You are currently browsing the tag archive for the ‘sexuella övergrepp på barn’ tag.

Foto: Djayo/sxc.hu

Foto: Djayo/sxc.hu

I USA hålls idag en sedan länge planerad konferens med den Globala alliansen mot sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Det är en allians som jag startade för snart två år sedan tillsammans med Eric Holder, USAs justietieminister. Syftet är att samla ministrar från så många länder som möjligt för att diskutera våra gemensamma åtaganden för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. 54 länder från hela världen är med i den globala alliansen nu. Det globala samarbetet är viktigt så att förövarna inte kan gömma sig genom att verka i olika länder. Vårt samarbete handlar också om att identifiera och rädda de barn som blivit utsatta, och se till att de får hjälp och att förövarna åker fast. Det handlar också om att göra barn medvetna om de risker som finns. Vi måste göra det svårare för de som säljer och köper bilder och filmer med barn utsätts för övergrepp. Vårt globala samarbete ger mig hopp om att vi kan förbättra läget och göra vad vi kan för att motverka detta fruktansvärda brott.

Ministrarna i den globala alliansen har åtagit sig att verka för att landet ska bli bättre på att identifiera barnoffer, åtala brottslingar, öka medvetenheten om problemet, och minska tillgången på barnpornografiskt material. På de två åren som den globala alliansen har funnits ser vi att de levererar. Länder har antagit strategier och har vidtagit konkreta åtgärder som gör skillnad.

På ett personligt plan, som mamma, berörs jag djupt och blir upprörd av tanken på dessa brott. Som politiker är jag fast besluten att fortsätta att göra allt jag kan för att göra skillnad. Jag har varit med och tagit fram hårdare lagstiftning i EU mot dessa vidriga brott med starkare skydd för offren. Barnen kränks gång på gång när någon tittar på dessa vämjeliga bilder. Ett enskilt land kan inte göra skillnad, inte heller räcker det att EU arbetar mot sexuella övergrepp av barn på nätet. Därför är jag stolt över att vi har byggt upp detta nätverk med 54 länders ministrar som lovar att fortsätta kampen och jobba tillsammans.

Tyvärr sammanföll konferensen med min hearing i Europaparlamentet. Detta datum sattes mycket sent så i sista stund blev jag tvingad att inställa resan till Washington, men höll ett tal via länk.

Annonser
Möte med Eric Holder, USA:s justitieminister

Möte med Eric Holder, USA:s justitieminister

Efter tre dagars hällande regn tittade äntligen solen  fram i ett grönt och vårlikt Washington där jag tillbringat några dagar.

Vi har ju ett väletablerat samarbete med USA i många frågor och mina främsta samarbetspartners, justitieminister Eric Holder och secretary of  homeland security, Janet Napolitano, är kvar i den nya Obama administrationen så här finns en klar kontinuitet.

Diskussionerna med dem här i Washington präglas förstås av det fruktansvärda terrrordådet i Boston och det efterföljande utredningsarbetet. Vi talade också om det arbete som USA gör för att förebygga radikalisering och våldsam extremism. Jag berättade on vårt RAN-nätverk som jobbar sedan 18 månader i åtta arbetsgrupper och samlar lokala aktörer, forskare, frivilligorganisationer, poliser, lärare etc. från hela EU. Tanken är att utbyta tankar och erfarenheter om just radikalisering och våldsam extremism, exit-strategier, internets roll etc.

Vi talade också om cyberbrott, vårt gemensamma arbete för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet, och den planerade migrationsreformen i USA. Det är intressant att jämföra migrationsdebatten här med den i Europa. Här i USA växer det nu fram en partipolitisk enighet om att migration är en nödvändighet och att det i huvudsak är positivt för USA. I Europa, där vi trots arbetslösheten kommer att behöva arbetskraftsinvandring, ses migration i huvudsak som ett problem.

Andra möten har handlat om trafficking, samarbete inför FNs stora möte om migration och utveckling i höst och en hel del om cyberbrott. En viktig del av besöket har också varit möten med folk utanför administrationen. Jag hade en intressant diskussion med studenter och forskare på Georgetown University där vi diskuterade just migrations- och asylfrågor. På Washington university deltog jag i ett panelsamtal om cyberbrott där jag bl a presenterade EUs cyberstrategi.

Alla här är också väldigt positiva till kommande förhandlingar om ett frihandelsavtal  mellan EU och USA. Det vore av enormt stor betydelse om vi kunde få till ett sådant avtal .

Jag har många svåra och känsliga frågor i min portfölj men den frågan som berör mig allra mest är övergrepp mot barn. Det är så oerhört svårt att förstå hur människor kan göra så mot barn. Barn som utnyttjas sexuellt och som filmas eller fotograferas utsätts dessutom för upprepade övergrepp. Först när själva övergreppet äger rum, sedan att det filmas och/eller fotas, och därefter varje gång dessa bilder visas begås övergreppet på nytt. Barnen blir allt yngre och övergreppen allt vidrigare.

Europol har idag berättat om det tillslag som gjorts i 22 EU-länder av en mängd barnövergreppsbilder och mot nätverk som sprider materialet via nätet. Europol koordinerade insatsen under namnet Ikaros, där bland annat svensk polis deltog. 122 personer har arresterats och utredningarna pågår just nu, man räknar med att arrestera fler personer. När det gäller det politiska arbetet på EU-nivå för att komma åt förbrytarna så handlar mycket om att harmonisera lagstiftningen och ge polisen verktyg att komma åt brottslingarna. Ett viktigt verktyg som vi nu har till vårt förfogande är det nya direktivet mot övergrepp av barn som trädde i kraft i år. Direktivet innebär att grooming nu kriminaliseras, att webbsidor med barnövergreppsbilder omedelbart ska stängas när det går, att sexturister inte ska kunna komma undan bara för att de begår brottet utomlands och att skyddet för barnen som brottsoffer stärks i alla EU-länder. Vi menar allvar med att sätta stopp för övergrepp mot barn vilket operation Ikaros är ett tydligt exempel på. Jag har också inlett ett samarbete med USA i denna fråga.

Inlägget redigerat 2011-12-19 , begreppet barnövergreppsbilder används istället för barnpornografiska bilder, se kommentarsfältet för mer information.

Idag var jag med om en mycket stark ceremoni utanför kommissionsbyggnaden. ECPAT och Body Shop har samlat in 2,3 miljoner underskrifter till stöd för kampen mot  trafficking av barn. Det är ett fantastiskt initiativ som visar på hur företag och det civila samhället kan samarbeta. De samlar också in pengar som går till utsatta barn som fått sin barndom förstörd genom at de blivit offer för sexslavhandel. Människohandel i allmänhet, men alldeles särskilt med barn är det mest avskyvärda av brott och inte värdigt dagens Europa.

Jag är väldigt glad att vi har traffickingdirektivet överenskommet och att medlemsländerna nu håller på att implementera det i nationell lagstiftning. Det är ett värdefullt lagligt verktyg.

I dagarna verkar det också som om rådet och Europaparlamentet kommer att enas om direktivet om sexuella övergrepp på barn. Det är bra. Då kriminaliserar vi grooming, får bättre möjlighet att bekämpa sexturism, förbjuder tittandet av barnpornografiskt material på nätet samt inför större skydd för barnen som brottsoffer. Allt detta är utmärkt men naturligtvis behövs kampanjer som den som ECPAT och Body Shop gör också för att höja medvetandet och kämpa mot den efterfrågan som gör att barn och deras kroppar blir handelsvaror.

Annars ägnar jag dagen åt att läsa högar med budgetpapper inför den budgetdiskussion och beslut om EU:s långtidsbudget som kommissionen ska ha imorgon och på torsdag. Ett möte med egyptiske migrationsministern skall jag också hinna med ikväll för att diskutera hur vi ska gå vidare med våra partnerskap om migration och mobilitet.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
Annonser
%d bloggare gillar detta: