You are currently browsing the tag archive for the ‘östra partnerskapet’ tag.

Igår hölls två intressanta möten i Prag – det sociala toppmötet och toppmötet om det östliga partnerskapet. På det första deltog statsministrar och arbetsmarknadsministrar från Tjeckien, Sverige och Spanien (Zapatero valde dock att stanna hemma) tillsammans med representanter för de europeiska fackliga och arbetsgivarorganisationerna. Mötet löste naturligtvis inte arbetslösheten men EU-länderna enades om ett antal viktiga rekommendationer som sedan skall följas upp på toppmötet i juni.

Det östliga partnerskapet är ett viktigt initiativ från Sverige och Polen med syfte att knyta några av våra östra grannländer närmare Europa fär att på så sätt stötta de demokratiska och ekonomiska reformkrafterna i Georgien, Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Armenien och Azerbajdzjan.

Mycket olika länder sinsemellan, men förhoppningen är att vi skall kunna hitta konkreta sätt att utveckla samarbetet. Det kan handla om handel, energi, visumlättnader och en dialog kring demokrati. I slutdeklarationen nämns särskilt den gemensamma värdegrunden – demokrati och mänskliga rättigheter. Visumlättnader är ju det mest påtagliga sättet för vanliga människor att närma sig varandra. Detta är dock kontroversiellt i EU-kretsen där vissa länder vill skynda långsamt. Det skapas dessutom en parlamentarisk församling där ledamöter från såväl EU som partnerländerna kan mötas. Vi hoppas kunna föra det östliga partnerskapet framåt under hösten.

President Lukasjenka närvarade inte vid mötet, något ingen var ledsen för tror jag. Dessutom gavs tillfälle för olika NGOs från de sex länderna att träffas. Viktigt är förstås kontrakterna med den vitryska oppositionen och det civila samhället där. De är nyckelspelare om det ska ske en demokratisk utveckling i Vitryssland.

På det stora hela får man säga att den tjeckiska regeringen som nu avgår och ersätts av en ny imorgon, har haft en bra avslutande vecka. Omröstningen i senaten, det sociala toppmötet och det östra partnerskapet gör att Topolanek och hans ministrar kan gå med viss stolthet.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: