You are currently browsing the tag archive for the ‘Polen’ tag.

JusticeDet politiska tillståndet i Polen har inte blivit bättre sen jag bloggade om det i juli. Då riktade vi vår kritik mot den polska regeringen och skickade tydliga rekommendationer till förbättring riktade till den polska regeringen. Sedan dess har EU-kommissionen legat på den polska regeringen för att få till en förändring och en dialog. Deras deadline för att vidta åtgärder har nu löpt ut och vi konstaterade idag att några förändringar skett sen i somras – några till det bättre, men andra tyvärr till och med till det sämre. Författningsdomstolen har exempelvis inte fått yttra sig om nya lagars grundlagsenlighet, t.ex. den kritiserade medialagen. Vi har uppmanat regeringen att tillsätta de valda domarna och att de ska publicera, och inte minst respektera, alla domar från författningsdomstolen, vilket fortfarande inte är gjort.

 

Jag är väldigt bekymrad över utvecklingen och många polacker är också oroliga. Det finns ett starkt stöd för EU i Polen och en utbredd kritik i civilsamhället mot den sittande regeringens politik, och de vädjar till EU om hjälp att förmå regeringen att återgå till ett fungerande rättssamhälle. Den polska regeringen har nu två månader på sig att lägga om kursen för att se till att man återinför rättssäkerhet och respekterar grundläggande demokratiska principer. Kommissionen kommer inte att släppa den här frågan, alla EU:s medlemsländer måste respektera grundläggande rättsprinciper, de värden som unionen grundar sig på. Om EU ska ha trovärdighet i de krav vi ställer på kommande medlemsländer, måste vi vara trovärdiga internt. Men det är också hög tid att de övriga medlemsländerna slutar att gömma sig bakom kommissionen och har allvarliga och uppriktiga samtal med den polska regeringen om att återinföra ett oberoende rättsväsende.

Kommissionen beslutade på vårt veckomöte idag att inleda en granskning av de lagar som den nya regeringen i Polen har infört som ändrar förutsättningarna för konstitutionsdomstolen att granska lagar, och minskar mediafriheten. Det blir första gången som kommissionen använder den så kallade ”rättsstatsmekanismen” som vi införde våren 2014. Det är en mekanism som jag arbetade hårt för och som jag tillsammans med min kollega Viviane Reding presenterade i den förra kommissionen . Den innebär att om kommissionen får anledning till oro för systematiska hot mot rättsstaten så kan vi utföra en djuplodande granskning för att se om EUs grundläggande rättsprinciper är hotade.

EU är en gemenskap som bygger på värderingar, de är själva kittet i samarbetet.

Att varje enskild medlemsstat är en fungerande rättsstat är ett fundament i EU-samarbetet. Finns det tvivel så tappar medlemsstaterna förtroende för varandra. Det är grundläggande att ha ett fungerande rättssystem också för att de nationella domstolarna ska tillämpa den EU-lagstiftning som finns. Just nu verkar det som om konstitutionsdomstolens funktion och oberoende undergrävs i Polen. Det måste vi undersöka närmare.

Orsaken till att vi införde ”rättsstatsmekanismen” var att vi av erfarenhet visste att EU inte har tillräckliga verktyg för att internt ta tag i bristande respekt för rättsstaten och hot mot skyddet av de grundläggande värderingar EU bygger på, efter att ett land väl har blivit medlem. Innan ett land blir medlem ställer vi höga krav, de så kallade Köpenhamnskriterierna. Särskilt i dessa tider behöver EU värna om tillit och respekt för de grundläggande värderingarna. Vi måste kunna ställa krav på respekt för mänskliga rättigheter och respekt för rättstaten gentemot länder utanför EU, men då måste vi vara trovärdiga och ha höga krav internt.

Vi har inte någon erfarenhet av denna mekanism och vi har tidigare med dialog och överträdelseförfaranden mot Ungern lyckats avvärja de värsta lagarna som hotade media och rättsväsendets oberoende i Ungern. Jag hoppas att Polen också deltar i den dialog som EU-kommissionen efterfrågar och att vi fortfarande är överens om de grundläggande värderingarna som vår europeiska demokrati är byggd på. Det beslut som vi fattat idag är alltså skilt från det som kallas ”kärnvapensalternativet” i artikel 7 i fördraget som kan leda till förlust av rösträtt i ministerrådet och slutligen uteslutning.

EU:s uppgift är att se till att de grundläggande principerna om demokrati och rättstat inte hotas. Det är därför vi inleder analysen och dialogen med Polen. Det är bättre att förebygga än att bota.

Det är svårt att tänka på något annat än våra vänner i Norge dessa dagar. I morse ringde jag till Polens inrikesminister Jerzy Miller. Polen leder arbetet i EU:s ministerråd sedan några veckor tillbaka och är värdar för nästa möte med EU:s justitie- och inrikesministrar den 22-23 september. Jag berättade för honom vad EU-kommissionen och Europol har vidtagit för åtgärder efter de fruktansvärda terrorattackerna i Norge – vi kontaktade tidigt de norska myndigheterna och erbjöd dem hjälp och stöd.

Den 9 september planerar vi att inviga anti-radikaliseringsnätverket jag skrev om igår. Det kommer att arbeta mot all typ av radikalisering – religiös såväl som politisk och ideologisk. Jag föreslog för min polske kollega att föra upp radikalisering på agendan för nästa ministerrådsmöte och att bjuda in Norge att delta i diskussionerna för att dela med sig av sina erfarenheter och få stöd från sina kollegor runt om i Europa. Vi kommer också att bjuda in någon från nätverket att tala med ministrarna för att ge en bättre inblick i nätverkets arbete och de faktiska förutsättningarna på marken. Att motverka våldsam extremism och radikalisering är en utmaning vi behöver ta oss an tillsammans i Europa.

Idag är hela kommissionärskollegiet i Warszawa för ett heldagsmöte med den polska regeringen som nu är ordförande i rådet. Vi träffas allihop men har också separata möten med våra respektive ministrar. För min del kommer jag mest ha att göra med inrikesminister Jerzy Miller som jag känner väl och kommer bra överens med. Han har höga ambitioner och hoppas driva på såväl asylpaketet som ett stärkt Schengensamarbete.

Premiärminister Tusk höll i onsdags ett bejublat tal i Europaparlamentet där han betonade vikten av att stå upp för europatanken och de europeiska värdena och inte ge vika för nationalism och populism. Det är ovanligt att höra sådana ord från europeiska ledare idag, men väldigt skönt. Jag tror att det kan bli ett bra ordförandeskap. Polackerna är väl förberedda, vet vad de vill och har många mycket duktiga tjänstemän och ministrar.

Jag ska hinna med ytterligare två resor till Polen innan semestern, nu på måndag och den 18-19 på informellt rådsmöte i Sopot. Sedan ska det bli skönt med några veckor ledigt. Barnen hade skolavslutning igår. Idas sommarvisa och den blomstertid nu kommer. Inte ett öga var torrt – bland föräldrarna.

Den senaste utvecklingen i det belgiska dramat är ett nytt dödläge 13 månader efter valet. Den tilltänkte premiärministern och kungens senaste förhandlare lade i veckan fram ett sista förslag för att bryta dödläget. Samtliga partier sade nej till det så nu verkar det inte finnas några fler vägar att utforska. Så nu talar allt för ett nyval i höst.

Idag har vi hela den polska regeringen på besök i kommissionen, anförda av premiärminister Tusk. Vi kommer framför allt att diskutera det polska ordförandeskapet som äger rum hösten 2011, deras prioriteringar och hur vi kan samarbeta inför och under denna tid.

Tidigt i morse mötte jag en stor turkisk delegation ledda av min vän Egemon Bagis, landets EU-minister och chefsförhandlare. Vi diskuterade aktuella frågor och de uttryckte en enorm frustration över att det går så långsamt i förhandlingarna med så många kapitel blockerade av EU:s medlemsländer. Jag kan verkligen förstå denna frustration, samtidigt om turkarna har långt kvar innan de uppfyller de krav som EU ställer för medlemskap. Vi talade också om hur vi kan gå vidare för att underlätta rörligheten av turkiska medborgare genom att förenkla visumförfaraende etc. Turkarna vill ju förstås ha visumfrihet med EU, en ambition som jag delar, men det är ju ett antal villkor som måste uppfyllas först och alla EU:s medlemsländer är inte lika entusiastiska inför detta.

I eftermiddag är det möte med Ukrainas justitie- och inrikesministrar, tillsammans med det spanska ordförandeskapet och det inkommande belgiska. Vi ska diskutera visumfrågor samt tänkbart samarbete gällande kampen mot korruptionen, den gränsöverskridande brottsligheten mm. Många av de människor som kommer till EU och är offer för människohandel kommer just från Ukraina så här behöver vi verkligen samarbeta. Korruptionen är ett gigantiskt problem i Ukraina, så också här finns en del att diskutera.

Mest interna möten idag för att förbereda morgondagens kommissionsmöte, torsdagens integrationskonferens i Zaragoza och nästa veckas session i Europaparlamentet. Lite senare i eftermiddag träffar jag FNs biträdande höge representant för mänskliga rättigheter, Kyung-wha Kang för att bl.a diskutera vårt samarbete på asyl och migrationsområdet. OHCHR har ganska nyss öppnat kontor i Bryssel och vi har många gemensamma intressen när det gäller att få de olika asylförslagen på plats som handlar om likvärdiga mottagandevillkor etc.

Precis nu ska jag besöka Europaparlamentets Libe-utskott för att återrapportera från mötet i Madrid förra veckan.

Olyckan i Polen dominerar allt korridorssnack här och man inser vidden av att så stora delar av landets ledning omkommit. Våra polska kollegor är förstås djupt bedrövade och imorgon ordas en minnesceremoni i Europaparlamentet. Som ansvarig för säkerhetsfrågor frågar jag mig förstås hur det är möjligt att alla åkte samma flygplan.

Euroländernas finansministrar kom igår överens om att Grekland ska kunna erbjudas 30 miljarder i nödlån. Internationella valutafonden har också signalerat att de är redo att bidra ytterligare.

Det är viktigt att euroländerna visat att man står redo att hjälpa Grekland ur krisen. Samtidigt är grekerna själva tydliga med att de vill minska sitt budgetunderskott på egen hand och att detta räddningspaket är en reservutgång.

Överenskommelsen sänder ändå en viktig signal om att det ligger i allas intresse att Grekland får ordning på sin ekonomi, och kan förhoppningsvis bidra med att ge lugn och stabilitet.

Helgens stora nyhet är annars naturligtvis den fruktansvärda flygolyckan i Ryssland. Bland de 97 omkomna fanns president Lech Kazcynski och stora delar av landets politiska och militära ledning. Som Maciej Zaremba skrev: Detta är en sorg så stor att den måste delas. Mina tankar går därför till Polen och till de dödas anhöriga idag.

Nu tycks det som om båda de parlamentariska kamrarna i Tyskland är färdiga med de ändringar som krävs för att Lissabonfördraget skall träda i kraft. Då väntar vi bara på presidentens underskrift, något som väntas ske inom mycket kort. Återstår Irland, där folkomröstningen hålls om två veckor, och underskrifterna i Polen och Tjeckien. Det ser försiktigt positivt ut från Irland och den polske presidenten har lovat att skriva på om irländarna röstar ja. Nya orosmoln reses dock från Tjeckien där ett antal senatorer nu avviserat att de ska skicka hela fördraget igen till författningsdomstolen den 29 september. Dessutom har president Vaclav Klaus fortfarande inte skrivit på.
Det kan bli en riktigt rysare under oktober för att avgöra vilket fördrag som skall ligga till grund för den nya kommission vi måste utse mycket snart.

Noterar att de flesta verkar mycket nöjda med resultaten från det extra toppmötet i Bryssel i torsdags då EU enades om en tydlig och gemensam linje inför G20-mötet. President Sarkozy fortsätter dock att tala om en slags grön Tobinskatt. Det låter väldigt fint, men vi vet att det bara kan funka om hela världen verkligen ställer sig bakom det och det finns idag inga som helst förutsättningar till det. Om bara vissa länder inför en sådan skatt blir det bara protektionism och riskerar att vara kontraproduktivt eftersom produktion och tjänster då flyttar till ställen som inte har denna typ av skatt.

Idag är det 70 år sedan Nazi-Tyskland invaderade Polen. Denna dag, den första september, markerar utbrottet av det krig som skulle slita sönder Europa och stora delar av världen i sex års tid, med miljoner döda och ett obeskrivligt lidande som följd. Denna dag påminner oss också om det vi aldrig får glömma: förintelsen, den systematiska utrotningen av miljoner judar, men också homosexuella, romer och andra som inte passade in i nazismens ideologi.

Som ordförande för Europeiska unionen deltar statsminister Fredrik Reinfeldt idag i en minnesceremoni över andra världskrigets utbrott i Gdansk i Polen, tillsammans med bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Rysslands premiärminister Vladimir Putin och Polens president Lech Kaczyński och premiärminister Donald Tusk. På samma sätt är vi många som kommer att stanna upp i vårt dagliga värv för att minnas, reflektera och hedra alla dem som led och dog.

Men idag kan vi också glädjas åt att dagens unga får växa upp i ett Europa som präglas av samarbete och samförstånd. Jag har själv vuxit upp i Frankrike, och många var de klasskamrater vars mor- och farföräldrar fallit offer för kriget och som begravts i Tyskland, sida vid sida med oändligt många andra: bröder, systrar, barn och föräldrar.

Också på ämnet: SvD, DN1, DN2, DN3, Carl Bildt.

Eftervalsanalysen av Europaparlamentsvalet fortsätter förstås i alla partier. Att socialdemokraterna i Sverige har anledning att vara bekymrade är uppenbart. De är nu endast fjärde största parti i Stockholm (fp är näst störst efter m) och de backar också i Göteborg. Jag tror inte Mona Sahlin känner sig nöjd med sin första valrörelse som partiledare.

Piratpartiet är naturligtvis bara att gratulera, de har uppenbarligen lockat väljare och formulerat en politik inom ett område där de traditionella partierna inte uppfattas hänga med. Det måste vi ta till oss i våra eftervalsanalyser. Samtidigt är det intressant att det tycks vara den liberala gruppen de vill sitta med i Europaparlamentet. ALDE-gruppen har på många sätt varit ledande i integritetsdebatten i Europa och jag kan tänka mig att det blir intressanta samtal när och om piraternas ledamot besöker gruppen för att diskutera ett eventuellt inträde.

Efter valet är det nu åter fullt fokus på ordförandeskapsförberedelserna. I morgon beslutar kommissionen om östersjöstrategin och lägger ett förslag som vi hoppas kunna anta under vårt ordförandeskap. Jag inleder morgondagen med att delta på ett seminarium i riksdagen om just detta förslag. Senare på dagen blir det träff med Polens utrikesminister Sikorski. Polen är ju en viktig samarbetspartner i t.ex Östersjöpolitiken och det östra partnerskapet som ju är en svensk-polsk idé och som vi nu ska omsätta i konkret politik. Det kan säkert bli en del diskussioner om klimat och finansieringsfrågor också, där har vi inte riktigt samma syn.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: