You are currently browsing the tag archive for the ‘Prag’ tag.

Igår hölls två intressanta möten i Prag – det sociala toppmötet och toppmötet om det östliga partnerskapet. På det första deltog statsministrar och arbetsmarknadsministrar från Tjeckien, Sverige och Spanien (Zapatero valde dock att stanna hemma) tillsammans med representanter för de europeiska fackliga och arbetsgivarorganisationerna. Mötet löste naturligtvis inte arbetslösheten men EU-länderna enades om ett antal viktiga rekommendationer som sedan skall följas upp på toppmötet i juni.

Det östliga partnerskapet är ett viktigt initiativ från Sverige och Polen med syfte att knyta några av våra östra grannländer närmare Europa fär att på så sätt stötta de demokratiska och ekonomiska reformkrafterna i Georgien, Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Armenien och Azerbajdzjan.

Mycket olika länder sinsemellan, men förhoppningen är att vi skall kunna hitta konkreta sätt att utveckla samarbetet. Det kan handla om handel, energi, visumlättnader och en dialog kring demokrati. I slutdeklarationen nämns särskilt den gemensamma värdegrunden – demokrati och mänskliga rättigheter. Visumlättnader är ju det mest påtagliga sättet för vanliga människor att närma sig varandra. Detta är dock kontroversiellt i EU-kretsen där vissa länder vill skynda långsamt. Det skapas dessutom en parlamentarisk församling där ledamöter från såväl EU som partnerländerna kan mötas. Vi hoppas kunna föra det östliga partnerskapet framåt under hösten.

President Lukasjenka närvarade inte vid mötet, något ingen var ledsen för tror jag. Dessutom gavs tillfälle för olika NGOs från de sex länderna att träffas. Viktigt är förstås kontrakterna med den vitryska oppositionen och det civila samhället där. De är nyckelspelare om det ska ske en demokratisk utveckling i Vitryssland.

På det stora hela får man säga att den tjeckiska regeringen som nu avgår och ersätts av en ny imorgon, har haft en bra avslutande vecka. Omröstningen i senaten, det sociala toppmötet och det östra partnerskapet gör att Topolanek och hans ministrar kan gå med viss stolthet.

I torsdags utsågs Jan Fischer till regeringsbildare i Tjeckien. Han ska sätta samman en interrimsregering till den 9 maj och sedan blir det nyval i oktober. Vem som skall ingå i regeringen i övrigt är högst oklart. Själv är Fischer en opolitisk tjänsteman, fd chef för tjeckiska SCB, dvs ett statistikorgan. Förhoppningsvis kommer någon av de nuvarande ministrarna att finnas kvar i den tillfälliga regeringen så att det blir någon slags kontinuitet i EU-ordförandeskapet, men detta är mycket osäkert. Ett helt nytt gäng som skall förbereda toppmötet i juni är ju inte helt lyckat.

Vad som händer med senatens ratificering av Lissabonfördraget är också oklart. Det verkar som om premiärminister Topolanek gör sitt yttersta för att omröstningen skall kunna ske i början på maj, medan president Vaclav Klaus, som är högljudd motståndare till Lissabonfördraget, gör å andra sidan vad han kan för att förhindra en ratificering.

Samtidigt pågår ordförandeskapet och den som läser den tjeckiska hemsidan (se adress i spalten här bredvid) märker inget av turbulensen i Prag. Där är det business as usual.

Ja det svenska ordförandeskapet ter sig inte direkt enklare. Lite påskledighet i vårsolen kan vi nog unna oss i alla fall.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: