You are currently browsing the tag archive for the ‘Ryssland’ tag.

Ukrainas flagga (CC wikimedia.org)

Ukrainas flagga (CC wikimedia.org)

I måndags träffade jag Ukrainas utrikesminister Pavlo Klimkin och diskuterade även Ukrainafrågan med EU:s utrikesministrar i ministerrådet. Vid årsskiftet trädde ett djupgående och omfattande frihandelsområde (DCFTA) i kraft mellan EU och Ukraina, något som jag är riktigt glad över.

Handelsavtalet innebär viktiga ekonomiska möjligheter för Ukraina, men för att fullt ut realisera dem behövs fortsatt hårt arbete med att reformera ekonomin och den offentliga administrationen. EU stöder Ukraina i den processen som är nödvändig för den ukrainska ekonomin eftersom den är försvagad av ryska sanktioner och handelsrestriktionerna. Medlemsstaterna stöder också Ukraina. På utrikesministermötet kom vi överens om att samordna våra stödinsatser bättre.

Handelsavtalet ger ukrainska företag tillgång till EU-marknaden – den största i världen med 500 miljoner konsumenter. Oberoende studier visar att Ukrainas ekonomi kan växa med sex procent på medellång sikt och mycket mer på lång sikt om avtalet implementeras ordentligt. Ukraina ska enligt avtalet gradvis harmonisera sin lagstiftning med gällande EU-lagstiftning inom en rad områden såsom produktregleringar, offentlig upphandling, livsmedelssäkerhet och konkurrenslagstiftning. Detta kommer att underlätta exporten till EU, och kommer att göra företagsklimatet bättre vilket kan attrahera välbehövliga investeringar från Europeiska företag. Större ansträngningar för att bekämpa korruption och stärka rättssäkerheten är särskilt viktiga för att vinna investerares förtroende. Från EU:s sida har vi mobiliserat teknisk expertis som hjälper Ukrainas institutioner med reformarbetet på plats.

Vi är också engagerade i att förbättra Ukrainas små- och medelstora företags affärsmöjligheter i EU, till exempel genom något som kallas ‘the DCFTA Facility for SMEs’ som kommer att ge över 100 miljoner euro i bidrag och över 1 miljard euro i lånefinansiering till småföretag i Ukraina som vill göra affärer med eller i EU. Det kommer till exempel att hjälpa dem att uppfylla hälsostandarder för livsmedel och tekniska regleringar för industriprodukter så att de kan exportera till EU-marknaden, vilket kan leda till tillväxt och nya jobb i Ukraina.

Jag är besviken över att Ryssland har valt att införa ytterligare sanktioner mot Ukraina. De har nyligen tagit bort handelspreferenser, förbjudit nästan all livsmedelsimport från Ukraina och infört restriktioner på Ukrainska produkter som transporteras genom Ryssland till tredje land. Detta är en fortsättning på en lång rad sanktioner som Ryssland infört sedan början av Ukrainakrisen och de skadar Ukrainas ekonomi på kort sikt då Ryssland har varit en viktig handelspartner för Ukraina. Som en del i den så kallade Minsk-processen har jag och mitt team fört trepartssamtal med Ryssland och Ukraina för att bättre förstå om Ryssland har specifika ekonomiska eller juridiska problem med DCFTA-avtalet, och vi var öppna och konstruktiva i denna process. Trots att vi visade öppenhet och flexibilitet i trepartssamtalen kunde vi inte nå en politisk lösning. Det är fullt normalt att ett land har flera handelspartners samtidigt och det finns ingen juridisk eller ekonomisk anledning till att Ukraina inte kan ha nära handelsrelationer med EU och Ryssland samtidigt.

Trots många svårigheter så är jag övertygad om att det finns ljus i slutet av tunneln för Ukraina och den ukrainska ekonomin. Handelsavtalet ger hopp om reformer och nya affärsmöjligheter som kommer att skapa jobb och tillväxt på medellång och lång sikt. På vårt möte i måndags försäkrade jag utrikesminister Klimkin om att EU är en stark och lojal partner som fortsatt kommer att hjälpa Ukraina med sina reformer och med att skapa tillväxt.

Självständighetstorget i Kiev i januari 2014. Foto: Mykhailo Liapin/Flickr (CC)

Självständighetstorget i Kiev i januari 2014. Foto: Mykhailo Liapin/Flickr (CC)

En hel värld har förfasats över Rysslands agerande i Ukraina och Krim de senaste dagarna. Det är ett flagrant brott mot folkrätten och en aggressionspolitik som vi inte har sett maken till sedan Kalla krigets dagar. Tvärtemot vad Ryssland tycks tro sänker detta det ryska anseendet världen över till botten. Och att, med en veckas varsel, anordna en grundlagsvidrig ”folkomröstning” om att bryta ur Krimregionen ut Ukrainas statsbildning – bokstavligt talat under vapenhot – inger inte något vidare förtroende om att processen kommer att gå rätt till.

Nu behövs internationella och europeiska krafttag för att stödja ekonomiska och politiska reformer i Ukraina. Det som skedde på Självständighetstorget var ett folkligt uppror mot korruption och politisk stagnation, ett upprop för reformer och europeiskt samarbete, där många fick sätta livet till i krypskyttarnas kulregn.

I veckan beslutade EU-kommissionen om ett ambitiöst stödprogram till Ukraina på sammanlagt över 11 miljarder euro, varav 5 miljarder euro från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, EBRD. Pengarna ska bland annat gå till att stabilisera den ekonomiska situationen och bygga upp väl fungerande myndigheter. Vi erbjuder också att se över hur vi kan underlätta visumförfaranden, samt möjligheten till ett partnerskap för att hjälpa till att bygga upp och stärka rättssystemet, kampen mot korruptionen och så vidare.

Igår, torsdag, möttes så EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet. De godtog stödpaketet och beslutade att EU snart ska ingå ett associationsavtal med Ukraina. De beslutade också att frysa de pågående förhandlingarna om visumliberalisering gentemot Ryssland. Det är rätt och riktigt. Dessutom kommer andra sanktioner att genomföras – inklusive inreseförbud och frysning av tillgångar – om inte Ryssland inom kort sätter sig vid förhandlingsbordet med den ukrainska regeringen.

Ukraina är ett stort, stolt och viktigt europeiskt land. Efter att den tidigare presidenten Janukovitj lämnade sin post står den nya regeringen inför en uppsjö av utmaningar – korruption måste vädras ut, myndigheters självständighet måste säkerställas, ekonomin måste komma på fötter. EU har en nyckelroll att spela för att se till att så sker. Det ukrainska folket förtjänar en demokratisk och europeisk framtid i frihet.

With Igor Kochetkov and Björn van Roozendaal in Moscow

With Igor Kochetkov and Björn van Roozendaal in Moscow (photo: B van Roozendaal)

En gång om året träffar jag och det sittande EU-ordförandeskapet de ryska inrikes- och justitieministrarna för samtal och överläggningar om frågor av gemensamt intresse. Det handlar om samarbete mot organiserad brottslighet, framför allt narkotikasmuggling, trafficking och terrorism. Vi talar också migration, rättssäkerhet, korruption och visumfrågor. De senaste åren har mänskliga rättigheter kommit upp på agendan efter påtryckningar från mig. Årets möte hölls i tillsamans med de grekiska ministrarna och den italienska justitimeministern som Inkommande ordförande.

Vi träffades i ett kallt och snöigt Moskva med bakgrund av de ansträngda relationerna mellan EU ochRyssland. Vi hade en öppen diskussion, men gjorde inga egentliga framsteg i samarbetet. Vi  har förhandlat sedan lång tid tillbaka om visumlättnader och här borde vi snart kunna komma överens om att ytterligare underlätta för ryska medborgare att resa till EU. I fråga om att helt avskaffa visum är det ett ömsesidigt mål, men ännu återstår en hel del för Ryssland att göra innan det kan bli verklighet. Det handlar om kampen mot korruptionen, dokumentsäkerhet, asylfrågor, kampen mot  diskriminering etc.

Diskussionerna om mänskliga rättigheter tog längst tid. Vi känner en stor oro för situationen här bla när det gäller den nya lag som tvingar NGOs att registrera sig som ”utländska agenter”, brister i rättssamhället, den sk propagandalagen mot homosexuella och godtyckliga rättegångar och domar mot oppositionella. Jag tog också upp Magniskykyfallet och krävde återigen en oberoende utredning om omständigheterna kring hans död.

Igår åt jag middag med ett stort antal NGO som uttryckte sin oro för de nya lagarna och risken för en försvagning av det civila samhället.

Morgonen inleddes med en mediafrukost tillsammans med Björn van Rosendaal från ILGA-Europe i Bryssel och Igor Kochetkov, som är ordförande i det ryska HBT-nätverket. Vi talade om MR-situationen i allmänhet och situationen för HBT-personer i synnerhet i Ryssland. Oron gäller den nya lagen, men också den allmänna stigmatiseringen av HBT-personer som den leder till. Vi har sett oroväckande ökat våld, trakasserier och hets mot homosexuella , något som regimen indirekt legitimerar när man stämplar homosexualitet som onormalt och farligt för barn.

PlenumsalenDet var ett kallt och vintrigt Moskva som väntade oss när stora delar av kommissionen anlände till Ryssland igår. Syftet var att diskutera olika ämnen med den ryska regeringen. Gårdagen ägnades åt bilaterala möten och jag hade ett långt möte med justitieministern Alexander Konovalov. Vi har träffats många gånger förut och känner varandra ganska väl vid det här laget. Vi talade framför allt om visumfrågor. EU och Ryssland arbetar på att på sikt avskaffa visumtvånget mellan våra respektive länder. En del i det arbetet är en dialog om s.k common steps som innefattar dokumentsäkerhet, gränskontroll, migration, asyl, kampen mot korruption, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vi stämde av läget i förhandlingarna här.

På kort sikt hoppas vi också kunna komma överens om ytterligare visumförenklingar som innebär att byråkratin kring att få visum minskar, att avgifterna för ett visum sänks eller helt avskaffas för vissa grupper, och att det ska bli lättare att få flerårsvisum. Här är vi mycket nära en överenskommelse. Ett avtal här skulle innebära mycket för vanliga medborgare som vill resa till EU eller till Ryssland för att turista, hälsa på vänner, delta i olika evenemang eller göra affärer.

Vi pratade också om behovet av samarbete när det gäller narkotikasmuggling och trafficking samt kampen mot korruptionen. Korruption är ju en fråga många EU-länder brottas med, men det är ett mycket stort problem i Ryssland.

Slutligen uttryckte jag också oro över situationen gällande mänskliga rättigheter i Ryssland. Framför allt talade vi om fallet Magnitsky. Jag beklagar djupt att utredningen kring hans död har lagts ner. Magnitsky fallet är tyvärr en tragisk symbol för mycket som inte fungerar i det ryska rättsväsendet.

Idag träffade hela kommissionen den ryska regeringen. Mötes leddes av premiärminister Medvedev och kommissionsordförande Barroso. Diskussionerna handlade om handel, energi, visumfrågor, rättssäkerhet, transport etc. Vi har ett gott samarbete med våra ryska partners inom många områden men det finns också en hel del bekymmer och oenigheter som vi talade om idag.

Photo:  jcoterhals, creative commons Flickr

Photo: jcoterhals, creative commons Flickr

Det var intressant att se publikens jubel på QX-galan i Stockholm i måndags när kronprinsessan Victoria visade sig vara prisutdelare till Årets homo. Kunglig glans är glammigt och passar fint på en gala, men framförallt är det två ”institutioner” som möts. En som traditionellt är ärkekonservativ, den andra började som avant garde, men båda kan väl numera närmast beskrivs som folkliga. Grattis också till Jonas Gardell, som välförtjänt fick priset Årets homo! Hans bok Torka aldrig tårar utan handskar är en riktigt bra bok, och viktig.

Jubel hördes också från Frankrike i helgen när en stor majoritet röstade för att öppna äktenskapslagen för homosexuella par. Ett steg på väg i rätt riktning för Frankrike till jämlikhet på riktigt. Men det är inte färdigt. Det var bara en första genomläsning och omröstning. De heta franska debatterna lägger sig inte med detta. Surrogatmödraskap och inseminationsrätt diskuteras redan. Förhoppningsvis ser vi en ny lagstiftning snart även på de områdena. Även i Storbrittanien är en könsneutral äktenskapslag på gång. Igår röstade parlamentets underhus för en för den nya lagen, och förslaget går vidare till utskottsbehandling.

Kontrasterna är som vanligt stora när det gäller hbtq- frågor.  Förra veckan i Ryssland röstade alla närvarande utom en person för lagen som förbjuder ”homosexuell propaganda” alltså all form av information om homosexuella relationer. Den fredliga demonstrationen mot lagen attackerades, vilket visar tydligt på konsekvenserna av lagen. Det institutionaliserar homofobin och legitimerar våld och fördomar. Det är inte bara ett bakslag för Priderörelsen, det är ett stort skrämmande steg mot än mer intolerans och från verklig demokrati. Tyvärr är det inte begränsat till Ryssland. Även i Ukraina är en sådan lag på väg. Frågan om solida antidiskrimineringslagar är en viktig fråga som finns med i förhandlingar om visumlättnader som vi för med våra grannländer.

Toppar homofobligan gör dock Uganda, som är på väg att skärpa lagen som förbjuder, inte bara att offentligt nämna homosexualitet, utan homosexualitet i sig själv. Det är så gammaldags att det är svårt att förstå denna hets mot kärlek år 2013. I förslaget ingår dödsstraff för homosexuella som är hiv-positiva och har sex, samt att man måste ange homosexuella till polisen.

http://pussy-riot.livejournal.com/

Varje år träffar jag och ordförandeskapet Rysslands inrikes- och justitieministrar för att diskutera aktuella ämnen inom området frihet, rättvisa och säkerhet. Det handlar om visumfrågor, arbetet mot trafficking och narkotikasmuggling, rättsfrågor och migration. I den permanenta dialogen ingår också frågor om mänskliga rättigheter, korruption och rättssäkerhet.

Denna gång hölls mötet i Nicosia på Cypern, tillsammans med Cyperns justitieminister och inrikesminister.

Ryssland är en viktig partner och jag har träffat justitieminister Alexander Konovalov flera gånger. Under mötet gjorde vi en allmän genomgång av läget, inte minst i förhandlingarna om det som så småningom ska leda till visumfrihet. Arbetet sker enligt en handlingsplan, så kallad ”common steps” och där går det framåt, om än långsamt. Under tiden försöker vi på olika sätt underlätta visumprocedurer mellan oss så att det blir lättare för våra medborgare, turister och affärsmän att åka mellan EU och Ryssland.

Från EU:s sida uttryckte jag att vi är bekymrade över utvecklingen inom mänskliga rättigheter och rättssituationen i Ryssland. Vi har sett fler oroväckande exempel den senaste tiden – den hårda och oproportionerliga domen mot punk gruppen Pussy Riot, de nya lagarna mot frivilligorganisationer, de så  kallade propagandalagarna riktade mot hbt-personer, samt fallet med Sergei Magnitsky där vi förväntar oss en oberoende utredning om hela fallet. Här måste de ansvariga för hans död ställas inför rätta.

Sergei Magnitsky var en rysk advokat som vittnade i en stor korruptionsrättegång mot den ryska staten. En månad efter rättegången arresterades han av samma tjänstemän som han hade vittnat mot.  Han fängslades och i väntan på rättegång dog han i fängelset den 16 November 2009, 358 dagar senare.

Jag var en av de första att lyfta frågan på en internationell nivå, redan under våren 2010 tog jag upp det i möte med den ryske justitieministern. Jag blev därför väldigt glad att se att den ryska presidenten Medvedev tillkallade en utredning av Magnitskys död. Denna utredning kom fram till att Magnitsky torterades ihjäl.

De ryska myndigheterna har dock beslutat sig för att på nytt öppna brottsutredningen och hålla rättegång mot Magnitsky, trots att han är död och inte har möjlighet att rättfärdiga sig själv. Jag är mycket förvånad över att man trots utredningen, som kom fram till att han torterades ihjäl, inte har lyckats döma en enda person för hans död. Det blir än värre när man på nytt öppnat brottsutredningen mot Magnitsky två år efter hans död och kallar hans mamma att vittna.

Det är oerhört viktigt att detta ouppklarade fall får en lösning och att rättvisa skipas gentemot Magnitsky.

Snart är det vår sade jag käckt till barnen i morse när de gnällde över att gå upp. Någon timma senare vräkte snön ner över ett Bryssel där vi inte sett solen på två veckor. Nu är det virvlande vitt ute.

Föga förvånande vann Putin gårdagens presidentval i Ryssland. Rapporter om valfusk hör vi på vissa håll och OSSE:s valobservatörer rapporterar om att det inte var en rättvis valkampanj inför valet. Viktigt är att Ryssland nu lyssnar på kritiken och går till botten med de här anklagelserna.

Europeiska rådets möte i slutet på förra veckan var för första gången på nästan två år ett ”vanligt toppmöte”, utan krisagenda. Det blev ordentliga diskussioner om jobb och tillväxt som ett nödvändigt komplement till finansiell disciplin. Jag är glad att toppmötet beslutade att ge Serbien kandidatstatus, det betyder mycket för att erkänna de ansträngningar som Serbien gör och ger oss också möjlighet att fortsatt trycka på och stötta för de förändringar som behöver göras. Rådets ordförande Herman van Rompuy omvaldes utan större dramatik. Han har visat sig vara en skicklig spelare i kulisserna under denna turbulenta tid

Dagen späckas av olika möten i Bryssel för min del. Jag har bland annat passat på att träffa den ryska justitieministern som är i Bryssel för toppmötet mellan EU och Ryssland. Vi pratade om de fortsatta stegen för att underlätta för ryska medborgare att resa till EU på kortare resor och om samarbetet för att komma åt organiserad brottslighet och korruption. Dessutom framförde jag vår oro över alla rapporter om valfusk och förhoppningen om att president Medvedev verkligen menar allvar med att utreda alla anklagelser. Jag antar att denna fråga också blir en viktig punkt på toppmötet.

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk har idag tillsammans med Europol presenterat en ny rapport om amfetamin i Europa. Amfetamin är den näst största drogen efter kokain i EU. Trots detta vet vi idag mindre om amfetamin än om t ex heroin och kokain. Den nya rapporten erbjuder därför mycket intressant läsning om trenderna, användandet och smuggelvägarna inom och till Europa. Rapporten kommer förhoppningsvis att bidra till Europols arbete med att komma åt organiserade ligor som tjänar stora pengar på knarkförsäljning och smuggling. I veckan gjorde Europol, tillsammans med den spanska polisen, ett stort tillslag mot en liga som sysslade med smuggling av cannabis och sedelförfalskning. Ligan hade sitt säte i Spanien men opererade i 20 olika EU-länder. 25 personer greps vid detta tillfälle.

Ikväll blir det julfest med tjänstemännen i mitt DG, DG Home. Det är ett relativt litet DG om man jämför med andra DG:n på knappt 300 personer. Och de har verkligen slitit i år, vi har på bara detta år lagt fram 58 stycken olika förslag – och det under ett år som på mitt område har präglats mycket aktuella händelser som den arabiska våren, krisen i Grekland och attentaten i Norge. Dessutom har vi haft asylförhandlingarna, Schengenfrågor, oändligt antal visumförhandlingar mm mm. De har gjort en mycket stor insats det här året och förtjänar att snart få lite julledighet.

I flera ryska städer demonstrerar tusentals människor mot valfusket i Ryssland och mot Putin. Från oberoende valobservatörer kommer oroväckande uppgifter om avancerat valfusk. Putins parti förlorade hundra mandat. Kanske var de ryska väljarna inte så överlyckliga över att Putin och Medvedev bara gjorde upp om makten så där, grabbar emellan?
 
Från Bryssel meddelades igår ikväll att det nu finns en regering med statsminister och ministrar. Jo nu är det på riktigt – 18 månader efter valet.  Nästan alla ministrarna är kvar från den avgående regeringen, men med mindre omflyttningar på sina poster och ett par, tre nya. Förre finansministern Didier Reynders blir utrikesminister och byter därmed plats med Steven Vanackere som blir finansminister. En tidig julklapp till belgarna.

Från Aten nås vi nu av nyheten att f d biträdande ECB-chefen Lucas Papademos bildar ny interimsregering i Grekland. Det är ett välkommet besked som förhoppningsvis kan skapa visst lugn och stabilitet. Både EU och IMF har ju varit väldigt tydliga med att inga pengar betalas ut till Grekland förrän det finns en regering som ställer sig bakom de nödvändiga reformerna. Nu väntar vi också på besked om vem som blir ny premiärminister i Italien – och naturligtvis på en regering i Belgien. 

Det har varit en hektiskt dag idag, jag har knappt hunnit smälta nyheten att Ranelid ställer upp i melodifestivalen. Inledde morgonen med att tala på European Integration Forum, ett årligt evenemang som kommissionen ordnar tillsammans med Ekonomiska och sociala kommittén. Konferensen samlar olika representanter från medlemsländerna från myndigheter, kommuner och organisationer. I år var temat ursprungslandets roll i en lyckad integration och handlade mycket om cirkulär migration. Därefter rusade jag till ett annat rundabordssamtal som handlade om gränser och gränskontroll, följt av ett möte med en stor delegation senatorer från den franska senaten. Vi hade en lång diskussion om asyl, migration men framför allt Schengen. Från franskt håll har det kommit en viss kritik mot det förslag om Schengen som jag lade i september. Fransmännen tycker att vi går för långt i att europeisera beslutsfattandet. Men det blev en bra och konstruktiv diskussion.

Innan lunch hann jag också med ett möte med Alexander Bastrykin som är ordförande i Rysslands så kallade Undersökningskommitté. Det är en enorm utredningsmyndighet som har till uppgift att undersöka grov brottslighet och rapportera direkt till presidenten. Jag tog upp EU:s oro för fallen Magnitsky och mordet på Natalia Estremirova som kommittén tittar på.

Dagens sista formella möte var med Torbjörn Jagland, generalsekretare för Europarådet. Vi brukar träffas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Vi har inte setts på ett tag så mycket av samtalet kretsade naturligtvis kring sommarens händelser i Norge.

I morse hade jag ett oerhört intressant möte med the Association of European Businesses som samlar 600 europeiska företag som är verksamma i Ryssland. De berättade helt absurda saker om hur svårt det är med tillstånd och byråkrati för deras anställda från Europa. De får inte röra sig fritt i landet, registreringen är oerhört omständlig, företagen måste ansöka om kvoter minst ett år i förväg, de anställda måste genomgå läkarkontroller i varje oblast/region mm. Många av dessa regler härstammar från kommunisttiden och även om det skett förbättringar i lagstiftningen på senare tid, så återstår mycket att göra. Vi har ju nu bestämt att inleda ett mer formellt migrationssamarbete med ryssarna och arbetskraftinvandring oss emellan är en viktig punkt att ta upp. Här finns mycket att göra.

Idag ordnas i St Petersburg det första International Legal Forum. Det är tänkt att bli ett regelbundet återkommande event och sägs vara ett initiativ av president Medvedev. Det samlade justitieministrar, jurister, representanter från internationella organisationer m.fl. Tanken är att diskutera viktiga rättsprinciper och bättre tillnärmning av rättssystemen i världen. Mötet öppnades av presidenten som höll ett långt och ganska spirituellt tal om behovet av ett fungerande rättssystem. Han sade alla de rätta sakerna och var mycket öppen med bristerna i det ryska rättsväsendet.

Därefter följde en paneldiskussion där jag medverkade tillsammans med bland annat Torbjörn Jagland, generalsekreterare för Europarådet, Akira Kawamura, ordförande i the International Bar Association och Valery Zorkin, ordförande i den ryska författningsdomstolen. Jag talade om korruption.

Den ryske presidenten, som själv är jurist, verkar vara angelägen om att verkligen reformera Ryssland. Han talade flera gånger om behov av internationella standarder, kampen mot korruption och ett öppet investeringsklimat. Men bristerna är många och det återstår mycket för att t.ex. stärka domarnas oberoende. Korruption och mutor är omfattande och det finns många fall av mord och våld mot journalister och MR-aktivister där ingen ställts inför rätta. Flera reformer har gjorts men det går trögt och är långt ifrån tillfredställande.

Det stora samtalsämnet är förstås vem som kommer att kandidera, och därmed bli vald , till nästa presidentval i mars nästa år. Blir det Putin eller Medvedev? Ingen vet, utom de.

Två gånger om året träffar jag, tillsammans med det roterande ordförandeskapet, de ryska inrikes- och justitieministrarna för att diskutera gemensamma frågor. Idag är vi i vackra Sankt Petersburg. Vi har talat om kampen mot organiserad brottslighet, inte minst trafficking, narkotikaproblem i Afghanistan, juridiskt samarbete, migration och asylfrågor samt naturligtvis visumfrågor. Sedan många år diskuterar vi visumfrågor med ryssarna och flera visumlättnader har införts sedan 2003. För full visumfrihet återstår en hel del men vi är nu nästan överens om vilka åtgärder som ska till.

Från EU är vi också oroliga för bristerna i rättsväsendet i Ryssland. Jag tog upp frågan om att framstående journalister och MR-aktivister mördats och att ingen har ställts inför rätta för morden. Även det mystiska Magnitsky-fallet tog jag upp och vädjade till justitieministern att han ser till att klarhet bringas i det.

Kvällen avslutades på Mikhailovskyoperan och en fantastisk föreställning av baletten Spartacus. Det var till och med en levande tiger på scenen.

Kommissionen antog idag ett direktiv om brottsofferskydd. I dagsläget finns det stora skillnader inom EU i fråga om hur brottsoffer behandlas och vilket skydd de får. Direktivet innebär att samma skydd ska gälla oavsett var i EU man befinner sig. Samtliga 27 medlemsländerna ska därmed se till att brottsoffren behandlas med respekt, får information om sina rättigheter och hjälp att delta i rättegången samt skydd när polisen utreder brottet och i samband med rättegång. I alla medlemsländer ska även särskilt utsatta brottsoffer identifieras och erbjudas lämpligt skydd. Läs mer om förslaget här.

Vi diskuterade vidare planerna på att stärka Schengen och hur vi ska se till att utvärderingen och tillämpningen förbättras. Det finns en stark oro för att enskilda medlemsländer nu allt mer använder de oklarheter som finns för att av olika skäl hänvisa till att gränskontroller behövs.

Vi pratade också om Kroatien som nu har stängt 30 av 35 förhandlingskapitel och börjar närma sig ett avslut i anslutningsförhandlingarna. För min del är jag engagerad i förhandlingarna kring kapitel 23 och det arbete som återstår där handlar främst om korruption. Kroatien har gjort stora framsteg och allmänna rådet kommer att diskutera läget nästa vecka och kanske enas om ett preliminärt anslutningsdatum undre förutsättningarna att förhandlingarna kan avslutas i sommar. Spännande.

Imorgon bär det av till Sankt Petersburg för möte med Rysslands justitieminister. Det är det mötet vi har två gånger om året och på dagordningen står som vanligt visumfrågor men också migration, kampen mot korruption, narkotika och gränsöverskridande brottslighet. Mötet följs av en stor konferens om rättsäkerhet och juridiskt samarbete som öppnas av president Medvedev. En mycket stor mängd inrikes- och justitieministrar från världens alla hörn kommer att medverka.

Lång diskussion idag på kommissionen om EU:s framtida jordbrukspolitik, CAP. Syftet var inte att lösa frågan utan att enas om ett papper som min kollega Dacian Ciolos har skrivit och som ska gå ut på konsultation till medlemsländer, parlament, intressegrupper och den som är allmänt intresserad. Vem som helst kan skicka in sina synpunkter. Jag hade gärna sett att vi varit mer reformorienterade i diskussionspappret men den stora bataljen kommer ju senare i vår när ett konkret förslag ska formuleras.

Dagen har varit full av möten annars med olika besöksgrupper. Träffade också Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande som var i stan. Vi talade om flera olika saker, bland annat säsomgsarbetardirektivet. Vi var inte helt överens om allt, men det är viktigt att ha nära dialog och samtal kring dessa frågor.

Ikväll inleds möte med Ryssland inrikes- och justieministrar, en övning vi har två gånger om året. I våras var vi i Kazan i Ryssland och nu är vi i Bryssel. Vi ska bl.a tala om visumfrågor, trafficking och kampen mot narkotikan. Troligen kommer även Kaliningrad upp. EU:s medlemsländer har väldigt skilda åsikter om hur långt vi ska gå i visumlättnader för Ryssland så några särskilt konkreta förslag från vår sida finns inte men det är alltid värdefullt att ses och se hur vi kan fördjupa samarbetet på ett antal områden.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: