You are currently browsing the tag archive for the ‘Moldavien’ tag.

Möte med president Timofti

Möte med president Timofti

Idag åkte jag till Chisinau, huvudstaden i Moldavien, för första gången i min roll som handelskommissionär, men jag har varit där tidigare. I april förra året, fick jag äran att, som kommissionär för inrikesfrågor, ge visumfrihet till moldaviska medborgare. Sedan dess har hundratusentals kunna resa till EU utan det krångel och de kostnader som visumprocessen innebär. Detta är viktigt också för ökad handel.

Nu är jag i Moldavien för att ett år efter att ett frihandelsavtal började gälla mellan EU och Moldavien följa upp hur det har gått. Moldavien är med i det som kallas EU:s östliga partnerskap som innebär nära samarbete på en rad områden, inklusive handel. Handelsavtalet har inneburit minskade barriärer och en ökning av moldavisk export till EU, trots en i övrigt stapplande ekonomi.

Frihandelsavtalet är viktigt, eftersom mer än hälften av Moldaviens export går till EU, och det finns stor potential för tillväxt, nya jobb och modernisering i landet. Avtalet främjar också utländska investeringar som är välbehövda vitamininjektioner i den moldaviska ekonomin.

Men allt är inte guld och gröna skogar i Moldavien. Nyligen avslöjades en stor bankskandal där mycket pengar försvann under suspekta omständigheter. Landet är också utsatt för handelsrestriktioner från andra länder. Därför har tillväxten varit dålig och reformer av ekonomin och det politiska systemet har gått för långsamt. EU erbjuder teknisk och ekonomisk hjälp för att underlätta reformarbetet.

Idag och imorgon kommer jag att träffa bland andra presidenten, premiärministern, utrikesministern och ekonomiministern. Mitt budskap är att EU har ett starkt partnerskap med Moldavien, och att vi är glada för att frihandelsavtalet nu har varit på plats i ett år. Det finns också mycket kvar att göra, reformerna måste snabbas på och kampen mot korruptionen måste bli mer ambitiös. EU engagerar sig för alla länder i det östliga partnerskapet och vi skall göra allt vad vi kan för att främja en positiv utveckling i Moldavien.

Malmström och premiärministerIdag var dagen för Moldavien att skriva på ett tillägg till sitt visumavtal med EU. Moldaviens premiärminister Vladimir Filat och jag träffades för att signera och hålla presskonferens. Det är en trevlig uppgift, eftersom signeringen synliggör att Moldavien utvecklas i rätt riktning, och är resultatet av den bra dialog som EU och Moldavien har. Landet har gjort många oerhört viktiga reformer. Konkret innebär tillägget ytterligare förenklingar för moldaviska medborgare när de ansöker om visum, som de behöver för att resa till EU.

Avtalet följer den handlingsplan för visumfrihet som kommissionen presenterade i januari 2011. Det är viktiga, men också svåra reformer som handlingsplanen ställer krav på att ett land behöver genomföra – t.ex. i kampen mot korruption och organiserad brottslighet och garantier för ett fungerande rättssystem – innan kravet på visum helt slopas. Därför är det extra roligt att det gått relativt fort för Moldavien i detta steg framåt. Den politiska viljan att förändra finns uppenbarligen. Jag tror att det kommer fortsätta minst i samma hastighet framåt och ser fram emot den dagen då vi helt kan avskaffa viumtvången för moldaviska medborgare. .

Slutligen, apropå toppmötet och den ekonomiska krisen, så skriver europaparlamentariker Olle Schmidt (FP) och jag i Expressen idag om att Sverige och EU behöver varandra och att Sverige inte får vända sig bort från de diskussioner som nu förs.

I helgen kom så beskedet som många väntat på. Berlusconi avgår som premiärminister och igår utsåg president Giorgio Napolitano Mario Monti till tillfällig premiärminister. Monti är f d kommissionär och en mycket respekterad ekonom med stor integritet. Det är ingen lätt uppgift han har, det har inte skett så mycket reformer under Berlusconis tid. Både Monti och Papademos har tydliga mandat och höga förväntningar att på kort tid sätta sina länder på rätt kurs igen. Det är naturligtvis djupt olustigt att demokratiska länder styrs av teknokrater och inte folkvalda, samtidigt är läget mycket bekymmersamt. Val planeras ju också så småningom.

Idag i Bryssel är det många interna möten. Dessutom träffar jag Moldaviens utrikesminister Iurie Leanca och senare Karel Schwarzenberg, Tjeckiens utrikesminister. Med båda herrarna ska jag diskutera visumfrågor – läget i förhandlingarna om Moldaviens handlingsplan för visumliberalisering samt det visumkrav som Kanada har infört mot Tjeckien sedan snart två år tillbaka. Asylsökande från Tjeckien, Ungern och Slovakien är den största gruppen av asylsökande i Kanada och de är alla romer. Detta är inte värdigt i Europa och vi måste finna en lösning på frågan. Samtidigt slår visumtvånget hårt mot studenter, affärsmän, turister och andra.

Om en liten stund inleds det europeiska toppmötet och avspärrningarna har redan börjat inför de 27 statsministrarnas besök. Många ministrar kommer tidigt på dagen för olika bilaterala möten. Jag åt t.ex. lunch med några liberala ministrar, kommissionärer och parlamentariker idag för att diskutera olika saker på dagordningen. Där var bl.a Tysklands vice utrikeminister Werner Hoyer, den holländska statsministern Mark Rutte och EU-kommissionär Olli Rehn. Grekland och situationen där kommer helt att dominera kvällens diskussioner och troligen en hel del imorgon. Men även den ekonomiska situationen i allmänhet, den nye centralbankschefen, Kroatien och naturligtvis migrationsfrågorna står på agendan.

Jag hoppas att Europeiska rådet ställer sig bakom ambitionen att slutföra diskussionerna om det europeiska asylsystemet senast nästa år. Jag hoppas också att kommissionen får mandat att förhandla om ett partnerskap för rörlighet med Tunisien och Egypten om alla aspekter på migration, inklusive arbetskraftsinvandring och visumlättnader. Slutligen hoppas jag att länderna inte undergräver eller försvagar Schengen och att inte de fattar beslut om att enskilda länder på egen hand kan återinföra gränskontroll utan att ett sådant beslut, som måste vara under extraordinära omständigheter fattas i europeisk anda, gemensamt med kommissionen involverad som är den som övervakar att lagar följs.

I övrigt har det varit en fullspäckad dag med många möten. Jag började tidigt i morse med att skriva under ett avtal om bättre transportsäkerhet som kommissionen har med USA. Det var mina kollegor transportkommissionär Siim Kallas och Algirdas Semeta (tullkommissionär) och USA:s Secretary of Homeland Security, Janet Napolitano. Jag träffar också Janet senare i eftermiddag för att diskutera vårt samarbete om cybersäkerhet samt det PNR-avtal som vi håller på att förhandla med USA.

Tidigare idag har jag även träffat Vlad Filat, Moldaviens premiärminister, för att diskutera landets arbete mot visumfrihet. Jag var ju i Chisinau i januari och överlämnade en handlingsplan som Moldavien nu är i full färd med att implementera. Vi diskuterade de olika reformer och lagförslag som är aktuella i Moldavien. Regeringen är oerhört ambitiös och vill verkligen närma sig europeisk standard i rättssystem och annat.

Visumfrågor diskuterade jag även med Makedonien vars utrikesminister var i stan. Makedonien har visumfrihet med EU sedan hösten 2009. Visumlättnader är fantastiska och de är till för att människor ska kunna resa och hälsa på släkt och vänner i EU utan byråkratiskt krångel. Men visumfrihet bygger på att systemet inte utnyttjas. I Makedoniens fall finns fortfarande en del problem då flera makedonier har kommit till EU och begärt asyl. Det handlar i huvudsak om romer. Vi diskuterade vad Makedonien gör för att förbättra situationen för romerna i landet.

Det har varit två spännande dagar i Moldaviens huvudstad Chisinau.
Moldavien är ett fattigt land där det har varit politiskt turbulent
en tid, men nu styrs landet av en proeuropeisk allians av tre partier.
Man har dock fortfarande inte lyckats lösa frågan om att utse landets
president (en fråga som landet brottats med i snart 2 år).
Det saknas två röster i parlamentet för att få nödvändiga 3/5
majoritetsstöd för alliansens kandidat, talmannen Lupo.

Jag presenterade kommissionens handlingsplan för visumfrihet – en lång
lista på reformer som behöver göras. Det handlar om allt från
biometriska pass, kampen mot korruption och organiserad brottslighet,
respekt för mänskliga rättigheter, ett fungerande rättssystem och
gränskontroll. Handlingsplanen är i stor utsträckning redan
integrerad i regeringsprogrammet. Det är viktiga men svåra reformer.

Mitt besök sammanföll med en stor internationell konferens som hölls
i huvudstaden, på temat det Östra partnerskapet och
Stockholmsprogrammet. Jag inledningstalade här och sedan följde
intressanta diskussioner kring hur vi kan fördjupa det Östra partnerskapet
(som omfattar EU samt Moldavien, Georgien, Ukraina, Armenien, Vitryssland
och Azerbajdzjan) inom det rättsliga området. Visumfriheten står förstås
högst på önskelistan, men det finns också annat vi kan göra.

Idag besökte jag också centrum för trafficking som jobbar med att
bekämpa, lagföra och förhindra trafficking. Sent igår kväll hann vi
även med en middag i den gigantiska vinkällare som ligger utanför
huvudstaden, en underjordisk värld, Cricova, med 12 mil långa
korridorer och över en miljon vinflaskor! Detta byggdes upp under
kommunisttiden och är idag en slags valutareserv för landet.
Moldavien tillverkar många mycket goda viner.

Terrordådet i Moskva
Precis som alla andra blev jag bestört över det fruktansvärda
terrordådet på Moskvas flygplats. Vi vet ännu allt för lite om
förövarna och deras avsikter men tyvärr visar det återigen att
terroristhotet är ständigt närvarande. Mina tankar går förstås
till offren och deras anhöriga.

Jag är sedan ett par dagar tillbaka på kontoret och i full gång med arbetet. Idag har jag bland annat träffat riksdagens EU-nämnd, som är på besök i Bryssel för att träffa företrädare för ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen. Det var trevligt att träffa gamla och nya bekanta igen. Som EU-minister träffade jag EU-nämnden regelbundet, avrapporterade och fick mandat i de olika frågor som var uppe, men som EU-kommissionär är det också nyttigt att träffa de nationella parlamenten. Med Lissabonfördraget stärks de nationella parlamentens makt och de kan nu ge rött ljus till kommissionsförslag de tycker överträder EU:s befogenheter. Det är utmärkt att de nationella parlamenten på så sätt engagerar sig ytterligare i EU-frågor och jag försöker att träffa Europautskott eller motsvarande när jag är på besök i de olika medlemsstaterna. En del EU-utskott har också varit på besök här.

Under mötet berättade jag om vad som är på gång i kommissionen och fick frågor om den ekonomiska krisen, EU:s asylpolitik, Dublinförordningen, Bulgariens och Rumäniens Schengen-inträde, Frontex, trafficking, arbetskraftsinvandring, EU:s budget mm. EU-nämnden verkade vara på hugget, trots att många varit uppe sedan före sex i morse.

Annars har dagen ägnats en del åt interna förberedelser av viktiga frågor den kommande tiden. Vi har bland annat diskuterat de förslag jag ska lägga fram under kommande år för att stärka EU:s arbete mot korruption och för att komma åt kriminellas tillgångar. Vi har också pratat om hur vi kan föra in en global ansats i migrationspolitiken, och haft en diskussion om EU:s visumpolitik. Under det svenska ordförandeskapet hösten 2009 avskaffade EU visumtvånget mot Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro. Förra året kunde vi göra detsamma för Albanien och Bosnien-Herzegovina. Detta tillhör det jag är mest stolt över förra året: visumfrihet är en signal om att vi vill föra EU och länderna på västra Balkan närmare varandra. Att kunna resa utan visum är en stor frihet för många medborgare och visumfriheten är ett kvitto på de i många fall tuffa, men nödvändiga och viktiga reformer dessa länder har genomfört.

I slutet av januari kommer jag besöka Moldavien, som vi för en visumdialog med. Liknande dialoger pågår med länder som Ukraina och Ryssland. Turkiet, som har kandidatstatus, har vi dock ännu inga förhandlingar med, trots att det är en viktig partner för EU. Att öppna en visumdialog med Turkiet är därmed en prioriterad fråga för mig. Det finns många skäl till att öka möjligheten för turkiska medborgare, affärsmän och studenter att kunna resa till EU. Jag hoppas att vi snart kan sluta ett återvändandeavtal med Turkiet, en fråga som har förhandlats i många år och som nu närmar sig sin lösning. Dessa två frågor hör ihop – ett återvändandeavtal skulle öppna dörren för att på allvar börja en dialog om visumfrihet med Turkiet. Vägen till visumfrihet är tuff och kantad med tydliga krav och kriterier, men andra länder har lyckats och jag ser ingen anledning att inte även Turkiet skulle kunna uppnå detta. Det skulle också ge en välbehövlig knuff framåt i vårt samarbete med turkarna.

Kvällen och morgondagen fylls av möten med kommissionskollegiet. Inte minst har vi fortsatt mycket att diskutera om finansiell övervakning, en europeisk budgettermin och ekonomiska reformer.

Idag har jag träffat Moldaviens premiärminister Vlad Filat. Vi sågs i mars också och nu var han här för att berätta om reformerna de gjort inom det rättsliga området och för att diskutera hur vi kan gå vidare för att stötta arbetet med att stärka rättsväsendet, bekämpa korruptionen och arbeta mot organiserad brottslighet, inte minst trafficking. Den europavänliga liberala alliansen som styr Moldavien gör ett imponerande arbete i ett svårstyrt land. Den folkomröstning som nyligen hölls för att ändra författningen hade ett så lågt deltagande att den ogiltigförklarades. Förslaget var att folket skulle få välja landets president eftersom parlamentet misslyckats under två år. Nu blir det nyval i november istället.

Nu på väg till Europaparlamentet för att delta i en hearing om korruption. Kommissionen ska nästa år lägga fram ett förslag om hur vi bättre ska bekämpa korruptionen internt i EU och därför är det intressant att höra vad olika experter och politiker anser om detta. Det gäller ju att finna mekanismer som är användbara och som kan mätas och utvärderas.

Imorgon åker jag två dagar till London för att bland annat träffa inrikesministern, justitieministern, EU-ministern och migrationsministern. Jag ska också tala på en middag som anordnas av Centre for European reform.

Igår träffade jag Moldaviens premiärminister Vlad Filat. Efter kaoset med valet och valfusket under våren 2009, bröts det kommunistiska maktmonopolet och nu leder Filat en liberal europaorienterad koalitionsregering i Moldavien. Det är ett fattigt land med stora problem men regeringen har genomfört flera ambitiösa reformer och är fast beslutna att ta itu med landets usla ekonomi, korruption och kriminalitetet mm. Sedan årsskiftet för vi diskussioner med landet om ett kommande associationsavtal och igenom det östra partnerskapet diskusterar vi också olika samarbetsmöjligheter mellan Moldavien och EU. Vår diskusison handlade om visumfrågor och invandringspolitik i huvudsak men även om samarbete i frågor som trafficking och annan gränsöverskridande brottslighet.

Intensiva förhandlingar med Libyen och Schweiz i visumfrågan.

Igår misshandlades RFSLs ordförande Sören Juvas i Moldavien i samband med en Pridefestival. Tack och lov blev han inte allvarligt skadad, men Moldavien har en mycket konservativ syn på HBT-personers rättigheter. Flera gånger har parader och arrangemang förbjudits och deltagare trakasserats. I Riga verkar krafter för att ställa in Pridefestivalen på lördag. Det är tyvärr långt kvar innan HBT-personers rättigheter accepteras fullt ut i EU:s grannländer men också inom EU. Jag har vid flera tillfällen tagit upp detta med mina EU-kollegor. Med Lissabonfördraget förbjuds diskriminering av personer med hänvisning till sexuell läggning, men vi behöver jobba hårt för att också ändra attityderna.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: