You are currently browsing the tag archive for the ‘mobility partnership’ tag.

På agendan för dagens kommissionsmöte stod strategin inför FN-konferensen om hållbar utveckling som kommer att hållas i Brasilien i sommar, det så kallade Rio + 20-mötet. Det var ett bra tag sedan vi hade en ordentlig diskussion om hållbar utveckling i den här konstellationen. Vecka efter vecka har fokus snarare varit på den ekonomiska krisen, och även om vi är några kommissionärer som hela tiden försöker påpeka att grön tillväxt och hållbarhet är viktigt för att faktiskt komma ur krisen starkare, så tenderar dessa frågor att hamna i skymundan. Därför var det nyttigt att få till en ordentlig diskussion idag.

Förra året blev vi 7 miljarder människor på denna jord och siffran kommer bara att öka. Vi måste därför utnyttja våra naturresurser på ett mer hållbart sätt och det är av denna anledning också viktigt att länderna under mötet i Rio kan komma framåt i den här frågan. Vi diskuterade vilka mål som EU ska prioritera, våra viktigaste allierade och behovet av en nära dialog med näringslivet i dessa frågor.

Tidigt imorse träffade jag också Jordaniens utrikesminister. Jordanien är ett land som på senare tid allt mer sökt att närma sig EU. Landet har inte genomgått någon revolution men regeringen siktar på att genomföra viktiga reformer och förändringar. Förra veckan hölls ett högnivåmöte mellan EU och Jordanien, lett av Cathie Ashton. En av frågorna som diskuterades var visum och vi undersöker möjligheterna att inleda förhandlingar med Jordanien, precis som vi gör med Tunisien, om ett sk mobility partnership, där vi utökar vårt samarbete kring asyl, säkerhetsfrågor, människohandel, visum, arbetskraftsinvandring etc. Vi beslöt att skicka en delegation av tjänstemän från mitt DG till Amman inom ett par veckor för att fortsätta diskussionerna på en mer teknisk nivå.

Dimman håller på att lätta i Bryssel och solen tittar fram över staden. Jag har precis presenterat nya förslag för bättre samarbete med migrantländer en presskonferens. En av de saker som vi lärde oss av den arabiska våren är att vi behöver en sammanhängande politik vad gäller migrationsfrågor. Det nya förslaget sätter migranten och migrantens rättigheter i centrum med målet att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras såväl i EU som i länderna utanför. Vi behöver också ett bättre samarbete med länderna utanför unionen som gynnar båda parter. Ett led i detta är mobilitetspartnerskap, som syftar till att underlätta för arbetskraftsinvandring och studentutbyten. Vi har redan idag sådana avtal med Moldavien, Cap Verde, Georgien och Armenien. Med Tunisien håller vi nu på och sluter amarbetsavtal som inkluderar såväl asylfrågor, visumfrågor, arbetskraftsinvandring, gränssamarbete och kampen mot människohandel. Förhoppningen är de så kallade ”mobility partnership” skall vara en viktig del i demokratiseringsprocessen i de olika länderna. Även Marocko är nu på tur att skriva under partnerskap med EU.

Under presskonferensen lanserade jag även EU:s immigrationsportal på ec.europa.eu/immigration som samlar information från alla medlemsländer om vad som gäller om man vill flytta till EU – till exempel var man ansöker om arbetstillstånd i ett visst land och vilka rättigheter man har som migrant.

Igår skrev vi under ett nytt avtal med USA om flygpassagerardata. Idag har vi ett ganska oklart avtal från 2007 och det har fallit på kommissionen att omförhandla det. Det nya avtalet innebär stora förbättringar vad gäller ökad tydlighet, ökad skydd för passagerarnas rättigheter, ökad transparens och bättre möjligheter till upprättelse vid fel. Innan det nya avtalet kan träda i kraft ska Europaparlamentet och rådet rösta. Detta är ju en kontroversiell fråga men jag hoppas nu på att få deras stöd för det nya avtalet.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: