You are currently browsing the tag archive for the ‘solidaritetsklausulen’ tag.

Omfattande skogsbränder rasar sedan några dagar i Grekland. Tusentals människor har blivit hemlösa i takt med att bränderna kommit allt närmare Aten. Grekland fhar ått assistans av flygplan från Frankrike, Italien och Cypern i kampen mot bränderna.

Även om varje land själv har ett huvudansvar för att hantera kriser är det avgörande att EU-länderna hjälper varandra när naturkatastrofer eller andra allvarliga händelser inträffar. Att skydda medborgarna genom att förebygga kriser och samordning i krislägen är, och bör vara, en av EU:s viktigaste uppgifter.

Om Unionen ska bli en krishanterare att räkna med så behöver systemet dock göras effektivare och mer förutsägbart.

Möjligheten att dela lägesbilder, en förstärkning av kommissionens katastrofcentrum, närmare konsulärt samarbete och bättre samordning mellan kommissionen och medlemsländerna är några saker vi behöver titta närmare på. Lissabonfördragets solidaritetsklausul, som slår fast att medlemsländerna är skyldiga att hjälpa varandra vid kriser, kommer att vara en väsentlig hjälp i det arbetet.

Almedalen igen. Alla, precis alla, ar hær. Att ta sig øver Donners plats till Hotel Wisby blir en lång utflykt om man ska hinna hæsla på alla. (Och nær man væl kommer till hotellet ær tangentbordet før øvrigt danskt av oklar anledning). Solen strålar som vanligt, det ær som vanligt fler personer æn någonsin och fler seminarium æn någonsin.

Sjælv har jag deltagit i ett sækerhetspolitiskt seminarium i solidaritetsklausulen i Lissabonførdraget. Det blev en spænnande diskussion som hade kunnat pågå hela dagen. Talade østersjøstrategin vid en Østerjøutstællning som SIDA arrangerar samt om ordførandeskapsprioriteringar vid ett seminarium ordnat av Europaparlamentet, føretagarna och SIEPS.

Dæremellan intensiva telefonsamtal till Bryssel før att førsøka utrøna hur Europaparlaments gruppledare stæller sig till att vælja Barroso vid julisessionen. Det var ju en uppgift vi fick av Europeiska Rådet, att sondera stødet i parlamentet. Fortfarande återstår många oklarheter, parlamentsgrupperna ær ænnu inte helt færdigbildade.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: