You are currently browsing the tag archive for the ‘vapen’ tag.

Vapenkonferens. Foto: Tove Ernst

Dagens konferens om vapenhandel. Foto: Tove Ernst

Utmaningen att hantera den olagliga handeln med skjutvapen är betydande. Enligt uppgifter från bland annat Europol, finns det omkring 4 miljoner oregistrerade vapen bara på Balkan. Den globala svarta vapenmarknaden uppskattas omsätta mellan 170 och 320 miljoner dollar årligen. Vapenhandeln är en sann gränsöverskridande verksamhet och en omfattande brottslighet. Vi behöver en starkare EU-politik på detta område,och engagemang av aktörer på alla nivåer. Det finns redan en hel del samarbete, direktiv och handlingsplaner på EU-nivå men det finns en allmän känsla av att vi kan göra mer. För att diskutera detta samlade vi idag ledande experter, representanter från vapenindustrin och myndigheter på en konferens i Bryssel för att se vad mer som behöver göras.

En hel del görs redan på internationell, nationell, regional och lokal nivå. I Stockholmsprogrammet från 2009, har EU: s medlemsstater konstaterat att vapenhandeln är ett hot mot säkerheten i EU och att det behövs gemensamma åtgärder på området. Dels med informationsutbyte mellan polismyndigheter, bättre fungerande laglig handel med registrerade vapen, men också effektivare gränskontroller och tillslag. Under 2010, antog rådet en europeisk handlingsplan för att bekämpa olaglig handel med tunga skjutvapen. Och vi planerar i kommissionen att om ett år komma med ett kommissionsmeddelande med syfte att utvärdera befintliga åtgärder för att minska olaglig handel med skjutvapen och presentera möjliga framtida åtgärder på området. Därför är all input välkommet. Baserat på resultatet av dagens konferens och andra diskussioner med experter kommer vi att identifiera särskilda problemområden och framtida åtgärder på effektivaste nivå för att förbättra EU:s inre säkerhet.

Med Isabel Allende, senator Chile tv och Patxi López, Baskiens president th

Med Isabel Allende, senator Chile tv och Patxi López, Baskiens president th

Idag deltar jag i invigningen av en fem dagars konferens i Bilbao på temat ”rememberance and coexistence”. Idag är ETA efter femtio år av terror, med mer än 800 döda och tusentals skadade, kraftigt försvagat och de har meddelat att de ska lägga ner sina vapen. Det är då särskilt viktigt att hedra alla offer men också att diskutera hur det baskiska samhället ska kunna gå vidare och hur man ska kunna leva tillsammans i värdighet och respekt.

Åren av terror har skapat djupa skiljelinjer i det baskiska samhället men nu är det flesta redo att se framåt och planera för en framtid utan våld och terror. Seminariet hålls symboliskt i TV-huset i Bilbao, en byggnad som delvis förstördes av ett ETA-attentat 2008. Du kan läsa mitt tal här, dock endast på spanska.

Jag har idag varit i Tallinn för att inviga den nya IT -byrån som ska se till att EU:s IT-system för att hantera Schengens informationssystem (SIS) och systemet med viseringar (VIS) fungerar tekniskt och smidigt. Här kan du läsa mitt tal.

Under dagen har jag också haft många andra möten, t ex med inrikesminister Ken Marti Vaher för att diskutera byråns etablering och aktuella frågor som asylpolitik och Schengenförhandlingarna. Dessutom hann jag med ett kort samtal med statsministern och en lunch med min gamle vän Toomas Ilves som är Estlands president. Vi var kollegor i Europaparlamentet 1999-2004 och jobbade mycket ihop i utrikesutskottet.

Estland är verkligen ett högdigitaliserat land, 99 % av invånarna gör sina bankärenden på internet, regeringen hade papperslösa sammanträden med ministrarna uppkopplade från olika fysiska platser redan 2000 och det mesta av samhällets service sker på internet. Landet är således väl lämpat att vara värd för IT-byrån.

De fruktansvärda morden i Toulouse visar igen på hur sårbara vi är mot extremister och hur viktigt det är att vi arbetar för att bekämpa våldsam radikalisering. Än en gång ser vi också det stora problemet med tillgången av vapen i EU. Jag sörjer offren och mina tankar är hos familjerna.

 

Familjefoto från informella rådet i Köpenhamn januari 2012

Familjefoto från informella rådet i Köpenhamn januari 2012

Idag är det inte bara rådsmöte med de 27 inrikesministrarna det är också internationella kvinnodagen och därför ett utmärkt tillfälle att notera bristen på kvinnor som kommer att sitta runt förhandlingsbordet idag.  Antal kvinnor bland inrikesministrarna i Europa är 6. Bland justitieministrarna, som dock inte träffas idag är fördelningen något bättre – 9 kvinnor.

Den politiska representationen är en mycket tydlig markör på hur långt vi har kommit vad gäller jämställdhet. En granskning av mitt eget hus, kommissionen, är inte någon upplyftande läsning. En tredjedel av kommissionen är kvinnor, 9 av 27.  Den höge representanten för utrikespolitik och förste vice ordförande är förvisso kvinna, Cathy Ashton, och vi har också en kvinnlig generalsekreterare,  Catherine Day. Av kabinettscheferna är endast fem av 27 kvinnor, varav en av dem, Maria Åsenius jobbar med mig. Än värre är det på generaldirektörsnivå. Där hittar vi bara två damer bland 36 herrar. En bakomliggande faktor är bristen på flexibilitet i arbetet och möjligheten till föräldraledighet för båda könen. Kommissionen har en intern strategi och handlingsplaner för att förbättra situationen. Den senaste utvärderingen visar att kvinnor på mellanchefspositioner har ökat de senaste åren så även om det fortfarande går alldeles för långsamt så går det i rätt riktning.

Kommissionen har också en strategi för att arbeta med medlemsländerna för att öka kvinnors deltagande ex genom att underlätta balansen mellan yrkes- och privatliv, främja kvinnors företagande samt uppmuntra tillgång till barnomsorg av hög kvalitet. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är nu uppe i 63 %, gentemot 52 % 1998. Det uttalade målet från kommissionens sida är att till 2020 vara uppe i 75 %.  Men det bygger på att medlemsländerna aktivt arbetar med dessa frågor och inser att det är lönsamt att kvinnor deltar i arbetslivet. Enligt vissa beräkningar skulle BNP öka med mellan 15 och 45 % om skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män försvinner.

Inom mitt eget ansvarsområde har jag lagt fram flera förslag som särskilt tar hänsyn till kvinnors specifika situation i exempelvis asylmottagningen, där det ska vara självklart att en kvinna som utsatts för övergrepp behöver extra omsorg. Även när det gäller att ta fram en strategi mot människohandel så måste man se till det faktum att upp till 80 % av traffickingoffren är kvinnor.

Kvinnors politiska deltagande och ställning på arbetsmarknaden kommer vi dock inte att diskutera idag under rådsmötet. Vi kommer däremot att diskutera den gemensamma asylpolitiken, situationen i Grekland och Schengenförslaget. Rådet förväntas också anta två väldigt viktiga förslag som jag har engagerat mig mycket i. Det första är en skärpning av regler på import och export på vapen och det andra är det gemensamma kvotflyktingprogrammet. Efter många års förhandlingar är äntligen de tre institutionerna överens om det europeiska kvotflyktingprogrammet som gör att vi bättre kan poola våra resurser och bistå världens allra mest utsatta flyktingar.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: