You are currently browsing the monthly archive for november 2011.

Sent igår kom jag hem från en resa till Belgrad. Den formella anledningen att åka dit var att delta på en regional konferens om korruption och organiserad brottslighet som inrikes- och justitieministrarna i Serbien organiserar varje år. Det är ett forum där ministrar från hela Balkan, men också regionen i stort, diskuterar och utbyter erfarenheter. Väl på plats hade jag flera intressanta möten, bl a med inrikesministern, Ivica Dacic. Vi talade om brottslighet, om asyl- och migration, om samarbete med Europol och om visumfrågor. Med justitieministern Snezana Malovic talade jag mest om korruption och vikten av att hela samhället engagerar sig i kampen mot korruption, inte bara justitieministern. Serbien håller just nu på att arbeta fram en mycket ambitiös plan för arbetet mot korruption så vi utbytte tankar om vad som bör ingå.

Stämningen i Serbien är mycket nervös just nu, dels på grund av oroligheterna mellan serberna och KFOR vid gränsen till Kosovo, men framför allt på grund av att Europeiska rådet på sitt toppmöte den 9 december ska uttala sig om Serbien. Det är min fulla övertygelse att Serbien hör hemma i den europeiska unionen, men naturligtvis återstår det många reformer att göra. Kommissionen har rekommenderat att Serbien får kandidatstatus men detta är något som medlemsländerna enhälligt ska besluta om och den enigheten finns ännu inte. Det är viktigt att Serbien fortsätter att engagera sig i dialogen med Kosovo och försöker hitta konstruktiva lösningar för att förenkla vardagen. Ny förhandlingsrunda är idag.

Jag gjorde också två mycket intressanta studiebesök, en på röda korset som sedan flera år tillbaka driver ett projekt med unga volontärer som är ute och informerar om trafficking. Det är ett mycket ambitiöst projekt och sedan 2005 har de unga volontärerna träffat nästan 100 000 barn och ungdomar. De visade också en film, Sisters, som berättar om två unga systrar som luras till Västeuropa och tvingas jobba som sexslavar. Filmens producent, Bojana Maljevic, har fått många priser och han var där och talade om filmen. Vi såg ett avsnitt som var oerhört starkt och visar den brutala verklighet som allt för många unga kvinnor tyvärr lever i idag.

Vi besökte även ett flyktingläger för romer där 250 romer från Kosovo bor sedan 15 år tillbaka under extremt enkla villkor. Ingen el, inget vatten och mycket enkla hus. Nu ska lägret stängas för det ska byggas hus där och romerna har ingenstans att ta vägen. Det är tyvärr många romer som lever så, inte bara i Serbien utan i många länder i regionen. Bara i Belgrad finns över 130 läger med romer. Tillfälliga läger på parkeringsplatser eller soptippar som sedan blir permanenta. År efter år. Unga, gamla och små barn. EU stöder Serbien för att genomföra olika projekt och bygga bostäder men det går mycket långsamt. Bilderna av de små lättklädda barnen som lekte bland soporna och oron för vad som ska hända dem är inte lätta att släppa.

Vistelsen i Belgrad avslutades med ett samtal med president Tadic. Vi talade naturligtvis om Kosovo.

Serbiens president Boris Tadic

Som alla länder i Nordafrika påverkades även Marocko av den arabiska våren fast utvecklingen i landet tog där en annan väg än i Tunisien, Egypten och Libyen. Kungen har lyckats sitta kvar och valde tidigt att genomföra ett antal demokratiska reformer. Ett led i detta var att utlysa nyval, vilka hölls i fredags. Det moderata islamistpartiet PJD fick en majoritet av rösterna och kungen kommer nu att utse en premiärminister från det partiet. Enligt valobservatörer ser det ut att ha gått lugnt och fredligt till men det rapporteras också om ett lågt valdeltagande på 45,4 %. Men detta är trots allt en liten ökning sedan förra valet för fyra år sedan. Sakta men säkert ser det ut att gå framåt i en mer demokratisk riktning i Marocko.

Idag går även egyptierna till val. Jag var i Egypten i våras när de precis hade röstat för ändringar i konstitutionen och således för att hålla nyval och den förväntansfulla stämning för förändring som jag då mötte har tyvärr avtagit. Jag följer nu spänt utvecklingen efter den senaste tidens oroligheter.

I en annan del av Afrika möts samtidigt alla länders miljö- och klimatministrar i Durban för att diskutera fortsättningen på det internationella klimatavtalet som löper ut efter nästa år. I spåren av den ekonomiska krisen och nu med rådande skuldkris har klimatarbetet hamnat rejält på efterkälken. EU är fortfarande pådrivande för att öka ländernas åtagande men tyvärr har även länder inom EU tappat fart. Det är oroande att länderna inte inser att de klimatinvesteringar vi gör idag kommer att ge betydande vinster framöver.

Jag beger mig nu strax till Serbien för att tala på en konferens om brottslighet på västra Balkan. Jag kommer också att träffa presidenten och justitie- samt inrikesministrarna för att diskutera samarbetet kring inrikesfrågor. Två brännande ämnen för västra Balkan är behandlingen av romer samt arbetet mot människohandel, och dessa frågor kommer jag att lyfta i mina samtal med ministrarna. Jag ska även besöka en flyktinganläggning för romer samt Röda Korsets verksamhet mot människohandel imorgon. För Serbiens del avvaktar man också EU-toppmötet den 9 december. Kommissionen har föreslagit att Serbien ska beviljas kandidatstatus, men det är medlemsländerna som fattar beslutet.

Idag är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det är ett gigantiskt problem som behöver uppmärksammas varje dag, året om. Våld i hemmet, våldtäkt och övergrepp begås varje minut jorden runt. Varje år säljs hundratusentals flickor och kvinnor som sexslavar och små flickor tvingas tigga på gatorna. Allt för många flickor utsätts för så kallat hedersvåld av sin egen familj för att de går sina egna vägar i val av pojkvän. Att bekämpa detta våld är en viktig prioritering för mig.

Jag är stolt över att vi har fått traffickingdirektivet på plats, att Myria Vassiliadou som är kommissionens anti-traffickingkoordinator oförtrutet arbetar med medlemsländerna för att bekämpa detta vidriga brott och att vi i asylpaketsförhandlingarna insisterar på särskilt skydd för kvinnor som utsatta för sexuellt och annat våld. Men att bekämpa våld mot kvinnor kräver nya insatser varje dag inom alla sektorer. Jag vill passa på att lyfta fram alla fantastiska människor som dagligen jobbar med att stödja och hjälp kvinnor som utsätts för våld. En särskild dag för att uppmärksamma frågan kan kanske vara bra för att höja medvetenheten och kunskapen, men det vardagliga arbetet de andra 364 dagarna är ännu viktigare.

Idag har vi haft ett långt kommissionsmöte där vi har diskuterat ett paket med reformer för tillväxt. Paketet innehåller skräpningar av åtgärdsförslag som vi tidigare presenterat till exempel ”sexpacket” och till grund för diskussionen låg bl a den årliga tillväxtrapporten.

Förslaget om stabilitetsobligationer var en av punkterna på dagordningen. Det är ett förslag som har diskuterats sedan slutet av 90-talet som ett verktyg för att bättre integrera euroländernas ekonomier, och det handlar om att euroländerna tillsammans ska dela på kostnaderna och riskerna. Det är ett sätt att med en gemensam europeisk ansträngning försöka stävja krisen och främja tillväxt. Det kan dock även uppstå problem med en sådan lösning som ligger i att incitamenten till att sköta sina egna statsfinanser riskerar att minska. Därför måste det kombineras med olika former av övervakning och styrning.  Kommissionen bjuder därför nu in medlemsstater, akademiker, marknadsaktörer och allmänheten att säga sitt om utformningen av ett sådant förslag. Här kan du skicka in synpunkter och förslag om stabilitetsobligationer. Tidningen Financial Times välkomnade förslaget. I samma tidning utsågs idag Anders Borg till Europas bäste finansminister. Det är bara att gratulera.

Jag följer med oro de senaste dagarnas utveckling i Egypten. Militärens våld mot demonstranter och oron att de ska ”kidnappa” det egyptiska folkets revolution är djupt oroväckande. Demokratisk transition tar som sagt tid men jag hoppas innerligt att den senaste tidens oro ska lägga sig och att de ska kunna hålla val den 28 november som det är tänkt. Samtidigt bildar de nya ledarna i Tunisien och Libyen regeringar.

Det blev en ny regering i Spanien i helgen och de nya teknokratregeringarna i Grekland och Italien jobbar för fullt. Kreditvärderingsinstituten och den så kallade marknaden svävar som väsande dementorer över Europas huvudstäder.

Regeringskrisen i Belgien är nu akut. Efter intensiva förhandlingar de senaste veckorna var allt fler nu hoppfulla om att kunna få en regering i julklapp. De sex potentiella koalitionspartierna har suttit i samtal dag och natt och mycket talade för att det äntligen skulle bli en lösning, 526 dagar efter valet. Men så igår kastade Elio de Rupo, trolig ny statsminister in handduken och bad kungen om att få bli entledigad från uppdraget som regeringsbildare. Kungen har hittills vägrat. Ett lustigt drag för att tvinga fram en slutlig uppgörelse eller uttryck för att, som en av morgontidningarna här skriver, ”Belgien är inte regeringsbart”? Ingen vet, de luttrade belgarna avvaktar.

Idag är jag i ett regnigt men varmt Washington. Jag träffar USA:s justitieminister Eric Holder och Janet Napolitano, Secretary of Homeland Security. Vi brukar träffas två gånger om året, en gång i Europa och en gång i USA. Med på mötet är också min kollega Viviane Reding och det polska ordförandeskapet. Det har precis skett en större regeringsombildning i Polen så båda ”mina” ministrar” har bytts ut. Det är lite olyckligt så här i slutet på ordförandeskapet och riskerar att försena en del förhandlingar som är i sitt slutskede.

På dagordningen idag stod en rad frågor av gemensamt intresse som cyberbrottslighet, kampen mot terrorism, dataskydd, visumfrågor etc. Dessutom hann vi med och prata lite om amerikansk politik, de olika republikanska kandidaterna, superkommittén i kongressen och de nya sanktionerna mot Iran.

Washington var ovanligt tomt, amerikanerna är på väg att fira Thanksgiving.

Presskonferens efter ministermötet

Dimman håller på att lätta i Bryssel och solen tittar fram över staden. Jag har precis presenterat nya förslag för bättre samarbete med migrantländer en presskonferens. En av de saker som vi lärde oss av den arabiska våren är att vi behöver en sammanhängande politik vad gäller migrationsfrågor. Det nya förslaget sätter migranten och migrantens rättigheter i centrum med målet att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras såväl i EU som i länderna utanför. Vi behöver också ett bättre samarbete med länderna utanför unionen som gynnar båda parter. Ett led i detta är mobilitetspartnerskap, som syftar till att underlätta för arbetskraftsinvandring och studentutbyten. Vi har redan idag sådana avtal med Moldavien, Cap Verde, Georgien och Armenien. Med Tunisien håller vi nu på och sluter amarbetsavtal som inkluderar såväl asylfrågor, visumfrågor, arbetskraftsinvandring, gränssamarbete och kampen mot människohandel. Förhoppningen är de så kallade ”mobility partnership” skall vara en viktig del i demokratiseringsprocessen i de olika länderna. Även Marocko är nu på tur att skriva under partnerskap med EU.

Under presskonferensen lanserade jag även EU:s immigrationsportal på ec.europa.eu/immigration som samlar information från alla medlemsländer om vad som gäller om man vill flytta till EU – till exempel var man ansöker om arbetstillstånd i ett visst land och vilka rättigheter man har som migrant.

Igår skrev vi under ett nytt avtal med USA om flygpassagerardata. Idag har vi ett ganska oklart avtal från 2007 och det har fallit på kommissionen att omförhandla det. Det nya avtalet innebär stora förbättringar vad gäller ökad tydlighet, ökad skydd för passagerarnas rättigheter, ökad transparens och bättre möjligheter till upprättelse vid fel. Innan det nya avtalet kan träda i kraft ska Europaparlamentet och rådet rösta. Detta är ju en kontroversiell fråga men jag hoppas nu på att få deras stöd för det nya avtalet.

Trycket på Syrien ökar nu rejält. EU:s utrikesministrar kom i veckan överens om att utöka sanktionerna och nu höjer också arabförbundet rösten rejält, äntligen. Det modiga syriska folket fortsätter sina demonstrationer trots allt våld från armén. Regimen går förhoppningsvis snart mot sitt slut men det sker inte fredligt. Risken för eskalerat våld är överhängande. President Bashar al-Assad måste avgå. NU.

I ett Europa tyngt av skuldkrisen har Italien nu fått en ny regering bestående av enbart teknokrater. De verkar vara kompetenta människor med stor integritet allihop och kan förhoppningsvis skapa lite ordning på den italienska ekonomin. Men faktum kvarstår att ingen av dem är folkvalda. Samtliga krafter borde nu inriktas i EU på att komma ur krisen och rusta oss för framtiden men istället tycks en institutionell debatt om olika inre och yttre kärnor allt mer ta över, nu senast i ett resonemang av Alexander Stubb, Finlands EU-minister i dagens Financial Times. Nu är det de euroländer som har trippel A-rankning som ska tillhöra den inre delen av den inre kärnan. Hela detta resonemang är olyckligt, hela EU behöver hålla ihop om det europeiska samarbetet fullt ut ska kunna fungera.

Idag har vi haft ett långt kommissionsmöte i Strasbourg. Budgeten för de kommande sex åren på mitt område antogs bl a och jag är mycket nöjd över förslaget som innebär mer pengar till insatser på asyl- och migrationsområdet och till kampen mot den organiserade brottsligheten. Genom att slå samman flera olika fonder och förenkla ansökningsförfarandet kommer vi också mer effektivt kunna sätta in resurser där de behövs. Mitt område är ett av de få som föreslås få mer pengar i budgeten, något som är en följd av alla uppgifter EU har tagit på sig i och med Stockholmsprogrammet, men också till följd av händelserna i vår omvärld. Nu är det upp till Europaparlamentet och rådet att förhandla om budgetförslagen. Det blir knappast något barnkalas.

På kollegiemötet hade vi också en lång diskussion om regleringen kring kreditvärderingsinstitut. En av de frågor som debatterades var förslaget att förbjuda institut att sätta kreditbetyg på länder i kris vilket lyckligtvis röstades ner.

Idag har vi också lanserat en allmän debatt om EU-reglerna för familjeåterförening. Detta gör vi genom att publicera en så kallad grönbok med frågor på det rådande direktivet. Har du tankar och förslag på hur EU:s regler fungerar och eventuellt kan bli bättre så kan du skicka in dina förslag fram till den 1 mars nästa år.

Efter ett antal interna möten avslutades dagen med ett spännande möte med Bothaina Kamel som är den första och enda kvinnliga presidentkandidaten i Egypten. Hon är en känd radiojournalist och kampanjar för ökad öppenhet, mot korruption och liberala reformer på ett oberoende mandat. Det var oerhört intressant att höra om henens syn på kampanjen och utvecklingen i Egypten, tyvärr var hon ganska pessimistisk om militärens vilja att lämna ifrån sig makten.

I helgen kom så beskedet som många väntat på. Berlusconi avgår som premiärminister och igår utsåg president Giorgio Napolitano Mario Monti till tillfällig premiärminister. Monti är f d kommissionär och en mycket respekterad ekonom med stor integritet. Det är ingen lätt uppgift han har, det har inte skett så mycket reformer under Berlusconis tid. Både Monti och Papademos har tydliga mandat och höga förväntningar att på kort tid sätta sina länder på rätt kurs igen. Det är naturligtvis djupt olustigt att demokratiska länder styrs av teknokrater och inte folkvalda, samtidigt är läget mycket bekymmersamt. Val planeras ju också så småningom.

Idag i Bryssel är det många interna möten. Dessutom träffar jag Moldaviens utrikesminister Iurie Leanca och senare Karel Schwarzenberg, Tjeckiens utrikesminister. Med båda herrarna ska jag diskutera visumfrågor – läget i förhandlingarna om Moldaviens handlingsplan för visumliberalisering samt det visumkrav som Kanada har infört mot Tjeckien sedan snart två år tillbaka. Asylsökande från Tjeckien, Ungern och Slovakien är den största gruppen av asylsökande i Kanada och de är alla romer. Detta är inte värdigt i Europa och vi måste finna en lösning på frågan. Samtidigt slår visumtvånget hårt mot studenter, affärsmän, turister och andra.

Jag har tillbringat dagen i Köpenhamn som ett led i förberedelserna inför det kommande danska ordförandeskapet i EU. Dagen började med en offentlig föreläsning på Köpenhamns universitet. Temat var den arabiska våren och EU:s migrationspolitik.  Det blev en riktigt bra diskussion och studenterna var oerhört pålästa.

Därefter blev det ett långt samtal med Morten Bödskov, den nye justitieministern. Han har ansvar för de flesta av mina frågor. Vi gick igenom alla frågor som står på dagordningen fram till sommaren och diskuterade olika svårigheter och möjligheter. Det kommer att bli ett tufft ordförandeskap med tanke på den ekonomiska krisen och förhandlingarna om långtidsbudgeten. Men även på mitt område är det många knepiga frågor som asylpaketet, Schengenförslaget, ett antal visumfrågor, cyberbrott, gränskontroll mm som kommer att behandlas under våren. Danskarna har ju undantag från i princip allihop men jag tror nog att de ska klara att lösa flera svåra frågor trots det. Ambitionerna är mycket höga.

Träffade även arbets- och integrationsministern Mette Fredriksen för att bl a tala arbetskraftsinvandring.

Besöket idag var också ett bra tillfälle att meddela att kommissionens översyn av de tidigare danska planerna om att förstärka kontrollen vid gränserna nu också formellt är avslutad.

Föreläsning på Köpenhamns universitet

Från Aten nås vi nu av nyheten att f d biträdande ECB-chefen Lucas Papademos bildar ny interimsregering i Grekland. Det är ett välkommet besked som förhoppningsvis kan skapa visst lugn och stabilitet. Både EU och IMF har ju varit väldigt tydliga med att inga pengar betalas ut till Grekland förrän det finns en regering som ställer sig bakom de nödvändiga reformerna. Nu väntar vi också på besked om vem som blir ny premiärminister i Italien – och naturligtvis på en regering i Belgien. 

Det har varit en hektiskt dag idag, jag har knappt hunnit smälta nyheten att Ranelid ställer upp i melodifestivalen. Inledde morgonen med att tala på European Integration Forum, ett årligt evenemang som kommissionen ordnar tillsammans med Ekonomiska och sociala kommittén. Konferensen samlar olika representanter från medlemsländerna från myndigheter, kommuner och organisationer. I år var temat ursprungslandets roll i en lyckad integration och handlade mycket om cirkulär migration. Därefter rusade jag till ett annat rundabordssamtal som handlade om gränser och gränskontroll, följt av ett möte med en stor delegation senatorer från den franska senaten. Vi hade en lång diskussion om asyl, migration men framför allt Schengen. Från franskt håll har det kommit en viss kritik mot det förslag om Schengen som jag lade i september. Fransmännen tycker att vi går för långt i att europeisera beslutsfattandet. Men det blev en bra och konstruktiv diskussion.

Innan lunch hann jag också med ett möte med Alexander Bastrykin som är ordförande i Rysslands så kallade Undersökningskommitté. Det är en enorm utredningsmyndighet som har till uppgift att undersöka grov brottslighet och rapportera direkt till presidenten. Jag tog upp EU:s oro för fallen Magnitsky och mordet på Natalia Estremirova som kommittén tittar på.

Dagens sista formella möte var med Torbjörn Jagland, generalsekretare för Europarådet. Vi brukar träffas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Vi har inte setts på ett tag så mycket av samtalet kretsade naturligtvis kring sommarens händelser i Norge.

Jag har tillbringats dagen i olika möten, först med kommissionärskollegorna där vi bla pratade om tillväxtåtgärder och naturligtvis situationen i Grekland och Italien. Det verkar dröja ytterligare innan regeringssituationen klarnar i dessa länder. Vi hade sedan en arbetslunch med Europaparlamentets talman Jerzy Buzek.

Nu är jag på väg för att tala på en konferens om säkerhet på nätet. Som Vint Cerf en av Internets grundare sa: ”När vi tog fram ramverket för webben tänkte vi inte på säkerhet.” Nu 20 år senare märker vi hur sårbara vi är inte bara som privatpersoner där vi kan utsättas för att få bankkontot eller facebook-konto kapat utan även våra samhällsfunktioner som är oerhört utsatta för denna typ av brott. Det är främst medlemsländernas och företagens uppgift att se till att nätet är fritt och säkert men eftersom brotten till sin natur oftast är gränsöverskridande behöver vi också bygga upp kapacitet inom EU. Vi behöver som jag skrivit om tidigare ha ett europeiskt cyberbrottscenter, men också en global strategi. EU samarbetar dessutom med USA på detta område och förra veckan genomfördes här i Bryssel ett stresstest för att testa beredskapen vid en eventuell cyberattack. Lärdomarna av denna övning kommer att presenteras senare i år.

Vilken grekisk vecka det har varit! Hela cirkusen kring folkomröstning, inte folkomröstning, uppläxningen på G20-mötet och nu Papandreous avgång och bildandet av en samlingsregering överträffar vida alla de klassiska grekiska dramerna. En sådan samlingsregering hade behövts redan för ett år sedan. Det kommer att krävas mod och ledarskap, förutom blod svett och tårar, för att genomföra de grekiska reformerna. Där behöver politikerna stå enade.

Bakom det grekiska dramat lurar ett potentiellt än värre i Italien. Situationen i Italien är mycket bekymmersam och premiärministern tycks inte riktigt inse allvaret. Den italienska ekonomin är betydligt viktigare och större än den grekiska. Tidningen Financial Times hade sin huvudledare i helgen riktad till Silvio Berlusconi med rubriken – För Guds skull – avgå! Det är nog många som håller med.

Efter en vecka med fantastiskt höstväder och lite ledighet är det åter måndag, full rulle – och regn. Jag har idag bl a träffat den georgiske inrikesministern för att diskutera visumfrågor samt ett antal journalister.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: