You are currently browsing the tag archive for the ‘jordbrukspolitik’ tag.

I somras blev det klart att Kroatien, om de sista reformerna genomförs som planerat, kommer att bli EU:s 28:e medlem 2013. Nytt om utvidgningen från dagens kommissionsmöte är att vi rekommenderar kandidatstatus för Serbien, vilket innebär att under förutsättning att relationen med Kosovo förbättras så kommer vi att kunna inleda förhandlingar om medlemskap. Vi rekommenderar också att påbörja förhandlingar om medlemskap med kandidatlandet Montenegro. Kring årsskiftet räknar jag med att inleda visumdialog med Kosovo för att på sikt kunna införa visumfrihet. Hela rapporten visar på enorma framsteg för en region som nyligen varit svårt sargat av krig. Samtidigt är det många reformer som måste göras i samtliga länder inom områden som handlar om att stärka rättssamhället, kampen mot organiserad brottslighet och korruption, minoriteters rättigheter mm.

Det går tyvärr inte lika bra med Turkiets EU-förhandlingar men vi fortsätter samarbeta inom mina frågor som visum och migration och jag hoppas att vi ska komma framåt även här.

Idag har vi även antagit förslag till ny jordbrukspolitik. Jag har tillsammans med mina medarbetare och allierade kollegor i kommissionen kämpat hårt och länge för att förbättra förslaget. Jag hade önskat en större reform och marknadsanpassning av jordbrukspolitiken men med erfarenhet från tidigare diskussioner på ämnet är jag mycket glad över det vi har lyckades få igenom, bland annat en öronmärkning av pengar till miljö- och klimatåtgärder inom landsbygdsutvecklingen, större möjlighet att överföra pengar till miljöprojekt och andra mer långsiktiga projekt samt att systemet om sockerkvoter som idag gör det dyrare för konsumenterna ska bort 2015. Det är naturligtvis inte bra nog men det är en förbättring.

Idag har jag suttit precis hela dagen i budgetförhandlingar med kollegorna i kommissionen. Vi har antagit förslag till långtidsbudget 2014-2020, det som också kallas för MFF, Multiannual Financial Framework.

Givet den mycket allvarliga situation som Europa befinner sig i har vi försökt hitta en balans mellan återhållsamhet i utgifterna och ändå tydliga satsningar för att stödja återhämtning, tillväxt och satsning på innovation. Samtidigt som alla vill skära i EU-budgeten finns det ständigt ökade krav på vad EU ska leverera.

Det förslag vi lagt ikväll kännetecknas av mer öppenhet, transparens, flexibilitet och förenklingar. Det inför mer krav och villkor i regionalstöden. Vi lägger mer pengar på forskning, infrastruktur och innovation och också den nya utrikestjänsten får mer medel för att stödja global utveckling, demokrati, grannskapspolitiken och utvidgningen.

Klimatsatsningar oh energieffektiviseringar blir horisontellt integrerade i alla politikområden. Vi fryser löner och gör kraftiga besparingar i administrationen i kommissionen. Även om jordbrukspolitiken minskar något är det tyvärr allt för blygsamt för min smak, men jag är i förkrossande minoritet i kollegiet att förespråka mer radikala reformer.

På mina områden – migration, asyl, polissamarbete och kampen mot organiserad brottslighet har jag lyckats förhandla mig till mer pengar än vad som tidigare fanns. Detta är ett område där alla vet att vi behöver gemensamma lösningar. Alla medlemsländer och Europaparlamentet är överens om att vi behöver samarbeta mer i kampen mot brottsligheten, att asylpolitik och migration, också laglig sådan behöver en gemensam politik och resurser och det känns bra att vi med detta förslag får mer resurser för att kunna driva en bra politik på dessa områden.

En fråga som kommissionen varit ombedd att titta på är frågan om egna medel. Vi föreslår nu ett reviderat momssystem samt en så kallad skatt på finansiella transaktioner. Den senare är en idé som figurerat på G8 och G20-möten samt flera europeiska toppmöten. Den har stort stöd i flera europeiska huvudstäder samt i Europaparlamentet och bland en majoritet av mina kollegor. Själv är jag mycket skeptisk till att denna idé skall kunna genomföras.

Budgeten skall nu förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparlamentet och antas någon gång nästa år. Budgetförhandlingar är inga barnkalas så det vilar ett stort ansvar på det danska och sedan cypriotiska ordförandeskapen at få ihop en överenskommelse.

Igår eftermiddag och kväll hade vi seminarium med hela kommissionskollegiet för att diskutera den kommande långtidsbudgeten. Om bara två månader ska vi lägga fram ett förslag till rådet och Europaparlamentet och läget är inte direkt optimalt för budgetförhandlingar. Den ekonomiska krisen är fortfarande oerhört kännbar i de flesta medlemsländerna och alla kämpar med dina budgetar. Kommissionen och de andra EU-institutionerna måste naturligtvis också visa återhållsamhet men samtidigt ställs allt fler krav på att EU ska ordna, dvs. finansiera, det ena eller andra. Det handlar om allt från infrastruktur, energiomställning, forskning, tull och inte minst på mitt område med finansiering av kvotflyktingprogram, integration och gränskontroll. Lösningen på det dilemmat blir rejäla omprioriteringar med minskningar inom t.ex. jordbrukspolitiken. Om detta är vi som bekant ganska oense.

Igår diskuterade vi strukturen på budgeten – antal år, grad av flexibilitet, så kallade egna medel mm. Egna medel är ett annat ord för någon slags skatt som EU kan ta in. För min del kan jag tänka mig en europeisk koldioxidskatt eftersom den både ger inkomster och är bra för miljön. Hela denna fråga om egna medel är dock superkontroversiell såväl inom kommissionen som i medlemsländerna. Idag blir det en diskussion mer om innehållet.

Ikväll åker jag till Stockholm för en rad aktiviteter imorgon, främst olika intervjuer men också ett föredrag om asylpolitiken på Stockholms universitet.

Lång diskussion idag på kommissionen om EU:s framtida jordbrukspolitik, CAP. Syftet var inte att lösa frågan utan att enas om ett papper som min kollega Dacian Ciolos har skrivit och som ska gå ut på konsultation till medlemsländer, parlament, intressegrupper och den som är allmänt intresserad. Vem som helst kan skicka in sina synpunkter. Jag hade gärna sett att vi varit mer reformorienterade i diskussionspappret men den stora bataljen kommer ju senare i vår när ett konkret förslag ska formuleras.

Dagen har varit full av möten annars med olika besöksgrupper. Träffade också Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande som var i stan. Vi talade om flera olika saker, bland annat säsomgsarbetardirektivet. Vi var inte helt överens om allt, men det är viktigt att ha nära dialog och samtal kring dessa frågor.

Ikväll inleds möte med Ryssland inrikes- och justieministrar, en övning vi har två gånger om året. I våras var vi i Kazan i Ryssland och nu är vi i Bryssel. Vi ska bl.a tala om visumfrågor, trafficking och kampen mot narkotikan. Troligen kommer även Kaliningrad upp. EU:s medlemsländer har väldigt skilda åsikter om hur långt vi ska gå i visumlättnader för Ryssland så några särskilt konkreta förslag från vår sida finns inte men det är alltid värdefullt att ses och se hur vi kan fördjupa samarbetet på ett antal områden.

Idag har Frankrikes jordbruksminister Bruno Lemaire bjudit in 21 av sina kolleger till ett möte i Paris för att diskutera den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP:s) framtid. Det innebär att alla utom fem EU-medlemmar samlats på ministernivå. Mötet sker utanför EU:s institutionella ram och utan deltagande från det svenska ordförandeskapet. Sedan länge är det planerat att jordbruksminister Eskil Erlandsson avser att hålla ett ordinarie jordbruksråd den 16 december för att särskilt diskutera CAP:s framtid. Det är därför underligt att Frankrike valt att föregripa denna debatt genom sitt initiativ. Alla medlemstater har ett legitimt intresse av att vara med och utforma framtidens jordbrukspolitik. Det är också viktigt att respektera EU:s institutioner och att uppträda i god europeisk anda.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: