You are currently browsing the tag archive for the ‘kvotflyktingar’ tag.

Det finns runt om i världen mer än tio miljoner människor som har flytt sitt hemland på grund av krig, förföljelse, naturkatastrofer och svält, och som är i behov av hjälp och skydd. Många är födda och har levt hela sina liv i flyktingläger. Av dessa tio miljoner människor räknar FN:s flyktingorgan UNHCR med att ungefär en procent aldrig kommer att kunna återvända till sitt hemland på grund av förföljelse. De är de mest utsatta av de utsatta. UNHCR har därför ett s.k. vidarebosättningsprogram där länder kan anmäla sig för att hjälpa dessa människor att hitta ett nytt hem och ett värdigt liv.

Idag har EU tagit ett historiskt viktigt steg för en ökad solidaritet inom flyktingpolitiken – vi har äntligen enats, efter flera år av förhandlingar, om att slå samman de kvoter som länderna i vidarebosättningsprogrammet har, i ett gemensamt program. Initiativet till programmet togs under svenska ordförandeskapet och jag har varit mycket pådrivande i förhandlingarna för att få detta på plats. Ett europeiskt vidarebosättningsprogram innebär att vi kan samordna våra resurser och använda de mer effektivt för att t.ex. kunna tömma ett helt flyktingläger och erbjuda en fristad för de mest utsatta.

Det är tyvärr bara några få länder som idag deltar i UNHCR: s vidarebosättningsprogram. USA är det land som tar emot allra flest, 80 000 kvotflyktingar per år. Sverige och de andra nordiska länderna tar också ett stort ansvar men när man slår samman alla platser som EU:s medlemsländer bistår med får vi endast ihop ynka 4500 platser. Vi har dock fått positiva signaler om att fler EU-länder är intresserade och vi kommer från kommissionens sida fortsatt att stödja och bistå de länder som vill vara med. Jag hoppas att vi med ett gemensamt europeiskt program ska kunna hjälpa ännu fler och därmed också stå upp för ett av de grundläggande värdena för vår union – solidaritet. Mer information om vidarebosättning kan du hitta på UNHCR:s hemsida.

Jag har precis talat på ett seminarium organiserat av Transparency International med anledning av att det är internationella dagen mot korruption på fredag. Här hittar du talet. Där var politiker, forskare, näringsliv och representanter för det civila samhället. Jag arbetar intensivt med att förbereda rapporten om korruption i medlemsstaterna som ska komma 2013. Samtidigt försöker vi se till att kampen mot korruption löper som en röd tråd i allt arbete i kommissionen, t ex bättre förslag till offentlig upphandling, redovisning, kontroll etc. Vi stödjer också ett stort forskningsprojekt om korruption som involverar 20 länder och som leds av Quality of Governance institutet i Göteborg.

Det beräknas att korruptionen i EU motsvarar lika mycket som hela EU:s budget så i dessa tider vore det också bra av ekonomiska skäl om en större del av pengarna stannade inom den lagliga ekonomin.

Nu är jag på väg till Genève där ett stort antal ministrar och personligheter träffas i samband med Genèvekonventionens 60-års dag. Jag ska delta i ett rundabordsamtal om framtidens asylpolitik. Det är sorgligt att vi fortfarande inte är överens om asylpaketet och att EU-länderna inte förmådde enas om ett gemensamt erbjudande för att ta emot kvotflyktingar. Unhcr har i ett års tid uppmanat världens länder att komma med erbjudande om platser till Genève idag. EU-länderna tyckte uppenbarligen inte att detta var prioriterat. Det är djupt tragiskt.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: