You are currently browsing the monthly archive for mars 2017.

I helgen är det stor fest i Rom. Det är nämligen 60 år sedan Romfördragen, som lade grunden för dagens EU, undertecknades av de sex grundarländerna. Målet var att skapa ett fredligt samarbete efter alltför många år av krig och konflikter i Europa. Meningsskiljaktigheter skulle lösas runt sammanträdesbordet, inte i skyttegravar. Medlet var integrerad ekonomi och samarbete. Mycket har hänt sedan dess.

Sex länder har blivit 28 och samarbetsområdena har utvecklats. Murar har rivits. Vi tar freden och samarbetet mellan olika europeiska länder för givet idag. Men EU är mycket mer än ett fundament för fred. Genom att samarbeta kan medlemsländerna hitta lösningar på gemensamma problem. När varor, tjänster, människor, information och idéer i allt högre takt förflyttas över gränser bör också politiken vara gränsöverskridande. Klimathotet är ett tydligt exempel på en fråga där länder måste samarbeta för att kunna åstadkomma något. Terrorismen, som i dagarna åter har visat sitt fula ansikte, kräver gemensamma insatser. Även inom handelspolitiken finns såklart många fördelar när EU:s medlemsländer agerar tillsammans som en enhet istället för var för sig. EU är idag världens största exportör, importör och investerare och har handelsavtal med länder över hela världen. Andra politikområden, som till exempel utbildning och sjukvård, kan lättare skötas på nationell nivå.

Som övertygad europé vill jag se ett starkt Europa som kan agera med kraft och lösa de gränsöverskridande frågorna. Jag vill se gemensamma, effektiva institutioner som människor känner förtroende för. Jag vill se ett EU som står upp för frihet, demokrati och rättsstatens principer inom Europa och i hela världen. Sant är idag att det europeiska samarbetet har många utmaningar och brister. Det finns en osäkerhet om vart vi är på väg. Sextioårsjubiléet (mer info och debattunderlag här) ger oss tillfälle att stanna upp och tänka efter. Vad vill vi egentligen med vår union? EU-kommissionen har presenterat en rad alternativ för hur EU skulle kunna se ut i framtiden. Mer eller mindre Europa? Fokus på andra områden? Ett EU där länderna går fram i olika hastigheter? Det är inte jag eller de andra kommissionärerna som kommer att avgöra hur EU utvecklas. Det ligger i händerna på alla EU:s medborgare. Hur tycker du att unionen ska se ut i framtiden? Vad fungerar bra, vad fungerar dåligt? Prata med dina vänner, din familj, med kollegor och politiker, och bidra med dina åsikter till debatten om EU:s framtid. Vi är många som kommer att resa runt i medlemsländerna för att få till stånd en diskussion om dessa frågor. EU:s sextioårsjubileum vill vi fira med dialog istället för konflikt, för att skapa en framtid som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer.

Idag skriver jag även tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i detta ämne på Dagens Industris debattsida.

Med rapportören, MEP Winkler i Strasbourg.

Glädjande nyheter ifrån Strasbourg idag! Med överväldigande enighet (558 röster mot 17) antog Europaparlamentet under plenarsammanträdet en ny förordning om så kallade konfliktmineraler. Beslutet är ett exempel på hur handelspolitik kan motverka kränkningar av de mänskliga rättigheterna världen över. Förordningen syftar till att stoppa finanseringen av väpnade grupper genom handel med mineraler som utvinns i instabila områden. EU-importörer av tenn, volfram, tantal och guld måste i enlighet med förordningen omsorgsfullt kontrollera sina leverantörer för att säkerställa att mineraler som används inom europeisk industri utvinns på ett ansvarsfullt sätt. Vinster ska komma lokalbefolkningen till godo istället för att bidra till de blodiga konflikterna som alltför länge har varit tätt sammanlänkade med handeln med mineraler. På så sätt kan handel bidra till fred, tillväxt och hållbar utveckling.

Handeln med mineraler från konfliktdrabbade områden har varit en hjärtefråga för mig under lång tid och jag är mycket glad att vi nu har enats om en ambitiös och genomförbar lösning för att eliminera konfliktmineraler från distributionskedjor. Som världens största handelsblock har EU ett ansvar att bidra till rättvis och transparent handel som bygger på värderingar. Den nya förordningen är ett viktigt steg i den riktningen.

 

Även dagens nyheter ifrån Nederländerna har varit mycket glädjande. Valresultatet visar majoriteten av de nederländska väljarna inte tror på att populism och isolationism är lösningen på de utmaningar vi står inför.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: