You are currently browsing the tag archive for the ‘telekompaketet’ tag.

Europaparlamentet och ministerrådet nådde natten till idag en överenskommelse om det omdiskuterade telekompaketet. Överenskommelsen innebär att internetanvändare inte kommer att kunna stängas av från sin uppkoppling utan en rättssäker prövning. Bra jobbat av Åsa Torstensson om förhandlade för ordförandeskapets räkning!

Det är glädjande att vi kommit överens. Telekompaketet som helhet stärker konkurrensen och konsumentskyddet i Europa. Detta leder bland annat till bättre priser och fler och bättre tjänster på området.

Det har varit en framgångsrik vecka av det svenska ordförandeskapet. I tisdag godkändes Lissabonfördraget till slut av tjeckiske presidenten Vaclav Klaus. Det innebär att fördraget kan träda i kraft den 1 december. Igår undertecknade Kroatiens och Sloveniens premiärministrar här i Stockholm ett avtal om den gränstvist som länge bromsat upp Kroatiens medlemskapsförhandlingar. Länderna är nu eniga om att lämna frågan till internationell tvistelösning. Kroatien har därmed kommit ett steg närmare EU-medlemskap och kan, om Zagreb håller ångan uppe, slutförhandsla under 2010. Ordförandeskapet har hållt toppmöte med USA.s president Obama och nu är statsministern i Indien i samma ärende. Och i natt nådde vi alltså en överenskommelse om telekompaketet.

En person som arbetade mycket med telekompaketet, klimatfrågan och mycket annat är Ulrika Barklund Larsson som var Sveriges sk. Coreper-1 ambassadör i Bryssel. Hon har varit ett ovärderligt stöd för ordförandeskapet men också inför förberedelserna. I natt avled hon efter en kort tids sjukdom. Ulrika är mycket saknad men ihågkomen för sin enorma arbetsförmåga och ständiga optimism.

Det hettar till i Europaparlamentsdebatten. Det är utmärkt och visar att det verkligen betyder något vem som sitter där och att EP spelar roll. Under mandatperiodens sista session i Strasbourg denna vecka har ledamöterna fattat en mängd intressanta beslut. Det som fått störst uppmärksamhet är det så kallade telekompaketet som ledamöterna röstade ner igår. Det är ett lagstiftningspaket som handlar om konsumenternas rättigheter och konkurrens på it och telekomområdet. Syftet är bl.a att underlätta att jämföra priser, att enklare kunna byta leverantör mm. Viktiga frågor för enskilda konsumenter som jag tror de flesta välkomnar. I samband med paketet har en diskussion som emanerar från Frankrike dykt upp och som handlar om att utan domstolsprövning kunna avstänga internetanvändare som exempelvis fildelar. Den svenska regeringen tar helt avstånd från den franska idéen. Detta förslag finns heller inte och har inte funnits med i telekompaketet!

I kompromissen hoppades vi att detta skulle kunna tydliggöras, men nu föll den i parlamentets omröstning. Det mesta tyder på att det nu blir det svenska kommande ordförandeskapet som så småningom ska försöka nå en överenskommelse. Det hoppas jag att vi kan göra i den anda som diskuteras i Europaparlamentet för i sakfrågan är vi överens, det är bara frågan om hur detta ska formuleras. Det handlar ju om grundläggande rättigheter, som ofta garanteras i grundlagar och då är det viktigt att texterna blir rätt så att det inte skapar fler problem än det löser.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: