You are currently browsing the tag archive for the ‘Strasbourg’ tag.

Inför ordförandeskapet är det väldigt många som vill träffa oss. Det handlar om föreningar, olika lobbyorganisationer och enskilda som vill försäkra sig om att just deras frågor kommer att finnas med på den
svenska ordförandeskapsagendan. Vi har ju ingen möjlighet att lösa alla Europas problem under sex månader, men det är alltid intressant att höra vad olika intressenter tycker. En hel del värdefulla idéer kommer också.

För ett ordförandeland är Europaparlamentet en viktig partner, det vet jag av erfarenhet efter mina sju år där. I många viktiga frågor är parlamentet medbeslutande och det finns också många exempel på när parlamentarikerna har löst upp svåra knutar då medlemsländerna har kört fast. Parlamentets omdöme avgör mycket hur ett ordförandeskap uppfattas.

Denna och nästa vecka kommer ledamöter för de stora politiska grupperna till Stockholm för att diskutera inför ordförandeskapet. Idag har jag träffat representanter från socialistgruppen (PSE), senare i veckan kommer såväl delar av utrikesutskottet som den konservativa gruppen. Nästa vecka dyker min egen grupp, liberalerna, upp. Under själva ordförandeskapet kommer alla ministrar att vara mycket i parlamentet för att besöka kammaren och de olika utskotten. För min egen del blir det många dagar i Strasbourg (detta eländiga pendlande….) då jag representerar regeringen i allmänna debatter och i frågestunden.

PSE-gruppen talade mest om jobb och den ekonomiska krisen, men det blev även en hel del diskussion om energi och klimat samt situationen i Ryssland.

Mitt besök vid Europaparlamentets senaste session. I tre delar: morgon, förmiddag och eftermiddag.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: