You are currently browsing the tag archive for the ‘Tjeckiska ordförandeskapet’ tag.

I natt avslutades det tjeckiska ordförandeskapet och min kollega Stefan Füle kommer idag att symboliskt överlämna stafettpinnen till mig vid invigningsceremonin på Skansen. Trots allt har den nya tekniska regeringen i Tjeckien gjort ett anständigt jobb. De fick ta över under mycket ovanliga omständigheter och de flesta i den nya regeringen hade mycket begränsad erfarenhet av EU-frågor. Det har arbetat på in i det sista men jag kan tänka mig att det infinner sig en viss lättnad idag. Eftersom nyvalet i Tjeckien ännu inte är utlyst är det sannolikt den nuvarande regeringen vi kommer att samarbeta med under större delen av hösten.

Det är inte bara det svenska ordförandeskapet som inleds den förste juli. Idag både införs och avskaffas regleringar för EU:s konsumenter. Det kommer att bli mycket billigare att SMS:a och surfa när man reser i ett annat EU-land. Den gränsöverskridande priskonkurrensen har inte fungerat som den ska och då är det bra att vi inom EU kan minska kostnaderna genom en reglering. EU ska lösa de problem som konsumenter kan möta när de reser i andra EU-länder, det kan inte ske genom nationella regleringar. Få är emellertid de konsumenter som upplevt att krokiga gurkor skulle vara ett gränsöverskridande problem. Jag är därför glad över att den berömda regleringen idag tas bort.

Igår fattade kommissionen beslut om ett förslag på ett nytt femårsprogram för polis, rätts- asyl- och migrationssamarbete, det som redan fått namnet Stockholmsprogrammet. Det kommer att bli utgångspunkt för de diskussioner som skall föras under vårt ordförandeskap och förhoppninsgvis leda till ett beslut på europeiska rådet i höst. Tanken är att bl.a fördjupa det polisiära samarbetet i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten, men också hitta en balans som säkrar rättssäkerhet och indvidens rättigheter. Sverige är också pådrivande för att hitta vägar för legal arbetskraftsinvandring till EU. Som stämningarna är i flera länder nu efter extremhögerns framgångar i EP-valet kan det bli tuffa diskussioner i rådet så småningom.

I måndags fick José Manuel Barroso formellt frågan från det tjeckiska ordförandeskapet om han står till förfogande till omval som kommissionsordförande. Barroso svarade ja (Förvånad, någon?). Socialisterna i Europa har inte kunnat enas om en motkandidat och efter det dåliga resultat s gjorde är det rimligt att kommissionsordförande utses från mitten-högerlägret. Dessutom stödjer ett antal socialistiska statsministrar Barroso. Planen är att han skall utses på toppmötet nästa vecka, och sedan bekräftas av Europaparlamentet när det möts i juli, men det pågår en diskussion i medlemsländerna om huruvida han formellt ska utses eller bara nomineras. Det har att göra med osäkerheten om vilket fördrag som skall gälla i höst och hur kommissionen skall tillsättas. Vi föredrar från svensk sida att han väljs och utses formellt så att att det finns en stabilitet i kommissionen under sommaren och hösten. Det finns tillräckligt många osäkerhetsmoment som det är och vi behöver någon som med kraft kan leda kommissionen tills den nya utses senare i höst.

DN efterlyser idag på ledarplats ett europeiskt ledarskap. Det är klart att den tjeckiska inrikespolitiska turbulensen har varit olycklig för EU. Å ena sidan fortsätter allt som vanligt – i Bryssel hålls möten, det förhandlas och kompromissas. Själv är jag idag i Prag för ett möte om Lissabonstrategins (EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning) framtid, ett möte som ordnas varje termin under Barrosos och ordförandeskapets ledning.

Tjeckiska senatenÅ andra sidan så är det påtagligt att ingen vet riktigt hur de två sista månaderna av det tjeckiska EU-ordförandeskapet ska se ut. Vilka kommer att ingå i den tjeckiska regeringen? Hur blir det med toppmötet i juni då vi ska enas om kommissionens nya ordförande och förhoppningsvis enas om ett tydligare mandat inför Köpenhamnsmötet. Även Irlands väg mot en ny folkomröstning ska klargöras. Kommer president Václav Klaus att leda detta möte?

Tack vare trioarbetet har vi haft ett nära samarbete mellan Tjeckien, Frankrike och Sverige. Jag är i nästan daglig kontakt med mina tjeckiska kollegor. Vi är naturligtvis redo att hjälpa till under denna kritiska period, och kan säkert göra det, men det är tjeckerna som har ordförandeskapet fram till den 30 juni.

Med det nya fördraget införs en permanent ordförande i Europeiska rådet under två och ett halvt år. Denna person kommer, tillsammans med det roterande ordförandeskapet, att leda toppmötena och skapa en kontinuitet i EU-arbetet. Med de stora utmaningarna som EU står inför kanske det kan vara en lösning som kan stärka det europeiska ledarskapet.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: