You are currently browsing the tag archive for the ‘partnerskapsavtal’ tag.

Dimman håller på att lätta i Bryssel och solen tittar fram över staden. Jag har precis presenterat nya förslag för bättre samarbete med migrantländer en presskonferens. En av de saker som vi lärde oss av den arabiska våren är att vi behöver en sammanhängande politik vad gäller migrationsfrågor. Det nya förslaget sätter migranten och migrantens rättigheter i centrum med målet att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras såväl i EU som i länderna utanför. Vi behöver också ett bättre samarbete med länderna utanför unionen som gynnar båda parter. Ett led i detta är mobilitetspartnerskap, som syftar till att underlätta för arbetskraftsinvandring och studentutbyten. Vi har redan idag sådana avtal med Moldavien, Cap Verde, Georgien och Armenien. Med Tunisien håller vi nu på och sluter amarbetsavtal som inkluderar såväl asylfrågor, visumfrågor, arbetskraftsinvandring, gränssamarbete och kampen mot människohandel. Förhoppningen är de så kallade ”mobility partnership” skall vara en viktig del i demokratiseringsprocessen i de olika länderna. Även Marocko är nu på tur att skriva under partnerskap med EU.

Under presskonferensen lanserade jag även EU:s immigrationsportal på ec.europa.eu/immigration som samlar information från alla medlemsländer om vad som gäller om man vill flytta till EU – till exempel var man ansöker om arbetstillstånd i ett visst land och vilka rättigheter man har som migrant.

Igår skrev vi under ett nytt avtal med USA om flygpassagerardata. Idag har vi ett ganska oklart avtal från 2007 och det har fallit på kommissionen att omförhandla det. Det nya avtalet innebär stora förbättringar vad gäller ökad tydlighet, ökad skydd för passagerarnas rättigheter, ökad transparens och bättre möjligheter till upprättelse vid fel. Innan det nya avtalet kan träda i kraft ska Europaparlamentet och rådet rösta. Detta är ju en kontroversiell fråga men jag hoppas nu på att få deras stöd för det nya avtalet.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: