You are currently browsing the tag archive for the ‘Svenska ordförandeskapet’ tag.

Tillbaka igen efter ett par veckors semester. Det har varit lugnt, men naturligtvis var det svårt att helt koppla av EU-politiken och det ansvar vi känner som ordförande. Det underlättade förstås att en del av ledigheten spenderades ute i den vackra österbottniska skärgården utan vare sig tidningar, tv eller övrig civilisation.

Hittills – men det återstår tio dagar – har vi undgått den traditionella augustikrisen som tidigare ordförandeskap har fått hantera (Libanonkriget, Georgienkrisen mm). Det betyder naturligtvis inte att det är lugnt och stilla i världen. I såväl Irak som i Afghanistan har det varit blodigt de senaste dagarna och oron är fortfarande stor i Iran.
I morgon inleds formellt valet i Afghanistan.

En positiv nyhet är att partierna i Tyskland nu har en överenskommelse om hur de ska lösa de invändningar som den tyska författningsdomstolen hade i samband med granskningen av Lissabonfördraget. Nu involveras båda kamrarna i Tyskland – Bundestag och Bundesrat – på ett mer kontinuerligt och formellt sätt i regeringens EU-politik inför rådsmötena. Det tror jag är bra. Erfarenheterna från Sverige och EU-nämnden visar att det är positivt att parlamentet informeras och engageras i EU-politiken.

Ändringarna skall röstas den 18 september, i god tid innan den irländska folkomröstningen den 2 oktober. Sedan återstår underskrifter av de tjeckiske och polske presidenterna, men jag hoppas naturligtvis att vi skall ha ett nytt fördrag på plats innan årets slut.

I natt avslutades det tjeckiska ordförandeskapet och min kollega Stefan Füle kommer idag att symboliskt överlämna stafettpinnen till mig vid invigningsceremonin på Skansen. Trots allt har den nya tekniska regeringen i Tjeckien gjort ett anständigt jobb. De fick ta över under mycket ovanliga omständigheter och de flesta i den nya regeringen hade mycket begränsad erfarenhet av EU-frågor. Det har arbetat på in i det sista men jag kan tänka mig att det infinner sig en viss lättnad idag. Eftersom nyvalet i Tjeckien ännu inte är utlyst är det sannolikt den nuvarande regeringen vi kommer att samarbeta med under större delen av hösten.

Det är inte bara det svenska ordförandeskapet som inleds den förste juli. Idag både införs och avskaffas regleringar för EU:s konsumenter. Det kommer att bli mycket billigare att SMS:a och surfa när man reser i ett annat EU-land. Den gränsöverskridande priskonkurrensen har inte fungerat som den ska och då är det bra att vi inom EU kan minska kostnaderna genom en reglering. EU ska lösa de problem som konsumenter kan möta när de reser i andra EU-länder, det kan inte ske genom nationella regleringar. Få är emellertid de konsumenter som upplevt att krokiga gurkor skulle vara ett gränsöverskridande problem. Jag är därför glad över att den berömda regleringen idag tas bort.

I morse kändes det lite som när jag var barn och vaknade tidigt på födelsedagen i väntan på att mamma och pappa skulle sjunga och komma med frukosten på sängen. Spänd förväntan, glädjde och lite nervositet. Idag är det den 1 juli och Sverige är ordförande i den Europeiska Unionen. Sex månader av hårt arbete, många svårigheter, men fantastiska möjligheter att påverka ligger framför oss.

Kommissionen är på ingång till Stockholm, regeringen ska ha möte med kommissionärerna hela dagen för att diskutera våra prioriteringar och samarbetsformer. Ikväll blir det invigningsfest på Skansen med sång, dans och musik samt en del tal. Sedan börjar allvaret på riktigt.

Midsommarafton. Visst finns det ställen jag hellre skulle vilja vara idag än i rådsbyggnaden. Toppmötet fortsätter och igår ackompanjerades det av 500 traktorer och några tusen mjölkbönder som brände halm, blockerade Bryssel och demonstrerade mot de låga mjölkpriserna.

På middagen med EU-ministrarna igår diskuterade vi utfallet av Europaparlamentsvalet i de olika länderna och jag hade möjlighet att berätta om hur vi tänker oss det svenska ordförandeskapet. Alla inser att det kommer att bli mycket svårt och kollegorna lovade allt sitt stöd.

EU-ledarna var igår helt överens om att nominera Barroso till ny kommisionsordförande och nu har det tjeckiska och det inkommande svenska ordförandeskapet fått i uppgift att sondera med Europaparlamentet om de kan godkänna denna nominering och fatta beslut i juli. Där finns som sagt en del återstående oklarheter som behöver diskuteras de närmaste dagarna.

Det hölls en kort diskussion om klimatfrågan där vi bekräftar att vi står kvar vid våra åtaganden och ambitioner inför Köpenhamnsmötet. Vidare förhandlingar om finansieringsprinciper kommer att föras under sommaren och hösten. Det finns också en överenskommelse om att inrätta gemensamma finansiella tillsynssystem, men ännu saknas enighet om hur de exakt skall organiseras och balansen mellan nationellt ansvar och europeisk samordning.

In i det sista förhandlas också frågan om de exakta formuleringarna kring de irländska garantierna.
Just nu sitter statsministrarna instängda och förhandlar om slutsatserna. Vi får se hur lång tid det tar.

Idag publicerade kommissionen sitt förslag till östersjöstrategi. Det är en beställning från europeiska rådet som i sin tur inspirerades av en tvärpolitisk grupp i Europaparlamentet där jag faktiskt själv var medlem innan jag lämnade och blev statsråd. Sverige har varit pådrivande för att strategin skall komma till stånd och nu finns äntligen ett förslag. Förslaget diskuterades vid olika evenemang i samtliga östersjöländer idag. Själv var jag på seminarium i riksdagen.

Strategin är ingen ny institution eller administration utan den innebär att vi ska utveckla metoder och strategier för att förbättra miljön, stärka konkurrenskraften, öka tillgängligheten och säkerheten runt en region där det bor nära 100 miljoner människor. Tanken är att starta projekt för att t.ex minska gödselutsläpp och läckage av fosfater, förenkla för företagen, knyta ihop universiteten, skapa frivilligstyrkor som kan bekämpa marina utsläpp etc. Länder eller regioner tar ansvar för enskilda projekt som sedan redovisas i en årlig uppföljning. Förhoppningen är att arbetssättet också kan användas i andra makroregioner, tex Donauregionen.

Det är det kommande svenska ordförandeskapets förhoppning av strategin kan antas på toppmötet i oktober och därefter omedelbart sjösättas.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: