You are currently browsing the monthly archive for september 2011.

Som jag tidigare bloggat om är kampen mot korruptionen en viktig fråga för mig. År 2013 kommer vi för första gången att publicera en rapport om tillståndet i EU-länderna med länderspecifika rekommendationer för att komma till rätta med korruption. I det arbetet bygger vi naturligtvis mycket på vad som redan görs av OECD, Europarådet, Transparency International med flera. För att få bättre kunskap sätter vi också upp ett rådgivande nätverk av experter från olika delar av Europa. Idag går vi ut med en uppmaning att ansöka om att ingå i nätverket. Sprid gärna denna information och uppmana forskare och andra att söka.

Korruption ska vi också diskutera på måndag. Då åker jag till Ohrid i Makedonien på  en konferens med inrikesministrar från hela västra Balkan. Vi ska tala visumfrågor, korruption, trafficking och internationell brottslighet.

Indiansommaren fortsätter i Bryssel med höga temperaturer och strålande sol. Det blir grillväder i helgen tror jag…

Den tyska förbundsdagen har med stor majoritet röstat för krispaketet till Grekland. Det var bra, det undanröjer ett stort osäkerhetsmoment. Igår röstade även den finska riksdagen för.

Igår när jag var i Strasbourg träffade jag Egemon Bagis, den turkiske EU-miniitern. Vi känner varandra sedan många år och han är den som allra starkast driver på för reformer och EU-integration i Turkiet. Igår beslöt vi oss gemensamt för att, inom ramen för gällande lagstiftning, använda EU:s nuvarande visakod för att underlätta för turkiska visumsökare att komma till EU. Det kan handla om att etablera fler gemensamma EU-konsulat, att förenkla procedurer, att ta bort eller reducera avgifterna mm. Så småningom kan vi också starta en formell visumdialog som vi redan har eller har haft med samtliga kandidatländer, och flera av länderna i vårt östra grannskap.  Det är hög tid att även inleda förhandlingar med Turkiet om långsiktig visumfrihet. Färska siffror från Tyskland visar att fler turkar nu flyttar från Europa än till. Det kanske inte är så konstigt med den boom som den turkiska ekonomin genomgår. Fortfarande finns dock många turkar som vill turista, resa och göra affärer i EU. Det är hög tid att förenkla detta resande.  Formella förhandlingar kan inledas först efter ett mandat från rådet, men vi kan redan nu göra en hel del förenklingar.

Nås precis av nyheten att Lena Ek blir ny miljöminister i Alliansregeringen. Jag har jobbat med Lena som kollega i Europaparlamentet och känner henne som en duktig, påläst och målmedveten politiker. Hon kommer att bli en utmärkt miljöminister.

Nu på morgonen har Barroso hållit sitt årliga tal om läget i Europa. Talet innehöll flera tydliga budskap som att Grekland fortsatt kommer att ingå i eurozonen, att vi behöver en större ekonomisk integration mellan EU-länderna och att det inte är rimligt att beslut som påverkar hela EU idag med enhällighet i rådet enkelt kan stoppas av ett enskilt medlemsland. Barroso presenterade även förslag på stabilitetsobligationer (eurobonds) och en skatt på finansiella transaktioner. Jag är tveksam till att en sådan skatt kan bli verklighet, något som jag tidigare bloggat om. Han betonade också vikten av att Grekland verkligen genomför alla nödvändiga reformer och att de förslag som kommission har presenterat för att strama upp medlemsländernas ekonomier som till exempel ”sexpacket”, vilket parlamentet röstar om idag, nu också måste genomföras.

Det är som Barroso påpekade historiska utmaningar vi står inför, ”det här är ingen spurt utan ett maraton”, men många av de verktyg som vi behöver för att ta oss ur krisen ligger på bordet och det handlar nu om att medlemsländerna faktiskt ska implementera dessa åtgärder. Det är också min övertygelse att lösningen för att ta oss ur krisen inte ligger inte i en mer inåtvänd politik, som vi tyvärr ser allt fler exempel på, utan genom ökat samarbete inom unionen. Bara tillsammans kan vi ta oss ur dagens situation och stå starkare i framtiden.

I dagarna har Svenska Dagbladet rapporterat om misstänkt människohandel i Storbritannien, en verksamhet som också ska ha kopplingar till Sverige. Utsatta personer ska ha utnyttjats för hårt arbete under slavliknande förhållanden. I min roll stöter jag ofta på missförstånd kring just människohandel – att det t ex bara skulle handla om prostitution. Och visst det allra vanligaste traffickingoffret är ofta en ung flicka som på det mest vidriga sätt utnyttjas sexuellt. Dessa unga kvinnor får vi aldrig svika.  Men, som den avskyvärda verksamheten i Storbritannien visar, är det ett mycket större problem än så. I våras antogs ett nytt EU-direktiv som ska göra kampen mot slavhandeln i EU mer effektiv. Vi kommer att utvärdera hur detta direktiv implementeras och även se om vi ytterligare kan stärka arbetet för att bekämpa slavhandeln i Europa. En kortare intervju med mig på detta ämne finns i dagens SvD, läsning finns också på EU:s anti-trafficking-sajt.

I dag är jag återigen i Strasbourg då det under september månad hålls två sessioner i här. Nu under dagen har vi haft kollegiemötet och förberett Barrosos tal, det så kallade State of the Union, som han skall hålla i parlamentet imorgon. Vi hade en lång diskussion om detta.

Mitt liberala hjärta klappar lite extra glatt idag över nyheten att Saudiarabien som sista stat i världen äntligen ska införa rösträtt för kvinnor. De kommer dock att få rösta först till nästa val 2015 men trots att det dröjer är det ett mycket välkommet besked och inte en dag för tidigt.

Det var som alltid en späckad och mycket intressant bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Jag deltog bl.a. i en paneldiskussion anordnad av QOG-institutet (Quality of Government) vid Göteborgs universitet om korruption i Europa. Till grund för diskussionen låg en ny rapport som QOG tagit fram för Sieps räkning och som visar på regionala skillnader i graden av korruption inom EU-länderna.  Rapporten ger en bra översyn över olika faktorer som bidrar till att förhindra korruption i ett samhälle. I panelen diskuterade vi rapportens resultat och jag talade också om det arbete som pågår på EU-nivå för att komma åt korruption runtom i Europa. Här kan du läsa mer.
 
Om korruption i Europa

 

Förutom en utfrågning om aktuella EU-frågor vid kommissionens monter, blev jag även utfrågad av SR:s korrespondent Cecilia Uddén om vad den arabiska våren har inneburit för flykting-och migrationsfrågorna inom EU.  Som vanligt var det varmt, intressant och trångt på bokmässan som i år hade tema tyskspråkig litteratur. Nu är jag tillbaka i Bryssel och här är det indiansommar. Imorgon är det åter dags för session i Strasbourg så dagen går åt till förberedelser av möten och debatter.

Med Cecilia Uddén

 

Idag är det exakt tio år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea, i skuggan av all uppståendelse kring attentantet mot tvillingtornen i New York. Fortfarande är han inte fri. Uppmärksamheten har dock ökat och det är oerhört viktigt att vi ser till att ständigt påminna regimen i Asmara om att vi inte har glömt. Att Eritreas president vägrade att träffa Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt i New York är det senaste exemplet på hur diktaturens fula tryne ser ut. Mycket görs för att få Dawit fri, mer kan göras. Vi får inte ge upp hoppet om att han snart kan vara hemma hos sin fru och sina barn i Göteborg.

Idag har jag ägnat dagen att tillsammans med mina medarbetare utvärdera rådsmötet igår och se hur vi går vidare i olika förhandlingar. Det är främst i fråga om Schengen och Dublinförordningen som vi behöver fundera över nästa steg. Senare idag åker jag till Göteborg för att beöka bokmässan där. Det gör jag varje år sedan många år tillbaka och i år ska jag också medverka i olika seminarium, ett om korruption i Europa med professor Sören Holmberg och andra korruptionsforskare vid Göteborgs Universitet, och ett samtal med journalisten Cecilia Uddén om den arabiska våren. Dessutom ska jag frågas ut vid kommissionens monter av kommissionens chef i Sverige, Pierre Schellekens. Naturligtvis hoppas jag också hinna med att lyssna på lite författarseminarium samt köpa lite böcker.

Idag väljs Annie Lööf till ny ledare i Centerpartiet. Det är en duktig tjej och jag önskar henne all lycka i sin nya svåra men spännande uppgift som ny partiordförande.

Ett långt rådsmöte är just avslutat. Tyvärr lyckades inte det polska ordförandeskapet att skapa enighet om när och hur Rumänien och Bulgarien ska gå med i Schengen. Två medlemsstater, Finland och Nederländerna var emot och eftersom beslutet kräver enhällighet kunde ingen överenskommelse göras. Det är tråkigt. Vi hade också en lång debatt om mina förslag för att stärka Schengen. Inför mötet har det varit ganska hätska uttalanden i media av vissa medlemsländer men debatten var faktiskt ganska konstruktiv. Alla medlemsländer stödjer inte allt i mina förslag, medan andra är beredda att acceptera allt rätt av. Vissa missförstånd kunde klaras ut och alla är överens om att stärka utvärderingen av Schengen och att beslut om gränskontroll av mer långsiktig art måste fattas gemensamt. Det är oerhört viktigt att inte ett medlemsland av inrikespolitiska skäl lättvändigt kan införa gränskontroller utan att övriga EU kan vara delaktig i ett sådant beslut. Jag tror nog att vi ska hitta en bra lösning i de kommande förhandlingarna.

Tyvärr var andan inte lika konstruktiv när vi diskuterade asylpaketet. Tillsammans med det polska ordförandeskapet har jag försökt hitta en väg framåt för att bryta dödläget om Dublinförordningen. Den är central i hela asylpaketet. Om vi ska nå målet att besluta om ett gemensamt asylsystem nästa år så måste alla kompromissa. Tyvärr grävde många medlemsländer ner sig ännu djupare i sina skyttegravar och verkar inte vilja nå resultat. Det är beklagligt men naturligtvis ger jag inte upp. På lunchen hade vi bjudit in den norske justitieministern Knut Storberget för att tala om det fasansfulla dådet i Oslo 22 juli och om arbetet för att bekämpa våldsam extremism.
Jag presenterade det nätverk mot radikalisering som vi invigde för två veckor sedan och vi hade en mycket bra diskussion kring dessa frågor. Mer information finns på min hemsida

Med Beatrice Ask oc Knut Storberget från Norge.

Idag har jag träffat Ukrainas vice premiärminister Andriy Kluyev som var på besök i Bryssel. Vi diskuterade deras arbete med de reformer som krävs för att gå vidare med visumliberalisering. Kommissionens första rapport är precis klar och den visar på flera framsteg men också att en hel del återstår, t.ex när det gäller behandlingen av asylsökande och kampen mot korruptionen. Under dagen har jag också träffat en grupp unga personer från hela Europa som är i Bryssel på ett stort ledarskapsutbildningsprojekt. Jag har också haft överläggningar med Jerzy Miller inför rådsmötet imorgon. Det kommer att bli ett långt och innehållsrikt möte. På dagordningen står bl.a. frågan om Bulgariens och Rumäniens inträde i Schengen, något som fortfarande blockeras av två medlemsländer. Vi ska också diskutera mina reformförslag av hela Schengensystemet och det lär bli en livlig debatt. Vidare handlar det om arbetet mot radikalisering och kampen mot extremismen (läs min artikel i Europaposten), på denna punkt är även våra norska vänner inbjudna, samt om integration och asylsystemet mm.

Jag hade också ett långt möte med Human Rights Watch som har publicerat en mycket kritisk rapport om asylsystemet i Grekland. De menar att EU-organet Frontex genom sin närvaro legitimerar de usla förhållandena vid gränsen i Grekland. Vi är väl medvetna om den helt oacceptabla situationen vid mottagningscentren i Grekland och jag är väldigt frustrerad över att det går så långsamt att förbättra situationen särskilt i Evros. Men troligen hade situationen varit ännu värre om inte Frontex hade varit på plats. Vi fortsätter att sätta press på Grekland och i det nya regelverk för Frontex som jag har föreslagit och som Europaparlamentet antog förra veckan stärks arbetet med mänskliga rättigheter väsentligt. Rapporten skall också diskuteras på Frontex styrelsemöte nästa vecka

Igår drabbades kommissionen, Europaparlamentet och stora delar av Schumankvarteren av ett tre timmars långt strömavbrott. Det var något proppskåp som hade tagit eld någonstans, och det fick ganska dramatiska effekter. Det blev några tysta timmar utan datorer men med klampet av fotsteg som äntrade alla våningarna här. Då var jag glad att jag ”bara” är på åttonde våningen. Det är otroligt så sårbara vi är.

Idag föreslår vi att EU ska inleda en visumdialog med Azerbajdzjan och Armenien. Möjligheterna att underlätta för medborgare i dessa länder är en del i arbetet med det östra partnerskapet, där vi redan inlett dialog med de Georgien, Moldavien och Ukraina. Rättsystemen och gränskontrollen i dessa länder lämnar en hel del att önska men det är ett bra tillfälle att inleda dialog och därigenom förhoppningsvis trycka på reformtakten i dessa båda länder. Dialogen är bara en början och det krävs mycket arbete innan visumlättnader kan bli verklighet. Vitryssland ingår också i det östra partnerskapet men med det landet pågår inga samtal för närvarande. Vi försöker hitta vägar för vanliga vitryssar och speciellt studenter att resa till Europa men Lukasjenkos regim är inte så villig att gå med på just detta.

Jag kommer precis från veckans möte med mina kommissionärskollegor och idag såväl som på så många andra möten har vi diskuterat ekonomin och skuldkrisen. Men idag har vi också antagit ett meddelande som handlar om hur vi på sikt ska stärka vår konkurrenskraft, nämligen förslag på reformer av den högre utbildningen.

Meddelandet pekar ut prioriterade områden för att de ca 4000 universitet och högskolor runt om i EU ska kunna stå sig i den globala konkurrensen. Det handlar dels om att börja tidigt genom att stärka grundskolan och se till att fler elever tar sig igenom skolan med godkända betyg. Under 2009 lämnade mer än sex miljoner ungdomar, eller nära 15 % av alla i åldrarna 18–24 år, utbildningen med bara grundskola eller mindre. Samtidigt måste kvaliteten på utbildningarna öka. Vi måste locka hit fler studenter och forskare från andra delar av världen och öka rörligheten både inom EU som för de som kommer till EU för att studera och forska. Vi föreslår idag också att Europaranking av Europas universitet och högskolor för att underlätta för studenter i valet av utbildning.

Ett annat viktigt område, där Sverige är en förebild, är att stärka samarbetet mellan näringsliv och högskola. För två veckor sedan var jag på invigningen av hela den kreativa miljön vid Lindholmen Science Park i Göteborg och bevittnade ett utmärkt exempel på ett sådant välfungerande samarbete. Andra EU-länder kan lära sig mycket av Sverige på det här området.

Dessa förslag är knappast någon quick-fix för att klara de rådande kriserna men de är otroligt viktiga reformer som behövs om EU ska vara konkurrenskraftig om tio-tjugo år.

 

Foto från invigningen på Lindholmen 8 september 2011

Foto från invigningen på Lindholmen 8 sep 2011

Schengen är en fantastisk europeisk skapelse som gör det möjligt för de ca 400 miljoner människor som bor inom Schengenområdet att resa fritt utan krångel eller gränskontroller. Dessutom har det varit oerhört viktigt för den inre marknaden.  För att Schengen ska fungera måste länderna följa de gemensamma reglerna och lita på varandra.

Kontrollen av hur länderna följer de gemensamma reglerna är idag bristfällig och jag föreslog redan förra året att denna översyn måste stärkas. Under våren har vi tyvärr också sett flera exempel där länder tänjt på reglerna vad gäller gränskontroller vilket har fått hela samarbetet att svaja. Toppmötet i juni gav därför kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag för ett starkare Schengen och att förtydliga de regler som gäller när ett land behöver återinföra gränskontroller.

Detta förslag presenterade jag för en timma sedan vid en presskonferens i Bryssel. Vi föreslår dels att införa en ”hälsokontroll” av Schengensamarbetet. Med detta menas att kommissionen kommer att göra både föranmälda såväl som oannonserade besök i medlemsländerna och övervaka hur reglerna efterlevs. Då kan eventuella brister upptäckas tidigt och vi kan snabbt sätta in åtgärder för att hjälpa till att åtgärda problemet.  Kommissionen ska presentera regelbundna rapporter om hur Schengensamarbetet fungerar som två gånger per år ska diskuteras i rådet och parlamentet.

Vi föreslår också att beslutsfattandet om att återinföra gränser ska fattas på europeisk nivå, dvs när ett medlemsland anser att de för landets säkerhet måste återupprätta gränskontroller ska de andra medlemmarna i samarbetet vara delaktiga i det beslutet. Det kan dock finnas nödfall då ett land väldigt snabbt måste återinföra kontrollen vid gränserna, vid t.ex. en kärnkraftsolycka, terroristattack eller utbrott av en epidemi. Detta ska medlemsländerna självklart fortsatt kunna göra, men skulle man behöva återupprätta gränskontroller i mer än fem dagar då ska detta också fattas på europeisk nivå. Uppstår andra långsiktiga problem med att en yttre gräns inte fungerar kan det under extrema omständigheter vara nödvändigt att återinföra gränskontroller. Men också ett sådant beslut ska fattas gemensamt i EU. Medlemsländer ska inte behöva läsa i tidningen att deras grannland avser att införa gränskontroller, de måste vara delaktiga i ett sådant beslut eftersom Schengen är ett gemensamt europeiskt projekt.

Jag är övertygad om att dessa förslag i kombination med tidigare och starkare stöd när ett land behöver hjälp att kontrollera sin yttre gräns kommer att stärka det europeiska samarbetet och att det också leder till ökad transparens, förtroende och till ett mycket starkare Schengen. Det gör det också omöjligt för enskilda medlemsländer att ensidigt använda gränskontroll som en del i ett inrikespolitiskt spel.

Läs mer om förslaget och se presskonferensen här.

Jag är kvar i Strasbourg och eftersom jag har kommissionens ”torsdagsjour” får jag ta alla andras debatter också. Idag har det bland annat handlat om svältkatastrofen på Afrikas horn, FN-konferensen om kroniska sjukdomar och EU:s position inför den internationella världskonferensen för radio-kommunikation. Sensommarsolen strålar utanför fönstret i Strasbourg, men det finns tyvärr ingen tid att njuta av den. Under veckan har jag också haft en mängd olika möten med enskilda ledamöter och igår kväll hade vi en stor debatt om korruption i kammaren. Korruption är ju ett stort problem som inte skonar något EU-land och jag presenterade innan sommaren tankar på hur vi ska samverka för att bli bättre på att identifiera och bekämpa problemen. Vartannat år kommer kommissionen att publicera en rapport där situationen i de olika medlemsländerna gås igenom. Vi har en mängd lagstiftning på detta område i Europa men implementeringen av lagarna är dålig och den politiska viljan att verkligen ha en noll-toleranspolitik gentemot korruption saknas allt för ofta tyvärr. Parlamentet är väldigt stöttande i detta arbete men har kanske lite väl höga förväntningar. Kommissionen är ju ingen polis som kan ingripa i enskilda korruptionshärvor, men genom att belysa problemen men också visa på positiva erfarenheter och andra vägar att jobba kanske vi kanske nå en bit på vägen i alla fall.

I eftermiddag har vi debatt om bl.a. MR-situationen i Vitryssland och om Dawit Isaak. Europaparlamentet kommer att anta en resolution om situationen i Eritrea och kräva Dawit Isaaks omedelbara frigivande. Det är oerhört viktigt, så här tio år efter hans fängslande att vi visar att vi inte glömmer bort honom och visar den eritreanska regimen att vi inte tänker ge upp.

Jag hoppas att jag hinner hem ikväll för att följa sammanräkningen efter valet i Danmark som hålls idag. Det blir spännande. Hur det än går är vi många runt om i Europa som hoppas att Dansk Folkepartis inflytande över den kommande regeringen upphör. Jag åker till Köpenhamn senare i höst för överläggningar med de nya ministrarna. Danmark tar ju över EU-ordförandeskapet i januari.

När världens blickar riktades mot USA i skuggan av den elfte september 2001 fängslades den svenska journalisten Dawit Isaak i Eritrea. Inget åtal har väckts mot honom och han har inte fått en rättegång. Han är enligt Amnesty International i dag den enda europeiska samvetsfången i världen.

Dawit är precis som jag från Göteborg och jag blev därför tidigt kontaktad av hans släkt och vänner och jag har sedan dess varit mycket engagerad i hans sak. Flera ansträngningar har gjorts från både EU och den svenska regeringens håll men nu har alltså tio år gått och Dawit är fortfarande fängslad. Detta är en ofattbart lång tid. Den knapphändig information vi har lyckats få vittnar om att Dawits hälsotillstånd är mycket dåligt och vi vet faktiskt inte ens om han fortfarande är vid liv idag.

Om några timmar hålls en manifestation i Europaparlamentet i Strasbourg där jag ska delta för att på nytt sätta ljuset på och uppmärksamma Dawit Isaaks fall. Det är ett initiativ från Olle Schmidt, som outtröttligt jobbar för Dawits sak i Europaparlamentet. Parlamentets talman Jerzy Busek och ledamöter från olika länder och partigrupper deltar också.

Jag har idag också bett EU:s höga representant Catherine Ashton att utse en person inom EU som på ett mer kraftfullt sätt ska samordna våra insatser och se över vilka medel som vi har till buds för att utöva påtryckningar på den Eritreanska regimen att frige Dawit Isaak.

Frige Dawit Isaak!

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: