You are currently browsing the tag archive for the ‘samhällskunskap’ tag.

Lärarsatsning okt -09Har idag talat om ordförandeskapet och EU:s utmaningar inför ett 70-tal gymnasielärare på Oscarsteatern här i Stockholm. Idag hölls nämligen en av 18 utbildningsdagar över hela landet på temat ”Lär mer om EU”, där lärare i samhällskunskap får en duvning i EU-kunskap och dessutom tips och idéer kring EU kan tas in i klassrummet och undervisningen göras mer intressant.

Seminarieserien, som organiseras av Internationella Programkontoret, är resultatet av ett nytt slags samarbete kring kommunikation om EU som Regeringskansliet på mitt initiativ ingått med EU-kommissionen och där även Europaparlamentet ingår. Insatserna finansieras helt av EU-kommissionen.

Det här är en viktig satsning, som kommer att fortsätta i flera år framöver. En undersökning som Skolverket gjorde 2007 visar nämligen att EU behandlas styvmoderligt i undervisningen på gymnasiet. I läroböckerna beskrivs EU ofta som en internationell organisation bland andra, och sällan kopplas EU-undervisningen till konkreta sakfrågor. Nästan hälften av eleverna ansåg sig ha dåliga kunskaper om EU när de lämnade gymnasieskolan.

Det är ett oroande resultat. Att förstå hur EU-samarbetet påverkar politiken här hemma bör förstås vara lika centralt som att förstå hur riksdag, regering och kommunfullmäktige fungerar. EU är ju sedan länge en integrerad del av den svenska demokratin.

Lärarna har förstås en nyckelroll i att stärka EU-undervisningen i skolan, och så många som tre av fyra lärare ansåg i Skolverkets undersökning att de behövde ytterligare kompetensutveckling i EU-frågor. Jag hoppas därför att den här satsningen kan bidra till att ge EU-kunskaperna den plats de förtjänar i skolarbetet. Jag har medverkat vid några av dessa seminarier och vid varje gång har det blivit mycket intressanta diskussioner så att intresset finns är helt uppenbart.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: