You are currently browsing the tag archive for the ‘MFF’ tag.

Idag har jag suttit precis hela dagen i budgetförhandlingar med kollegorna i kommissionen. Vi har antagit förslag till långtidsbudget 2014-2020, det som också kallas för MFF, Multiannual Financial Framework.

Givet den mycket allvarliga situation som Europa befinner sig i har vi försökt hitta en balans mellan återhållsamhet i utgifterna och ändå tydliga satsningar för att stödja återhämtning, tillväxt och satsning på innovation. Samtidigt som alla vill skära i EU-budgeten finns det ständigt ökade krav på vad EU ska leverera.

Det förslag vi lagt ikväll kännetecknas av mer öppenhet, transparens, flexibilitet och förenklingar. Det inför mer krav och villkor i regionalstöden. Vi lägger mer pengar på forskning, infrastruktur och innovation och också den nya utrikestjänsten får mer medel för att stödja global utveckling, demokrati, grannskapspolitiken och utvidgningen.

Klimatsatsningar oh energieffektiviseringar blir horisontellt integrerade i alla politikområden. Vi fryser löner och gör kraftiga besparingar i administrationen i kommissionen. Även om jordbrukspolitiken minskar något är det tyvärr allt för blygsamt för min smak, men jag är i förkrossande minoritet i kollegiet att förespråka mer radikala reformer.

På mina områden – migration, asyl, polissamarbete och kampen mot organiserad brottslighet har jag lyckats förhandla mig till mer pengar än vad som tidigare fanns. Detta är ett område där alla vet att vi behöver gemensamma lösningar. Alla medlemsländer och Europaparlamentet är överens om att vi behöver samarbeta mer i kampen mot brottsligheten, att asylpolitik och migration, också laglig sådan behöver en gemensam politik och resurser och det känns bra att vi med detta förslag får mer resurser för att kunna driva en bra politik på dessa områden.

En fråga som kommissionen varit ombedd att titta på är frågan om egna medel. Vi föreslår nu ett reviderat momssystem samt en så kallad skatt på finansiella transaktioner. Den senare är en idé som figurerat på G8 och G20-möten samt flera europeiska toppmöten. Den har stort stöd i flera europeiska huvudstäder samt i Europaparlamentet och bland en majoritet av mina kollegor. Själv är jag mycket skeptisk till att denna idé skall kunna genomföras.

Budgeten skall nu förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparlamentet och antas någon gång nästa år. Budgetförhandlingar är inga barnkalas så det vilar ett stort ansvar på det danska och sedan cypriotiska ordförandeskapen at få ihop en överenskommelse.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: