You are currently browsing the tag archive for the ‘Montenegro’ tag.

Stefan Füle, utvidgningskommissionär

På dagens kommissionsmöte antog vi den årliga utvidgningsrapporten som innehåller en analys av utmaningarna i utvidgningsprocessen och hur långt varje land har kommit sin process med tillhörande rekommendationer till lösningar. Utvidgningen har varit och är en stor fördel för hela Europa. Länder genomför viktiga reformer och några f.d kandidatländer har gått från att ha varit diktaturer till fungerande demokratier och rättsstater. Även ursprungsländerna har vunnit på utvidgningen eftersom marknaden växer, möjliggör investeringar och det leder till tillväxt och fler arbetstillfällen. Vi ska givetvis fortsätta välkomna de länder som vill och är redo att bli en del av EU. EU:s mjuka makt att driva på reformer i länder ska inte underskattas och därför är det så viktigt att vi, trots ekonomisk kris, inte tappar intresset och fokus på utvidgningsprocessen.

Kroatien står allra närmast och kommer bli EU:s 28:e medlemsland den förste juli nästa år, men innan dess har Kroatien fortfarande konkreta saker som måste lösas, främst vad gäller konkurrenslagstiftning, fundamentala fri- och rättigheter, och även reformer inom mitt ansvarsområde.  Island ligger också bra till. Där är det snarare den isländska interna debatten som avgör om landet går med i EU.

Ser vi till övriga Balkan, så behöver Serbien förbättra relationen med Kosovo innan förhandlingarna om medlemskap öppnar. Förhandlingen med Montenegro inleddes i juni. Landet behöver särskilt göra framsteg i jobbet mot den organiserade brottsligheten och korruptionen, innan medlemskap blir aktuellt. För fjärde gången föreslår vi i kommissionen att förhandlingar med före detta jugolaviska republiken Makedonien. Där är det oförmågan att lösa konflikten om landets namn som spökar. Det är inte bra att det dröjer, eftersom man riskerar att landets reformvilja trappas av och att utvecklingen går tillbaka. Det gäller även Turkiet, där förhandlingarna frystes för att det inte finns enighet i rådet. Tyvärr ser vi att Bosnien och Hercegovina inte går framåt i förväntad hastighet, utan det behövs en starkare politisk vilja att närma sig EU. För Albanien rekommenderar vi kandidatstatus och fortsatt reformarbete, och avser komma med en rapport så fort de rekommenderade reformerna är gjorda. Slutligen Kosovo – Kosovo har genomgått en särskild studie, vilken visade att de framsteg som krävs för ett avtal, har genomförts.

Carl Bildt och Stefan Füle, utvidngningskommissionären, skrev om detta i dagens Svd . Du kan också läsa mer här .

Första pusselbiten i asylpaketet är nu på plats. Efter en så kallad trialog idag, förhandlingar mellan de tre institutionerna i slutfasen av lagstiftningsarbetet, lyckades jag, den belgiske migrationsministern Melchior Wathelet och Europaparlamentets rapportör Claude Moraes komma överens om vidarebosättningsdirektivet. Det innebär att personer som fått asyl i ett EU-land kan bosätta sig i ett annat EU-land efter fem år. Direktivet är ett av sex i det så kallade asylpaketet som jag jobbar intensivt på att få igenom så att vi kan få till stånd en gemensam europeisk asylpolitik som är effektiv och rättssäker.

På gårdagens långa rådsmöte diskuterade vi asylfrågorna och debatten var mer konstruktiv än på länge. Vi rör oss långamt framåt även om mycket återstår.

Kommissionen antog precis det årliga utvidgningspaketet där vi går igenom läget i förhandlingarna och utvecklingen i kandidatländerna. Rapporten är intressant läsning för den som är intresserad av utvidgningsfrågor. Nytt för i år är att kommissionen rekommenderar att ge kandidatlandsstatus till Montenegro. Landet har gjort stora framsteg och denna nya status kan förhoppningsvis stimlera ytterligare reformer. Hela utvidgningspolitiken handlar ju ytterst om att ena Europa, men processen är minst lika viktig för att få till stånd demokratiska och rättssäkra system i de unga staterna på Balkan. Du kan läsa rapporten här

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: