You are currently browsing the tag archive for the ‘kommissionsordförande’ tag.

Midsommarafton. Visst finns det ställen jag hellre skulle vilja vara idag än i rådsbyggnaden. Toppmötet fortsätter och igår ackompanjerades det av 500 traktorer och några tusen mjölkbönder som brände halm, blockerade Bryssel och demonstrerade mot de låga mjölkpriserna.

På middagen med EU-ministrarna igår diskuterade vi utfallet av Europaparlamentsvalet i de olika länderna och jag hade möjlighet att berätta om hur vi tänker oss det svenska ordförandeskapet. Alla inser att det kommer att bli mycket svårt och kollegorna lovade allt sitt stöd.

EU-ledarna var igår helt överens om att nominera Barroso till ny kommisionsordförande och nu har det tjeckiska och det inkommande svenska ordförandeskapet fått i uppgift att sondera med Europaparlamentet om de kan godkänna denna nominering och fatta beslut i juli. Där finns som sagt en del återstående oklarheter som behöver diskuteras de närmaste dagarna.

Det hölls en kort diskussion om klimatfrågan där vi bekräftar att vi står kvar vid våra åtaganden och ambitioner inför Köpenhamnsmötet. Vidare förhandlingar om finansieringsprinciper kommer att föras under sommaren och hösten. Det finns också en överenskommelse om att inrätta gemensamma finansiella tillsynssystem, men ännu saknas enighet om hur de exakt skall organiseras och balansen mellan nationellt ansvar och europeisk samordning.

In i det sista förhandlas också frågan om de exakta formuleringarna kring de irländska garantierna.
Just nu sitter statsministrarna instängda och förhandlar om slutsatserna. Vi får se hur lång tid det tar.

Igår fattade kommissionen beslut om ett förslag på ett nytt femårsprogram för polis, rätts- asyl- och migrationssamarbete, det som redan fått namnet Stockholmsprogrammet. Det kommer att bli utgångspunkt för de diskussioner som skall föras under vårt ordförandeskap och förhoppninsgvis leda till ett beslut på europeiska rådet i höst. Tanken är att bl.a fördjupa det polisiära samarbetet i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten, men också hitta en balans som säkrar rättssäkerhet och indvidens rättigheter. Sverige är också pådrivande för att hitta vägar för legal arbetskraftsinvandring till EU. Som stämningarna är i flera länder nu efter extremhögerns framgångar i EP-valet kan det bli tuffa diskussioner i rådet så småningom.

I måndags fick José Manuel Barroso formellt frågan från det tjeckiska ordförandeskapet om han står till förfogande till omval som kommissionsordförande. Barroso svarade ja (Förvånad, någon?). Socialisterna i Europa har inte kunnat enas om en motkandidat och efter det dåliga resultat s gjorde är det rimligt att kommissionsordförande utses från mitten-högerlägret. Dessutom stödjer ett antal socialistiska statsministrar Barroso. Planen är att han skall utses på toppmötet nästa vecka, och sedan bekräftas av Europaparlamentet när det möts i juli, men det pågår en diskussion i medlemsländerna om huruvida han formellt ska utses eller bara nomineras. Det har att göra med osäkerheten om vilket fördrag som skall gälla i höst och hur kommissionen skall tillsättas. Vi föredrar från svensk sida att han väljs och utses formellt så att att det finns en stabilitet i kommissionen under sommaren och hösten. Det finns tillräckligt många osäkerhetsmoment som det är och vi behöver någon som med kraft kan leda kommissionen tills den nya utses senare i höst.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: