You are currently browsing the monthly archive for februari 2009.

Från Ramallah till Mariehamn! Idag har jag också träffat Viveka Eriksson, som är liberal regeringschef, lantråd, på Åland.

Det åländska lagtinget har fortfarande inte har godkänt Lissabonfördraget, även om det ratificerades av riksdagen i Helsingfors redan i juni förra året. Mycket tyder på att ett beslut kommer under hösten, men i det fall Lissabonfördraget träder i kraft före dess så står Åland kvar med det gamla Nicefördraget, vilket kan påverka de områden där man stiftar egna lagar. En knepig situation, men detta påverkar inte övriga EU-länder att gå vidare med det nya fördraget om Irland röstar ja.

Vi diskuterade också snus. Inom EU får snus bara säljas i Sverige, men det har ändå gått att köpa snus på Finlandsfärjorna under lång tid. Men nu har det skett en lagändring, som gör att snus bara får säljas på färjor med svensk flagg. Det gör förstås ålänningarna oroliga, eftersom det kan leda till färre jobb och minskade skatteintäkter i en region där sjöfarten är central för näringslivet.

Sveriges syn på snusfrågan är kristallklar. Att snus är förbjudet inom EU är orimligt, samtidigt som det är fritt fram för både cigaretter och produkter som liknar snus. Senast i november skrev handelsminister Ewa Björling till EU-kommissionen för att ta upp diskussionen på nytt, men hittills utan framgång.

Idag åt jag tillsammans med biståndsminister Gunilla Carlsson lunch med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som är i Stockholm på besök. Den humanitära situationen på Gaza är katastrofal och Sverige är en viktig biståndsgivare till de palestinska områdena.

CM, Abbas och GC

På måndag hålls en internationell återuppbygg-nadskonferens i Egypten. Förutom att samla in pengar för att bygga upp det som förstördes under kriget i Gaza, är det också viktigt att vi kan komma framåt i en palestinsk försoningsprocess som kan leda till ett slags samlingsregering och sedan val.

President Abbas har på grund av blockaden själv inte möjlighet att besöka sitt folk i Gaza, och han är förstås en hårt prövad man. Ändå är han den partner vi har och hoppas på. När den nya israeliska regeringen finns på plats hoppas vi kunna inleda samtal med alla parter för att få igång fredsprocessen igen. Det kommer att bli mycket svårt och säkert en fråga som finns med under det svenska ordförandeskapet i EU.

Så var det återigen dags för mitt ministerrådsmöte, det för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC), i Bryssel. Under de två och ett halvt åren som jag har åkt på dessa möten som minister har någonting viktigt hänt – under det allmänna rådet diskuterar nu EU-ministrarna viktiga frågor av allmän karaktär, till exempel energiförsörjning inom EU och EU:s återhämtningsplan som en följd av den finansiella krisen. Tidigare var det en tydlig dominans för de utrikespolitiska frågorna och bara utrikesministrar som pratade. EU-frågor är inrikespolitik och därför är det angeläget att fokusen flyttas från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen i fler länder än bara i Sverige.

På mötet, som var ovanligt utdraget, diskuterade vi hur EU ska klara av att finansiera den så kallade ”återhämtningsplanen”. Vi anser inte att 2008 års budgetöverskott kan finansiera detta. I princip var alla länder överens om det, men sen vill alla förtydliga att just deras land behöver stöd.

Mitt besök vid Europaparlamentets senaste session. I tre delar: morgon, förmiddag och eftermiddag.

Jag tycker att det är viktigt att hålla kontakt med mina motsvarigheter i de andra medlemsländerna. Idag träffade jag min kollega från Portugal, Teresa Ribeiro, över en lunch på Rosenbad. Vi ägnade en hel del tid åt att prata om det allvarliga ekonomiska läget. Portugal börjar också känna av krisen på allvar med ökade varsel inom bland annat bilindustrin. När det gäller vad EU ska göra för att hantera krisen sade Teresa något som jag håller med om fullt ut – We need more Europe – not less. Lösningen ligger inte i, som tex Sarkozy förespråkar, att EU-länderna vänder sig inåt och skyddar sina egna industrier mot konkurrens utifrån. Krisen utgör ett allvarligt problem som alla EU-länder brottas med. Därför måste vi agera tillsammans och hitta gemensamma lösningar.

Idag har jag varit i Dublin för att diskutera frågan om Lissabonfördraget med min kollega Dick Roche. I december kom ju Europeiska rådet överens om att alla länder ska få behålla en kommissionär om Lissabonfördraget går igenom, samt att Irland ska få garantier på ett antal områden som befolkningen uttryckt oro för. Det handlar om skatter, neutralitet och ”etiska frågor” – abortfrågan. Om detta sker hoppas den irländska regeringen att väljarna skall vara redo att rösta en gång till om fördraget och att det ska bli ett ja.

Stödet för Lissabonfördraget ökar. Kanske känner irländarna, som alltid varit varma EU-anhängare, att när det blåser är det säkrast att hålla ihop i Europa. Samtidigt slår den ekonomiska krisen hårt mot den gröna ön. Denna keltiska tiger, där invånarna på kort tid fått uppleva tillväxt och ökat välstånd, är nu ett av de värst drabbade länderna och arbetslösheten skjuter i höjden.

Troligen blir det i alla fall en folkomröstning i höst, och det blir det svenska ordförandeskapet som får hantera följderna. Blir det nej är det Nicefördraget som gäller och blir det ja ska vi igång sätta förberedelserna för att genomföra Lissabonfördraget. Vi skall också utse en europeisk ”utrikesminister” och en permanent ordförande i Europeiska rådet. Dessutom kan vi inte förrän efter omröstningen på allvar påbörja arbetet med att utse en ny kommission. Det blir på många sätt en knepig höst!

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: