You are currently browsing the tag archive for the ‘Frankrike’ tag.

Studiebesök på familjeföretag

Studiebesök på familjeföretag

Idag tog jag första tåget till Paris och har haft förmånen att träffa studenter, premiärministern, journalister och parlamentariker. Allt i ett soligt och varmt Paris. Sommarvarmt faktiskt – 28 grader!
Temat är TTIP – handels- och investeringsavtalet som vi förhandlar med USA. Premiärminister Valls känner jag sen tidigare då han var inrikesminister och jag inrikeskommissionär. Vi diskuterade hur TTIP-förhandlingarna fortskrider och de utmaningar och möjligheter som finns, men också om EU:s kommande handelsstrategi som jag kommer presentera i september och hur handel kan hjälpa utvecklingsländerna. Jag träffade även Jean Pierre Jouyet, generalsekretare hos president Hollande och en gammal vän sedan tiden då vi båda var EUministrar, samt utrikesministern Laurent Fabius.

Tre utskott i national församlingen och senaten hade kallat mig till gemensam utfrågning så jag tillbringade två timmar att diskutera med dem. Det är oerhört viktigt att nationella parlament engagerar sig i handelsfrågor och TTIP eftersom det oftast är dessa ledamöter som möter medborgarnas frågor och funderingar.

Små och medelstora företag har mest att vinna på förenklingar av handeln mellan EU och USA. Dagens studiebesök gick till CNC Distribution som är är ett franskt familjeföretag med åtta anställda. Företagets ägare Jean-Pierre Soubieux berättade att företaget är specialiserat på försäljning av reservdelar till maskiner över hela världen. Fler än 170 länder! Affärsmodellen bygger på onlineförsäljning. Klassificeringen av produkter är utmaningen vad gäller USA som marknad och det orsakar regelbundet blockeringar av paket i tullen. Det krävs en bättre harmonisering och företag som detta behöver TTIP för att kunna göra sitt jobb mer effektivt och billigare, och därmed kunna växa och anställa fler.

Medborgardialogen med studenterna på Science Po var intressant och livlig. Många av de myter och orosmoln som florerar om TTIP i andra länder finns även här.
Kvällen avslutades med en middag med representanter från franskt näringsliv. En full och oerhört givande dag.

Ytterligare en fullspäckad arbetsvecka närmar sig sitt slut. I tisdags åkte jag till Paris och träffade den nya franska inrikesministern Manuel Valls. Han utsågs till minister i maj i år och nu hann vi träffas för ett längre samtal. Vi hade riktigt bra diskussioner i en vänskaplig atmosfär. Under mötet hann vi diskutera många av de gemensamma frågorna som står högt på agendan – Schengen, asyl, terrorism och visum. Vi kunde konstatera att vi är överens om mycket. Jag ser framemot att jobba med honom.

Inför mötet intervjuades jag av den franska tidningen Le Monde. Artikeln kan du läsa här.

På dagens kommissionsmöte i Strasbourg antog vi bl a en viktig kommunikation om integration av romer. Romernas situation är beklämmande i många delar av Europa och vi minns alla händelserna i Frankrike i somras. Det förde dock det goda med sig att romernas situation på allvar hamnade på EU:s agenda och nu under det ungerska ordförandeskapet har särskilt integration av romer fått hög prioritet.

I förslaget som antogs idag uppmanas medlemsländerna att sätta upp tydliga integrationsmål för romer och en bättre struktur för övervakning av medlemsländernas integrationsinsatser föreslås. När det gäller integration sköts det bäst på lokal nivå men samtidigt finns det ett behov av samarbete, erfarenhetsutbyte och ett indikatorsystem som sätter press på medlemsländerna på EU-nivå. Nu är det upp till varje land att införa de nödvändiga åtgärderna. Situationen ser ju olika ut i olika länder, men den här kommunikationen är oerhört viktig som ett påtryckningsmedel på hela EU att ta romernas situation på allvar och se till att dessa 12 miljoner människor också behandlas som det de är: europeiska medborgare.

Har varit i Strasbourg i två dagar och det var knepigare än vanligt att ta sig dit med alla strejker som pågår i Frankrike. Många ledamöter och kommissionärer kunde inte komma och andra var försenade på grund av inställda flyg och tåg. De som kör bil hade svårt att tanka i Frankrike – det är bensinbrist pga av strejk på raffinaderierna. Att strejka och demonstera är en grundläggande rättighet att försvara men många av protesterna i Frankrike har nu urartat i vandalism, bilbränder och förstörelse. Det är djupt tragiskt och den mycket anspråkslösa pensionsreform som regeringen föreslagit är mer än nödvändig.

De många strejkerna sätter också fingret på det orimliga i att vi alla ska pendla mellan Bryssel och Strasbourg på detta sätt. (Förra sessionen var det också strejker.) Visserligen är det strejk i Belgien också ibland, men livet skulle vara betydligt enklare om Europaparlamentet bara sammanträdde i Bryssel. Dessutom skulle åtskilliga euro sparas.

Apropå euro så hade kommissionen på sitt sammanträde igår en lång diskussion om ett budgetdokument som vi sedan presenterade för Europaparlamentet. Det är ett slags diskussionspapper med principerna för den kommande långtidsbudgeten med lite olika alternativ att diskutera. Inga siffror eller procent finns med, detta är ett första dokument som inleder en lång process som förhoppningsvis skall resultera i en modern budget för 2013-2017. Siffror och prioriteringar kommer i slutet på juni efter att ha diskuterat med Europaparlamentet, rådet och många andra. Då börjar den STORA fighten. Budgetbeslut är inga barnkalas, det var oerhört dramatiskt när den förra långtidsbudgeten skulle tas 2005 då det smälldes i dörrar och statscheferna tågade ut. Läste i dagens DN att Birgitta Ohlsson kritiserar kommissionen för att inte föreslå minskningar för jordbrukspolititiken och det gör vi inte i detta dokument, men vi säger som sagt inget alls om siffror och procent. Att det kommer att ske minskningar i jordbrukspolitiken är ganska uppenbart och åtminstone jag kämpar hårt för det. Men meningarna om detta är som bekant delade. Du kan läsa kommissionens papper här.
I morse talade jag vid i en konferens i Strasbourg om ensamkommande flyktingbarn, ett evenemang den franska organisationen Terre d’asile och Europarådet ordnar. Det är ett allt vanligare fenomen att barn kommer ensamma till Europa och jag lade i våras fram en handlingsplan kring hur vi gemensamt skall hantera dessa barn. Många av dem söker inte asyl utan ”försvinner” och blir allt för ofta offer för traffickingligor och andra kriminella.

Eftermiddagen idag tillbringar jag med att intervjua chefskandidater till EASO; asylbyrån som skall öppna på Malta vid årsskiftet och som kommer att spela en viktig roll för att stötta medlemsländerna i olika asylfrågor, bland annat hanteringen av ensamkommande barn.

På senare tid har det talats mycket om romernas situation i Europa, inte minst med fokus på Frankrikes agerande. Jag har också skrivit om detta vid flera tillfällen.

Romerna är sedan länge en utsatt och diskriminerad grupp runt om i Europa och det är viktigt att frågan hamnar högt på den gemensamma EU-agendan. EU kan göra mycket mer för romerna, som att stötta skolgång, boende och tillgång till arbetsmarknaden. Vi tillsatte nyligen en arbetsgrupp för att särskilt fokusera på romernas situation i Europa, och det finns planer på ett extrainsatt europeiskt högnivåmöte i frågan. Det är viktigt att medlemsstaterna engagerar sig i romernas situation, de bär trots allt det yttersta ansvaret för sina medborgare.

Samtidigt inledde min kollega Viviane Reding, som ansvarar för dessa frågor i kommissionen, en juridisk undersökning för att se om Frankrike har brutit mot EU-regler i sin behandling av romerna. Idag beslutade vi enhälligt i kommissionen att inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot Frankrike eftersom den juridiska undersökningen visar att de brutit mot EU:s rörlighetsdirektiv. Vad gäller eventuellt brott mot unionens regler om diskriminering kommer vi att skicka ett brev med specifika krav på klargöranden från Frankrikes sida.

Jag välkomnar dagens beslut. En viktig del av vårt jobb i kommissionen är att se till att medlemsländerna följer de lagar och regler som vi gemensamt har kommit överens om, och det här är en viktig markering om att alla EU:s medborgare har samma rättigheter att flytta och bosätta sig i hela unionen.

Igår kunde vi i EU-kommissionen – via pressen – ta del av ett dokument som läckt ut från franska inrikesministeriet. I detta beordrar man att 300 illegala läger ska stängas ner inom tre månader, och ”särskilt romernas”.

Detta är naturligtvis uppseendeväckande. När jag och min kollega Viviane Reding träffade de franska ministrarna Eric Besson och Pierre Lellouche fick vi tydliga försäkringar om att man inte tog sikte på särskilda etniska grupper. Det cirkulär som läckt ut tyder på motsatsen.

Jag uttryckte min avsky för denna typ av åtgärder igår i Europaparlamentet och vi har senaste dygnet fört intensiva samtal inom kommissionen.

Min kollega Viviane Reding höll presskonferens idag och var mycket tydlig med att etnisk diskriminering inte hör hemma i dagens Europa. Jag kan inte annat än hålla med. Detta är en politik som för länge sedan borde ha förpassats till historiens soptipp.

Kommissionen har som uppdrag att uppträda som fördragens väktare och vi har sedan tidigare fått in flera anmälningar mot att det franska agerandet bryter mot EU.s lagar. Vi inledde därför en juridisk analys av det franska agerandet och vi räknar med att ha den klar inom några dagar. Personligen ser jag inte att vi kan komma fram till annat än att Frankrike brutit mot EU:s regler. Vi kommer då snarast inleda ett s.k. överträdelseförfarande mot Frankrike, som ytterst sett leder till att vi kan dra landet inför domstol.

Idag har jag tillsammans med Viviane Reding träffat den franske migrationsministern Eric Besson och Europaministern Pierre Lellouche. Reding är kommissionär med ansvar för (bland annat) grundläggande rättigheter och minoriteter, och därmed huvudansvarig för romska frågor. Men jag har Schengen-samarbetet och EU:s inre säkerhet på mitt bord, så därför var jag också med på mötet. Gemensamt har vi ansvar för att EU-lag rörande den fria rörligheten följs och att EU:s grundläggande värden och rättigheter respekteras. Syftet med mötet att diskutera utvisningen av rumänska romska medborgare, men också bredare situationen för romerna i Europa. Vi ställde frågor till ministrarna om hur utvisningarna gått till. Det återstår en hel del frågetecken och på tisdag är det en stor debatt i Europaparlamentet. Varje medlemsland har förvisso ansvar för sin interna ordning och säkerhet och också för integration av romer. Men det som har hänt i Frankrike reser många frågetecken och kommissionen har fått flera anmälningar. Vi har nu en grupp jurister som tittar på exakt vilka lagar som har följts – eller inte följts. Framför allt är det viktigt att undvika stigmatisering av romer som grupp.

EU:s fria rörlighet innebär att EU-medborgare har rätt att vistas tre månader i ett annat land, därefter måste de visa att de kan försörja sig. Frankrike har övergångsregler gentemot Rumänien och Bulgarien vad gäller den fria rörligheten för arbetstagare, vilket praktiskt sett kan innebära att de måste ansöka om att få arbetstillstånd. Det är dock oerhört viktigt att det sker en individuell prövning av alla beslut att utvisa, att grundläggande rättigheter respekteras och att det finns möjligheter att överklaga. Massutvisningar är inte tillåtet.

Kommissionen ska på vårt tvådagarsmöte i morgon bl.a diskutera frågan om romerna. Det finns ca 10-12 miljoner i Europa och de allra flesta lever under mycket svåra villkor med hög arbetslöshet, och med väsentligt lägre social standard och högre fattigdom än övriga européer. Diskrimineringen är mycket utbredd. Vi skall diskutera hur vi kan använda EU:s fonder och stöd på ett mer intelligent sätt än idag. Mycket pengar har avsatts för att stötta romers boende och skolgång, men tyvärr verkar väldigt lite av pengarna nå fram. Integrationen är förstås medlemsländernas ansvar men vi kan göra väsentligt mer på europeisk nivå och jag vill gärna få till stånd en slags ”Marshallplan” . Kanske kan det komma något positivt ur detta, nämligen att frågan om romerna äntligen hamnar högt på EU:s agenda.

Idag har Frankrikes jordbruksminister Bruno Lemaire bjudit in 21 av sina kolleger till ett möte i Paris för att diskutera den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP:s) framtid. Det innebär att alla utom fem EU-medlemmar samlats på ministernivå. Mötet sker utanför EU:s institutionella ram och utan deltagande från det svenska ordförandeskapet. Sedan länge är det planerat att jordbruksminister Eskil Erlandsson avser att hålla ett ordinarie jordbruksråd den 16 december för att särskilt diskutera CAP:s framtid. Det är därför underligt att Frankrike valt att föregripa denna debatt genom sitt initiativ. Alla medlemstater har ett legitimt intresse av att vara med och utforma framtidens jordbrukspolitik. Det är också viktigt att respektera EU:s institutioner och att uppträda i god europeisk anda.

Idag har jag gjort min sista insats på en tag. Efter en del mediakontakter, inte minst fick jag förmånen att vara med i Alice Petréns radioprogram, känns det nu otroligt skönt att få logga ur och ta några veckors semester. Alice Petrén som är Paris-korre på Sveriges Radio, delar mitt intresse för Frankrike, så det blev en del prat om detta land och annat mer och mindre seriöst Europasnack.

Augusti brukar vara en lurig månad då mycket kan hända i världspolitiken, men jag vågar ändå hoppas på ett par veckors relativt lugn så att jag kan njuta av ledighet med nära och kära. Inget bloggande på ett tag således.

Tillsammans med Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt träffade jag igar Frankrikes president Nicolas Sarkozy, som besökte Stockholm. Jag hade också ett intressant möte med utrikesminister Bernard Kouchner och EU-minister Pierre Lellouche, som också ingick i delegationen.

Jag uppskattar att president Sarkozy besökte oss redan på den tredje dagen av det svenska ordförandeskapet. Bilaterala möten med medlemstater är del av det dagliga arbetet med ordförandeskapet, och av stor betydelse för att vi ska hitta en gemensam grund i ett antal nyckelfrågor som vi ska ta oss an de närmsta sex månaderna.

Under lunchdiskussionen bekräftade Sarkozy att Frankrike kommer att stödja det svenska ordförandeskapet på en rad områden. Till exempel med arbetet att få med övriga världen på en global klimatöverenskommelse, att förbättra strukturerna för tillsyn av finansmarknaderna och en ambitiös uppföljare till Lissabonstrategin. Vi kom också överens om att dela det europeiska ordförandeskapet för Unionen för Medelhavet.

Idag har jag fått en ny kollega i Frankrike, Pierre Lellouche. Det är den fjärde franske EU-ministern sedan jag själv blev minister. Jag känner inte honom, men han är en välkänd profil i det politiska Frankrike och jag hoppas naturligtvis på gott samarbete. Min nuvarande kollega Bruno le Maire har blivit jordbruksminister. Det är absolut att betrakta som en befodran i Frankrike.

Hela regeringen har haft möte på Haga Slott på förmiddagen för att stämma av det sista inför ordförandeskapet. Det var givande och nyttigt, det känns verkligen att alla är laddade, men väl medvetna om alla svårigheter. Vi fick goda råd från rådets generalsekreterare Pierre de Boissieu och Michael Shackleton från Europaparlamentet.

Allt sedan jag blev statsråd har jag haft för vana att en gång per termin rådslå med representanter för det civila samhället. Det är värdefulla diskussioner om aktuella EU-frågor med fackföreningar, svenskt näringsliv, miljö, konsument, ungdomsorganisationer mfl. Idag talade vi förstås om ordförandeskapet och det program som Fredrik Reinfeldt presenterade igår. De flesta verkade vara nöjda med prioriteringarna men skickade med intressanta synpunkter.

Är i Frankrike för några dagars ledighet men passar på att följa den franska debatten till EU-parlamentet. Den är ganska avslagen än så länge och handlar mest om inrikespolitik. Tidningar och TV-nyheterna gör tappra försök att illustrera vad valet handlar om och har temainslag om aktuella EU-frågor, men debatten verkar mest handla om huruvida man är för eller emot regeringens politik… I övrigt domineras nyheterna av Cannesfestivalen som avslutades idag.

Två ministrar, jordbruksminister Michel Barnier och justitieminister Rachida Dati, toppar regeringspartiet UMPs lista till Europaparlamentet och spekulationerna handlar mest om den kommande regeringsombildningen. Flera ministrar och tyckare tänker högt om vad de tror att Sarkozy planerar.

Som jag skrev om igår hade jag ett sextettmöte igår i Malmö med kollegor från Tjeckien, Frankrike, Spanien, Belgien och Ungern.

cmolemaire3Idag har jag träffat Bruno Le Maire, Frankrikes EU-minister över en lunch här i Stockholm. Le Bruno är ny på sin post sedan i julas då Jean-Pierre Jouyet lämnade regeringen för at bli chef för franska finansinspektionen. Jean-Pierre och jag kom att bli mycket goda vänner och jag hoppas att Bruno och jag kan ha lika gott samarbete.

Det mesta tyder på det. Vi hade ett bra samtal kring de institutionella frågorna, bland annat om hur vi ska gå tillväga med att tillsätta en ny kommission i höst. En annan fråga gällde EU-strategin för jobb och tillväxt, som måste bli betydligt mer spetsig och konkret om EU-länderna ska resa sig ur den ekonomiska krisen.

Dessutom talade vi om klimatförhandlingarna och EU:s utvidgning. Det är väl känt att Sverige och Frankrike inte har samma syn på ett framtida turkiskt medlemskap i EU, men däremot är vi helt eniga om att driva på processen att få med både Kroatien och länderna på Balkan i unionen. Vi var också rörande överens om att den centrala uppgiften för EU i höst är att bidra till att ro i hamn ett nytt, globalt klimatavtal. Ett misslyckande i Köpenhamn i december vore förödande!

Frankrike, Tjeckien och Sverige utgör ju ordförandetrion och vi har haft en nära samarbete länderna emellan för att förbereda de 18 månader då vi leder EU. I det arbetet är just det nära kontakter på politisk nivå särskilt viktiga. Många av EU:s stora frågor är ju processer som behöver hanteras av flera ordförandeskap.

Dagen inleddes med en trivsam pratstund i Lydmars hotelllobby i centrala Stockholm med tidningen Laura. Det blev mycket snack om sådant som journalister i vanliga fall inte brukar fråga mig om – barndom, uppväxt, vardagsstress, fritidsintressen, drömyrke etc. Reportaget publiceras senare i vår.

Resten av dagen fylldes av interna möten. Jag åt lunch med mina statsrådskollegor, något de statsråd som är i stan brukar försöka göra dagligen för att informellt stämma av och skvallra lite. Därefter hade vi så kallad veckoberedning med mina duktiga tjänstemän på Statsrådsberedningen. Det handlar mycket om förberedelserna inför ordförandeskapet nu – bara 99 dagar kvar. Vi diskuterade prioriteringar som de olika departementen har, ett möte om Lissabonstrategin som jag ska leda i Göteborg och kommissionens besök i Stockholm på självaste invigningsdagen av ordförandeskapet den förste juli.

Imorgon blir en späckad dag: möte med det polska utrikesutskottet, samtal med besökande EU-ministern från Frankrike samt på kvällen iväg till Madrid för träff med spanska kollegor.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: