You are currently browsing the tag archive for the ‘euro’ tag.

2010 har varit ett tufft år för euron. Varken den ekonomiska krisen eller de skuldproblem ett antal länder handskas med är egentligen eurons fel, men det ekonomiska läget har varit skakigt och året har präglats av intensiva diskussioner om räddningsinsatser, ekonomisk samordning och hur regelverk och mekanismer ska se ut för att vi sak undvika framtida kriser. Detta har naturligtvis även slagit mot euron och frågan har sjunkit långt ner på dagordningen i Sverige.

På andra sidan Östersjön gör man en annan bedömning. Vid årskiftet gick Estland över till euron och ytterligare länder står på kö de kommande åren. Estland är en liten öppen ekonomi och intimt beroende av omvärlden. Nyckeln till framgång är samarbete med grannländerna i Europa.

Esterna är tydliga med att de vill vara med i EU-samarbetet fullt ut. De vill tillhöra EU:s kärna och sitta vid bordet när viktiga beslut om den ekonomiska politiken fattas. Deras inträde är en stark signal om att de tror på euron – väl medvetna om att alternativet är ett mer nationalistiskt och protektionistiskt Europa.

Vid årskiftet tog också Ungern över ordförandeklubban i EU. Belgien har efter förutsättningarna gjort ett mycket bra jobb under hösten – de har ju ännu inte lyckats formera en ny regering efter parlamentsvalet i juni. Ungern har genast hamnat i skottgluggen med den medialag som infördes för några dagar sedan. Jag är mycket bekymrad över de signaler som kommer om att detta är en inskränkning i mediafriheten. Den typen av lagar ska vi inte ha i EU. Inom EU-kommissionen följer vi frågan noga. Min kollega Neelie Kroes skrev innan jul ett brev till ungerska regeringen där hon uttryckte vår oro och uppmanade Ungern att skicka lagen i sin helhet till EU-kommissionen. I vårt uppdrag ligger att säkerställa att europeisk lag följs.

I Grekland har Christos Papoutsis, minister för medborgarskydd, uttryckt att han vill bygga ett stängsel vid gränsen mot Turkiet. Som jag tidigare skrivit om kommer många migranter i dagsläget till Grekland och både gränskontroll och asylmottagande har i princip kollapsat. EU-kommissionen för en intensiv dialog med Grekland och vi har erbjudit både ekonomiskt stöd och konkret hjälp till Grekland. Grekland behöver komma igång med ett strukturerat reformarbete för att få en fungerande gränskontroll på plats och bygga upp ett anständigt asylsystem. Ett stängsel är inte lösningen till detta.

EU:s finansministrar beslutade idag att välkomna Estland in i euro-gemenskapen. Den 1 januari 2011 blir Estland euro-zonens sjuttonde medlemsland.

Det är ett mycket välkommet beslut som visar att ryktet om eurons död är betydligt överdrivet. Euron är fortfarande attraktiv.

Estlands politiker visar ledarskap i euro-frågan. Under de kommande fyra åren står även Lettland och Litauen på kö, liksom Polen och kanske Island. Sverige riskerar att bli alltmer ensamma om att framhärda i utanförskap.

Det är dags att euron förs upp på dagordningen även i Sverige.

Kommissionen har idag föreslagit att Estland ska få delta fullt ut i det gemensamma valutasamarbetet och införa euron från 1 januari 2011. Detta är mycket glädjande!

Estland har genom hårt arbete gjort stora framsteg. Det handlar om ett öppet land med en sund ekonomi som visat att man tror på euro-samarbetet. Detta i en tid då den ekonomiska krisen har satt den gemensamma valutan under prövning.

Jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att krisen inte är eurons fel. Istället ser vi hur krisen svetsat samman euro-länderna och hur euron fortsätter att vara attraktiv.

När allt fler länder ansluter sig kommer det svenska utanförskapet att bli än mer kännbart. Jag är därför övertygad om att Sverige bör ansluta sig fullt ut till samarbetet.

Den som vill läsa hela rapporten, som min kollega Olli Rehn presenterade idag, hittar den här

Sakta med säkert försöker jag komma in i rutinerna här i kommissionen. Det liknar mycket arbetet i regeringskansliet. Veckoberedningar med tjänstemännen, förberedelser med de egna medarbetarna, besök i parlamentet för debatter och frågestunder, en oändlig lista med folk att träffa, telefonsamtal att ringa, konflikter att lösa, journalister att tala med. Idag hade vi första kollegiemötet som hålls varje onsdag kl. 9.00.

Idag dominerades diskussionen av Grekland och den mycket allvarliga ekonomiska kris som landet genomgår. Det kommer att krävas resolut ledarskap och stora tuffa freformer av den grekiska regeringen för att komma till rätta med budgetunderskottet. Barroso och Olli Rehn redogjorde för diskussionerna på Europeiska rådet förra veckan och Ecofin igår.

Det vore tråkigt om Greklands problem påverkar eurodebatten i Sverige. Det är ju inte eurons fel att det går dåligt för Grekland utan felet är att Grekland (och andra länder) inte följer spelreglerna. Men Greklands problem är hela Europas problem och därför är det viktigt att hela EU står bakom det arbete som måste göras. Nästa vecka åker en delegation med experter från EU, ECB och IMF till Athen för att bistå med råd och tala med den grekiska regeringen. Den kommer att få räkna med tuff övervakning.

En positiv nyhet är att Island strax är redo att börja förhandla om medlemskap. Kommissionen kommer att lämna sin s.k avis nästa vecka och förhandlingar kan därefer inledas.

Ett av mina första beslut blir att lägga fram ett förslag om att reformera EU:s gränskontrollmyndighet Frontex. Inför det förslaget åker jag till Frontex huvudkontor i Warzawa imorgon.

För första gången på mycket länge säger en majoritet av svenskarna ja till att införa euron. Det visar SCB:s senaste undersökning om EU- och eurosympatier som presenteras idag. 43,8 procent säger ja, medan 42 procent säger nej.

Jag tror att det blir allt tydligare för människor hur viktigt det är med en stark och stabil valuta. Euron har visat sig stå pall under krisen, och det är också under en sådan kris vi verkligen hade haft nytta av den gemensamma valutan. Nu när arbetslösheten ökar här i Sverige så kommer vårt utanförskap att sättas på prov.

Folkpartiet har redan föreslagit en ny folkomröstning om euron, och att den ska hållas redan nästa år. Vi står fast vid det kravet!

Lika glädjande är det att stödet för det svenska EU-medlemskapet fortsätter att öka, medan motståndarna blir allt färre. 56,5 procent stödjer att Sverige är EU-medlem och bara 18 procent är emot.

Ett lyckat ordförandeskap – och dessutom en valrörelse inför EP-valet – har säkert bidragit till den här ökningen. Sverige är idag ett av EU:s verkliga kärnländer, och jag tror att det påverkar människors syn på Unionen i positiv riktning.

Nu när ordförandeskapet går mot sitt slut är det dessutom viktigt att EU-frågorna fortsätter att spela en central roll i den politiska debatten. Det är så vi kan skapa engagemang för Europa även i fortsättningen.

Från Danmark rapporteras nu att de som vill införa euron är fler än de som vill behålla den danska kronan. Danske Bank har gjort undersökningen, som visar att sammanlagt 48,9 % av danskarna lutar åt ja, mot motsvarande 47,6 % för nej-sidan. Inte minst den finansiella oron ska ha övertygat danskarna om fördelarna med euron.

Själv har jag tidigare konstaterat att euroländernas gemensamma ansträngningar varit av stor betydelse i den rådande ekonomiska krisen, och att euron visat på en imponerande stabilitet jämfört med kronan. Det är roligt att danskarna är positiva till euron, och en dansk folkomröstning kan snart bli aktuell igen.

Men vi i Sverige måste också börja diskutera frågan. I ett scenario där en övergång till euron blir aktuell i såväl Danmark som på Island måste vi återigen ställa oss frågan om Sverige ska stå utanför. För mig är det självklart att vi ska vara med och ha inflytande när viktiga beslut som påverkar vår ekonomi, välfärd och arbetsmarknad fattas. Sverige och den svenska kronan riskerar att bli en jolle förtöjd vid en atlantångare: hängandes och slängandes bakom utan möjlighet att vara med och styra.

Även i Sverige är skillnaden mellan ja- och nej-sidan för liten för att vara statistiskt säkerställd. Många svenskar inser fördelarna med att ingå i euro-samarbetet. Många har känt av den svenska svaga kronan när de semestrat i Europa i sommar. Nu är det dags för oss politiker att våga lyfta frågan. Euron kommer säkert att bli en viktig valfråga 2010.

Jag noterar att OECD rekommenderar Island att införa euron så snart som möjligt. Som DN skriver:

En självständig penningpolitik är enligt OECD:s ekonomer inte ett användbart verktyg för att stabilisera ekonomin i en liten öppen ekonomi som Islands. Euron skulle både stabilisera och ge trovärdighet åt landets ekonomiska politik.

Många av de förutsättningar Island har som liten och och öppen ekonomi gäller även Sverige. Många av de fördelar Island skulle ha av euron skulle även Sverige ha. Jag har tidigare fört fram idén att Sverige och Danmark borde ordna folkomröstning samtidigt. Men då är det hög tid att vi börjar diskutera euron igen – annars riskerar vi båda att bli akterseglade av islänningarna.

Jag läste just EMU-utredaren Lars Calmfors artikel om varför Sverige ska gå med i EMU. Det är glädjande att han nu landat i att det är dags för Sverige att gå över till euron.

Han konstaterar att det funnits en felaktig uppfattning om att hans utredning från 1996 inte förespråkade ett svenskt EMU-medlemskap. Utredningen argumenterade emellertid för att Sverige ska gå med på några års sikt. Nu har det gått några år och Calmfors argumenterar nu för ett medlemskap. Han menar att de ”samhällsekonomiska effektivitetsskälen”, exempelvis bättre priskonkurrens och förenklad handel alltid talat för. Ny forskning visar också att de har större betydelse än man då trodde. De ”stabiliseringspolitiska skälen” talade emellertid under nittiotalet emot ett medlemskap. Då hade Sverige så stor statsskuld att regeringen inte kunde stimulera ekonomin vid en kris. Med förbättrade statsfinanser har regeringen återfått denna handlingsfrihet.

Han tonar ner ”inflytande argumentet”. Jag kan förstå att en professor i nationalekonomi inte kan sätta så många euro och cent på det argumentet. Som europapolitiker tycker jag emellertid att den gemensamma valutan är en mycket viktig symbolfråga för europeisk sammanhållning.

42,1 procent för och 42,9 emot att införa euron i Sverige. Det visar SCB:s senaste mätning av eurosympatierna, som presenterades idag. Så liten har skillnaden inte varit sedan folkomröstningen för sex år sedan.

Stödet för euron har ökat kraftigt det senaste året, och jag är inte förvånad. I höstas drabbades världen av en finanskris som nu utvecklats till den värsta ekonomiska krisen på mycket länge. Samtidigt har den svenska kronan fallit med nästan 20 procent mot euron jämfört med samma tid förra året. I ett sådant läge är det helt naturligt att människor känner att det är mycket säkrare att vara en del av en större, stabil gemenskap.

Idag avstår Sverige inflytande över vår egen ekonomiska utveckling. Svenska företag missgynnas när det inte kan konkurrera på samma villkor som företag i övriga EU. Och dessutom har vi valt att stanna utanför den del av Europasamarbetet som är allra tydligast för medborgarna.

Det är min fasta övertygelse att Sverige behöver euron – så snart som möjligt.

Började dagen tidigt med TV-debatt om euron med Ulf Holm (mp). Det finns nu en undersökning som visar att en majoritet av svenskarna tycker att det är dags att rösta igen om frågan och allt fler stöder också att Sverige går över till euron. Det har blivit ett bra tryck i den frågan, inte minst nu i EP-valskampanjen. Jag får väldigt ofta frågor om valutan och även om de flesta vet att detta inte avgörs av Europaparlamentet så är denna vår ett bra tillfälle att diskutera Europafrågor generellt. Där har euron en plats.

Gårdagen var som vanligt full av möten – bland annat med Regionkommitténs ordförande som var på Stockholmsbesök för att förhöra sig om samarbete med det svenska ordförandeskapet. Träffade även några herrar från brittiska underhusets EU-kommitté, hann med en lunchföreläsning på Handelshögskolan och blev utfrågad av Bengt Albons från utrikesbloggen på ett möte på tankesmedjan Fores. Intressant diskussion följde.

Idag är det partiledardebatt om EU som jag skall försöka följa efter regeringsammanträdet som börjar klockan 9. Det hålls ju vanligtvis på torsdagar men eftersom det är helg imorgon så blir det istället idag.

EU-nämnd på morgonen inför måndagens möte med allmänna rådet. Vi var många som gästade nämnden idag. Måndagens möte är ett så kallat super-GAERC med EU-, utrikes-, försvar- och biståndsministrar. Mina frågor kommer nog att avhandlas ganska snabbt, de verkliga förberedelserna inför junis toppmöte har ännu inte hunnit så långt. Men det blir en lång dag i Bryssel i alla fall med träff med konkurrenskommissionär Nellie Kroes, amerikanska handelskammaren, ett seminarium om krishanterinmg mm.

Vid lunch åkte jag till Göteborg för att besöka Västsvenska Handelskammaren tillsammans med Marit Paulsen, vår riksdagsledamot Cecilia Wigström samt Annika Beijbom, göteborgsk EU-kandidat. Västsverige är ju hårt drabbat av krisen, inte minst inom bilindustrin, och många underleverantörer har det mycket svårt. Men det finns också ett annat företagande, med människor som trots allt ser ganska optimistiskt på framtiden. Handelskammaren visade en undersökning om företagarnas framtidssyn och så hade vi ett samtal med tre företagare på plats som bl.a efterlyste krediter, euromedlemskap, förenklade bygglov mm. Jag känner ju till problemen, men det är alltid lärorikt att höra om den praktiska verkligheten som företagarna lever i.

Jag besökte också Handelskammaren i Skåne i måndags och där är hade vi en livlig diskussion om euron. Många företag har förlorat upp till 25% av sin vinst genom kronans fall gentemot euron. Danmarks nye statsminsiter Lars Lökke Rasmussen sade igår att han planerar en euroomröstning i Danmark under mandatperioden. Det bör snart vara dags för Sverige också..

Idag har jag firat Europadagen, den dag vi firar till minne av att Robert Schuman 1959 lade fram sin plan för att ställa fransk och tysk kol och stålproduktion under gemensam kontroll. Det ledde fram till Kol- och Stålunionen, EG, EU och dagens fredliga och omfattande samarbete mellan snart hela den europeiska kontinentens länder. Det är sannerligen värt att högtidlighålla.

Jag deltog i olika aktiviteter på Kulturhuset i Stockholm där det var Europatema hela dagen. Diskuterade europeisk krishantering med Jogan Giesecke från Europeiska Smittskyddsbyrån ECDC och Malena Britz, forskare från Försvarshögskolan. Fick också möjlighet att säga några korta ord om ordförandeskapet innan den stora höjdpunkten för dagen hölls, debatten mellan partiernas toppkandidater inför valet den 7 juni. Nu är valrörelsen till Europaparlamentsvalet igång allvar, tror att samtliga partier har sin valupptakt denna helg. Det ska bli spännande, jag ska försöka delta så mycket det går. Kristdemokarterna meddelade idag i samband med sin upptakt att de tänker arbeta för ett svenskt euromedelskap. Det är bra, vi är många som behöver bilda opinion i denna fråga. På måndag ska jag tala om euron på ett möte på sydsvenska handelskammaren i Malmö.

På mån dag ska jag också träffa mina kollegor från Frankrike, Tjeckien, Spanien och Belgien. Inför det mötet pratade jag precis med den nye tjeckiska EU-ministern Stefan Füle som idag gör sin första dag på jobbet. Jag hoppas att vi skall kunna arbeta nära tillsammans, det är ju bara några veckor kvar nu på det tjeckiska ordförandeskapet.

Jan Björklunds förslag om att hålla en ny folkomröstning om euron inom ett år har väckt reaktioner lite här och var i bloggosfären. Vissa välkomnar vårt förslag, någon tror att det handlar om taktik, en bloggare kallar Björklund ”hyperreaktionär”, medan ett par kritiserar oss för att brist på respekt för resultatet av folkomröstningen för fem år sedan. Här är några som har skrivit:

www.peterswedenmark.se
promemorian.blogspot.com
kentpersson.wordpress.com
iklartext.blogspot.com
mitt-i-steget.blogspot.com
www.alliansfrittsverige.nu
jimmyhenriksson.blogspot.com
folkpartietnorrkoping.blogspot.com

Men för oss handlar det inte om taktik. Fortfarande finns ju ett starkt motstånd mot euron – det är ju bara en enda undersökning som har visat på majoritet för! Nej, det handlar om att situationen idag är annorlunda än för sex år sedan. Det var euroländernas gemensamma ansträngningar som förhindrade att krisen blev akut i hela Europa, och under finanskrisen har euron dessutom visat på en imponerande stabilitet jämfört med kronan. Hur skulle krisen ha utvecklat sig om sexton EU-länder till varje pris försökt skydda sin egen valuta och fört sin egen ekonomiska politik?

Men det handlar också om inflytande. Fyra av de nya EU-länderna har redan infört euron, och fler står på tur. När den slovakiske finansministern sätter sig runt sammanträdesbordet tillsammans med Europas tungviktare och fattar beslut som påverkar vår välfärd och arbetsmarknad, så får Anders Borg sitta kvar i väntrummet. Är det rimligt att vi går miste om viktiga möjligheter att påverka vår egen utveckling. Jag tycker inte det. Ju snarare vi kan delta fullt ut, desto bättre.

Ny undersökning visar att stödet för euron i Sverige ökar. 47 procent uppger sig vara för att Sverige byter kronan mot euron, 45 procent är emot. Det är ett viktigt trendbrott. Den senaste tiden har Sverige blivit mycket fattigare när kronan har rasat mot euron. Det märker man som turist eller besökare utomlands, och det märker många företagare. Att euron också visat sig stå pall mot den finansiella oron är säkert ytterligare ett skäl som gör att allt fler svenskar är positiva.

euro-mynt2Jag och folkpartiet har länge hävdat att det är dags med en rejäl debatt om euron igen. Läget är dramatiskt annorlunda gentemot 2003 när vi röstade. Nya länder har gått med och fler står på tur. När euroländerna möts får Sverige inte vara med, trots att vi påverkas av besluten. Jag ser fram emot en euro-diskussion i EP-valrörelsen redan nu i vår och sedan i valkampanjen sommaren 2010. Det är dags för en ny folkomröstning snarast.

En euro kostar idag 11,70. Den svenska kronan är svag, i princip i fritt fall. En del menar att detta ger kortsiktiga vinster för exportindustrin, men eftersom exporten minskar på grund av krisen är det inget hållbart argument. Importen blir istället dyrare och det är dyrt att resa utomlands. Flera undersökningar visar att Sverige har förlorat i investeringar gentemot om vi hade varit med i den gemensamma valutan. Det handlar om minst 100 miljoner kronor. Ofta när jag är ute och pratar vittnar svenska småföretagare om kostanden för utanförskapet.

Visst har många euroländer problem idag, men tänk om vi idag hade haft ytterligare 16 valutor i Europa. Då hade det inte varit illa utan snudd på katastrof.

Vi folkomröstade 2003 om euron och då blev det ett klart nej från svenska folket. Men idag är världen och Europa annorlunda. Allt fler länder går över till euron. Det politiska och ekonomiska priset att stå utanför blir allt högre. Regeringen vill att Sverige ska tillhöra EU:s kärna och då borde vi också ingå i det kanske mest konkreta beviset på eurpeisk samhörighet – pengarna miljoner européer idag betalar kaffet, bussbiljetten och matkassen med. Euron.
Jag hoppas innerligt att vi kan väcka folkomröstningstanken igen under nästa mandatperiod.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: