You are currently browsing the tag archive for the ‘utvidgning’ tag.

Idag har jag träffat Ivica Dacic, Serbiens nye premiärminister sedan i juli. Han är också, liksom han var i den tidigare regeringen, inrikesminister och i den rollen har jag träffat honom flera gånger tidigare. Ivica är i Bryssel för att träffa mig, men också mina kollegor Stefan Füle och Cathy Ashton, liksom ledamöter i Europaparlamentet. För den nya serbiska regeringen är det viktigt att bekräfta att deras mål om EU-medlemskap och utlovade reformer ligger kvar.

Serbien fick status som kandidatland på toppmötet i mars tidigare i år och nu är landet förstås angeläget att få börja förhandla och få ett datum för det. För det krävs dock ”normalisering av förhållandet till Kosovo”.
Många reformer måste göras innan Serbien kan vara aktuell för medlemskap och vi samtalade idag om några av dem, t.ex reformer i rättssystemet, kampen mot korruptionen och trafficking. Vi pratade också om det stora antal vapen som finns i Serbien och i regionen, och hur vi kan få bättre kontroll över dem. Det kommer att hållas en regional konferens i Albanien i november och då kommer vapenfrågan att vara en mycket viktigt tema. Ett annat problem i Serbien är de många serbiska medborgare, oftast romer, som söker asyl i norra EU, bland annat Sverige, Tyskland, Belgien och Schweiz. Vi talade också om det och hur romernas villkor kan förbättras i Serbien.

Asylsystemet slutligen kräver en hel del arbete, det är i ett bedrövligt skick i Serbien och måste förbättras så att asylsökande, särskilt minderåriga, kan få en anständig behandling. Detta är något som också UNHCR påpekar i en nyutkommen rapport.

Jag tror att Serbien och dess regering verkligen menar allvar med sina reformer och sin ambition att anpassa sitt regelverk efter europeiska normer för att så småningom bli medlemmar. Jag ser fram emot den dagen Serbien är redo att gå med i EU, men mycket arbete återstår och det gäller att implementera reformerna också och visa att de fungerar i praktiken, inte bara rösta igenom dem i parlamentet.

I somras blev det klart att Kroatien, om de sista reformerna genomförs som planerat, kommer att bli EU:s 28:e medlem 2013. Nytt om utvidgningen från dagens kommissionsmöte är att vi rekommenderar kandidatstatus för Serbien, vilket innebär att under förutsättning att relationen med Kosovo förbättras så kommer vi att kunna inleda förhandlingar om medlemskap. Vi rekommenderar också att påbörja förhandlingar om medlemskap med kandidatlandet Montenegro. Kring årsskiftet räknar jag med att inleda visumdialog med Kosovo för att på sikt kunna införa visumfrihet. Hela rapporten visar på enorma framsteg för en region som nyligen varit svårt sargat av krig. Samtidigt är det många reformer som måste göras i samtliga länder inom områden som handlar om att stärka rättssamhället, kampen mot organiserad brottslighet och korruption, minoriteters rättigheter mm.

Det går tyvärr inte lika bra med Turkiets EU-förhandlingar men vi fortsätter samarbeta inom mina frågor som visum och migration och jag hoppas att vi ska komma framåt även här.

Idag har vi även antagit förslag till ny jordbrukspolitik. Jag har tillsammans med mina medarbetare och allierade kollegor i kommissionen kämpat hårt och länge för att förbättra förslaget. Jag hade önskat en större reform och marknadsanpassning av jordbrukspolitiken men med erfarenhet från tidigare diskussioner på ämnet är jag mycket glad över det vi har lyckades få igenom, bland annat en öronmärkning av pengar till miljö- och klimatåtgärder inom landsbygdsutvecklingen, större möjlighet att överföra pengar till miljöprojekt och andra mer långsiktiga projekt samt att systemet om sockerkvoter som idag gör det dyrare för konsumenterna ska bort 2015. Det är naturligtvis inte bra nog men det är en förbättring.

Kommissionen antog idag ett direktiv om brottsofferskydd. I dagsläget finns det stora skillnader inom EU i fråga om hur brottsoffer behandlas och vilket skydd de får. Direktivet innebär att samma skydd ska gälla oavsett var i EU man befinner sig. Samtliga 27 medlemsländerna ska därmed se till att brottsoffren behandlas med respekt, får information om sina rättigheter och hjälp att delta i rättegången samt skydd när polisen utreder brottet och i samband med rättegång. I alla medlemsländer ska även särskilt utsatta brottsoffer identifieras och erbjudas lämpligt skydd. Läs mer om förslaget här.

Vi diskuterade vidare planerna på att stärka Schengen och hur vi ska se till att utvärderingen och tillämpningen förbättras. Det finns en stark oro för att enskilda medlemsländer nu allt mer använder de oklarheter som finns för att av olika skäl hänvisa till att gränskontroller behövs.

Vi pratade också om Kroatien som nu har stängt 30 av 35 förhandlingskapitel och börjar närma sig ett avslut i anslutningsförhandlingarna. För min del är jag engagerad i förhandlingarna kring kapitel 23 och det arbete som återstår där handlar främst om korruption. Kroatien har gjort stora framsteg och allmänna rådet kommer att diskutera läget nästa vecka och kanske enas om ett preliminärt anslutningsdatum undre förutsättningarna att förhandlingarna kan avslutas i sommar. Spännande.

Imorgon bär det av till Sankt Petersburg för möte med Rysslands justitieminister. Det är det mötet vi har två gånger om året och på dagordningen står som vanligt visumfrågor men också migration, kampen mot korruption, narkotika och gränsöverskridande brottslighet. Mötet följs av en stor konferens om rättsäkerhet och juridiskt samarbete som öppnas av president Medvedev. En mycket stor mängd inrikes- och justitieministrar från världens alla hörn kommer att medverka.

Hela EU-kommissionen är idag i Budapest för att träffa den ungerska regeringen. Det är tradition att besöka ordförandelandet de allra första dagarna efter att ett nytt medlemsland tagit över. Belgarna har gjort ett bra jobb i en svår tid och levererat många beslut. De har varit tillgängliga och aktiva, kanske delvis på grund av att de endast har begränsade inrikespolitiska uppgifter i egenskap av interimsregering. Belgien har fortfarande ingen ny regering sju månader efter valet.

Nu är det alltså ungrarnas tur att för första gången leda EU. Mötet hålls i Ungerns magnifika parlament (som en kuriositet kan nämnas att de stora granitpelarna i entren är från Bohuslän). Ungrarnas agenda handlar framför allt om ekonomi – att se till att se till att de ekonomiska beslut gällande övervakning och en europeisk ”budgettermin” (att EU-kommissionen ska granska nationella budgetar) sjösätts ordentligt och att de nödvändiga reformerna genomförs så att vi får ordning på Europas ekonomi igen.

Vidare vill ungrarna prioritera det Östra partnerskapet, utvidgningsförhandlingarna med Kroatien och Island samt Donau-strategin (inspirerad av den Östersjöstrategi vi drev under det svenska ordförandeskapet.

På mitt område finns det massor att göra och jag hade ett separat möte med justitie- och inrikesministrarna för att diskutera asylpaketet, Schengenutvidning, PNR, säkerhetsstrategin, cyberbrott mm.

Naturligtvis talade vi också om den beryktade medialagen. Jag har själv inte läst den men nu finns den korrekt juridisk översättning så jag ska läsa den noga. Kommissionen har uttryckt oro kring en del av formuleringarna där och min kollega Neelie Kroes, som är ansvarig för frågan, håller nu på att studera lagen i detalj. Den ungerska regeringen gav sin syn på saken och premiärminister Viktor Orban lovade på presskonferensen att ändra i lagen om kommissionen skulle ha synpunkter.

Första pusselbiten i asylpaketet är nu på plats. Efter en så kallad trialog idag, förhandlingar mellan de tre institutionerna i slutfasen av lagstiftningsarbetet, lyckades jag, den belgiske migrationsministern Melchior Wathelet och Europaparlamentets rapportör Claude Moraes komma överens om vidarebosättningsdirektivet. Det innebär att personer som fått asyl i ett EU-land kan bosätta sig i ett annat EU-land efter fem år. Direktivet är ett av sex i det så kallade asylpaketet som jag jobbar intensivt på att få igenom så att vi kan få till stånd en gemensam europeisk asylpolitik som är effektiv och rättssäker.

På gårdagens långa rådsmöte diskuterade vi asylfrågorna och debatten var mer konstruktiv än på länge. Vi rör oss långamt framåt även om mycket återstår.

Kommissionen antog precis det årliga utvidgningspaketet där vi går igenom läget i förhandlingarna och utvecklingen i kandidatländerna. Rapporten är intressant läsning för den som är intresserad av utvidgningsfrågor. Nytt för i år är att kommissionen rekommenderar att ge kandidatlandsstatus till Montenegro. Landet har gjort stora framsteg och denna nya status kan förhoppningsvis stimlera ytterligare reformer. Hela utvidgningspolitiken handlar ju ytterst om att ena Europa, men processen är minst lika viktig för att få till stånd demokratiska och rättssäkra system i de unga staterna på Balkan. Du kan läsa rapporten här

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: