You are currently browsing the tag archive for the ‘Viviane Reding’ tag.

Det är intensiva dagar i ett kallt och julpyntat Washington. Jag har haft en massa möten med olika think tanks och myndigheter. Talat migration, cyberbrott och kampen mot terrorismen. Counter-terrorism är en hel industri här i USA med tiotusentals, kanske hundratusentals, anställda i en oändlig mängd myndigheter.

Jag talade även om transatlantiskt säkerhetssamarbete på John Hopkins University, ett evenemang ordnat av tankesmedjan Transatlantic Studies. Det blev en intressant diskussion. Du kan läsa mitt tal här.

Vi har också tagit de första stegen i förhandlingarna om ett nytt PNR-avtal (Passenger Name Records, flygpassagerardata) mellan USA och EU. Ett sådant finns ju sedan 2007 men nu ska det omförhandlas. Jag fick mandat att göra det av ministerrådet i torsdags och det handlar om förtydliganden rörande metoder för överföring, definition av terrorism och allvarlig brottslighet, lagringstider och dataskydd. Vi hade ett första möte med Jane Lute som är biträdande inrikesminister och som jag lärt känna som en klok och konstruktiv person. Vi gjorde en första inventering av våra respektive prioriteringar och beslöt att inleda de mer tekniska förhandlingarna i januari. Se vårt gemensamma pressmeddelande här.

Strax börjar det mer formella mötet med justitieminister Eric Holder och inrikesminister Janet Napolitano från amerikansk sida, mig och Viviane Reding från EU-kommissionen samt de belgiska och ungerska justitie- och inrikesministrarna (de förra som nuvarande ordförandeland i EU, de senare som observatörer inför sitt kommande ordförandeskap i vår). Det blir en del diskussion om flygfraktssäkerhet, terrorhot och en längre debatt om dataskydd inför ett övergripande avtal som vi ska förhandla fram med USA. Det sista ansvarar Viviane Reding för.

Dessutom ska vi tala om cybersäkerhet och besluta om en arbetsgrupp som bildas idag. Vi kommer också att på min önskan tala om websidor med barnpornografiskt innehåll. Amerikanerna har nu lovat att intensifiera sitt arbete på hemmaplan och samarbeta med oss för att identifiera och ta bort dessa.

På senare tid har det talats mycket om romernas situation i Europa, inte minst med fokus på Frankrikes agerande. Jag har också skrivit om detta vid flera tillfällen.

Romerna är sedan länge en utsatt och diskriminerad grupp runt om i Europa och det är viktigt att frågan hamnar högt på den gemensamma EU-agendan. EU kan göra mycket mer för romerna, som att stötta skolgång, boende och tillgång till arbetsmarknaden. Vi tillsatte nyligen en arbetsgrupp för att särskilt fokusera på romernas situation i Europa, och det finns planer på ett extrainsatt europeiskt högnivåmöte i frågan. Det är viktigt att medlemsstaterna engagerar sig i romernas situation, de bär trots allt det yttersta ansvaret för sina medborgare.

Samtidigt inledde min kollega Viviane Reding, som ansvarar för dessa frågor i kommissionen, en juridisk undersökning för att se om Frankrike har brutit mot EU-regler i sin behandling av romerna. Idag beslutade vi enhälligt i kommissionen att inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot Frankrike eftersom den juridiska undersökningen visar att de brutit mot EU:s rörlighetsdirektiv. Vad gäller eventuellt brott mot unionens regler om diskriminering kommer vi att skicka ett brev med specifika krav på klargöranden från Frankrikes sida.

Jag välkomnar dagens beslut. En viktig del av vårt jobb i kommissionen är att se till att medlemsländerna följer de lagar och regler som vi gemensamt har kommit överens om, och det här är en viktig markering om att alla EU:s medborgare har samma rättigheter att flytta och bosätta sig i hela unionen.

En härlig semester börjar lida mot sitt slut. I morgon är jag tillbaka på kontoret igen, och det känns bra att komma igång med höstens utmaningar.

Men sommaren har inte varit bara stiltje och lugn. I början av augusti kom besked från USA om en ny avgift för att resa in i landet. Från och med den 8 september behöver man betala 14 amerikanska dollar för att få komma in. Det är beklagligt. Vi behöver inte fler avgifter och restriktioner – tvärtom hoppas jag att det kan bli ännu smidigare att resa mellan EU och USA i framtiden.

En annan oroande utveckling under sommaren är den utbredda misstänksamheten och i vissa fall fientligheten mot romerna i Europa. Jag tror att vi behöver påminna oss om vilka värderingar Europa vilar på. Den fria rörligheten är EU:s stomme och något vi ska värna och vara stolta över. Rätten för oss EU-medborgare att stanna i ett annat medlemsland är visserligen inte ovillkorad – EU:s regelverk tillåter medlemsländerna att avvisa en person om denne utgör ett allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen. Men varje sådant beslut måste fattas på individuell basis och stå i proportion till det hot individen utgör, och rätten att överklaga beslutet måste garanteras. Tyvärr vet vi att romer är utsatta på många håll i Europa och jag vet att min luxemburgska kommissionärskollega Viviane Reding, som är ansvarig för minoriteters rättigheter, följer utvecklingen noga.

De kommande månaderna kommer att bli tuffa. Jag kommer att arbeta hårt för att EU:s medlemsländer ska komma framåt i diskussionerna om det gemensamma asylpaketet. Därutöver väntar en översyn av datalagringsdirektivet, före årsskiftet ska asylkontoret på Malta komma på plats, och så snart som möjligt ska jag tillsätta en särskild samordnare för EU:s arbete mot människohandel. Det blir en spännande höst.

Som kommissionär för inrikesfrågor har jag två huvudområden jag vill arbeta med. Jag vill att EU ska få en gemensam asyl- och migrationspolitik som bygger på anständighet, värdighet och respekt för mänskliga rättigheter, samtidigt som vi öppnar upp fler legala vägar in i Europa. Och jag vill skapa ett tryggare Europa som tar kampen mot den organiserade brottsligheten.

Idag presenterade jag tillsammans med min kollega Viviane Reding en plan med konkreta förslag för hur vi ska nå dit. Denna handlingsplan bygger på Stockholmsprogrammet, som förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet, och innehåller en rad förslag som vi ska arbeta fram de kommande åren.

Bland annat kommer jag att lägga fram förslag om

  •  En intern säkerhetsstrategi. Denna ska bland annat stärka EU:s arbete mot organiserad brottslighet och EU:s beredskap att hantera kriser. Den interna säkerhetsstrategin kommer att presenteras i höst.
  • Legal migration. EU står inför en stor demografisk utmaning och vi behöver öppna fler lagliga vägar in i Europa om vi ska kunna trygga vår välfärd. Redan i vår kommer jag att lägga fram ett direktiv för säsongsarbete, där det finns ett stort behov av arbetskraft från länder utanför EU. Jag vill att detta ska kunna ske reglerat, lagligt och med rättigheter för dessa människor.
  • En anständig asyl- och migrationspolitik. Det är viktigt att människor som kommer till EU i behov av internationellt skydd ska få det. Väl medveten om att alla inte kan få stanna i Europa vill jag också arbeta för att säkerställa att alla människor tas emot med värdighet, anständighet och full respekt för den grundläggande rättigheterna. Ett förslag som kommer inom några veckor på detta område handlar om hur vi ska emot ensamkommande flyktingbarn och säkerställa att deras bästa ställs i centrum. 
  •  Åtgärder mot organiserad brottslighet. Jag kommer bland annat att föreslå att stjäla någon annans identitet – ett av de snabbast växande brotten globalt – ska kriminaliseras. Jag kommer också att undersöka viktiga frågor som datalagringsdirektivet och PNR (passagerardata för flyg) noga. Dessa är användbara verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten, men också känsliga ur integritetssynpunkt. Jag kommer därför att göra en stor översyn över vilka system vi har för datalagring och informationsutbyte för att se om varje system fyller sin funktion, om de är proportionella och om de kan förses med ytterligare garantier för integriteten och mot missbruk.

Läs gärna mer här om vad jag vill göra de kommande åren och vad denna handlingsplan innehåller .
Hela förslaget finns här.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: