You are currently browsing the tag archive for the ‘Luxemburg’ tag.

En lång dag i Luxemburg. Landade tidigt och trött och jetlaggad
kastade jag mig in i en bil direkt till Luxemburg. Hann precis fram
till mötet klockan tio. Det var det spanska ordförandeskapets sista
rådsmöte i inrikesministerkretsen och Alfredo verkade vilja krama ur
maximalt ur detta. Vi avslutade inte förrän klockan sju på kvällen
och sedan var det pressträff och några bilaterala möten. Var helt
slut när jag stapplade ut ur den hemska rådsbyggnaden och upptäckte
att det var en vacker sommarkväll där ute i verkligheten.

Mötet idag innehöll diskussioner om terrorism och inre säkerhet, om
bättre vertyg i kampen mot narkotikasmuggling och så diskuterades
mina förslag om ensamkommande flyktingbarn, en handlingsplan som fick
stort stöd. Stöd fick kommissionen också i att gå vidare med
arbetet att kunna ge visumfrihet till Albanien och Bosnien i höst om
länderna uppfyller de sista kriterierna.

Under lunchen hade jag möjlighet att rapportera om förhandlingarna om
TFTP i Washington som nu nästan är klara. Det blev en del frågor men
på det stora hela fick jag stort stöd för den nya överenskommelsen.
Jag har även ringt om informerat rapportören i Europaparlamentet och
nästa vecka besöker jag hela utskottet. Jag hoppas att EP ska kunna
rösta innan sommaren men det är en del meck med översättningar och
procedurer när vi väl har hela avtalet klart för omröstning.

Regnet vräkte ner i Luxemburg hela dagen och bidrog kanske till att det allmänna rådet inte helt lyckades lösa de frågor som återstår till EU-toppmötet senare i veckan. De olika garantier som Irland ska få för att kunna hålla en folkomröstning om Lissabonfördraget fanns ännu inte tillgängliga när vi möttes, men det vi har sett och hört hittills ser ok ut. Jag hoppas och tror att vi kan komma överens här så att irländarna ska kunna rösta om fördraget i höst.

De andra frågor som ligger på bordet, dels kring finansieringen av ett nytt klimatavtal, dels hur det nya EU-systemet för övervakning av finansmarknaden ska fungera, behöver diskuteras ytterligare. Möjligen når vi inte ända fram på toppmötet utan får fortsätta samtalen under sommaren och i början på hösten.

Frågan om att utse ordförande för den nya EU-kommissionen lär också tas upp på torsdag/fredag. Inga alternativa namn till Barroso nämns, men i dagsläget finns ingen majoritet i Europaparlamentet för hans namn. Diskussionen är ett led i ett större förhandlingsspel mellan grupperna om inflytande och talmansposter nu när de nya partigrupperna håller på at formera sig.

Det tjeckiska ordförandeskapet närmar sig sitt slut och den nuvarande tekniska regeringen räknar nog timmarna till den första juli. De kämpar hårt för att försöka leverera och fullfölja sina åtaganden så gott det går, men de har förstås begränsat med erfarenhet av europapolitiken.

Åt lunch med EU-ministrarna från sextetten: Sverige, Tjeckien, Frankrike, Spanien, Belgien och Ungern. Vi diskuterade framför allt frågorna kring kommissionen och fördraget.

Hann också med ett besök på Revisionsrätten där jag berättade för personalen om det svenska ordförandeskapet. Revisionsrätten är komptent men diskret EU-institution som lite i det fördolda jobbar hårt med att öka insynen, ansvarsutkrävandet och effektiviteten i hur EU använder sina budgetmedel. En viktig allierad för oss!

Lite trist var det att lämna sommarvärmen i Sverige för att åka redan på eftermiddagen till Luxemburg inför måndagens GAERC. Men det är många möten som skall hinnas med, såväl kvällen innan som tidigt innan själva rådsmötet. Detta är det sista rådsmöte som den nuvarande tjeckiska regeringen leder så det blev vad min kollega EU-minister Sasha Vondra kallade , ett ”gulaschmöte”, dvs ganska spretigt.

Lång diskussion om konflikten Slovenien-Kroatien. Vi stödjer kommissionens intensiva ansträngningar att medla och få till stånd samtal så att blockaden mot de kroatiska förhandlingskapitlena kan hävas. Det är komplicerat och båda länderna har låst in sig i sina hörn. Det är mycket olyckligt att en bilateral konflikt har tillåtits få så stora europeiska dimensioner.

Kort diksussion också om förberedelsena för jobbtoppmötet den 7 maj och Östra partnerskapet som lanseras samma dag. Dessutom pratade vi naturligtvis om svin-influensan. Det tycks som om krishanteringssystemen har fungerat väl hittills, så väl nationellt som på europeisk nivå har det varit flera telefonmöten för att stämma av och samordna. EU håller nära kontalt med WHO. Det är naturligtvis väldigt oroväckande och det gäller att hitta en balans mellan att å ena sidan lämna information, stilla folks oro, ha beredskap och å andra sidan inte bidra till att sprida panik. Extra hälsoministermöte är kallat till nästa vecka. Kommissionär Vassilliou, ansvarig för hälsofrågor, har sagt att hon personligen avråder från att resa till drabbade områden. Det känns lite överdrivet i dagsläget.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: