You are currently browsing the tag archive for the ‘WTO’ tag.

Steel Industry at Sotralentz in Drulingen © European Union 2013 EP

Steel Industry at Sotralentz in Drulingen © European Union 2013 EP

Idag genomfördes en stor manifestation i Bryssel där stålarbetare protesterade mot pågående och hotande nedläggningar. Situationen för den europeiska stålindustrin är mycket problematisk. Jag träffade organisationen för europeiska stålindustrin, Eurofer. EU har en mycket lång tradition inom stålsektorn och en ledande roll i världen. För närvarande är EU den näst största stålproducenten i världen. De fem största stålproducenterna i EU är Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Vi diskuterade den aktuella situationen. Europeisk stålindustri är på många sätt konkurrenskraftig men visst finns moderniseringar och strukturanpassningar som behöver göras på sina håll. Stålindustrins långsiktiga konkurrenskraft kommer att bero på deras förmåga att utveckla banbrytande teknik inom områden som till exempel energieffektivitet.

Ett stort problem är dock relaterat till överkapacitet. Kina har de senaste åren utvecklat en överkapacitet och har blivit världens största producent med nästan hälften av den globala stålproduktionen. De säljer stål billigt. I och med den massiva konkurrensen har den europeiska stålindustrin behövt nedskärningar och tusentals jobb har försvunnit, och vi utreder om det rör sig om dumpning av priser och om EU därför kan införa motåtgärder.

Vi använder fullt ut de handelspolitiska verktyg vi har för att bemöta den nuvarande stålkrisen. Tre anti-dumpnings utredningar initierades i fredags av kommissionen. EU, liksom de flesta stora ekonomier, har ett system med handelspolitiska skyddsåtgärder. Åtgärderna gör det möjligt för EU att försvara sina producenter mot internationella snedvridning av konkurrensen i form av dumpad eller subventionerad import. Användningen av dessa instrument grundar sig på Världshandelsorganisationens (WTO) regler. Det finns redan 14 som påverkar importen av stål från Kina.

Totalt har EU nu 37 handelspolitiska åtgärder på import av stålprodukter. I flera av dem har vi fattat beslut om att ålägga provisoriska antidumpningstullar. Handelspolitiska skyddsåtgärder kan inte på egen hand lösa alla stålindustrins problem, men jag vill betona att EU-kommissionen agerar och tillämpar instrument till sitt förfogande för att stödja och säkerställa en rättvis nivå. Konkurrens är bra men den måste ske inom internationella spelregler. Parallellt har kommissionen också föreslagit att EU bör modernisera och effektivisera användningen av olika handelspolitiska skyddsåtgärder. Förslaget har diskuterats i åratal mellan medlemsstaterna och det vore bra om de kunde enas om ett gemensamt förslag så att förhandlingarna med Europaparlamentet kan inledas.

Kommissionen arrangerade i dag en högnivåkonferens om energiintensiva industrier, och Konkurrenskraftsrådet kommer att diskutera frågan igen den 29 februari.

WTO-MC10-Kenya logo

WTO-MC10-Kenya logo

Jag är på väg ner till Nairobi där det 10 ministermötet i Världshandelsorganisationen (WTO) hålls i veckan. EU är engagerat i multilateralism och även om Doharundan har gått i stå jobbar vi hårt för att nå resultat i frågor som är särskilt viktiga för utvecklingsländer.

På det förra ministermötet på Bali 2013 uppnåddes ett avtal kring förenklade handelsprocedurer som minskar tullbyråkrati och underlättar handel. Denna gång hoppas vi att ett avtal kring att ta bort direkta och indirekta exportsubventioner på jordbruksprodukter som snedvrider konkurrensen och slår hårt mot bönder i utvecklingsländer som måste konkurrera med subventionerade produkter.

EU har tillsammans med Brasilien, Argentina, Nya Zealand, Paraguay, Peru, och Uruguay, lagt ett omfattande förslag på förhandlingsbordet som tar bort sådana subventioner. Det faktum att EU har lagt fram förslaget tillsammans med dessa länder är ett tecken på att går att finna konsensus. I de förberedande förhandlingarna vid WTO:s högkvarter i Genève har EU varit konstruktiva och flexibla men vissa andra stora medlemmar av WTO har inte hittills visat den flexibilitet som är nödvändig för att nå ett avtal.

Jag uppmanar mina kollegor, världens handelsministrar, att se bortom historiska meningsskiljaktigheter och konstruktivt jobba för ett avtal kring exportsubventioner som kan gynna alla – inte minst utvecklingsländer som är beroende av jordbruk. Vi behöver snabbt fler förhandlingstexter på bordet så att vi kan få till ett avtal denna vecka – både vad gäller exportsubventioner men också specialregler kring tjänster och ursprungsregler för de minst utvecklade länderna. Alla, inte minst de stora spelarna, måste förhandla i god tro. EU är redo att bidra till en framgång denna vecka, men vi kan inte göra allt själva.

Om du vill veta mer om min syn på WTO och vårt förslag om exportsubvetioner kan du läsa min debattartikel här (på engelska). I torsdags var jag i Europaparlamentet och pratade med kommittén för internationell handel om Nairobimötet – du kan se en inspelning av det här.

Stack of paper. CC Jenni from the block Flickr

Stack of paper. CC Jenni from the block Flickr

Jag är på plats för G20-mötet i Istanbul. Det blir två spännande dagar fullproppade med olika möten. Viktigast är att hitta rätt framgångsstrategi för den kommande WTO-ministerkonferensen i Nairobi. Vi måste alla göra vad vi kan för att se till att det globala multilaterala handelssystemet fungerar och få Doharundan i hamn.

Jag träffar också WTO: s generaldirektör Roberto Azevedo, och kan leverera goda nyheter från Bryssel. EU:s medlemsstater och europaparlamentet har godkänt avtalet för handelslättnader. Avtalet syftar till att förenkla och modernisera tullförfarandena över hela världen, men är mest relevant i utvecklingsländer. Förenklingarna innebär att småföretag för bättre tillgång till nya exportmöjligheter. När det genomförs fullt ut kommer det att avsevärt förbättra tullens verksamhet runt om i världen. Nu när EU har slutfört ratificeringen så väntar vi oss att övriga länder som ännu inte genomfört avtalet det gör det så snart som möjligt, så att våra små företag kan dra fördel av minskat pappersarbete och förkortade processer. EU har dessutom satt undan cirka 400 miljoner euro för att hjälpa utvecklingsländerna att föra genomföra avtalet.

Den andra positiva nyheten jag har med mig till generaldirektör Azevedo är EU:s åtagande att stödja deltagandet av de minst utvecklade länderna i WTO: s ministermöte i Nairobi i december. Vi bidrar genom en fond med 100000 euro som ska täcka kostnader för resor och uppehälle.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: