You are currently browsing the tag archive for the ‘Tobias Krantz’ tag.

Idag har kollegan Anders Borg presenterat regeringens förslag till statsbudget i riksdagen. Sverige liksom övriga Europa och stora delar av världen har drabbats hårt av finanskrisen. I EU-sammanhang har vi haft långa diskussioner om hur vi tillsammans ska kunna möta de gemensamma problemen – värdet av det europeiska samarbetet har verkligen visat sig. Men nu gläds jag åt att den svenska regeringen lagt en offensiv budgetproposition för att möta lågkonjunkturen. Det gäller att dämpa effekterna av krisen, och regeringen har presenterat en rad förslag för att både bekämpa arbetslösheten och värna välfärdens kärna.

I sitt sommartal i Marstrand i år förde Jan Björklund fram att kommuner och landsting måste få mer pengar 2010 för att värna vård, skola och omsorg, men också för att undvika personalneddragningar. Det är glädjande att regeringen enats om detta och tillfälligt höjer statsbidragen med 10 miljarder kronor.

I samma tal betonade Jan också behovet av fler utbildningsplatser. Regeringen satsar nu också närmare 4,5 miljarder på att utöka antalet utbildningsplatser med 23 000 årligen. Med ökad arbetslöshet, inte minst för ungdomar, är det bra att det finns möjlighet att utbilda sig för den som saknar arbete.

Det är också roligt att Tobias Krantz kan presentera både höjda studiemedel och ett höjt fribelopp. Många studenter har svårt att få ekonomin att gå ihop, och satsningar som stärker Sverige som kunskapsnation ligger mig och Folkpartiet varmt om hjärtat.

Dessutom sänker vi skatten för både arbetande och pensionärer, gör rekordstora tillskott till rättsväsendet och satsar på infrastrukturen. Folkpartiet har länge pekat på att infrastrukturen är viktig för tillväxten, och att göra satsningar på detta område under lågkonjunktur är en effektiv åtgärd för att hålla igång byggsektorn.

Viktig är också regeringens fortsatta satsning på havsmiljön. Tyvärr lider inte minst Östersjön av övergödning, hårt fisketryck och utsläpp av miljögifter. Jag har tidigare bloggat en hel del om EU:s Östersjöstrategi, som är ett viktigt sätt för länderna runt Östersjön att effektivt samarbeta i gemensamma frågor. Nu är Östersjöstrategin mycket mer än ”bara” en miljösatsning, men jag gläds åt att regeringen kommer att ha avsatt över en miljard kronor under mandatperioden för att förbättra miljön i haven.

Även på ämnet: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6Exp1, Exp2AB1, AB2, AB3GP1, GP2, GP3SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD ledarblogg, Helle Klein, Mats Engström, Ulf Nilsson

Tobias Krantz blir ny forskningsminister i utbildningsdepartementet. Jan Björklund offentliggjorde den glada nyheten på en presskonferens här i Rosenbad alldeles nyss.

Tobias blir en mycket bra person på forskningsministerposten, särskilt inför valet 2010. Jag känner honom sedan länge som en mycket skicklig politiker med stor politisk bredd. Tobias är dessutom väl bevandrad i universitets- och forskarvärlden – och att han dessutom är fil doktor i statsvetenskap gör inte saken sämre!

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: