You are currently browsing the tag archive for the ‘regeringen’ tag.

På mitt skrivbord ligger en skrivelse där Leif Pagrotsky (s) anmäler regeringen – och därmed undertecknad – till konstitutionsutskottet.

Den här gången handlade det om en miss i Regeringskansliets interna rutiner, som lett till att man inte i tid meddelade riksdagens EU-nämnd om en av de 96 ”A-punkter” som skulle tas upp för beslut på EU:s allmänna råd i Bryssel i slutet av juli. Så fort misstaget uppdagades så sköt regeringen upp beslutet på rådsmötet så att EU-nämnden skulle få möjlighet att ta ställning.

Just den här punkten handlade om att ge EU:s ordförandeskap i uppdrag att förhandla med USA om informationsutbyte kring finansiella transaktioner (SWIFT), i syfte att bekämpa terrorism. Jag är den förste att beklaga den här missen, och vi ska nu gå igenom rutinerna så att det inte händer igen.

Däremot verkar kommunikationen i Pagrotskys eget parti vara närmast obefintlig. Vad som inte nämns i KU-anmälan är nämligen att regeringskansliet erbjudit Justitieutskottet muntlig information om SWIFT-frågan redan flera veckor tidigare. Men utskottet, där Thomas Bodström är ordförande, tackade nej. (även om Bodström uppenbarligen glömt det hela och säger till TT han överväger att KU-anmäla oss igen för lögn).

Dessutom har sakfrågan – tvärtemot vad Leif Pagrotsky skriver i sin anmälan – vid ett flertal tillfällen varit uppe i såväl Justitieutskottet som EU-nämnden (se nedan). Med detta i åtanke så faller Pagrotskys påståenden om att riksdagens inflytande ”förvandlats till en ren chimär” ganska platt.

KU:s granskning är en helt central del i riksdagens kontroll av regeringens arbete och därmed i vårt demokratiska statsskick. Däremot kan det ibland gå inflation i KU-anmälningar, eftersom de fungerar som ett lätt sätt att få uppmärksamhet för oppositionen, inte minst under sommarveckorna då det råder lite nyhetstorka. Pagrotskys anmälan kan nog sägas vara ett exempel på det.

EU-nämnden, samråd 20 februari 2009
EU-nämnden, samråd 3 april 2009

Annonser

Idag meddelade Lars Leijonborg att han inom några dagar lämnar regeringen. Det är ledsamt förstås, men han kan gå med flaggan i topp. Han har levererat en mycket stark forskningsproposition med den största forskningssatsningen i svensk historia. Dessutom har han personligen spelat en oerhört viktig roll i arbetet med att få den stora EES-satsningen till Lund och tillika lett globaliseringsrådet på ett framgångsrikt sätt. Rådet har ju många spännande slutsatser och jag hoppas att en del av det kan omsättas i allianspolititik så småningom. Dessutom röstade riksdagen igår för avskaffandet av kårobligatoriet. Äntligen! En viktig liberal principfråga som jag var med och kämpade för redan i det liberala studentförbundet för 20 år sedan.

Lars ledde också folkpartiet under 10 år i framgång och motgång. Jag har förståelse för att Lars nu väljer att sluta men kommer att sakna honom som vän och kollega. Vi har jobbat tillsammans i många år och han är en fin kompis med en fantastisk humor. Ny forskningsminister väntas utses inom kort.

Igår presenterade jag tillsammans med EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström en gemensam lärarsatsning. 2009 är något av ett europeiskt superår. Den 7:e juni går vi till val till Europaparlamentet, med 600 000 förstagångsväljare i Sverige, och i höst tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Mycket fokus kommer alltså att ligga på EU-frågorna. Därför att det viktigt att veta hur EU fungerar,

Tyvärr har det konstaterats att det står ganska dåligt till med undervisningen om EU-frågor i dagens gymnasieskolor och att kurslitteraturen ofta är inaktuell. Den som är intresserad får gärna titta närmare på till exempel denna rapport från Skolverket.

Jag är därför glad att kunna presentera denna lärarsatsning som ska stödja cirka 4000 samhällskunskapslärare runt om i landet. Satsningen är ett partnerskap mellan regeringen, EU-kommissionen och Europaparlamentet och omfattar fyra år. Regeringen har gett myndigheten Internationella programkontoret i uppdrag att genomföra kompetensutvecklingen. Det första året hålls 18 EU-seminarium runt om i landet dit lärare inbjuds. Se gärna klippet nedan från presskonferensen.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
Annonser
%d bloggare gillar detta: