You are currently browsing the tag archive for the ‘Liechtenstein’ tag.

Idag har Liechtenstein blivit medlemmar i Schengen. Över 400 miljoner européer från 26 Europeiska länder kan nu röra sig fritt utan passkontroller i Schengenområdet. Schengen är ett av de mest konkreta och uppskattade resultaten av EU-samarbetet och med Liechtenstein som ny medlem ökar nu den fria rörligheten ytterliggare. Mer information hittar du här.

Annonser

Minns ni EES-avtalet? I år fyller det femton år. Det var 1994 som tolv EG-länder och sex Efta-länder kom att bilda EES, det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Under något år strax före vårt EU-inträde var även Sverige ett av länderna som omfattades av EES-avtalet.

Idag är vi 27 länder i EU, men bara tre länder har EES-avtal. Liechtenstein, som aldrig siktat på EU-medlemskap, Island, som nu är på väg mot fullvärdigt EU-medlemskap, och så Norge, som röstade nej till EU. Avtalet ger rätt till fri rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital och ställer därmed krav på att stora delar av EU:s lagstiftning införs. Däremot saknar de tre EES-länderna representation i såväl kommissionen som rådet och Europaparlamentet.

Nu växer oron i Norge för EES-avtalets framtid. Norska UD har i dagarna offentliggjort en rapport från EU-ambassadören Oda Helen Sletnes, som målar upp bilden av ett EU som blir alltmer komplext och krävande – och där det norska inflytandet blir alltmer begränsat. Det handlar om att fler och fler frågor hanteras av EU-myndigheter, där Norge saknar insyn, men också att landet får svårt att behålla sin särställning när stora länder som Ukraina eller Turkiet kräver att få vara med på den inre marknaden. Och när EU-länderna mitt i finanskrisen fattar blixtsnabba, gemensamma beslut hinner Norge inte med i svängarna.

Allt det här stämmer säkert, och det är inte så konstigt om det norska inflytandet minskar ännu mer i takt med att EU-länderna samarbetar allt tätare på olika områden. Det är ju först när man är med fullt ut som man kan verkligen kan vara med och påverka de beslut som fattas. Vi ser ju själva problemen med att stå utanför eurosamarbetet!

Om någon vecka går norrmännen till stortingsval, men tyvärr finns inte EU-frågan alls med i valrörelsen. Det är synd. Men jag ger inte upp hoppet om att få med Norge i EU. Jag hoppas att det blir en debatt om detta även i Norge.

Igår meddelade Socialdemokraterna att de inte kommer att ingå i den tvåtredjedelsmajoritet i Riksdagen som krävs för att Sverige som näst sista land ska kunna godkänna Liechtenstein som medlem i EU:s passunion. Skälet skulle vara att mer bör göras mot skatteparadisen. Under det senaste året har regeringen och Anders Borg gjort långt mer i arbetet med att komma åt skatteparadisen än Socialdemokraterna åstadkom under sina 12 år vid makten.

Jag noterar att advokat Bodström gått i opposition mot sin egen partiledare. Med ett bestämt stampande i riksdagsgolvet meddelade han att just han inte vill ha borgfred. Som Beatrice Ask konstaterade råder det inte någon skiljaktighet i sakfrågan mellan regeringen och Socialdemokraterna. Man kan lätt få intrycket av att Bodströms intensiva stampande är drivet av ett personligt behov att profilera sig inom partiet.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
Annonser
%d bloggare gillar detta: