You are currently browsing the tag archive for the ‘Ministerrådet’ tag.

Idag har det direktivförslag jag la fram i våras, om hårdare tag för att bekämpa människohandel, fått politiskt stöd från alla tre institutionerna. Det är glädjande och något jag välkomnar. Det här visar att EU:s institutioner tar människohandel på allvar, och att EU inte tolererar att människor blir utnyttjade på det fruktansvärda sätt som människohandel innebär.

Europaparlamentet och ministerrådet ska fortfarande rösta om direktivförslaget innan det kan bli verklighet och införlivat i medlemsländernas nationella lagstiftning, men det här är ett viktigt steg framåt.

Jag presenterade idag kommissionens förslag om ett nytt TFTP-avtal, som vi förhandlat fram med USA. Jag bloggade om innehållet I detta förslag häromdagen, men den intresserade kan även se dagens presskonferens och titta nogrannare på exakt vad vi lyckats uppnå här.

Det är nu upp till ministerrådet och Europaparlamentet att ta ställning till mitt förslag. Jag är just nu i Strasbourg och träffar många ledamöter för att diskutera avtalet, svara på frågor och känna av stämningen.

Förslaget till avtal kan du läsa här.

På sina håll i bloggosfären är upprördheten stor över det dokument man grävt fram som visar min hemliga plan för att censurera internet.

Om jag tillåts påpeka det är det man har hittat slutsatserna från senaste RIF-rådet (rådet för rättsliga och inrikesfrågor, alltså det forum där EU:s medlemsstaters ministrar möts). Slutsatserna därifrån är offentliga och finns här.

Min hemliga plan är alltså varken min eller särskilt hemlig.

Däremot är naturligtvis så att rådsslutsatserna innehåller uppmaningar till kommissionen. Det blir nu upp till oss att titta närmare på dessa frågor. Men att i en iver att misstänkliggöra mig och kommissionen genom att göra mig ansvarig för ministerrådets slutsatser är att vilseleda hur EU fungerar.

Europaparlamentet och ministerrådet nådde natten till idag en överenskommelse om det omdiskuterade telekompaketet. Överenskommelsen innebär att internetanvändare inte kommer att kunna stängas av från sin uppkoppling utan en rättssäker prövning. Bra jobbat av Åsa Torstensson om förhandlade för ordförandeskapets räkning!

Det är glädjande att vi kommit överens. Telekompaketet som helhet stärker konkurrensen och konsumentskyddet i Europa. Detta leder bland annat till bättre priser och fler och bättre tjänster på området.

Det har varit en framgångsrik vecka av det svenska ordförandeskapet. I tisdag godkändes Lissabonfördraget till slut av tjeckiske presidenten Vaclav Klaus. Det innebär att fördraget kan träda i kraft den 1 december. Igår undertecknade Kroatiens och Sloveniens premiärministrar här i Stockholm ett avtal om den gränstvist som länge bromsat upp Kroatiens medlemskapsförhandlingar. Länderna är nu eniga om att lämna frågan till internationell tvistelösning. Kroatien har därmed kommit ett steg närmare EU-medlemskap och kan, om Zagreb håller ångan uppe, slutförhandsla under 2010. Ordförandeskapet har hållt toppmöte med USA.s president Obama och nu är statsministern i Indien i samma ärende. Och i natt nådde vi alltså en överenskommelse om telekompaketet.

En person som arbetade mycket med telekompaketet, klimatfrågan och mycket annat är Ulrika Barklund Larsson som var Sveriges sk. Coreper-1 ambassadör i Bryssel. Hon har varit ett ovärderligt stöd för ordförandeskapet men också inför förberedelserna. I natt avled hon efter en kort tids sjukdom. Ulrika är mycket saknad men ihågkomen för sin enorma arbetsförmåga och ständiga optimism.

Idag är det European Day of Languages. Det finns ibland en tendens till att allt bra ska få en egen dag, men oaktat detta bör vi uppmärksamma hur viktigt mångspråkighet är. Europa är en stor blandning av språk och kulturer, och det ska vi vara stolta över. Antalet språk i Europa har uppskattats till kring 225, vilket naturligtvis spelar roll rent politiskt. Att medborgare ska kunna förstå och göra sig förstådda är centralt i en demokrati.

I EU-sammanhang innebär detta en fin balans mellan mångspråkighet och effektivitet. Att vi använder 23 språk i Europaparlamentet är nödvändigt för att se till att medborgare kan följa debatter och att alla europaparlamentariker har samma möjlighet till inflytande. Men översättning är också ett hinder för effektivt arbete inom unionen. I exempelvis ministerrådet tror jag att vi behöver koncentrera oss på några få arbetsspråk, till exempel på våra informella möten.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: