You are currently browsing the tag archive for the ‘SIEPS’ tag.

Idag har jag ägnat nästan hela dagen åt asylrelaterade frågor. Under förmiddagen hade vi möte på parlamentet med de ansvariga rapportörerna för asylpaketets olika delar, jag och chefsförhandlaren för det danska ordförandeskapet. Syftet var att uppdatera varandra om läget och se hur vi kan komma vidare. I framför allt Dublinförordningen och mottagardirektivet rör det på sig och tänkbara kompromisser håller på att mejslas ut samtidigt som listan på ”svåra frågor att lösa” blir kortare. Fortfarande återstår en hel del arbete men förhoppningen är att formella förhandlingar kring båda dessa direktiv skall kunna inledas mellan parlamentet och rådet kring månadsskiftet.

Procedurdirektivet är knepigare och kommer att ta längre tid, men även här rör det på sig. Samtidigt som vi satt i mötet kom det besked från grannutskottet som just röstat för förslaget om ett europeiskt kvotflyktingprogram, som kommissionen lade fram 2009 och som varit inne i intensiva förhandlingar de senaste veckorna. Nu är alla frågor lösta, rådet kommer att fatta formellt beslut nästa vecka och parlamentet röstar i kammaren om två veckor. Det innebär att vi, tillsammans med UNHCR, upprättar ett gemensamt kvotflyktingprogram och kan poola våra resurser på ett bättre och mer strategiskt sätt. På så sätt kan vi kanske hjälpa till att tömma ett flyktingläger någonstans i världen eller bättre bistå människor på flykt. Programmet är frivilligt men förhoppningen är att de flesta medlemsländer så småningom ska ansluta sig.

Jag har även haft flera interna möten med olika nyckelpersoner för att diskutera asylfrågor och Schengen. Åt lunch med Anna Stellinger, direktör på SIEPS som jag en gång anställde på SIEPS när jag var EU-minister. Det var oerhört intressant att höra om förändringsarbetet som hon har bedrivit där.

Europeiska rådet har påbörjats tvärs över gatan och området är som vanligt avspärrat. Vi får se vad som kommer ut imorgon…

Jag publicerar även här den debattartikel som jag låtit publicera på Europaportalen:

Oppositionen har presenterat sin nya röd-gröna myndighetspolitik. Det är många rutor och boxar i statsförvaltningen som ska ritas om. Vissa myndigheter föreslås slås samman och vissa myndigheters verksamhet föreslås tas över av andra myndigheter. Det är bara en myndighets verksamhet som de rödgröna vill lägga ner helt och hållet, nämligen Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Saknade folklig förankring
Miljöpartiet och Vänsterpartiet har under ett och halvt decennium velat lämna det europeiska samarbetet. Vi har sett ett yrvaket ifrågasättande av denna politik under det senaste året.

Socialdemokraterna har aldrig haft någon egen EU-debatt att tala om då frågan splittrat partiet sedan länge. Under den socialdemokratiska regeringen lades ansvaret för EU-politiken på en diplomat medan EU-debatten fick skötas av en kommitté. Folkvalda socialdemokratiska politiker med titeln EU-minister lyste med sin frånvaro i både debatten och beslutsfattandet i Bryssel. Från Alliansen kritiserade vi Socialdemokraterna för att EU-politiken saknade folklig förankring.

Den nuvarande regeringen har helt lagt om EU-politiken. Det EU-politiska beslutsfattande måste förankras i en nationell debatt. Partiledarna, liksom jag själv, reser flitigt runt om i landet. Jag har haft en dialogturné där jag har bland annat träffat skolelever och företrädare för kommuner och näringsliv i alla Sveriges län. Vi har initierat en lärarsatsning där bland annat jag själv träffat hundratals gymnasielärare. Allt detta är en del av ordförandeskapsförberedelserna.

Kritiskt granskande rapporter
SIEPS bildades med Expertrådet för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) som förebild. Syftet med de båda organisationerna är att komma med kritiskt granskande rapporter för att lyfta fram fakta och förslag som kan ligga till grund för förändringar av den offentliga ekonomin respektive den Europeiska unionen.

Emellanåt presenterar både ESO och SIEPS obehagliga sanningar. Dessa har uppenbarligen varit allt för obehagliga för de röd-gröna. Efter valet 2002 var ett av Miljöpartiets samarbetskrav, på dåvarande finansminister Bosse Ringholm, nedläggning av ESO. De rödgröna fullföljer nu traditionen och föreslår att SIEPS ska läggas ned om de vinner valet 2010.

Sieps förändrat
När Alliansregeringen tillträdde för tre år sedan återupprättades ESO. Som EU-minister beställde jag tidigt en utredning, om hur SIEPS kan utvecklas, som blev klar förra året. Ett stort och framgångsrikt förändringsarbete har under året genomförts utifrån utredarens förslag. SIEPS ska inte längre dela ut allmänna forskningsmedel. Det har vi fria universitet som ska göra.

Däremot ska SIEPS, på samma sätt som ESO gör, fortsatt ta fram kritisk granskande rapporter. Dessa rapporter ligger ofta till grund för seminarier och ledarartiklar som för Europadebatten framåt. Vår regering, liksom många utländska regeringar och EU:s institutioner, hämtar konkreta förslag från SIEPS arbete. Det har vi för avsikt att göra även under nästa mandatperiod.

Jag läste just EMU-utredaren Lars Calmfors artikel om varför Sverige ska gå med i EMU. Det är glädjande att han nu landat i att det är dags för Sverige att gå över till euron.

Han konstaterar att det funnits en felaktig uppfattning om att hans utredning från 1996 inte förespråkade ett svenskt EMU-medlemskap. Utredningen argumenterade emellertid för att Sverige ska gå med på några års sikt. Nu har det gått några år och Calmfors argumenterar nu för ett medlemskap. Han menar att de ”samhällsekonomiska effektivitetsskälen”, exempelvis bättre priskonkurrens och förenklad handel alltid talat för. Ny forskning visar också att de har större betydelse än man då trodde. De ”stabiliseringspolitiska skälen” talade emellertid under nittiotalet emot ett medlemskap. Då hade Sverige så stor statsskuld att regeringen inte kunde stimulera ekonomin vid en kris. Med förbättrade statsfinanser har regeringen återfått denna handlingsfrihet.

Han tonar ner ”inflytande argumentet”. Jag kan förstå att en professor i nationalekonomi inte kan sätta så många euro och cent på det argumentet. Som europapolitiker tycker jag emellertid att den gemensamma valutan är en mycket viktig symbolfråga för europeisk sammanhållning.

EP-valröreslen rullar på, det är faktiskt en enorm aktivitet runt omkring i landet. Tidningarna och övrig media gör heroiska insatser att skriva om kandidater, parlamentet och sakfrågor och alla partier har informativa hemsidor med massor med information. I de flesta kommuner kan man rösta på en mängd olika ställen – mataffärer, bibliotek, rullande bussar mm. Förtidsröstningen är tydligen rekordhög. Ingen kan säga att man inte fått information i alla fall, lite eget ansvar har en röstberättigad medborgare faktiskt själv att informera sig. Inför den sista veckan skall jag intensifiera mitt eget kampanjande bl.a på Hammarkullefestivalen i Göteborg i helgen och nästa vecka i Malmö, Halland, Stockholm och Göteborg.

UI bild
Var nyss på ett mycket intressant seminarium ordnat av SIEPS och Utrikespolitiska Institutet om hur man bedriver ordförandeskap i kristider. Det var en imponerande samling forskare och praktiker från hela Europa som kom med olika synpunkter och ”råd” till regeringen. Tyvärr är det inte möjligt att bara sitta och lyssna i två dagar med det schema jag har, men det jag hörde var intressant. Det är uppenbart att det finns stora förväntningar på det svenska ordförandeskapet. Vi ska göra vad vi kan för att hantera viktiga frågor som klimatarbetet och den ekonomiska krishanteringen, men vi kan inte uträtta underverk på sex månader. Dessutom är ju de yttre omständigheterna den närmaste tiden ganska komplicerade med nytt parlament, ny kommission, institutionell osäkerhet, ekonomisk kris, svåra klimatförhandlingar mm.

Håll ihop EU, koordinera hela tiden, samarbeta nära kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna och glöm inte medborgarna var några mer handfasta råd som jag fick med mig.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: