I helgen är det stor fest i Rom. Det är nämligen 60 år sedan Romfördragen, som lade grunden för dagens EU, undertecknades av de sex grundarländerna. Målet var att skapa ett fredligt samarbete efter alltför många år av krig och konflikter i Europa. Meningsskiljaktigheter skulle lösas runt sammanträdesbordet, inte i skyttegravar. Medlet var integrerad ekonomi och samarbete. Mycket har hänt sedan dess.

Sex länder har blivit 28 och samarbetsområdena har utvecklats. Murar har rivits. Vi tar freden och samarbetet mellan olika europeiska länder för givet idag. Men EU är mycket mer än ett fundament för fred. Genom att samarbeta kan medlemsländerna hitta lösningar på gemensamma problem. När varor, tjänster, människor, information och idéer i allt högre takt förflyttas över gränser bör också politiken vara gränsöverskridande. Klimathotet är ett tydligt exempel på en fråga där länder måste samarbeta för att kunna åstadkomma något. Terrorismen, som i dagarna åter har visat sitt fula ansikte, kräver gemensamma insatser. Även inom handelspolitiken finns såklart många fördelar när EU:s medlemsländer agerar tillsammans som en enhet istället för var för sig. EU är idag världens största exportör, importör och investerare och har handelsavtal med länder över hela världen. Andra politikområden, som till exempel utbildning och sjukvård, kan lättare skötas på nationell nivå.

Som övertygad europé vill jag se ett starkt Europa som kan agera med kraft och lösa de gränsöverskridande frågorna. Jag vill se gemensamma, effektiva institutioner som människor känner förtroende för. Jag vill se ett EU som står upp för frihet, demokrati och rättsstatens principer inom Europa och i hela världen. Sant är idag att det europeiska samarbetet har många utmaningar och brister. Det finns en osäkerhet om vart vi är på väg. Sextioårsjubiléet (mer info och debattunderlag här) ger oss tillfälle att stanna upp och tänka efter. Vad vill vi egentligen med vår union? EU-kommissionen har presenterat en rad alternativ för hur EU skulle kunna se ut i framtiden. Mer eller mindre Europa? Fokus på andra områden? Ett EU där länderna går fram i olika hastigheter? Det är inte jag eller de andra kommissionärerna som kommer att avgöra hur EU utvecklas. Det ligger i händerna på alla EU:s medborgare. Hur tycker du att unionen ska se ut i framtiden? Vad fungerar bra, vad fungerar dåligt? Prata med dina vänner, din familj, med kollegor och politiker, och bidra med dina åsikter till debatten om EU:s framtid. Vi är många som kommer att resa runt i medlemsländerna för att få till stånd en diskussion om dessa frågor. EU:s sextioårsjubileum vill vi fira med dialog istället för konflikt, för att skapa en framtid som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer.

Idag skriver jag även tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i detta ämne på Dagens Industris debattsida.