You are currently browsing the tag archive for the ‘människohandel’ tag.

photo: de wajakemek | rashdanothman CC

photo: de wajakemek | rashdanothman CC

Att avskaffa de interna gränskontrollerna inom EU är en mycket bra sak för oss medborgare som nu kan röra oss fritt mellan länderna. Det har också betytt oerhört mycket för ekonomin och handeln. Men det har o0ckså gjort det nödvändigt att jobba med andra effektiva sätt mot dem vi inte vill ska korsa gränserna – brottslingarna. De senaste åren har vi utvecklat  tätare polissamarbete genom Europol, fördjupad EU-lagstiftning och mer förebyggande åtgärder. Förra året i januari invigdes en ny del av Europol – IT-brottscentret i Haag, EC3, som fokuserar på olaglig online-verksamhet som utförs av organiserade kriminella grupper, särskilt attacker mot e-banktjänster och annan internetbaserad finansiell verksamhet, sexuell exploatering av barn online och brott som påverkar de viktiga infrastrukturerna och informationssystemen i EU. IT-brottsligheten är en bransch som ökar i snabb hastighet, och EC3 är ett viktigt verktyg mot den gränsöverskridande brottsligheten. De har också varit framgångsrika under 2013 och bidragit till att sätta fast ligor som kapat bankkort och konton, och mycket framgångsrikt arresterat tusentals nätpedofiler.

En EC3-rapport från oktober om trender i spridningen av barnövergreppsmaterial gav oss en skrämmande inblick hur förövarna bär sig åt och hur de hittar nya vägar att komma undan polisen. Vår Globala allians mot nätpedofili har varit ”up and running” i ett drygt år nu. Under året har alliansen vuxit till 52 länder. I vårt globala samarbete slår vi fast att det måste finnas speciella polisenheter i alla länder som arbetar mot spridning av barnövergreppsmaterial. Det ska också bli lättare att dra igång gemensamma utredningar.

Vad gäller gränskontrollerna, så togs andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) i drift under 2013, för att öka säkerheten och underlätta den fria rörligheten inom Schengenområdet.  Med SIS II kan de nationella gränskontroll-, tull- och polismyndigheterna på ett enkelt sätt utbyta information om personer som kan ha varit inblandade i allvarliga brott. I systemet finns också registreringar om försvunna personer, särskilt barn, och information om bl.a. sedlar, bilar, skåpbilar, skjutvapen och identitetshandlingar som kan vara stulna, bortförda eller anmälda försvunna.

Att säkerhetspolisen i världens länder övervakar individer i jakten på terrorister är ingen nyhet, men avslöjandena om NSA var en nedslående upptäckt och skakade relationen med USA fundamentalt. Samtidigt ledde NSA-skandalen till en viktig debatt om integritet och diskussionerna för förhoppningsvis med sig bättre och tydligare gränser för övervakning och informationsutbyte. Kampen mot terrorism och extremism är oerhört viktig, men vi får inte tumma på mänskliga fri- och rättigheter. I ljuset av Snowdens avslöjanden hoppas vi nu få på plats nya dataskyddsregler och ett övergripande dataskyddsavtal med USA. Jag följer också med stort intresse debatten i USA om NSAs befogenheter och hoppas verkligen att den ska leda till strängare kontroll och begränsningar. I Europa såg vi under 2013 skrämmande exempel på hur extrema rörelser växer sig starkare och intoleransen ökar. Inte sedan Andra världskriget har det funnits så många främlingsfientliga partier i Europas folkvalda församlingar som det finns i dag. Att förebygga och stoppa spridningen av extremism och rasism är inte bara nödvändigt, det är vår moraliska plikt. Under 2013 har RAN-nätverket fortsatt sitt arbete och deras rapport presenteras om några veckor.

Alltfler människohandelsoffer påträffas i EU, och vi har utvecklat ambitiösa strategier och åtgärder för att hjälpa offren och för att stoppa den här typen av avskyvärda brott. Därför var det en besvikelse när vi i april konstaterade att bara sex (!) medlemsstater hade implementerat direktivet om människohandel, trots att tidsfristen på två år löpt ut. En del av 2013 ägnades därför till att jaga på de återstående 22 ländernas regeringar. Nu har 20 länder komplett infört EU-lagstiftningen i sin nationella lagbok och tre länder har infört delar. Arbetet fortsätter. För att stödja alla goda krafter lanserade vi förra året också det nya ”EU Civil Society Platform against trafficking”, som för samman över hundra europeiska frivilligorganisationer från hela EU.  EU-plattformen kommer att fungera som ett forum för frivilligorganisationer på europeisk, nationell och lokal nivå. Vi hart också under året sett viktiga debatter och åtgärder i flera medlemsstater för att minska efterfrågan av sexköp och trafficking.

Vi måste också se till att den organiserade brottsligheten inte kan tvätta sina pengar via banksystemet och vi måste bli bättre på att komma åt de kriminellas tillgångar. Det får inte finnas några kryphål som den organiserade brottsligheten eller terrorister kan slinka igenom. I februari förra året presenterade min kollega och jag ett förslag mot penningtvätt. Den legala ekonomin måste skyddas, inte minst i dessa kristider. Tidigt i december godkände ambassadörerna i EU: s medlemsstater (Coreper) överenskommelsen med Europaparlamentet om EU: s nya lagstiftning om hur man kan konfiskera vinster genom brottslig verksamhet (direktivet om frysning och förverkande av vinning av brott inom EU). Formellt antas de nya reglerna i början av detta år. Den fyller viktiga luckor i vår lagstiftning som idag utnyttjas av organiserade kriminella grupper.

Möte om människohandel. Foto: T. Ernst

Möte om människohandel. Foto: T. Ernst

Idag tog EU ytterligare ett steg i kampen mot trafficking. För att stödja alla goda krafter lanserade vi det nya ”EU Civil Society Platform against trafficking”, som för samman över 100 europeiska frivilligorganisationer från hela EU och Kroatien som snart blir medlem.  EU-plattformen kommer att fungera som ett forum för frivilligorganisationer på europeisk, nationell och lokal nivå. Deltagande organisationer jobbar med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter och migranters rättigheter. Deltagarna kommer att kunna utbyta erfarenheter och konkreta idéer om hur man bäst hjälpa offren, utvecklar sina nätverk, och hindrar att fler personer blir offer för det fruktansvärda brott som människohandel är. Det civila samhället spelar en otroligt viktig roll i att förebygga människohandel och för att hjälpa brottsoffer. De som jobbar direkt med de drabbade, kan lära mycket av varandra, och kan hjälpa oss med konkreta idéer vad som behövs för att gå vidare i kampen mot trafficking. Vi bidrar med stöd och kanaler för att deras kunskaper ska spridas över hela Europa.

Dagens möte var ett seminarium för att reflektera och diskutera över politiska prioriteringar, erfarenhetsutbyte och framtida aktiviteter, t.ex. informationskampanjer och möjligheten att samarbeta med organisationer utanför EU. Det är inspirerande och stärkande att möta alla dessa engagerade människor som jobbar hårt mot människohandel. Ett andra möte för plattformen är preliminärt planerad till hösten. Kommissionen undersöker också hur vi skulle kunna underlätta kommunikation inom plattformen med någon slags internetlösning.

Arbetet mot människohandel är prioriterat i EU. Det handlar om att förebygga, skydda offren och åtala människohandlarna. På EU-nivå har vi fattat beslut om straffrättsliga påföljder, brottsofferstöd, och förebyggande åtgärder. Trafficking-direktivet skulle varit infört i all nationell lagstiftning redan, men hittills har endast 9 länder införlivat direktivet fullt ut (Tjeckien, Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och Finland) och 4 länder har delvis införlivat det (Belgien, Bulgarien, Slovenien och Storbritannien). Jag jobbar nu med att kontakta de som inte ännu har infört lagstiftningen och driver på att de ska göra det. Det är förvånande och kritiskt att den nationella lagstiftningen nu dröjer. Under tiden säljs kvinnor, män och barn som varor, och utnyttjas i prostitution och hårt kroppsarbete. Genom att inte införa de lagar vi gemensamt beslutat om, sviker vi dessa människor än en gång.

Mer om EU:s arbete mot trafficking här: länk.

9500 personer föll offer för slavhandlarna 2010. Foto: PoBK/Flickr (CC)

9500 personer föll offer för slavhandlarna 2010. Foto: PoBK/Flickr (CC)

EU:s arbete mot människohandel, trafficking, är en av mina politiska prioriteringar under min mandatperiod som inrikeskommissionär. Faktum är att det första förslaget jag presenterade som nybliven kommissionär var ett direktiv mot trafficking som ska jämna ut skillnaden mellan hur man ser på brottet i EU:s medlemsländer och hur det straffas. Det var mycket stora skillnader i hur brottet definieras och straffsatserna mellan medlemsländerna. Om vi inte pratar om samma sak är det svårt att samarbeta och om vi straffar brottet olika söker sig ligorna till länder där det är ”billigast”, alltså straffet kortast.

Människohandel är vår tids slaveri, och det drabbar oftast redan utsatta kvinnor och män, flickor och pojkar. Därför är jag väldigt besviken över att bara sex medlemsstater (Sverige, Tjeckien, Lettland, Finland, Ungern och Polen) hittills har genomfört direktivet, trots att alla har haft två år på sig. Jag hade väntat mig ett helt annat resultat eftersom direktivet gick igenom på rekordfart. Bara 10 månader tog det från att kommissionen la sitt förslag till att beslut fattats i rådet och parlamentet. Det visade på en tydlig politisk vilja att hjälpa offren och bekämpa denna grova brottslighet. Därför är det förvånande att den nationella lagstiftningen nu dröjer. Under tiden säljs kvinnor, män och barn som varor, och utnyttjas i prostitution och hårt kroppsarbete.

Ny statistik visar att antalet personer som säljs ökar, samtidigt som antalet personer som åtalas för brottet minskar. Mellan 2008 och 2010 har människohandeln ökat med 18 %. Inte mindre än 9500 personer upptäcktes år 2010 och mörkertalet är med säkerhet stort. Den gemensamma lagstiftningen är tänkt att öka förutsättningarna för att komma åt människohandlarna och ger dessutom offren ett bättre skydd än vad som är fallet idag. Att inte genomföra lagstiftningen är ett stort svek mot offren.

Eleni Mavrou, Edit Bauer, Cecilia Malmström och Myria Vassiliadou

Antitrafficking-konferens, 18 oktober 2012. Foto: Tove Ernst

 

”Vad gör EU åt trafficking?” är en av de vanligaste frågorna som jag får när jag tar emot besöksgrupper på mitt kabinett i kommissionen och när jag är ute och träffar skolklasser och andra medborgare. Jag får också många mejl om trafficking. Det gläder mig att kampen mot detta vidriga brott engagerar så många – en av de viktigaste frågorna för mig sedan jag blev kommissionär. EU-statistik visar också att 93 % av EU:s medborgare tycker att EU-länderna ska samarbeta mer för att stoppa handeln med människor.

Idag, på EU-dagen mot trafficking, arrangerar vi en konferens om trafficking, dit experter, frivilligorganisationer och politiker kommer för att diskutera åtgärder. Du kan läsa mitt tal här.  Och jag vill här på bloggen passa på att svara på frågan om vad vi i EU gör åt trafficking.

På EU-nivån finns dels ett EU-direktiv, dels en ny EU-strategi mot trafficking. Direktivet var bland det första jag föreslog och inför en gemensam definition av brottet trafficking. Dessutom harmoniseras straffpåföljden  i alla medlemsstater efter införandet. Den här EU-lagstiftningen ger arbetet med att utreda brottet och lagföra brottslingarna en bättre grund, och förbättrar skyddet av offren, men ger oss också en bättre utgångspunkt för utvärdering av arbetet och förekomsten av trafficking, så vi ser vad som fungerar och vad vi behöver göra bättre. Lagstiftningen införs nu i alla 27 medlemsländer och skall gälla fullt ut från våren nästa år.

Strategin mot trafficking, som kommissionen antog i juni i år, innehåller 40 konkreta åtgärder med parallella insatser med förebyggande åtgärder, åtgärder för att öka antalet dömda människohandlare, och förbättringar av skyddet av offren. Hela strategin hittar du här, men låt mig ge tre exempel på åtgärder:

1) För att förbättra utredning och lagföring av människohandlare rekommenderas medlemsstaterna att sätta upp nationella tvärsektoriella brottsbekämpande enheter specialiserade på människohandel, som bör koppla ihop exempelvis polis, migrationsverk, gränskontroll, och expertutredare av finansiell brottslighet.

2) Strategin är också tydlig med att människohandeln inte kan bekämpas enbart genom åtgärder inom EU:s gränser och av EU ensamt. Vi arbetar med att ta fram en lista med prioriterade länder utanför EU för att koncentrera oss på insatser mot människohandel i landspecifika strategiska samarbeten med dessa länder. Kommissionen kommer också öka samarbetet med internationella organisationer som t.ex. FN, ILO, Europarådet och OSCE, för att dela med sig av idéer, förbättra den strategiska planeringen och för att undvika att vi arbetar dubbelt, utan istället tar hjälp av varandra för att bli mer effektiva.

3) En tredje idé, som ser väldigt lovande ut, är att skapa en företagskoalition, som ska knyta företag som vill se till att inte någon del av produktionen använder sig av offer för människohandel och tvångsarbete.

Vi sätter också av pengar för förebyggande arbete och forskning om bl a hur vi kan minska efterfrågan på människohandel.

Det var länge sen slaveri förbjöds – på 1800-talet. Förbudet är inskrivet i FN-dokument, i Europarådets konvention om skydd mot för de mänskliga rättigheterna, och i länders grundlagar runt om i hela världen. Men handel med människor existerar i allra högsta grad fortfarande. En slavhandel som till största delen drabbar kvinnor och flickor, som tvingas in i prostitution. Vi måste göra vårt yttersta för att sätta stopp för denna slavhandel i Europa.

Cecilia Malmström presskonferens om traffickingstrategiVad behöver vi göra för att bekämpa människohandeln? Hundratusentals människor varje år tvingas, luras och hotas för att utnyttjas på olika sätt – sexuellt eller för tvångsarbete. Antalet offer som förs mellan EU-länder ökar, men samtidigt minskar antalet fällda människohandlare. Denna fruktansvärda brottslighet drabbar framförallt kvinnor som säljs som sexslavar, men i ökad utsträckning är också barn och män offer för tvångsarbete, tiggeri och annan form av förnedring. Mitt allra första förslag som kommissionär var ett direktiv som harmoniserar definitionen av brottet trafficking och straffskalorna i EU-länderna samt sätter upp ett antal saker länderna är skyldiga att göra för att bistå offren. Detta direktiv är nu antaget och på väg att bli bindande lag i alla medlemsländer. Men vi behöver göra mer. Jag lägger därför idag fram en gemensam europeisk strategi med  fem prioriteringar för att bekämpa denna moderna form av slaveri, och föreslår en rad initiativ för varje en av dem – totalt drygt 40 förslag.

1. Stärka identifiering, skydd och stöd till offer, särskilt barn.
Genom starkare samarbete mellan de statliga aktörer som har i uppgift att skydda offer för människohandel och genom att sprida tydligare information om rättigheter och stöd som enskilda offer har rätt till enligt EU-lagstiftningen.

2. Intensifiera förebyggande av människohandel.
EU ska finansiera forskning om minskning av efterfrågan och utbud av tjänster som offren för människohandel, bland annat för sexuellt utnyttjande och underlätta inrättandet av en europeisk företagskoalition för att förbättra samarbetet mellan företag och intressenter.

3. Öka antalet åtal av människohandlare.
Gemensamma utredningar ska sjösättas mellan medlemsländerna och den europeiska polismyndigheten Europol. Polismyndigheterna i varje EU-land ska upprätta nationella trafficking-enheter, som ska fungera som kontaktpunkter då myndigheter i andra länder vill slå larm. Genom att polisen spårar finansiella transaktioner – ”följer pengarna” – och utreder människohandlarnas ekonomiska tillgångar, samlas mer bevis, vilket kan befria offren från bördan av att vittna i domstol.

4. Förbättra samordning, samarbete och samstämmigheten inom EU, med internationella organisationer och med tredje land, inklusive det civila samhället och den privata sektorn.
Vi ska etablera en EU-plattform för det civila samhället och de som arbetar med skydda och stödja offer i medlemsstaterna och tredje land, och utveckla en mer enhetlig och konsekvent utbildning för dem som arbetar inom området.

5. Öka kunskapen om och effektivt svar på, nya trender i människohandel.
Kommissionens preliminära siffror visar att de flesta av de registrerade offren i medlemsstaterna används för sexuellt utnyttjande (76 % år 2010). De övriga: tvångsarbete (14% år 2010), tiggeri (3%) och slaveri (1%). Kvinnor utgör 79% av offren. Vi behöver tillförlitliga och jämförbara siffror, därför föreslås att EU utvecklar ett EU-omfattande system för insamling och publicering av uppgifter, som bland annat kommer att bidra till att förbättra förståelsen för nya flöden och trender, såsom den interna handeln, och jämställdhetsaspekten av människohandel. EU ska också stödja forskningsprojekt inriktade på Internet och sociala nätverk som har blivit allt populärare rekrytering verktyg för människohandlare.

Länkar:
Här hittar du dagens presskonferens och filmer med vittnesmål. Hela strategin finns här.
Länk GP-artikel. Debattartikel på Aftonbladet. Radioreportage i Studio ett P1.

Photo: European Union

På agendan för dagens kommissionsmöte stod strategin inför FN-konferensen om hållbar utveckling som kommer att hållas i Brasilien i sommar, det så kallade Rio + 20-mötet. Det var ett bra tag sedan vi hade en ordentlig diskussion om hållbar utveckling i den här konstellationen. Vecka efter vecka har fokus snarare varit på den ekonomiska krisen, och även om vi är några kommissionärer som hela tiden försöker påpeka att grön tillväxt och hållbarhet är viktigt för att faktiskt komma ur krisen starkare, så tenderar dessa frågor att hamna i skymundan. Därför var det nyttigt att få till en ordentlig diskussion idag.

Förra året blev vi 7 miljarder människor på denna jord och siffran kommer bara att öka. Vi måste därför utnyttja våra naturresurser på ett mer hållbart sätt och det är av denna anledning också viktigt att länderna under mötet i Rio kan komma framåt i den här frågan. Vi diskuterade vilka mål som EU ska prioritera, våra viktigaste allierade och behovet av en nära dialog med näringslivet i dessa frågor.

Tidigt imorse träffade jag också Jordaniens utrikesminister. Jordanien är ett land som på senare tid allt mer sökt att närma sig EU. Landet har inte genomgått någon revolution men regeringen siktar på att genomföra viktiga reformer och förändringar. Förra veckan hölls ett högnivåmöte mellan EU och Jordanien, lett av Cathie Ashton. En av frågorna som diskuterades var visum och vi undersöker möjligheterna att inleda förhandlingar med Jordanien, precis som vi gör med Tunisien, om ett sk mobility partnership, där vi utökar vårt samarbete kring asyl, säkerhetsfrågor, människohandel, visum, arbetskraftsinvandring etc. Vi beslöt att skicka en delegation av tjänstemän från mitt DG till Amman inom ett par veckor för att fortsätta diskussionerna på en mer teknisk nivå.

På min engelska blogg skriver jag idag om att det är två år sedan jag började som EU-kommissionär, och vad som har varit viktigast så här långt:

February 10th, 2010, was my first day as EU Commissioner. Two full years into my mandate, I can easily say that this has been two tough years. The economic crisis, with high levels of unemployment, has overshadowed all other policy areas. The Arab Spring has brought new hopes of democratic neighbours but also raised new challenges for them and for us.  They have clearly indicated the desire to cooperate with us on issues like migration, asylum, police, security and visa facilitation. This is also in our interest and therefore we are now preparing mobility partnerships with countries in the North African region, starting with Tunisia.

The events in southern Mediterranean have put pressure on the Schengen system, and in September last year I presented a proposal on how Schengen can be strengthened, safeguarding this fantastic achievement, but making sure that we improve our evaluation systems and minimize the risk of abuses. Negotiations are ongoing.

Since February 2010 we have advanced quite a lot in the work on the asylum package, although many difficulties remain. The deadline set by the European council, is 2012. We urgently need a system that is common in Europe, allowing asylum seekers to get the same treatment wherever they launch their application. Today, ten countries receive 90% of the asylum applications in the EU. With all countries having an administration and infrastructure in place, it will allow for a more even responsibility and solidarity between EU members.

We have adopted the long term residence directive, as well as the qualification direction and are very close to an agreement on the European Resettlement Program. The Asylum Support Office (EASO) in Malta is up and running, mainly assisting Greece where all member states, the commission and many others are involved to help the country to set up a reception system as well as build up a functioning border control. All member states participated in the Frontex/led RABIT-operation at the Greek/Turkish border.

In the field of legal migration we have agreement on the single permit and are well advanced in the directives on seasonal workers and Intra Corporate Transferees. This will protect legal migrants but also reduce bureaucracy in the member states. With my college Lazlo Andor we are planning further initiatives on labour skills needed for the future, including the need for further labour migration. In times where growth is desperately needed, we must make sure that we can get the best skills.

We have lifted the visa obligation for Albania and Bosnia and also started the dialogue with Kosovo, enabling easier people to people contact. Visa facilitation negotiations are ongoing with Russia, Moldova, Ukraine and soon hopefully with Turkey and Georgia.

In the security area I am most proud of the anti-trafficking directive that gives us better tools to fight this horrible modern slavery. With the employment of our anti-trafficking coordinator at the Commission’s Directorate-General for Home Affairs, I think we are better equipped than ever. Also, the directive on combating sexual violence and abuse of children is very dear to my heart and will help us to better protect the most vulnerable; our children.

In September last year I inaugurated RAN, the network that will help us prevent and identify violent radicalisation and extremism. The network is connecting local actors from all over Europe – academics, social workers, teachers, victims, and others to exchange information and best practices to prevent young people from falling into violent extremism. We have concluded negotiations on Passenger Name Records (PNR) with Australia and the U.S. and also put forward a proposal on a European PNR.

Corruption is a disease that eats confidence and trust and also erodes the legal economy. Last year I launched an anticorruption package, aiming for a report next year with tailor-made recommendations to all member states. To protect the licit economy is important, as well as restoring trust.

So a lot has been done since February 2010, but many things still remain. I am looking forward to all the possibilities and challenges of the rest of my mandate.

Idag släpper Unicef en mycket intressant rapport om barn som faller offer för människohandel i de nordiska länderna. Rapporten pekar bland annat på att det finns ett behov av bättre statistik kring människohandelns offer och att kunskapen bland t ex polis och andra myndigheter brister när det gäller att hjälpa barn som far illa.

Rapporten bekräftar många av de problem som vi ser även på europeisk nivå, och som vi försöker angripa från EU-kommissionens sida. Bara häromveckan presenterade vi en handlingsplan om hur vi ska få fram bättre information om brottsstatistik i Europa, där en av de brottstyper som vi prioriterar är just människohandel. Jag uppmanar alla medlemsländer att använda sig av de verktyg som vi har tagit fram och att också rapportera in uppgifterna.

Vi kan naturligtvis inte hjälpa offren genom att enbart samla in statistik och vi ser därför nu över hur vi kan förbättra det praktiska samarbetet mellan t ex polis och andra myndigheter, stärka offrens ställning och uppmuntra utbildningsinsatser. Trafficking är en av mina främsta prioriteringar under denna mandatperiod. Det är ohyggligt att denna slavhandel är så utbredd 2012.

Tillsammans med Myra Vassiliadou som är anti-trafficking koordinator och som jobbar under mig hoppas jag att vi i sommar kommer att kunna presentera en handlingsplan med förslag på åtgärder som medlemsländerna bör sjösätta för att förbättra situationen. Där tittar vi särskilt på situationen för barn.

Bara för ett par år sedan hade vi inte ens en gemensam definition av människohandel i EU, och straffen för dessa fruktansvärda brott skilde sig åt betydligt inom unionen. Samma brott kunde i ett EU-land straffas med 30 år medan det kunde ge 4 år i ett annat. Min första åtgärd som kommissionär var därför att se till att vi har en gemensam definition av begreppet människohandel och att detta brott också ska dömas lika allvarligt oavsett i vilket EU-land brotten begås.

All form av handel med människor är fruktansvärd. Än mer fruktansvärt är det när det handlar om ungdomar och barn som har mindre möjligheter att försvara sig och söka hjälp hos myndigheter.  En av anledningarna till att människohandeln fortgår är naturligtvis att det är alldeles för lönsamt och att det är få som döms för den här typen av brott. I början av mars kommer jag att presentera ett förslag på hur vi bättre ska kunna komma åt kriminellas tillgångar och den långa och sega kampen mot slavhandlarna fortsätter.

Rikspolisstyrelsen släppte idag en lägesrapport av hur människohandeln ser ut i Sverige. Rapporten pekar på att människohandel för sexuella ändamål har minskat men att den ökar vad gäller tvångsarbete och tiggeri. Enligt polisen anses en av anledningarna till minskningen vara ”det idoga arbetet mot sexhandeln”. Det är mycket glädjande att se att antalet människohandelsbrott för sexuella ändamål minskar och jag är övertygad om att den svenska sexköpslagen bidrar stort till detta. Samtidigt är det fruktansvärt att se att människohandel för andra ändamål ökar. På senare tid har tvångsarbetskraft fått allt större uppmärksamhet och det verkar öka i hela Europa. Detta är en lukrativ verksamhet och tyvärr ganska riskfritt eftersom så oerhört få fall av smugglare har blivit dömda. Vi håller just nu på att se över hur EU-lagstiftningen kan uppdateras för att bättre komma åt denna typ av brott.

Jag har idag träffat Colin Predoiu, Rumäniens justitieminister. Vi har träffats flera gånger tidigare och jag vet att han gör ett hårt arbete i Rumänien för att stärka rättsväsendets oberoende och att kämpa mot korruptionen, ibland i tuff motvind. Vi talade om det senaste arbetet på detta området och om Schengen.

Sent igår kom jag hem från en resa till Belgrad. Den formella anledningen att åka dit var att delta på en regional konferens om korruption och organiserad brottslighet som inrikes- och justitieministrarna i Serbien organiserar varje år. Det är ett forum där ministrar från hela Balkan, men också regionen i stort, diskuterar och utbyter erfarenheter. Väl på plats hade jag flera intressanta möten, bl a med inrikesministern, Ivica Dacic. Vi talade om brottslighet, om asyl- och migration, om samarbete med Europol och om visumfrågor. Med justitieministern Snezana Malovic talade jag mest om korruption och vikten av att hela samhället engagerar sig i kampen mot korruption, inte bara justitieministern. Serbien håller just nu på att arbeta fram en mycket ambitiös plan för arbetet mot korruption så vi utbytte tankar om vad som bör ingå.

Stämningen i Serbien är mycket nervös just nu, dels på grund av oroligheterna mellan serberna och KFOR vid gränsen till Kosovo, men framför allt på grund av att Europeiska rådet på sitt toppmöte den 9 december ska uttala sig om Serbien. Det är min fulla övertygelse att Serbien hör hemma i den europeiska unionen, men naturligtvis återstår det många reformer att göra. Kommissionen har rekommenderat att Serbien får kandidatstatus men detta är något som medlemsländerna enhälligt ska besluta om och den enigheten finns ännu inte. Det är viktigt att Serbien fortsätter att engagera sig i dialogen med Kosovo och försöker hitta konstruktiva lösningar för att förenkla vardagen. Ny förhandlingsrunda är idag.

Jag gjorde också två mycket intressanta studiebesök, en på röda korset som sedan flera år tillbaka driver ett projekt med unga volontärer som är ute och informerar om trafficking. Det är ett mycket ambitiöst projekt och sedan 2005 har de unga volontärerna träffat nästan 100 000 barn och ungdomar. De visade också en film, Sisters, som berättar om två unga systrar som luras till Västeuropa och tvingas jobba som sexslavar. Filmens producent, Bojana Maljevic, har fått många priser och han var där och talade om filmen. Vi såg ett avsnitt som var oerhört starkt och visar den brutala verklighet som allt för många unga kvinnor tyvärr lever i idag.

Vi besökte även ett flyktingläger för romer där 250 romer från Kosovo bor sedan 15 år tillbaka under extremt enkla villkor. Ingen el, inget vatten och mycket enkla hus. Nu ska lägret stängas för det ska byggas hus där och romerna har ingenstans att ta vägen. Det är tyvärr många romer som lever så, inte bara i Serbien utan i många länder i regionen. Bara i Belgrad finns över 130 läger med romer. Tillfälliga läger på parkeringsplatser eller soptippar som sedan blir permanenta. År efter år. Unga, gamla och små barn. EU stöder Serbien för att genomföra olika projekt och bygga bostäder men det går mycket långsamt. Bilderna av de små lättklädda barnen som lekte bland soporna och oron för vad som ska hända dem är inte lätta att släppa.

Vistelsen i Belgrad avslutades med ett samtal med president Tadic. Vi talade naturligtvis om Kosovo.

Serbiens president Boris Tadic

Som alla länder i Nordafrika påverkades även Marocko av den arabiska våren fast utvecklingen i landet tog där en annan väg än i Tunisien, Egypten och Libyen. Kungen har lyckats sitta kvar och valde tidigt att genomföra ett antal demokratiska reformer. Ett led i detta var att utlysa nyval, vilka hölls i fredags. Det moderata islamistpartiet PJD fick en majoritet av rösterna och kungen kommer nu att utse en premiärminister från det partiet. Enligt valobservatörer ser det ut att ha gått lugnt och fredligt till men det rapporteras också om ett lågt valdeltagande på 45,4 %. Men detta är trots allt en liten ökning sedan förra valet för fyra år sedan. Sakta men säkert ser det ut att gå framåt i en mer demokratisk riktning i Marocko.

Idag går även egyptierna till val. Jag var i Egypten i våras när de precis hade röstat för ändringar i konstitutionen och således för att hålla nyval och den förväntansfulla stämning för förändring som jag då mötte har tyvärr avtagit. Jag följer nu spänt utvecklingen efter den senaste tidens oroligheter.

I en annan del av Afrika möts samtidigt alla länders miljö- och klimatministrar i Durban för att diskutera fortsättningen på det internationella klimatavtalet som löper ut efter nästa år. I spåren av den ekonomiska krisen och nu med rådande skuldkris har klimatarbetet hamnat rejält på efterkälken. EU är fortfarande pådrivande för att öka ländernas åtagande men tyvärr har även länder inom EU tappat fart. Det är oroande att länderna inte inser att de klimatinvesteringar vi gör idag kommer att ge betydande vinster framöver.

Jag beger mig nu strax till Serbien för att tala på en konferens om brottslighet på västra Balkan. Jag kommer också att träffa presidenten och justitie- samt inrikesministrarna för att diskutera samarbetet kring inrikesfrågor. Två brännande ämnen för västra Balkan är behandlingen av romer samt arbetet mot människohandel, och dessa frågor kommer jag att lyfta i mina samtal med ministrarna. Jag ska även besöka en flyktinganläggning för romer samt Röda Korsets verksamhet mot människohandel imorgon. För Serbiens del avvaktar man också EU-toppmötet den 9 december. Kommissionen har föreslagit att Serbien ska beviljas kandidatstatus, men det är medlemsländerna som fattar beslutet.

Ett av de allra vidrigaste brotten är människohandel. Varje år faller hundratusentals oskyldiga människor offer för människohandlare. Unga flickor tvingas sälja sin kropp upp till 15 gånger per dag. Små pojkar tvingas tigga på gatorna efter att ha blivit sålda av sina föräldrar till ett kallhamrat kriminellt nätverk. Vi ser också en ökad andel unga män som exploateras för hårt kroppsarbete för nästan ingen betalning under ovärdiga villkor. På natten hålls de inlåste i husvagnar i ett land där de inte kan språket.

Att bekämpa detta vidriga utnyttjande av människor är en lång och seg kamp. Den EU-lagstiftning som jag föreslog förra året håller nu på att genomföras i EU-länderna men vi har redan börjat se över hur vi ytterligare kan stärka lagstiftningen. Att öka samarbetet mellan alla aktörer som arbetar mot människohandel är en annan viktig del i detta arbete och idag, på europeiska dagen mot människohandel, möts därför EU-organ i Warszawa för att diskutera hur samarbetet kan förbättras. I en artikel som jag skrivit tillsammans med EU:s samordnare för arbetet mot människohandel kan du läsa mer om det arbete som pågår på EU-nivå för att bekämpa människohandel.

I söndags kväll mottog jag med stor sorg beskedet om att den kubanska demokratikämpen Laura Pollán avlidit. Laura var en av grundarna bakom Damas de Blanco som kämpade för att frige politiska fångar på Kuba, däribland sin egen man. Som Europaparlamentariker nominerade jag Damas de Blanco till Sacharovpriset och jag hoppades så på att få träffa Laura vid prisutdelningen men tyvärr tilläts ingen av damerna att lämna landet för att ta emot priset. Och nu är det för sent. 

Igår intervjuades jag av Sveriges radio om det motstånd vi står inför i förhandlingarna om att få på plats ett rättssäkert och solidariskt asylsystem. Lyssna på intervjun här.

 

Mer än 13 miljoner visum utfärdas idag per år till dem som vill besöka länderna i EU. Att ansöka om visum är i många länder en mycket tidskrävande och krånglig process, dels för att systemet som nu används inte klarar av så stora volymer och dels för att rutinerna baseras på ett omodernt stämpelsystem.  EU har under flera år försökt modernisera systemet för visumansökningar (VIS) och idag introduceras äntligen det nya systemet för resande från Algeriet, Egypten, Libyen, Mauretanien, Marocko och Tunisien.

Från och med nu kommer alltså medborgare i dessa länder kunna dra nytta av ett mer effektivt system med tydligare regler kring visumansökningar. Med hjälp av fingeravtryck och en digital ansiktsbild kommer ansökningarna kunna behandlas snabbare och det blir lättare att utbyta uppgifter mellan Schengenländerna om kortidsvisum, vilket underlättar för de som reser runt inom Schengeområdet.

Idag har vi haft ministermöte med den ryske justitieministern Alexander Konovalov och biträdande inrikesminister Sergey Bulavin. Det är ganska välregisserade tillställningar där det mesta är förkokat av våra förhandlare. Den stora frågan är visumförhandlingar där vi kämpat i en längre tid med att enas om ”steps to take” som Ryssland behöver göra innan reella förhandlingar kan inledas om att avskaffa visum. Medlemsländerna har olika åsikter om detta då det är komplicerat. Idag enades vi preliminärt om listan och förhoppningsvis kan toppmötet mellan Barroso och Medvedev lösa det sista.

Vi diskuterade även samarbete i kampen mot korruption, organiserad brottslighet, narkotikasmuggling, människohandel mm. Jag tog också upp det olösta mordet på Natalia Estremirova och fallet Magnistky.
Förutom det polska ordförandeskapet var också den nye danske justitieministern Morten Bödskov, i egenskap av blivande rådsordförande med under mötet. Det var bra att få en möjlighet att prata med honom.

Och det är med stor oro som jag har mottagit nyheten idag om domen mot Ukrainas förra premiärminister Julia Tymosjenko. Rättegången mot Tymosjenko har varken varit rättvis eller transparent och hela processen tyder på en mycket bekymmersam utveckling i Ukraina.

Presskonferens med Polens inrikesminister Jerzy Miller. Foto: EU-kommissionen

Under helgen har de belgiska partierna gjort stora genombrott i förhandlingarna om regionernas makt, en av knäckfrågorna i regeringsförhandlingarna. Nu ser det faktiskt ut som om det skulle kunna presenteras en regering inom några veckor. Vi får väl se.

I helgen blev Polens premiärminister Tusk omvald. Det ryktas om en stor regeringsombildning om några veckor. Det är ju inte idealiskt mitt under ett ordförandeskap i EU. Inga förändringar väntas dock idag när jag om någon timma åker till Warszawa. Vi ska ha ministermöte med ryssarna. Det har vi var sjätte månad, senast var det i St Petersburg. Tillsammans med justitieminister Konovalov ska vi diskutera aktuella frågor såsom människohandel, kampen mot korruptionen, samarbete i kampen mot den organiserade brottsligheten och förstås visumfrågor.

Jag befinner mig i vackra Ohrid med en vidunderlig utsikt över sjön som delas av Makedonien och Albanien. Under det polska ordförandeskapet har vi ministermöte med samtliga inrikesministrar från västra Balkan. Diskussionen handlar om kampen mot korruptionen, människohandel och annan organiserad brottslighet.

Alla länder utom Kosovo har nu visumfrihet med EU. Det är väldigt positivt och möjliggör för medborgare från västra Balkan att resa utan visum i Schengen-området. Problemet är att det skett en dramatisk ökning av asylsökande från dessa länder sedan visumfrihet infördes. De är nästan alla romer. Vi diskuterade hur vi ska hantera detta och hur situationen för romer kan förbättras.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: