You are currently browsing the tag archive for the ‘miljö’ tag.

Photo: EbS

Photo: EbS

På dagens kommissionsmöte diskuterade vi vad som i Bryssel kommit att kallas vinterpaketet (och det är vinter här – kyligt och soligt). Paketet består av åtta lagförslag på energi- och klimatområdet.  EU har åtagit sig att uppnå Parisavtalet att hålla den globala temperaturökningen under 2 ° C och fortsätta ansträngningarna för att begränsa uppvärmningen till 1,5 ° C. Vinterpaketet levererar för att nå dit. Paketet innehåller till exempel förslag på bättre möjligheter för enskilda att sälja sin egenproducerade energi – till exempel via solpaneler – och enklare regler för att byta energileverantör.

Om vi satsar på att använda energi bättre beräknas detta i sig bidra med 40 % av minskade klimatutsläpp. EU:s mål för energieffektivisering är satt till 30 % för 2030, och detta bekräftar vi idag. När vi når dit har vi inte bara minskat klimatutsläppen utan också fått en renare luft. Siffror visar att 5000 svenskar dör i förtid på grund av luftföroreningar. EU blir också mindre beroende av energiimport om vi använder den vi har mer effektivt. Det är geopolitiskt viktigt att inte vara beroende av t.ex. rysk gas.

I Sverige florerar rykten som säger att EU försöker sätta ett tak för hur mycket skog som får avverkas i Sverige. Det stämmer inte alls. Vi vill heller inte detaljstyra skogspolitiken, utan anser att den måste anpassas nationellt eftersom skogarna och skogsbruket ser extremt olika ut i olika medlemsländer. Vad som är viktigt, och EU-kommissionen därför föreslagit, är att beräkningar av utsläpp och upptagning görs vetenskapligt och lika så det går att jämföra.

Alla ska bidra till att minska klimatutsläppen, även frihandeln. I helgen åker jag som EU:s representant till förhandlingar i Genève med 16 andra länder. Där kommer vi, om alla parter verkligen är med och kompromissar, sluta ett avtal om tullsänkningar på produkter som bidrar till minskade klimatutsläpp och renare miljö (Environmental goods agreement (EGA), t.ex. energieffektiva luftvärmepumpar och teknik för att ta upp oljeutsläpp på havet. Listan innehåller i nuläget närmare 300 produktkategorier. EU:s 28 länder och 16 andra länder i världen låter kanske inte så mycket och vi vill att fler länder går med senare, men redan idag täcker partnerna 90 % av dagens marknad för dessa produkter. Vår tanke är att listan ska kunna fyllas på kontinuerligt, eftersom ny teknik utvecklas ständigt. Vi behövde börja någonstans, och EGA är en ökning från den bas på 54 produkter som APEC-länderna redan har ett avtal om. Nästa steg, EGA II, bör inkludera även gröna tjänster och tekniska handelshinder för grön teknik.

CM2I år är det det europeiska året för medborgarskap. Det är det i och för sig jämt, men i år sker en särskild satsning på dialog och diskussioner med medborgare runt om i Europa för att diskutera Europas utmaningar och framtidsfrågor. Det europeiska samarbetet står sig starkt men visst har det knakat lite till följd av den ekonomiska krisen och vi har sett ett minskat stöd till de europeiska institutionerna. Det är oerhört angeläget att få igång  en bred debatt om hur EU ska utvecklas, vilka frågor som skall prioriteras och hur samarbetet kan förbättras. Om drygt ett år är det val till Europaparlamentet och fram till dess vore det faktisktiskt om vi kunde få en bred diskussion om olika visioner av Europas framtid

Det finns ett starkt engagemang bland ungdomar kring de frågor som vi i kommissionen diskuterar och jobbar med dagligen. Den som hävdar motsatsen borde varit med på Medborgardialogen som arrangerades på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg igår. Där deltog cirka 300 ungdomar och diskuterade de ämnen de hade röstat fram som viktiga. Den ekonomiska krisen, gränsöverskridande brottslighet, internet och integritet, främlingsfientlighet och inte minst miljö och klimatet engagerar. Det var riktigt inspirerande att se och höra engagemanget och olika idéer.  Engagemanget finns definitivt men det gäller att kanalisera det. Intressant var att deltagarna i många frågor ville ha mer av europeiskt samarbete och att de så tydligt betonade att EU:s grundvärderingar-  demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans – i större utsträckning än idag måste genomsyra samarbetet

Mitt viktigaste budskap var att EU inte handlar om byråkrater i Bryssel utan angår oss alla. Att man inte behöver bry sig om allt, men att jag tror att det alltid finns något som berör. Men min viktigaste uppgift var att lyssna, och ta med mig förslag till jobbet och våra diskussioner där. Att visa att vi verkligen vill veta vad invånarna tycker. Slutsatserna från dialogen kommer att presenteras i en rapport, men jag tog anteckningar och kommer redan imorgon i kommissionens debatt om den framtida energi- och klimatpolitiken ha användning av det ungdomarna skickade med. Deltagarna listade miljö- och klimatfrågorna som EU:s viktigaste arbetsuppgift och betonade vikten av det globala samarbetet.

Foto: Micheo, Creative commons

Foto: Micheo, Creative commons

Idag presenterades en undersökning om européernas åsikter och upplevelse av luftkvalitet. Den visar att 79 % av de tillfrågade européerna (över 25 tusen personer) tycker att EU bör föreslå ytterligare åtgärder för att ta itu med luftföroreningarna. Vi vet sen tidigare att EU:s medborgare tycker att miljöfrågorna är viktiga och att det är ett område där man ser att europasamarbetet är särskilt betydelsefullt. Det känns naturligt eftersom miljöförstöringen inte stannar vid nationsgränserna och det behövs kraftiga gemensamma åtgärder. Det är ändå intressant att få det bekräftat. Det är bra att ha medborgarnas stöd, särskilt när kritiska röster höjs mot olika förslag på åtgärder.

Trots att framsteg har gjorts under de senaste åren överskrids fortfarande luftkvalitetsnormerna i EU:s städer, särskilt föroreningar som partiklar, marknära ozon och kvävedioxid. Varje år dör fler européer i förtid på grund av luftföroreningar, än genom trafikolyckor. Gränsvärden finns för att skydda människors hälsa och för att motivera insatser. Även om politiken är gemensam, behövs det konkreta åtgärder på alla nivåer – nationellt, regionalt och lokalt, för att nå ner på oskadliga nivåer.

EU:s nuvarande luftkvalitetspolitik utvärderas just nu och förändringar kommer att föreslås under hösten 2013. Som en del av granskningen finns ett samråd på nätet där du, organisationer och företag i EU kan bidra med synpunkter och idéer om alternativ för luftpolitiken. Samrådet kan du svara på fram till den 4 mars och du hittar det här: http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Vill du läsa mer om EU:s luftkvalitetspolitik och lagstiftningen innan du svarar, hittar du information på engelska här: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm

Hela den statistiska undersökningen hittar du här: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: