You are currently browsing the tag archive for the ‘konfiskering av kriminellas tillgångar’ tag.

photo: de wajakemek | rashdanothman CC

photo: de wajakemek | rashdanothman CC

Att avskaffa de interna gränskontrollerna inom EU är en mycket bra sak för oss medborgare som nu kan röra oss fritt mellan länderna. Det har också betytt oerhört mycket för ekonomin och handeln. Men det har o0ckså gjort det nödvändigt att jobba med andra effektiva sätt mot dem vi inte vill ska korsa gränserna – brottslingarna. De senaste åren har vi utvecklat  tätare polissamarbete genom Europol, fördjupad EU-lagstiftning och mer förebyggande åtgärder. Förra året i januari invigdes en ny del av Europol – IT-brottscentret i Haag, EC3, som fokuserar på olaglig online-verksamhet som utförs av organiserade kriminella grupper, särskilt attacker mot e-banktjänster och annan internetbaserad finansiell verksamhet, sexuell exploatering av barn online och brott som påverkar de viktiga infrastrukturerna och informationssystemen i EU. IT-brottsligheten är en bransch som ökar i snabb hastighet, och EC3 är ett viktigt verktyg mot den gränsöverskridande brottsligheten. De har också varit framgångsrika under 2013 och bidragit till att sätta fast ligor som kapat bankkort och konton, och mycket framgångsrikt arresterat tusentals nätpedofiler.

En EC3-rapport från oktober om trender i spridningen av barnövergreppsmaterial gav oss en skrämmande inblick hur förövarna bär sig åt och hur de hittar nya vägar att komma undan polisen. Vår Globala allians mot nätpedofili har varit ”up and running” i ett drygt år nu. Under året har alliansen vuxit till 52 länder. I vårt globala samarbete slår vi fast att det måste finnas speciella polisenheter i alla länder som arbetar mot spridning av barnövergreppsmaterial. Det ska också bli lättare att dra igång gemensamma utredningar.

Vad gäller gränskontrollerna, så togs andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) i drift under 2013, för att öka säkerheten och underlätta den fria rörligheten inom Schengenområdet.  Med SIS II kan de nationella gränskontroll-, tull- och polismyndigheterna på ett enkelt sätt utbyta information om personer som kan ha varit inblandade i allvarliga brott. I systemet finns också registreringar om försvunna personer, särskilt barn, och information om bl.a. sedlar, bilar, skåpbilar, skjutvapen och identitetshandlingar som kan vara stulna, bortförda eller anmälda försvunna.

Att säkerhetspolisen i världens länder övervakar individer i jakten på terrorister är ingen nyhet, men avslöjandena om NSA var en nedslående upptäckt och skakade relationen med USA fundamentalt. Samtidigt ledde NSA-skandalen till en viktig debatt om integritet och diskussionerna för förhoppningsvis med sig bättre och tydligare gränser för övervakning och informationsutbyte. Kampen mot terrorism och extremism är oerhört viktig, men vi får inte tumma på mänskliga fri- och rättigheter. I ljuset av Snowdens avslöjanden hoppas vi nu få på plats nya dataskyddsregler och ett övergripande dataskyddsavtal med USA. Jag följer också med stort intresse debatten i USA om NSAs befogenheter och hoppas verkligen att den ska leda till strängare kontroll och begränsningar. I Europa såg vi under 2013 skrämmande exempel på hur extrema rörelser växer sig starkare och intoleransen ökar. Inte sedan Andra världskriget har det funnits så många främlingsfientliga partier i Europas folkvalda församlingar som det finns i dag. Att förebygga och stoppa spridningen av extremism och rasism är inte bara nödvändigt, det är vår moraliska plikt. Under 2013 har RAN-nätverket fortsatt sitt arbete och deras rapport presenteras om några veckor.

Alltfler människohandelsoffer påträffas i EU, och vi har utvecklat ambitiösa strategier och åtgärder för att hjälpa offren och för att stoppa den här typen av avskyvärda brott. Därför var det en besvikelse när vi i april konstaterade att bara sex (!) medlemsstater hade implementerat direktivet om människohandel, trots att tidsfristen på två år löpt ut. En del av 2013 ägnades därför till att jaga på de återstående 22 ländernas regeringar. Nu har 20 länder komplett infört EU-lagstiftningen i sin nationella lagbok och tre länder har infört delar. Arbetet fortsätter. För att stödja alla goda krafter lanserade vi förra året också det nya ”EU Civil Society Platform against trafficking”, som för samman över hundra europeiska frivilligorganisationer från hela EU.  EU-plattformen kommer att fungera som ett forum för frivilligorganisationer på europeisk, nationell och lokal nivå. Vi hart också under året sett viktiga debatter och åtgärder i flera medlemsstater för att minska efterfrågan av sexköp och trafficking.

Vi måste också se till att den organiserade brottsligheten inte kan tvätta sina pengar via banksystemet och vi måste bli bättre på att komma åt de kriminellas tillgångar. Det får inte finnas några kryphål som den organiserade brottsligheten eller terrorister kan slinka igenom. I februari förra året presenterade min kollega och jag ett förslag mot penningtvätt. Den legala ekonomin måste skyddas, inte minst i dessa kristider. Tidigt i december godkände ambassadörerna i EU: s medlemsstater (Coreper) överenskommelsen med Europaparlamentet om EU: s nya lagstiftning om hur man kan konfiskera vinster genom brottslig verksamhet (direktivet om frysning och förverkande av vinning av brott inom EU). Formellt antas de nya reglerna i början av detta år. Den fyller viktiga luckor i vår lagstiftning som idag utnyttjas av organiserade kriminella grupper.

Tal på Advokatdagarna

Tal på Advokatdagarna

Ännu en intensiv dag närmar sig sitt slut. Med anledning av att jag invigningstalade på Advokatdagarna och var i Stockholm idag, passade jag på att utnyttja hela dagen till en blandning av aktiviteter – seminarier, intervjuer – både tv och tidningar – och möten med enskilda. Dagens tema har varit asylfrågor, men även organiserad brottslighet, och den ekonomiska krisen har varit uppe.

 

Advokatsamfundet arrangerar varje år seminariedagar för sina medlemmar. Jag inledde deras konferens med att tala om arbetet mot korruption och organiserad brottsligheten i Europa och om EU:s olika  förslag till åtgärder. Brottsligheten handlar ju naturligtvis ytterst om den enskildes trygghet och säkerhet men det finns också  en mycket viktig  ekonomisk aspekten av brottsligheten. Det är en miljardindustri. Uppskattningar gjorda av IT-säkerhetsbranschen visar att bara brottsligheten på Internet kostar svenskar 1,4 miljarder per år. Den globala narkotika handeln uppskattas omsätter mer än flera av de största multinationella företagen tillsammans. Det är pengar som skulle göra stor nytta i den legala ekonomin. Ett av förslagen jag pratade om idag är harmoniseringen av konfiskering, som möjliggör att brottsbekämpande myndigheter lättare kommer åt t.ex. lyxvillor och nattklubbar som kriminella gränsöverskridande nätverk investerat sina pengar i. Mer om det har jag skrivit här.

Jag var också inbjuden till Utrikespolitiska föreningen vid Stockholms universitet för att tala om det gemensamma asylsystemet som nu går in i slutförhandlingar. Det är alltid lika givande att träffa pålästa och kunskapssökande studenter. Vi diskuterade också situationen i Syrien, korruption och mänskliga rättigheter.

Om Syrien pratade jag också om under dagens intervju med Ulf Kristofferson som du kan se här. SVT:s morgonprogram om asylpolitiken kan du se här . Dagens seminarium om asylpolitiken på Europahuset med migrationsminister Tobias Billström spelades in av SVT Forum, men jag får återkomma med länk*.

*Visas imorgon på Kunskapskanalen kl. 13:30

Presskonferensen efter mötet

Presskonferensen efter mötet

Regnet öste ner när vi något försenade äntligen kom fram till Luxemburg i morse. Vägarbeten gjorde att trafiken i princip stod stilla. Det var första gången rådsmötet hölls i den nya byggnaden i Luxemburg och den är betydligt trevligare än den gamla lådan. Ljust och trevligt även om kaffet som serveras i mötesrummet är lika uselt som i den förra byggnaden.

Den danske ordföranden ledde mötet med fast hand och det blev ett bra möte med många riktiga politiska diskussioner. Vi avhandlade viktiga frågor som migrationsströmmar, asylpaketet och samarbete med Turkiet. Vi hade också en mycket bra diskussion om terrorism med utgångspunkt från aktuella hotbildsanalyser samt diskussion om förslaget om bättre registrering av sprängämnen, PNR och inte minst det förebyggande arbetet för att hjälpa personer som riskerar att radikaliseras och bli våldsamma. Just dessa ensamma personer med extrema ideologier, som t ex Anders Breivik, eller Mohamed Merah i Toulouse, upplever många medlemsländer vara det största hotet idag. Förra året lanserade jag därför ett nätverk för att knyta samman den expertis som finns inom EU på detta område. Du kan läsa mer om antiradikaliseringsnätverket här.

Naturligtvis blev det en hel del diskussion om det fransk-tyska brevet om Schengen som alla medlemsländer hade fått inför mötet. Detta ska ses i det sammanhang att det är  valkampanj i Frankrike just nu men Schengen är allt för viktigt för att tas gisslan av en sådan debatt.  Redan i september lade kommissionen ett förslag för att stärka Schengen, förbättra utvärderingen och kontrollen och se till att minska möjligheten för missbruk, dvs att medlemsstater ensidigt inför gränskontroller av inrikespolitiska skäl.

Om gränser ska införas temporärt måste detta vara en allra sista åtgärd och ett sådant beslut måste då tas på europeisk nivå, gemensamt. Schengen är en av de mest konkreta förmånerna för 400 miljoner invånare och vi måste vara mycket varsamma med att inte rasera den fria rörligheten.

Jag stannar i Luxemburg över natten då jag i morgon förmiddag ska diskutera frysning och konfiskering av kriminellas tillgångar med justitieministrarna.

Konfiskerad mark

Konfiskerad mark

På resa i Puglia i södra Italien där jag besöker olika projekt som finansieras av medel som är konfiskerade av maffian. Längs byarna på den vackra landsbygden mellan Bari och Brindisi ser vi hur villor och stora landegendomar som förut ägts av maffiabossar, förvandlas till jordbrukskooperativ där traktens ungdomar får jobb och odlar biologiska produkter som sedan säljs. På så sätt går tillgångarna tillbaka till folket och man tar också tillbaka makten över territoriet som är så viktigt i maffians logik.

Lyxvillor blir bostäder för ungdomar på glid, nattklubbar förvandlas till ungdomsgårdar eller musikcentrum för funktionshindrade barn och fastigheter blir museum etc. Mycket av detta drivs av nätverket Libera och graden av engagemang från det civila samhället är enormt. Det är en daglig kamp för att visa att antimaffian är mäktigare än maffian själv.

Visst återstår ett enormt arbete i Italien och mycket av arbetet mot den organiserade brottsligheten försvåras av den utbredda korruptionen, men den verksamhet som vi tittat på idag är verkligen imponerande. Många av projekten stöds också ekonomiskt av EU.

Organiserad brottslighet är enormt lönsamt och hundratals miljoner euro investeras idag av europeiska brottssyndikat och maffiagrupper i guld, lyxvillor, restauranger etc. Detta är pengar som tillhör medborgarna och polisen lyckas idag bara konfiskera en bråkdel av de kriminellas tillgångar. Pengar är själva drivkraften bakom organiserade brottslighet och så länge vi inte kan komma åt de kriminella där det svider som mest så kommer det fortsatt vara lönsamt att ge sig in på den kriminella banan. Idag har jag därför presenterat ett nytt förslag som ska underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna runt om i EU att komma åt och konfiskera kriminellas tillgångar.

I dagsläget ser reglerna mycket olika ut i EU:s medlemsländer och processen för att konfiskera blir därmed både komplicerad och ineffektiv. Dessa olikheter i lagstiftningarna utnyttjar även de kriminella för att gömma undan sina tillgångar.

Med mer harmoniserade regler på plats ska kriminellas tillgångar – inte minst pengarna – snabbt kunna frysas när åklagare befarar att de annars skulle försvinna utomlands. Det ska också bli betydligt lättare över hela EU att konfiskera tillgångar som inte nödvändigtvis kan knytas till ett specifikt brott, men kan knytas till en persons brottsliga verksamhet. Dessutom ska kriminella inte längre kunna skriva över tillgångar på en vän eller släkting, så kallad tredjeparts konfiskering. Här hittar du mer information och här en länk till dagens DN-debatt där jag skriver om förslaget.

Korruption förstör ett land inifrån, undergräver förtroendet för demokratiska institutioner, försvagar politiskt ledarskap och spelar rakt i händerna på organiserade kriminella grupper. Enligt en Eurobarometerundersökning som vi har presenterat idag uppger nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade att de ser korruption som ett stort problem, som finns på alla nivåer. Åtta procent av de tillfrågade uppger att de har frågats om eller förväntats, betala en muta under det gångna året. Här hittar du hela undersökningen.

Även om graden av korruption varierar mellan EU-länder så finns det inget land som är förskonat och det innebär oerhörda kostnader för samhället förutom att det undergräver tilltron till politiken och demokratin. Antikorruptionsarbetet måste intensifieras främst från medlemsländernas sida men också från EU-håll. I juni förra året antog kommissionen ett korruptionspaket, med krav på tydligare fokus på korruption i all relevant EU-politik. Vi kommer också med start 2013 att publicera en rapport där vi redogör för anti-korruptionsåtgärderna i alla 27 medlemsstater i EU, vad som fungerar och vad som inte gör det, där vi även kommer att ge förslag på förbättringar.

Ny lagstiftning för att tackla korruption i form av reformer av reglerna om offentlig upphandling, mer avancerade statistik om brottslighet och utökad strategi mot bedrägerier är också att vänta från kommissionen framöver. Förslaget om ökad harmonisering kring konfiskering av kriminellas tillgångar, som jag ska presentera om några veckor, är även detta en del i det övergripande antikorruptionsarbetet från EU-håll.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: