stopp. Ett dygn i Madrid med telefonsamtal, nervöst bevakande av flygbolagens hemsidor och till slut en buss till Bryssel på lördag eftermiddag. Tågalternativet var uteslutet då franska SJ påpassligt passade på att strejka. Det var många från kommissionen som var på möten i Madrid så vi lyckades fylla en hel buss. 20 timmar tog det till Bryssel och det gick trots begränsat benutrymme ganska smärtfritt. Är mycket tacksam över att detta gick att lösa. Många kollegor och medarbetare är fast på olika ställen i världen. Europaparlamentets session börjar i eftermiddag och på torsdag är det ministerrådsmöte i Luxemburg.

Bryssel är ju tack och lov ganska väl placerat så det blir nog bil till de olika ställena. SWIFT-mandatet står på agendan såväl i Strasbourg som i Luxemburg, det är viktigt att detta kan antas nu så att vi kan påbörja förhandlingarna med Washington.

Är i Zaragoza på en ministerkonferens om integration som det spanska
ordförandeskapet ordnar. Integration av de som kommer till oss och de
som redan lever i EU är förstås en oerhört viktig fråga.
Trots ekonomisk kris och arbetslöshet kommer i princip alla EU-länder
att behöva arbetskraftsinvandring inom kort. Från och med 2013 minskar
EUs befolkning. För att kunna försörja en åldrande befolkning och
ha konkurrenskraftiga ekonomier behöver vi bli fler och ett sätt är
att öka arbetskraftsinvandringen. Behoven kommer att variera och
varje land bestämmer förstås självt, men det bör finnas en
uppsättning gemensamma regler för hur arbetskraftsinvandringen sker
och vilka rättigheter de som kommer har. Jag kommer att lägga förslag
här inom kort för att undvika diskriminering och utnyttjande av de
människor som kommer.

Men vi måste också bli mycket bättre på att ta hand om de
invandrare som redan finns i Europa. Integrationen sker förstås bäst
på lokal nivå i samspel mellan de olika institutioner, föreningar och
förutsättningar som finns. Vi fick höra om många intressanta
exempel. De flesta länder tycks vara överens om behovet av
introduktionskurser med fokus på att lära sig det nya landets språk
och behovet av att snabbt komma in på arbetsmarknaden . Men annars
finns det mycket olika åsikter mellan länderna och vi hade en
animerad men intressant diskussion kring detta.

Kommissionen har tagit fram en slags handbok för integration med
exempel på olika metoder och strategier i medlemsländerna. Det är
just det som är kommissionens roll här , inte att harmonisera men vi
kan hjälpa till att ordna mötesplatser, sammanställa goda exempel
och finansiera olika projekt.

På kvällen var det middag och underhållning på Aragoniens regionala
parlament som är beläget i det fantastiska palatset La Aljaferia.
Det är ett palats som ursprungligen byggdes av morerna för över
tusen år sedan, men som också har använts av de olika spanska
kungarna som satt sin prägel på arkitekturen.

Trots den utsökta maten och dansuppvisningen var vi många som
fingrade på våra iphones för att se hur det står till med flygen.
Den isländska askan ställer onekligen till det för många när
ministrar mm från 27 länder ska ta sig hem …

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

  • RT @MalmstromEU: Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on China with… 9 minutes ago
  • Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on Chi… twitter.com/i/web/status/1… 32 minutes ago
  • RT @JadeGrandin: «Sur le gaz russe, oui, les Allemands, et d’autres, ont été naïfs, dit Cecilia @MalmstromEU. Peut-être que nous l’avons ét… 34 minutes ago
  • RT @JadeGrandin: ... «L’ouverture des 27 Etats-membres a fait de l’Europe l’endroit du monde où nous sommes les plus riches, les plus heure… 34 minutes ago
  • RT @_AnabelG: Can globalization be reshaped to accommodate legitimate national concerns while maintaining trade as an engine of green, incl… 35 minutes ago

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: