You are currently browsing the monthly archive for januari 2012.

Det är nu stilla i huset mitt emot och redan igår kväll kom beskedet från toppmötet att de nått en överenskommelse kring finanspakten. Det är mycket glädjande att Sverige valde att gå med medan Storbritannien och Tjeckien tyvärr ställde sig utanför. Pakten kommer att vara viktig på lite längre sikt då den ställer höga krav på länderna att följa budgetregler men som om smolk i bägaren blev det tyvärr inte en överenskommelse som alla medlemsländer ställde sig bakom. Mellanstatliga överenskommelser är som princip olyckliga inom EU-samarbetet.

Det som var än viktigare från toppmötet var diskussionerna om tillväxt och ungdomsarbetslöshet i Europa. Alla medlemsländer ska nu ta fram en nationell jobbplan för att fokusera insatserna kring ungdomsarbetslösheten. Kommissionen föreslog också, likt den svenska modellen, att alla länder ska ha en jobbgaranti för ungdomar. Kommissionen komma även att skicka experter till de åtta länder som är svårast drabbade av ungdomsarbetslösheten för att se om man på ett bättre sätt kan använda strukturfonderna för att komma åt problemet.

Stort fokus i diskussionerna låg också på den inre marknaden och länderna slog fast prioriteringen om att få på plats den digitala inre marknaden till 2015. Enklare tillgång till kapital för mindre företag föreslogs också under mötet. Det är bra att toppmötet – äntligen – fokuserade på tillväxt. Åtstramningar och finanspakter är nog bra men det har varit alldeles för mycket prat om institutionella frågor och alldeles för lite om hur vi får hjulen att rulla igen. Med början i eftermiddag kommer vi i kommissionen att ha ett tvådagars möte där vi ska följa upp slutsatserna från toppmötet och fortsätta att prata tillväxtåtgärder och arbetskraftsinvandring.

Dimman sänker sig över Bryssel. Små snöflingor faller och det är kallt. Generalstrejk är utlyst vilket innebär att bussar, tåg, tunnelbana, banker, en del affärer mm är stängda så det är ganska lugnt i Bryssel. Många tappra medarbetare har promenerat i över en timma i kylan för att komma till jobbet.

Det stora toppmötet har inletts, stats- och regeringscheferna har precis gått in i Justus Lipsusbyggnaden här bredvid. Förväntningarna är ganska dämpade, det börjar ju bli lite inflation i toppmöten nu. Uppgörelse förväntas om finanspakten (fiscal compact). Det har varit intensiva förhandlingar och nu verkar det som om de flesta länder känner att de kan vara med. Jag är väldigt glad över uppgörelsen mellan den svenska regeringen och socialdemokraterna om att Sverige ska vara med. Det är alltid bättre att påverka och sitta med och vi berörs ju oerhört mycket av hur utvecklingen i eurozonen blir, även om vi inte har euron som valuta.

Den ekonomiska situationen kommer naturligtvis också att diskuteras, arbetslösheten och hur vi får fart på tillväxten. Det är helt nödvändigt att vi nu lämnar navelskådandet och formuleringarna i finanspakten, som inte kommer ha effekt annat än på lång sikt möjligen, och fokuserar på tillväxt, tillväxt, tillväxt. Arbetslösheten bland ungdomar i Spanien är 40% så här finns en del att tala om

Tidigt i morse reste jag från Köpenhamn till Malmö. Började med ett besök hos morrongänget på Mix Megapol. Därefter besökte jag polisen tillsammans med justitieminister Beatrice Ask. Vi fick en intressant genomgång av läget i Malmö och Skåne och hur polisen jobbar mot brottsligheten. Vi diskuterade illegala vapen och kriminella gäng, samt hur vi kan förbättra samarbetet på europeisk nivå. P4 rapporterade efter mötet.

Hos Morrongänget på Mix Megapol. Foto: Camilla Hansson

Framåt lunch drog jag vidare till Lund för lunchträff med ett gäng folkpartister och sedan föreläsning hos Utrikespolitiska föreningen vid Lunds Universitet. Temat var den arabiska våren och EU:s migrationspolitik, det blev givande diskussioner, bra frågor och pålästa och engagerade studenter. Ibland längtar jag tillbaka till universitetet…

Nu tåg mot Göteborg för en ledig helg.

För 67 år sedan förlorade Nazityskland greppet om Europa och fångarna i Auschwitz befriades. De krigande europeiska länderna började i och med detta ta de första stegen mot samtal, samarbete och fred. Den 27 januari är därför en dag då vi högtidlighåller minnet av förintelsen.

Vi har kommit väldigt långt i Europa sedan dess men antisemitism och främlings-fientlighet är något som fortfarande hänger sig kvar och som fortsatt svärtar ner bilden av Europa. När det är ekonomisk kris så tenderar dessutom dessa stämningar att växa sig än starkare. Runt om i europeiska länder hör vi idag tongångar som på många sätt påminner om den retorik som fördes i nazismens Tyskland. Det är därför oerhört viktigt att uppmärksamma denna minnesdag och åter påminna oss om historien. Vi kan aldrig slå oss till ro utan att det är bara genom att fortsätta verka för öppenhet, solidaritet och mångfald som vi kan motarbeta  antisemitism, rasism och alla typer av främingsfientlighet och fördomar

Jag är nu på morgonen på väg till Malmö, en stad som har fått sin beskärda del av lidande det senaste året. Jag ska tillsammans med Beatrice Ask träffa polisen för att få mer information om hur arbetet går för att få tag i gärningspersonerna bakom jul- och nyårshelgens dödsskjutningar. Jag ska samtidigt förhöra mig om situationen med illegala vapen i Malmö och Sverige.

Jag är på så kallat informellt rådsmöte i Köpenhamn. Med informellt menar jag knappast avslappnade diskussioner runt brasan utan formell dagordning. Tvärtom är vi fler än någonsin – alla EU:s medlemsländer, kandidatländer och Schengenländer samt alla våra myndigheter – EASO, Frontex, Europol och Cepol samt ordföranden i Europaparlamentets LIBE-utskott. En ganska stor samling således, i den enorma sammanträdeslokalen i Bella Center.

Skillnaden är att vi inte fattar formella beslut.

På dagordningen står bland annat frågan om solidaritet, grönboken om familjeåterförening och förslaget om att skapa ett europeiskt system för passageraruppgifter, PNR.

Den första diskussionen om solidaritet i flyktingfrågor inleddes av chefen för FN:s flyktingorgan UNHCR, Antonio Guterres. Han var som vanligt kristallklar och påminde om att 80 procent av världens flyktingar finns i utvecklingsländer. Alltid nyttigt att påminnas om det globala perspektivet.

Diskussionen var en smula fluffig – alla är i princip för solidaritet mellan EU:s medlemmar när det gäller flyktingmotagande, men få är villiga att skapa något slags koordinerat system för att avlasta medlemsstater under stor press. Dock bidrar alla medlemsländer för att avhjälpa situationen i Grekland, och nästan alla ställer upp med resurser till myndigheterna Frontex och EASO. Vi är också nästan överens om det gemensamma kvotflyktingsystemet. Det är positivt. Från EU-kommissionens sida försöker också få in ett slags övervakningssystem och ”early-warning”-mekanism i den s.k. Dublinförordningen för att identifiera problem i medlemsländernas asylsystem. Så det fanns en ovilja att binda sig till åtaganden, men det blev en ganska bra diskussion i alla fall.

Under lunchen talade vi om integration och om familjeåterförening. Just familjeåterförening är ju ett oerhört viktigt element i integrationen av flyktingar och en grundläggande rättighet. Villkoren regleras i ett EU-direktiv och enligt Stockholmsprogrammet, som sätter ramarna för mycket av vårt arbete, skall direktivet utvärderas. Vi har från kommissionens sida valt att publicera en grönbok med frågor kring detta. Den är nu ute på remiss. Visst finns det problem med integrationen, och fall av missbruk – t ex med arrangerade äktenskap – men frågan är om sådana problem löses genom ett nytt direktiv. En majoritet av länderna verkade tycka att det kanske inte är den lösningen som är bäst. Konsultationen pågår som sagt, och alla kan lämna synpunkter.

Strax blir det diskussion om ett europeiskt PNR-system och sedan har det danska ordförandeskapet utlovat en trevlig middag. I morgon bär det iväg till Malmö och Lund.

Under morgonen har vi haft veckans kommissionsmöte där vi bland annat har pratat om förberedelserna inför toppmötet här i Bryssel på måndag, då EU-länderna förväntas komma överens om den så kallade  europakten (också kallad fiscal compact) eller inte. Det senaste utkastet borde inte innebära några problem för Sverige att ställa sig bakom. Danmark, som liksom Sverige har röstat nej till euron, har parlamentets stöd att gå med.

Från alla håll överöses vi om dystra ekonomiska prognoser inför framtiden. Därför är det oerhört viktigt att toppmötet på måndag inte bara diskuterar pakten utan att statsministrarna framför allt talar om tillväxt, tillväxt och tillväxt.

Idag har vi även antagit ett förslag till lagstiftning om dataskydd i EU för att stärka privatpersoners integritet, t ex på nätet, vilket jag ser som en oerhört viktig fråga. Vårt informationssamhälle, där kommunikation till stor del sker just via nätet, ställer höga krav på tydliga regler för vem som får använda persuppgifter, i vilka fall de får användas och för vilka syften. Det behövs även tydliga sanktioner mot dem som missbrukar uppgifterna. Samtidigt får denna reglering inte ske in absurdum och försvåra användandet av internet som ett modernt uttrycksmedel.

Under arbetet med förslaget har det varit viktigt för mig och mina medarbetare att säkerställa att enskilda bloggare, och privatpersoner på sociala medier som Facebook och Twitter, inte skulle omfattas av den här lagstiftningen – att man t ex inte skulle behöva fråga om lov innan man nämner någon i sin blogg. Det har också varit viktigt att se till att byråkratin för t ex småföretag och kommuner blir så liten som möjligt. Här finns mer information om förslaget.

Om några timmar beger jag mig mot Köpenhamn för ett informellt ministermöte som inleds i morgon bitti. Det är det första rådsmötet med inrikes- och justitieministrarna under det danska ordförandeskapet. Under mötet kommer vi bl a att diskutera arbetet mot terrorism, solidaritet i flyktingpolitiken samt grönboken om familjeåterförening.

Igår röstade kroaterna ja till EU-medlemskap. Detta ja betyder oerhört mycket för landet, det är också mycket välkommet och glädjande för en union som nu håller på att ta sig ur en svår kris att fler länder vill vara en del av det framtida EU. Som Europarlamentariker satt jag som vice ordförande i Kroatien-delegationen och jag har länge följt landets utveckling det känns därför extra roligt idag att ett medlemskap snart kommer att vara verklighet för Kroatiens del. Datumet för Kroatiens medlemskap är satt till den 1 juli 2013 och fram till dess kommer det att vara fortsatt hårt arbete för regeringens del. Det återstår nämligen flera områden – inklusive på mitt område – där reformer måste genomföras och från kommissionens sida kommer vi att göra allt vi kan för att bistå i det arbetet.

På väg hem från Kosovo efter två intressanta dagar. Media uppmärksammar stort att vi nu lanserar visumdialogen. Under våren kommer vi att inleda de formella förhandlingarna men redan nu jobbar ju regeringen med många av de reformer som krävs. Kosovo är ju en ung stat och en hel del av den nödvändiga demokratiska infrastrukturen och rättsreformer återstår ännu att få på plats.

Igår hade jag en väldigt intressant arbetsmiddag med representanter från olika delar av det civila samhället i Kosovo. Det var en livlig diskussion och de var långt ifrån eniga. Deras bild av utvecklingen och utmaningarna i landet är förstås annorlunda än den bild som regeringen ger, men själva syftet med besöket är ju just att lyssna in olika åsikter för att få en bild av den komplexa situation som finns på Balkan.

Idag på förmiddagen besökte jag en skola som jobbar med att integrera de etniska minoriteterna (utöver serber och bosnier finns det romer, ashkali och balkanska egyptier) och se till att barnen går i skolan. Jag hade möjlighet att prata med barnen i fjärde klass en längre tid. Det var en blandad klass med albansktalande barn såväl som från minoritetsgrupper, flera av dem återsända från olika europeiska länder. Väldigt intressant.

Besökte också en NGO som jobbar med microprojekt för romska kvinnor så att de kan få en liten inkomst istället för att vara hänvisade till att tigga. De kvinnor jag träffade tillverkade tvål som de sålde i liten skala. De var mycket stolta över att de hade lyckats få några större beställningar från ett par hotell i Pristina. Nu slapp de tigga, de lärde sig läsa på kvällarna och deras barn gick i skolan. Stoltheten de utstrålade gick inte att ta miste på och jag fick med mig en liten påse med väldoftande tvål som minne.

Denna typ av projekt är förstås imponerande och gör verkligen nytta men behoven är enorma. Arbetslösheten i Kosovo är över 40 % och bland minoriteterna nästan 90 %.

Är i Pristina, Kosovo i två dagar. Syftet är att lansera en visumdialog med landet. Samtliga länder på västra Balkan har ju numera visumfrihet med EU utom Kosovo. Att kunna hälsa på familj och vänner, turista eller göra affärer utan krångliga visumprocedurer, är ett utmärkt sätt att öka kontakter människor emellan. Mitt mål är att ta bort så mycket visumkrav som möjligt mellan EU och omvärlden.

För att det skall fungera måste det dock finnas vissa villkor. Vi ställer krav (som alla länder gör) på fungerande gränskontroller, kamp mot korruption, organiserad brottslighet, asylprocedurer mm. Kosovo har precis uppfyllt de första förutsättningarna för att inleda en dialog. Den lanserade jag idag tillsammans med landets premiärminister Thaci.

Nästa steg är att utarbeta en så kallad Roadmap där fortsatta reformer kommer att listas. Utifrån den listan, som måste godkännas av ministerrådet, kan vi sedan börja de verkliga förhandlingarna. Det kommer att ta sin tid men från kommissionens sida ska vi göra allt för att stötta i detta viktiga arbete som också handlar om att konsolidera den demokratiska utvecklingen av landet.

I övrigt har jag träffat ett antal ministrar, besökt EULEX (EU:s rättsdelegation i Kosovo) samt besökt ett center för rehabilitering av traffickingoffer. Det var oerhört gripande att tala med de flickor som bodde på centret och fick hjälp med komma tillbaka till ett normalt liv efter fasansfulla erfarenheter.

Ikväll väntar middag med ett antal representanter för det civila samhället, journalister, NGOs etc.

En av de mest internationellt kända svenskarna är Raoul Wallenberg. Han gjorde stora hjälteinsatser när han räddade tusentals judar undan förintelsen. Idag inleds firandet av honom, genom en ceremoni i Budapest. Det är hundra år sedan han föddes och idag är det 67 år sedan han försvann och troligen dog en mycket tragisk, och fortfarande ouppklarad, död i något sovjetiskt fångläger. I både Kanada och i Argentina finns det minnesdagar för hans insatser. Det tycker jag vi borde ha även i Sverige. Raoul Wallenberg var en oerhört modig man som stod upp för människors värde och demokrati under en fasansfull tid i Europas historia. När man hör debatten om flyktingar och migration idag undrar jag ibland om hans arbete skulle ses som lika hjältemodigt idag.

Av helt andra skäl än Raoul Wallenberg har vi diskuterat Ungern på kommissionens veckomöte idag i Strasbourg. Vi är många som är oroliga över utvecklingen i landet. Förra veckan beslutade ju kommissionen att strukturfonderna kan komma att frysa inne om Ungern inte vidtar åtgärder för att leva upp till kraven om budgetunderskott som gäller för alla EU-medlemmar. Idag diskuterade vi ett antal lagar som vi menar bryter mot EU:s regelverk och framför allt de grundläggande värden som hela det europeiska samarbetet vilar på. Vi beslöt att inleda överträdelseförfaranden på tre punkter: centralbankens oberoende, domarväsendets oberoende, mer specifikt de nya ålderskrav som införs för domare, samt bristen på oberoende för dataskyddsmyndigheten. Dessutom skickar vi ett brev med frågor som rör maktkoncentrationen inom domstolsväsendet. Ungern har en månad på sig att svara på allt detta, i normala fall ges ett medlemsland två månader, men situationen är allvarlig. Det kan finnas skäl att ytterligare återkomma till Ungern, som jag tidigare har skrivit är vi många som känner en oro för utvecklingen i landet och de så kallade kardinallagarna (dvs lagar som bara kan ändras med 2/3 majoritet), men först avvaktar vi och ser hur de avser att reformera de lagar jag nämnde ovan. Vi kommer att noga följa vad som händer och se vilka verktyg vi har för att garantera att de nya lagarna i Ungern är i överensstämmelse med EU:s lagar och värden. Jag och några kollegor har rest frågan om artikel sju (mer information på sidan sju här) Det är inte uteslutet att kommissionen kan titta på om den skall åberopas, men överträdelseförfarandena är ett första steg och så får vi se om det får någon effekt. Imorgon skall Europaparlamentet debattera utvecklingen i Ungern, ryktet säger att Viktor Orban bett om att få vara med. Det är utmärkt att parlamentet också sänder mycket tydliga politiska signaler till Ungern.

Idag valde Europaparlamentet en ny talman, Martin Schulz, en tysk socialdemokrat om nu efterträder Jerzy Buzek. Schulz är naturligtvis känd i Europaparlamentet där han suttit sedan 1994, men det är lite ironiskt att det var tack vare Berlusconi han blev känd för den breda allmänheten. Under det italienska ordförandeskapet 2003 anklagade Berlusconi honom för att låta som en tysk lägervakt, något som fick enorm medial uppståndelse. Jag gratulerar förstås den nye talmannen och ser fram emot att arbeta med honom.

Rikspolisstyrelsen släppte idag en lägesrapport av hur människohandeln ser ut i Sverige. Rapporten pekar på att människohandel för sexuella ändamål har minskat men att den ökar vad gäller tvångsarbete och tiggeri. Enligt polisen anses en av anledningarna till minskningen vara ”det idoga arbetet mot sexhandeln”. Det är mycket glädjande att se att antalet människohandelsbrott för sexuella ändamål minskar och jag är övertygad om att den svenska sexköpslagen bidrar stort till detta. Samtidigt är det fruktansvärt att se att människohandel för andra ändamål ökar. På senare tid har tvångsarbetskraft fått allt större uppmärksamhet och det verkar öka i hela Europa. Detta är en lukrativ verksamhet och tyvärr ganska riskfritt eftersom så oerhört få fall av smugglare har blivit dömda. Vi håller just nu på att se över hur EU-lagstiftningen kan uppdateras för att bättre komma åt denna typ av brott.

Jag har idag träffat Colin Predoiu, Rumäniens justitieminister. Vi har träffats flera gånger tidigare och jag vet att han gör ett hårt arbete i Rumänien för att stärka rättsväsendets oberoende och att kämpa mot korruptionen, ibland i tuff motvind. Vi talade om det senaste arbetet på detta området och om Schengen.

I morse träffade jag VD:n och företrädare från gruvföretaget LKAB. Företaget står för 90 % av järnmalmsproduktionen i Europa. Vi pratade bl a om energieffektivisering och forskning. Det var ett intressant möte och särskilt roligt i tider av ekonomisk kris att höra om den enorma efterfrågan på arbetskraft som de har i Norrbotten. De är beroende, och kommer i framtiden att vara än mer beroende, av arbetskraftsinvandring för att få tag i människor med rätt kompetens. De har inlett samarbete med universitet på Island och i Turkiet bland annat. Att öka utbytet med Turkiet är en av mina politiska prioriteringar och nu då det går långsamt på EU-nivå är det kul att se att det rör sig på andra håll.

Under dagen har jag via Twitter följt CNN:s reporter Nic Robertsons liverapportering från Hama i Syrien. Det är verkligen en fruktansvärd situation i landet och jag är full av beundran för den syriska befolkningen som är otroligt modig och uthållig.

Min tredje dag på Twitter är det också roligt att se att jag redan har 500 följare.

Hela kommissionen har varit i Köpenhamn för att träffa regeringen och diskutera samarbetet under de kommande sex månaderna. Igår var vi dessutom med på den formella invigningen av ordförandeskapet som firades med en konsert i det nya konserthuset. Deltog gjorde, förutom vi från kommissionen, den avgående rådsordföranden Donald Tusk, Cyperns president (Cypern tar över den första juli) samt Europaparlamentets talman Jerzy Buzek.

Den danska regeringen tar över i en svår tid och har naturligtvis främst att hantera den ekonomiska krisen. Men de vill också fokusera på tillväxtfrågor, inklusive grön tillväxt. Det är oerhört viktigt. Vi kommer aldrig att få Europa på fötter igen om vi inte koncentrerar oss på tillväxt.

Vi hade också diskussioner i smågrupper, mycket givande sådana. I morse träffade jag Morten Bödskov som är min motpart under de kommande sex månaderna. Vi har redan träffats flera gånger. Han prioriterar asylsystemet och Schengen och jag ser fram emot att jobba med honom. Besöket avslutades med lunch på Amalienborg med den danska drottningen och prinsen.

I Haag släppte Europol idag nyheten om sprängningen av en amfetaminliga med verksamhet i bl a Sverige, Tyskland och Bulgarien. Tack vare polissamarbete över nationsgränserna och med Europols hjälp har nio personer gripits, varav tre i Sverige. Tre anläggningar för amfetaminframställning har stängts ner i Bulgarien och vapen, ammunition och sprängmedel har tagits i beslag. Sammanlagt handlar det om över hundra kilo amfetamin som nu plockats bort från den svarta marknaden. Det är en bra dag för vårt europeiska polissamarbete. För den som är intresserad av att veta mer om amfetaminanvändningen i Europa kom före jul en intressant EU-rapport som du hittar här.

I USA pågår republikanernas val till presidentkandidat för fullt och Mitt Romney ser nu allt mer ut att bli Obamas motkandidat även om det är långt ifrån avgjort. Vi är många som minns den förra presidentvalskampanjen och det löfte som Obama gav om att han skulle stänga Guantanamo och se till att alla där får rättvisa rättegångar. Idag är det exakt tio år sedan de första fångarna fördes till Guantanamo och Obama har snart suttit hela mandatperioden. De omänskliga förhållandena på Guantanamo och bristen på respekt för mänskliga rättigheter är inte värdigt ett land som pläderar för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Guantanamo är på många sätt en symbolfråga men därför är det också extra viktigt att Obama håller sitt löfte.

Kommissionen har på sitt möte idag diskuterat den ekonomiska krisen och förhandlingarna om avtalet om finansiell stabilitet, the ”fiscal compact”. Själva formuleringen av texten har visat sig svårare än man trodde där på natten efter toppmötet den 9 december. Framsteg görs men det är fortfarande en hel del som behöver klargöras. Det är ju tyvärr ett mellanstatligt avtal men kommissionen deltar ändå i förhandlingarna med målet att den så kallade gemenskapsmetoden skall respekteras och att så många länder som möjligt ska kunna delta.

Vi pratade också om situationen i Ungern där många av de nya lagarna inger stark oro, t ex den som rör rättsväsendets och centralbankens självständighet. Även i de andra s k kardinallagarna finns en hel del som inte känns som om det är förenligt med europeisk lag och våra gemensamma värderingar. Våra jurister håller nu på att analysera alla lagar i detalj efter att ha fått de ungerska översättningarna, och vi kommer att nästa vecka fatta beslut om vilka åtgärder som är lämpliga.

Om några minuter åker hela kommissionen till Köpenhamn för att träffa det danska ordförandeskapets olika ministrar. Vi ska prata om prioriteringarna inför våren och nyckelordet nu och för överskådlig framtid är, och kommer att vara, tillväxt. I det sammanhanget är det från min horisont särskilt viktigt att underlätta för företag att rekrytera experter till Europa, i de fall då de inte kan hitta någon med rätt kompetens här.

Idag är reglerna så krångliga att om t.ex. ett stort internationellt företag som IBM behöver en IT-specialist till ett projekt i Belgien måste de ansöka om både arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Detta är en process som i många länder tar mycket lång tid. Om IBM sedan behöver experten till ett nytt projekt i t ex grannlandet Nederländerna måste de göra om hela processen. Om företag ska kunna växa behöver de rätt personal och kompetens för att inte tala om regelförenklingar i allmänhet. Jag har därför presenterat ett förslag för att förenkla processen för att ta hit utländska experter genom en harmonisering i hela EU men tyvärr har det tagit längre tid än väntat att enas om det här förslaget. Det handlar om 17 500 personer för hela EU, personer som inte finns i Europa idag och som företagen desperat behöver. Var och en av dem är viktiga för tillväxt och investeringar. Jag hoppas nu med danskarnas hjälp att vi under våren ska ro i hamn en överenskommelse.

Jag har sedan några år tillbaka bloggat här på svenska och sedan förra året har jag också en engelsk blogg. Idag tar jag ytterligare ett steg och testar nu även Twitter. Både jag och mina medarbetare kommer att regelbundet skriva om vad som händer på mitt område som kommissionär. Vill du följa mig där hittar du mig som: @MalmstromEU.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

  • RT @MalmstromEU: Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on China with… 4 minutes ago
  • Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on Chi… twitter.com/i/web/status/1… 27 minutes ago
  • RT @JadeGrandin: «Sur le gaz russe, oui, les Allemands, et d’autres, ont été naïfs, dit Cecilia @MalmstromEU. Peut-être que nous l’avons ét… 29 minutes ago
  • RT @JadeGrandin: ... «L’ouverture des 27 Etats-membres a fait de l’Europe l’endroit du monde où nous sommes les plus riches, les plus heure… 29 minutes ago
  • RT @_AnabelG: Can globalization be reshaped to accommodate legitimate national concerns while maintaining trade as an engine of green, incl… 30 minutes ago

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: