You are currently browsing the tag archive for the ‘lika rättigheter’ tag.

Idag är det den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Det är fruktansvärt att homosexualitet fortfarande är brottsligt på många håll i världen. I hela sju länder, däribland Iran, Sudan och Nigeria är det till och med förenat med dödsstraff. Detta är också ett av de många skäl människor har som söker asyl i EU – för att få skydd från förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Men inte heller inom EU respekteras homosexualitet fullt ut, trots Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna där alla människors lika värde och rätt till likabehandling slås fast.

Vi vet att Pridefestivaler ibland ställs in och att det förekommer såväl diskriminering som våld mot homosexuella i de flesta länder. Ett mycket allvarligt exempel på övergrepp finns i Tjeckien där man använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning, vilket EU:s myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), uppmärksammade i en rapport förra året. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras. Det är en rent medeltida metod och en stor kränkning av individens rätt till privatliv. Så fort vi fick reda på detta kontaktade vi de tjeckiska myndigheterna, och vi väntar nu på ytterligare information från Tjeckien för att se om vi kan driva frågan vidare. Att det är politiskt oacceptabelt är dock helt klart.

Vi har en lång väg kvar innan vi kan säga att vi lever i ett helt tolerant Europa – ett Europa som både i teori och praktik bygger på respekten för alla människors lika värde. Just detta, respekten för människors olikheter och lika värde, är själva drivkraften bakom mitt politiska engagemang. Jag kan bara konstatera att det inte är svårt att hitta motivation för att fortsätta det strävsamma arbetet att försöka göra EU mer liberalt.

Idag har jag varit på utfrågning i Europaparlamentets specialutskott för långtidsbudgeten, SURE. Även om home affairs bara utgör 0,77% av den nuvarande långtidsbudgten, så har kommissionen fått nya uppgifter genom såväl Lissabonfördraget och Stockholmsprogrammet. Det kommer att kosta en del. Den senaste utvecklingen i Nordafrika tyder på att migrationsfrågorna kommer att stå högt på dagordningen ett tag. Arbetet med att få en gemensam asylpolitik på plats kommer att kräva en del resurser, något vi bl.a ser i Grekland. Kampen mot den organiserade brottsligheten är också ett område där det finns ett mervärde av att agera gemensamt på europeisk nivå. Jag har fått i uppdrag att skapa ett europeiskt cybercentre och fler flera JIT (Joint Investigation Teams) på Europol. Jag tror dock att det finns en del möjligheter att göra effektiviseringar och besparingar inom min nuvarande budget också. Alla kommissionärer har fått strikta order från Barosso att titta på förenklingar och att rensa bort sådant som inte fungerar. Det blev en bra diskussion och ledamöterna ställde många detaljerade frågor. De tar budgetarbetet på yttersta allvar vilket är utmärkt. Men det lär bli blodiga förhandlingar. Den 29-30 juni ska kommissionen besluta om ett förslag. Det blir härlig sommarläsning i alla länders finansdepartement

Vi diskuterar just nu även ett förslag som ska underlätta vid bodelning för internationella par. Till exempel vilket lands regler som ska gälla vid en separation när en svensk person gift sig eller ingått partnerskap med en fransman i Sverige och sedan bosatt sig Frankrike. Förslaget är mycket viktigt politiskt sett då det inkluderar internationella par som har ingått äktenskap såväl som partnerskap. Självklart ska alla par i Europa ha ett tydligt regelverk att luta sig mot. Men detta är tyvärr inte självklart för alla. Idag är det endast 13 medlemsländer som erkänner registrerade partnerskap. Hur förslaget kommer att se ut råder det därför delade meningar om. För mig är det oerhört viktigt att det inte blir någon diskriminering mellan hetero- och homosexuella par.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: