You are currently browsing the tag archive for the ‘Olli Rehn’ tag.

Idag hade vi – som vanligt – en lång diskussion på kommissionssammanträdet om åtgärder för att hantera den ekonomiska krisen. Olli Rehn presenterade ett paket för stärkt ekonomisk samordning som vi ska lägga fram för medlemsländerna. Det handlar om hur vi kan stärka stabilitetspakten, införa bättre översyn och förhandskontroll över varje lands konvergensprogram, och en mer permanent krishanteringsmekansim. Den ekonomiska krisen har visat att det inte bara är viktigt att vi har regler för hur våra ekonomier ska fungera, utan framför allt att regelverket, den så kallade stabilitetspakten, följs. Rehns förslag handlar mycket om hur kontrollen av regelverket kan skärpas, hur vi kan förebygga kriserna och möjligheten att införa ekonomiska sanktioner mot de länder som bryter mot reglerna.

Du kan läsa förslagen här och se Olli Rehn presskonferens.

Det har i svensk press varit en del debatt i dagarna om det s.k datalagringsdirektivet. Det infördes 2006 efter ett förslag av den dåvarande brittiske inrikesministern och Thomas Bodström. Jag var skeptisk till det då och tycker fortfarande att direktivet har brister. Jag gör just nu en översyn av direktivet som kommer till hösten.

I dagarna fick jag ett brev av ett stort antal europeiska organisationer som kräver att jag river upp direktivet. Man ska dock vara medveten om att direktivet redan är i full kraft i de flesta av EU:s länder och att våra efterforskningar tyder på att de allra flesta medlemsländerna vill ha detta direktiv. De eventuella ändringsförslag jag lägger fram måste godkännas av EU:s 27 medlemsländer (liksom Europaparlamentet). Det jag kan göra att att föreslå ändringar i samband med den översyn av lagen som skall ske i höst. Då kan man titta på lagringstider, syfte, omfattning mm men man måste som sagt vara medveten om att detta direktiv är något medlemsländerna vill ha och att de måste godkänna de ändringsförslag som jag lägger fram.

I övrigt vill jag inte föregå den översyn som pågår och tycker det är viktigt att frågan genomlyses noga innan vi tar ställning till olika förslag.

Den stora snackisen i Bryssel är förstås Grekland. Det är ingen hemlighet att alla är djupt bekymrade över landets ekonomi och hur krisen kan tänkas påverka resten av EU. EU:s finanskommissionär Olli Rehn var i Aten igår och levererade tuffa budskap: EU står bakom Grekland men landet måste göra rejäla och kraftfulla åtgärder för att minska budgetunderskottet. Det som gjorts hittills är långt ifrån tillräckligt.

Ett annat land det talas mycket om är Ukraina. Den nyvalde presidenten Yanukovich var igår i Bryssel för att diskutera samarbete med EU. Han träfade Barroso, men också Catherine Ashton och utvidgningskommissionär Stefan Füle. Även om inte medlemskap nämndes explicit står det klart att han vill att Ukraina ska närma sig EU. Frågor som diskuterades var bl.a visumlättnader som på sikt skulle kunna införas enligt de villkor som EU ställer på grannländerna, liksom frihandelsavtal. Det är bra om Ukraina väljer den europeiska vägen. Det bör vi uppmuntra till varje pris.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: