You are currently browsing the tag archive for the ‘Tjeckien’ tag.

I helgen nåddes vi av den tragiska nyheten att Vaclav Havel gått bort. Han var en av de verkligen stora européerna och betydde oerhört mycket för sammetsrevolutionen i dåvarande Tjeckoslovakien och för Tjeckiens demokratiska utveckling. Han stod alltid upp för frihet och mänsklig värdighet och var för många av oss ett stort föredöme. Jag hade äran att träffa honom vid ett tillfälle när vi talade på en konferens om demokrati på Kuba, en fråga som jag engagerat mig länge i och som även han brann för. 

En annan som lämnat oss är Nordkorean diktator Kim Jong Il. Han lär knappast sörjas av särskilt många men hans död reser en del frågor om Nordkoreas framtid och säkerheten på den koreanska halvön.

Tempot börjar denna vecka äntligen klinga av något. Jag har framför allt ägnat dagen åt en lång diskussion med vår anti-trafficking koordinator Myria Vassiliadou om nästa års strategi mot människohandel som hon jobbar med.

Slutligen vill jag rekommendera en hemsida som Erik Ullenhag lanserar idag. Det är viktigt att bemöta främlingsfientliga argument och myter med sakliga fakta.

I helgen kom så beskedet som många väntat på. Berlusconi avgår som premiärminister och igår utsåg president Giorgio Napolitano Mario Monti till tillfällig premiärminister. Monti är f d kommissionär och en mycket respekterad ekonom med stor integritet. Det är ingen lätt uppgift han har, det har inte skett så mycket reformer under Berlusconis tid. Både Monti och Papademos har tydliga mandat och höga förväntningar att på kort tid sätta sina länder på rätt kurs igen. Det är naturligtvis djupt olustigt att demokratiska länder styrs av teknokrater och inte folkvalda, samtidigt är läget mycket bekymmersamt. Val planeras ju också så småningom.

Idag i Bryssel är det många interna möten. Dessutom träffar jag Moldaviens utrikesminister Iurie Leanca och senare Karel Schwarzenberg, Tjeckiens utrikesminister. Med båda herrarna ska jag diskutera visumfrågor – läget i förhandlingarna om Moldaviens handlingsplan för visumliberalisering samt det visumkrav som Kanada har infört mot Tjeckien sedan snart två år tillbaka. Asylsökande från Tjeckien, Ungern och Slovakien är den största gruppen av asylsökande i Kanada och de är alla romer. Detta är inte värdigt i Europa och vi måste finna en lösning på frågan. Samtidigt slår visumtvånget hårt mot studenter, affärsmän, turister och andra.

Idag är det den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Det är fruktansvärt att homosexualitet fortfarande är brottsligt på många håll i världen. I hela sju länder, däribland Iran, Sudan och Nigeria är det till och med förenat med dödsstraff. Detta är också ett av de många skäl människor har som söker asyl i EU – för att få skydd från förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Men inte heller inom EU respekteras homosexualitet fullt ut, trots Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna där alla människors lika värde och rätt till likabehandling slås fast.

Vi vet att Pridefestivaler ibland ställs in och att det förekommer såväl diskriminering som våld mot homosexuella i de flesta länder. Ett mycket allvarligt exempel på övergrepp finns i Tjeckien där man använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning, vilket EU:s myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), uppmärksammade i en rapport förra året. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras. Det är en rent medeltida metod och en stor kränkning av individens rätt till privatliv. Så fort vi fick reda på detta kontaktade vi de tjeckiska myndigheterna, och vi väntar nu på ytterligare information från Tjeckien för att se om vi kan driva frågan vidare. Att det är politiskt oacceptabelt är dock helt klart.

Vi har en lång väg kvar innan vi kan säga att vi lever i ett helt tolerant Europa – ett Europa som både i teori och praktik bygger på respekten för alla människors lika värde. Just detta, respekten för människors olikheter och lika värde, är själva drivkraften bakom mitt politiska engagemang. Jag kan bara konstatera att det inte är svårt att hitta motivation för att fortsätta det strävsamma arbetet att försöka göra EU mer liberalt.

HavelMycket har sagts om järnridåns fall och den förändringens vind som blåste genom Europa 1989, men få kan göra det med sådan auktoritet som tjecken Václav Havel. Havel var en av de ledande dissidenterna och medborgarrättskämparna i den sovjetiska maktsfären, och ledde det fria Tjeckoslovakien och senare Tjeckien som president. Ett Tjeckien som på 20 år, liksom stora delar av övriga Central- och Östeuropa, gått från kommunistiskt förtryck till frihet, demokrati och medlemskap i EU.

Jag representerar rådet idag i Europaparlamentet och kommer under sessionen att besvara frågor på flera olika ämnen, men ibland kan det vara bra att bli påmind om vilken förändring Europa verkligen genomgått. En sådan påminnelse fick vi verkligen i eftermiddags, när Václav Havel i ett fullsatt Europaparlament höll ett kraftfullt tal om järnridåns fall och Europas framtid. Havel har länge visat ett starkt engagemang för det europeiska samarbetet och hans tal idag hade en tydligt federalistisk vinkel.

Det är en påtaglig lättnad i EU:s huvudstäder efter Klaus’ underskrift igår. Nu kommer fördraget att träda ikraft den 1 december men det återstår en del att ordna innan. Statsministern inleder nu de formella konsultationerna med sina kollegor om de två poster som skall tillsättas. Ett extra toppmöte kommer att inkallas inom kort för att få detta på plats. Så fort det är klart vem som blir den höge representanten kan också Barroso färdigställa arbetet med hur den nya kommissionen skall se ut. Den höge representanten skall ju inte ”bara” vara chef för EU:s utrikestjänst, hon eller han skall också vara vice ordförande i kommissionen. Därför måste den platsen vara klar så att resten av kommissionspusslet kan läggas. Jag hör oroväckande rykten om att mycket få kvinnor är nominerade….

Strax åker jag till Bryssel för att återrapportera till Europaparlamentets utrikesutskott. Formellt är det diskussionerna på Gaerc i Luxumburg i måndags och tisdags som skall avhandlas, men jag kan tänka mig att det också blir mycket frågor om fördraget, topposterna, utrikestjänsten mm.

Tjeckiens president Vaclav Klaus meddelade på en presskonferens för några minuter sedan att han skrev under Lissabonfördraget klockan 15 idag. Det är mycket goda nyheter! Det här innebär att samtliga 27 länder har ratificerat fördraget.

Det har varit en lång resa, men nu är Lissabonfördraget i hamn och kommer med all säkerhet att träda ikraft den 1 december. Nu börjar vi den nya resan med att med hjälp av fördraget fördjupa demokratin i EU, samtidigt som vi ökar öppenheten och gör det lättare att fatta beslut på en rad viktiga områden.

Vid dagens session har förhandlingarna fortsatt om finansiering av det globala klimatavtalet. Kostnaderna för klimatåtgärder i utvecklingsländer ska fördelas mellan egna investeringar från utvecklingsländerna, intäkter från den internationella utsläppshandeln och bidrag från det internationella samfundet.

Hur mycket finansieringsansvar ska EU ta? Hur ska finansieringsbördan fördelas mellan unionens 27 länder? Dessa två delikata frågor dominerar dagens förhandlingar. Vår ambition är att nå konsensus inför Köpenhamnsförhandlingarna.

Lissabonfördraget tog igår kväll ytterligare ett steg mot att träda i kraft, när de europeiska ledarna kunde enas om att ge Tjeckien ett klargörande som kommer att tillfredställa den tjeckiska regeringen och de invändningar som landets president haft.

Det är inte en ”opt-out” från stadgan om de grundläggande rättigheterna som det ibland beskrivits, utan EU:s ledare enades om att ansluta Tjeckien till protokollet för Storbritannien och Polen som klargör stadgans relation till nationell lagstiftning.

Det är också mycket positivt att Europeiska rådet har ställt sig bakom Östersjöstrategin som formellt antogs på Allmänna rådet i måndags denna vecka.

Se även DN, SvD

Precis hemkommen från två dagars rådsmöte i Luxemburg. Idag var det utrikesfrågorna som stod i centrum: Afghanistan, Mellanöstern och Sri Lanka. Bra och konkreta diskussioner med ett stort mått av samsyn.

Den tjeckiska författningsdomstolen har idag haft sin offentliga hearing och meddelat att domstolen möts igen den 3 november. Med allra största sannolikhet kommer den då att lämna sitt beslut. Det innebär att vi inte kan fatta beslut om namnfrågor och annat på det toppmöte som börjar på torsdag. Kontakterna med Vaclav Klaus och den tjeckiska regeringen fortsätter förstås och vi hoppas att toppmötet på torsdag kan enas om en lösning som ska få den tjeckiske presidenten att skriva på – under förutsättning att författningsdomstolen ger sitt godkännande. Jag erkänner gärna att denna försening är grymt frustrerande, vi behöver få fördraget på plats nu och komma till skott med att utse en hög representant, en permanent rådsordförande och nominera kommissionen. De föreslagna kommissionskandidaterna skall ju sedan granskas av Europaparlamentet, en process som tar minst fem veckor.

Här på mötet för allmänna och utrikespolitiska rådet i Luxemburg är det många, inte minst journalister, som vill spekulera om EU:s nya ”toppjobb” som ska tillsättas: ordföranden för europeiska rådet och den höge representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken.

Innan vi kan ta itu med detta måste vi ha klartecken från Tjeckiens författningsdomstol att Lissabonfördraget är förenligt med Tjeckiens grundlag. Först då kan president Klaus skriva på. Domstolen har en offentlig hearing idag och vi hoppas att den i eftermiddag kan ge ett datum för när deras behandling blir klar.

Under tiden arbetar vi hårt för att få alla pusselbitar på plats för att Lissabonfördraget ska kunna genomföras så snabbt och så smidigt som möjligt. En av de viktigaste frågorna är EU:s nya utrikestjänst (European External Action Service, EEAS) som ska bistå den höge representanten i hans eller hennes arbete. Denna vecka skapar vi ett slags europeiskt UD: ett viktigt steg mot en välfungerande europeisk utrikespolitik.

I det stora handlar detta om att både förenkla för europeiska medborgare ute i världen och att ge EU en tydlig röst i världen. I Sverige finns på sina håll en föreställning om att ensam är stark och att vi påverkar bäst genom att stå utanför samarbete.

Tvärtom är det genom att vara en aktiv del av EU:s kärna vi kan vinna inflytande för våra ståndpunkter och värderingar. Ett samordnat och välfungerande europeiskt samarbete i utrikesfrågor är då centralt eftersom det blir ett viktigt verktyg för ett reellt inflytande och ett bättre samarbete för att stötta demokrati och utveckling i världen.

Henry Kissinger påstås en gång ha frågat vem han ringer för att tala med Europa. Med det nya fördraget blir det i alla fall färre personer att hålla reda på för omvärlden. EU kommer visserligen att företrädas utåt av såväl innehavarna av de två nya toppjobben, som av Europeiska kommissionens ordförande. Å andra sidan finns det en rad olika spelare att hålla reda på i en den amerikanska administrationen också – kan man få ett telefonnummer?

© Europaparlamentet I morse deltog jag i parlamentets debatt inför Europeiska Rådet i nästa vecka, då stats- och regeringscheferna träffas i Bryssel. Dagordningen inför toppmötet är tung.

Klimatförhandlingarna, ytterligare EU-respons på den ekonomiska krisen, energisäkerhet och migrationsfrågor är ämnen för mötet. Beroende på utvecklingen i Tjeckien kommer även frågor kring institutioner och Lissabonfördraget också att stå på agendan.

Klimatfrågorna kommer att behöva diskuteras på djupet på toppmötet, och jag kan med glädje konstatera att samtliga parlamentsgrupper uttryckte sitt stöd för svenska ordförandeskapets ambitioner att få till stånd ett globalt klimatavtal i Köpenhamn.

När finansministrarna träffades igår hade de långa diskussioner om finansieringsdelen. Trots att ordförandeskapet gjorde sitt yttersta för att medlemsländerna skulle komma överens, så står det klart att klimatfinansieringen kommer att kräva ytterligare överläggningar mellan stats- och regeringscheferna. För att vi ska nå en överenskommelse så krävs att vissa medlemsstater är beredda till mer ambitösa åtaganden.

Lite mer positiva nyheter kommer från miljöministrarna, som träffades i Luxemburg tidigare idag. De 27 EU-länderna har nu kommit överens om att minska koldioxidutsläppen med 80-95% till och med år 2050 (baserat på 1990 års nivå). Ett annat viktigt beslut var åtagandet att minska utsläppen från flyg- och havstransporter med 10 respektive 20 procent om det blir ett avtal i Köpenhamn.

Se gärna debatten i parlamentet här

Jag reser snart från Prag där jag haft ett antal möten med premiärminister Jan Fischer, ett antal senatorer, senatens talman och utrikesutskottets ordförande. Syftet med resan har varit att försöka att utröna tidsplanen och de tänkbara scenarierna för ratificeringen av Lissabonfördraget.

Naturligtvis måste vi respektera den juridiska processen i Tjeckien. Samtidigt är det viktigt för ordförandeskapet att utröna vilka institutionella beslut vi kan fatta under hösten och när fördraget kan träda i kraft.

Dagens olika möten gav flera viktiga klargöranden:

– för det första att alla regeringen och parlamentets två kamrar samarbetar för att snabba på processen. De kommer skyndsamt att lämna sina remissvar till författningsdomstolen. Domstolen har också valt att använda sig av en särskild snabbspårsprocess.

– för det andra att de senatorer som lämnat in överklagandet inte kommer att fortsätta processen om domstolen finner att fördraget stämmer överens med den tjeckiska grundlagen.

– för det tredje att alla tror att presidenten kommer att skriva på ganska snart efter ett positivt utslag i domstolen.

– för det fjärde att hela processen kommer att bli klar under hösten. Som talmannen i senaten sade till mig idag – det är bara en fråga om när, inte om, fördraget träder i kraft.

Någon tid till måste vi avvakta för att domstolen ska kunna inleda den formella behandlingen och då uttala sig om hur lång tid behandlingen kan ta, men det var en viktig dag med flera klargöranden. Naturligtvis är det vårt mål att hela fördraget skall vara på plats under det svenska ordförandeskapet.

Idag samlas Europaparlamentet till minisession i Bryssel. Den stora frågan på dagordningen är en debatt kring den irländska folkomröstningen och de nästa stegen för att Lissabonfördraget ska kunna träda ikraft.

Statsminister Fredrik Reinfeldt representerar rådet i debatten, vilket förstås gör att debatten får extra stor uppmärksamhet. Säkerligen kan vi vänta oss en hel del frågor kring hur den nya kommissionen ska tillsättas – ska det ske enligt Nicefördragets regler, eller ska vi tillsätta en ”Lissabonkommission”, där varje medlemsland fortfarande har varsin kommissionär? Fortfarande är det för tidigt att ge några besked om det. Först måste vi få tydliga besked från Tjeckien om hur tidtabellen ser ut för den pågående domstolsprocessen och ratifikationen. Ikväll reser jag vidare till Prag för att träffa den tjeckiske premiärministern Fischer, det tjeckiska parlamentets talman och representanter för partierna. Min förhoppning är förstås att komma tillbaka med en tydligare bild av läget.

I Tjeckien lämnade igår 17 senatorer in en begäran om att landets Författningsdomstol skall granska Lissabonfördragets förenlighet med den tjeckiska författningen på ett antal punkter. Författningsdomstolen har redan granskat detta men eventuellt behöver en kompletterande behandling göras. Om någar dagar vet vi hur lång tid detta kommer att ta. Författningsdomstolen har sagt att de avser att behandla ärendet ”skyndsamt” men om det handlar om veckor eller månader är ännu oklart. Därefter återstår också Vaclav Klaus, den tjeckiske presidentens underskrift. Båda kamrarna i Tjeckien har godkänt födraget och alla opinionsundersökningar tyder på att en majoritet av det tjeckiska folket är för fördarget. Men, alla nationella ratificeringar måste vara helt avslutade innan fördraget slutligen kan träda ikraft.

När EU som bäst håller andan inför den irländska folkomröstningen imorgon kan det bli så att vi, även om irländarna röstar ja, inte vet vilket fördrag som skall gälla i EU. De omedelbara effekterna av ett dröjsmål kan bli att vi får utse en kommission baserad på Nicefördraget eftersom vi måste få en kommission på plats så snart som möjligt. Det svenska ordförandeskapet har fortfarande som mål att besluta om en lista på den nya kommissionen på toppmötet i slutet på oktober. Därefter skall samtliga kommissionskandidater höras av Europaparlamentet, en process som tar 5-6 veckor.

Nu tycks det som om båda de parlamentariska kamrarna i Tyskland är färdiga med de ändringar som krävs för att Lissabonfördraget skall träda i kraft. Då väntar vi bara på presidentens underskrift, något som väntas ske inom mycket kort. Återstår Irland, där folkomröstningen hålls om två veckor, och underskrifterna i Polen och Tjeckien. Det ser försiktigt positivt ut från Irland och den polske presidenten har lovat att skriva på om irländarna röstar ja. Nya orosmoln reses dock från Tjeckien där ett antal senatorer nu avviserat att de ska skicka hela fördraget igen till författningsdomstolen den 29 september. Dessutom har president Vaclav Klaus fortfarande inte skrivit på.
Det kan bli en riktigt rysare under oktober för att avgöra vilket fördrag som skall ligga till grund för den nya kommission vi måste utse mycket snart.

Noterar att de flesta verkar mycket nöjda med resultaten från det extra toppmötet i Bryssel i torsdags då EU enades om en tydlig och gemensam linje inför G20-mötet. President Sarkozy fortsätter dock att tala om en slags grön Tobinskatt. Det låter väldigt fint, men vi vet att det bara kan funka om hela världen verkligen ställer sig bakom det och det finns idag inga som helst förutsättningar till det. Om bara vissa länder inför en sådan skatt blir det bara protektionism och riskerar att vara kontraproduktivt eftersom produktion och tjänster då flyttar till ställen som inte har denna typ av skatt.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: